Elly Stuurman
koorleider
foto: Gerrit de Vos

AGENDA 36e seizoen (2019-2020)

AFGELAST wegens corona-virus:
Zondag 31 mei
16.30 u.
Vespers van het Hoogfeest van Pinksteren
Oud-Kath. kerk v.d. H. Maria Maior

TENSLOTTE: OOK AFGELAST wegens corona-virus:
Zondag 14 juni
19.30 u.
Completen van de Zondag
Oud-Kath. kerk v.d. H. Maria Maior

HOPELIJK TOT ZiENS IN SEPTEMBER !
Namens de Interkerkelijke Schola
wens ik u
Veel gezondheid en een goede zomer !

Hartelijke groet,
Elly Stuurman.