nieuws en mededelingenBIJ DE ZONDAGEN VANAF PINKSTEREN:


OOST-ORTHODOXE ICOON VAN PINKSTEREN: HET NEERDALEN VAN DE HEILIGE GEEST OP DE


APOSTELEN.


ONDERAAN STAAT EEN ALLEGORISCHE FIGUUR, DE KOSMOS, DIE DE WERELD SYMBOLYSEERT.

  De Interkerkelijke Schola is uitgenodigd op vrijdagavond 23 juni 2017 een bijdrage te leveren aan de

  "KERKENNACHT" !


De "Kerkennacht" is een sinds 2007 tweejaarlijks internationaal oecumenisch gebeuren, waarbij een groot aantal kerken in Nederland en daarbuiten hun deuren openzetten. Bezoekers kunnen zo ervaren wat kerken in huis hebben: muziek, verhalen, verstilling, kunst, ontmoeting.
In de H. Lambertuskerk te Rotterdam-Kralingen wordt op vrijdagavond 23 juni van 20.00 - 22.00 u. een interactieve presentatie gehouden met als thema Psalmen (vooral Gregoriaanse psalmen) in de vespers. Het woord "psalm" is afgeleid van het Griekse "psalmos", wat duidde op het tokkelen van snaarinstrumenten. Geen wonder dat er die avond ook op de harp wordt gespeeld. Gesproken woord, harpmuziek en gregoriaanse zang worden door Monique Tonino (lid van het Dordtse Vrouwenkoor “La Confiance” en kerkorganiste/koorleider in Breda) tot één geheel gesmeed. Die onderdelen zijn:

- een toelichting op het onderwerp, door Pastoor Gouw van de H. Lambertuskerk; hij maakt ons duidelijk hoe de oude teksten van deze psalmen ons kunnen inspireren.
- Sarah Draus speelt op de harp een muzikale aanvulling.
- De Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht e.o. zingt een aantal gregoriaanse psalmen, één Nederlandstalige psalm en een gregoriaanse hymne.

De kerkbezoeker wordt op een aantal momenten uitgenodigd mee te zingen (dat is aan u !). Wat wordt gezongen krijgt u op papier uitgereikt.

U bent van harte welkom op vrijdag 23 juni om 20.00 u. in de H. Lambertuskerk, Oostzeedijk Beneden 1-3, 3062 VJ Rotterdam.
Kerk open: 19.30 u.

Elly Stuurman, koorleider.

    Herman Finkers over het Latijn:

(. . .) "Als misdienaar heb ik de traditionele, Tridentijnse mis gediend. Maar de Latijnse mis met 1500 jaar oude liederen is vervangen door iets nieuws. Tegenwoordig gaat het meer om de verstaanbare boodschap. Terwijl juist die wijding en mystiek me zo aanspreken. (. . .) Voor mij is het woord niet de kern. De kern is woordloos. Het gaat om de aanbidding. Daarom is het argument om het niet in het Latijn te doen ook heel mager. Je hebt het immers niet tegen jezelf. Je hebt het tegen God. En die verstaat echt wel Latijn, hoor." (interview in de NCRV-gids, 18 maart 2017).