nieuws en mededelingenBIJ DE SEXT EN DE NONE VAN ZONDAG - 18 NOV. 2018


PETRUS EN PAULUS


GESCHILDERD OP HOUT, 1500

HALLINGDAL, NOORWEGEN


NAAR TOELICHTING  In Memoriam Ben Odijk

Op zaterdag 18 augustus 2018 is, na een ernstige ziekte, overleden dhr. B.W.M. (Ben) Odijk, in de leeftijd van 85 jaar, mede-oprichter en ere-lid van de "Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht en Omstreken" in 1984: een Schola Cantorum van dames en heren van diverse kerkelijke gezindten (en zelfs buitenkerkelijken) die zich toelegde op het zingen van het gregoriaanse getijdengebed, bekend uit het klooster: voornamelijk vespers en af en toe de completen. Ben was er elke repetitie-avond, hij was nooit ziek en liet nooit verstek gaan. De laatste jaren voor zijn afscheid ging hij in de herfst twee weken met zijn vrouw Leny op vakantie: Turkije was dan nogal eens het reisdoel. De Schola repeteerde intussen gewoon door.

Tot september 2004 kende ik de Interkerkelijke Schola nauwelijks. Na de zomervakantie van 2004 besloot ik eens een avond te komen luisteren. Ben heette me hartelijk welkom en ik kreeg geen kans om in de kerk te gaan zitten als luisteraar, maar hij bood me direct een plaats tussen de Schola-leden. "Aan luisteren heeft u niet zoveel; doet u maar meteen mee," zei Ben en hij gaf mij terstond een partituur en een tekstboekje van de Vespers van de H. Michaël, die de Schola eind september zouden zingen. Het was een voordeel dat ik van blad kon zingen en vrij goed kon toontreffen, maar kennis van Latijn of kerklatijn had ik niet. Mijn hersens werkten die eerste avond al op een niet-gebruikelijke manier op volle toeren... Toen de zondag van uitvoering van deze Michaël-vespers naderde kwam Ben naar me toe, een albe in de hand: "Kom eens, even passen." Hij bleek het de normaalste zaak van de wereld te vinden dat ik zou meedoen, terwijl ik nog tegenwierp: "Maar dat kan ik toch nog niet?" "Dat zal best lukken," zei hij vriendelijk maar beslist en een bemoedigend knikje vergezelde zijn woorden. Om kort te gaan: hij kreeg gelijk. Die eerste keer was een indrukwekkende belevenis ! En ik ben gebleven.

De repetitie-avond begon om 20.00 u., maar Ben was er altijd al om 19.00 u. Vanaf 19.15 u. tot ong. 19.50 u. werd er "gepsalmodieerd" (d.w.z. het reciteren van psalmen) en daar was ik vanaf het begin bij aanwezig. Daardoor én door goed te kijken naar de noten en te luisteren naar de cantores en de cantrices heb ik in enkele jaren gregoriaans leren zingen, althans: een begin daarvan; dat zeg ik nu, want daar kom je in de loop van de tijd wel achter: je leert zelf nog altijd.

In 2011 vroeg hij mij om zijn opvolgster te worden. Ik leidde vanaf dat seizoen de repetities en hij begeleidde de Schola op het orgel bij de "uitvoering". Aan het eind van dat seizoen, in juni 2012, nam hij afscheid van de Interkerkelijke Schola die hij 28 jaar had geleid. Onze webpagina "Historie" vertelt daarvan en van enkele hoogtepunten uit al die jaren.

De Interkerkelijke Schola wenst zijn vrouw Leny en hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen de kracht toe om dit verlies te dragen. Zij is zich na Bens afscheid, mede door hem geïnspireerd, blijven toeleggen op het levend houden van het gregoriaanse getijdengebed in diverse varianten. En dat zal zij blijven doen zolang dat in haar vermogen ligt.

Requiem aeternam, dona ei, Domine. Et lux perpetua, luceat ei. Ben Odijk - requiescat in pace.
[Heer, geef hem de eeuwige rust. En het eeuwige licht verlichte hem. Ben Odijk - Dat hij ruste in vrede.]

Dordrecht, 20 augustus 2018,
Elly Stuurman, koorleider


  

  De Schola heeft plaats voor geoefende zangers (V).

Heeft u belangstelling ? U krijgt een goed beeld van de Schola, wanneer u de informatie op deze website leest. Lijkt het u iets om met ons te gaan meedoen ? Mail met de koorleider (zie elke webpagina onderaan).