De ”Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht en omstreken” bidt en zingt op
Zondag 24 maart 2019 om 16.30 u.
de Vespers van Zondag "Oculi" of de Derde Zondag van de Veertigdagentijd

Tekstboekjes met de Latijnse en Nederlandse tekst worden voor de duur van de viering aan de bezoekers ter beschikking gesteld.


Toelichting bij deze Vespers

 

De onderdelen van deze Vespers zijn de volgende:

- Inleidende hymne
- Pater noster en Ave Maria, gesproken
- Invitatorium: Deus in adjutorium…
- Psalm 109 t/m 113 (ook wel anders genummerd: 110 t/m 115): telkens antifoon – Psalm – herhaling antifoon.
- Capitulum (korte tekst)
- Evangelielezing
- Hymne
- Magnificat, omgeven door antifoon
- Preces
- Silentium
- Pater noster, gezongen
- Domine exaudi….
- Gebed van de Zondag
- Domine exaudi….
- Benedicamus, gevolgd door het "Deo gratias"
- Fidelium animae…
- Pater noster, in stilte
- Domine, det nobis…
- Silentium
- Maria-antifoon: Ave Regina caelorum
- Versus
- Oratio
- Divinum auxilium….

Ik nodig u van harte uit deze Vespers met ons mee te bidden.

Elly Stuurman, koorleider