nieuws en mededelingen


 

DE SCHOLA HOUDT VAKANTIE.

WIJ WENSEN U EEN MOOIE ZOMER IN GOEDE GEZONDHEID.  

  De Interkerkelijke Schola Cantorum hoopt op dinsdag 1 september 2020 aan haar 37e seizoen te

  beginnen. 

Over de "afloop" van het net achter ons liggende seizoen: zie de pagina "HISTORIE".

De Schola houdt vakantie. Ons nieuwe jaarprogramma is klaar en staat in de agenda van de Oud-Katholieke kerk H. Maria Maior. Ons eerste programmapunt staat hoopvol op de pagina "AGENDA". Wij kunnen alleen maar afwachten. En in de tussentijd... blijven zingen...!
Namens de Schola wens ik u een gezonde en goede zomer. Hopelijk tot ziens in september !

Elly Stuurman, kooleider.


  DE INTERKERKELIJKE SCHOLA IS AFHANKELIJK VAN HET BESLUIT VAN DE BISSCHOPPEN VAN DE

  OUD-KATHOLIEKE KERK T.A.V. DE MOGELIJKHEID TOT HET HOUDEN VAN "LIVE-VIERINGEN".

  ZODRA DIT WEER MOGELIJK IS VERMELDEN WIJ DIT OP DEZE PAGINA.


  De Schola heeft plaats voor geoefende zangers (V).

Heeft u "een begin van" belangstelling ? U krijgt een goed beeld van de Schola, wanneer u de informatie op deze website leest. Lijkt het u daarna iets om met ons te gaan meedoen ? Mail met de koorleider (zie elke webpagina onderaan).