Elly Stuurman
koorleider
foto: Gerrit de Vos

AGENDA 37e seizoen (2020 - 2021)

Zondag 13 september 2020
16.30 u.
Vespers van de Negentiende Zondag na Pinksteren
Oud-Kath. kerk v.d. H. Maria Maior