De ”Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht en Omstreken”

zingt op

zondag 13 september 2020 om 16.30 u.

de gregoriaanse Vespers van de Negentiende Zondag na Pinksteren

in de Oud-Katholieke kerk van de H. Maria Maior,

Voorstraat 120, 3311 ER Dordrecht
.