De ”Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht en omstreken” bidt en zingt op
Zondag 29 september 2019 om 16.30 u.
de Vespers van de H. Michaël, Aartsengel.

Tekstboekjes met de Latijnse en Nederlandse tekst worden voor de duur van de viering aan de bezoekers ter beschikking gesteld.


Toelichting bij de Vespers van de Heilige Michaél, Aartsengel