doorloper duo-puzzel foreandaft quantumdoolhof nijmegenpuzzels

MP
Puzzels

janeedoolhof links alhambra schaakborddelen labyrinthdoolhof

Tekstdoolhof

Van Aaburg naar Ginderstein

Wanneer je Aaburg uitloopt via de Molenpoort, kom je meteen bij een splitsing. De linkerweg is een zandpad dat naar een oude windmolen voert, en vervolgens naar een watermolen. De rechterweg is een klinkerweg die langs een koetshuis naar het dorpje De Diepen gaat. De weg tussen De Diepen en Ginderstein is gestremd tussen Kaascha, aan de westoever van de rivier de Waassel, en Vieder, aan de oostoever van de rivier. De brug is namelijk ingestort. De Waassel is een brede rivier waarover in het hele land maar drie bruggen lagen, en nu dus nog maar twee. Gelukkig zijn er nog de brug bij Remminge, ten zuiden van Kaasscha, en de brug bij Babbinga, ten noorden van Kaasscha.
Je kunt Aaburg ook verlaten via de Postweg. Dan kom je bij een meer waar een pad omheen loopt. Vanaf dat pad kun je naar de waterval lopen, en ook naar de oprijlaan van het park van de baron.
Vanaf de windmolen is te zien dat er een pad loopt vanaf de achterkant van het park van de baron naar de rotstuin. Als je door het park van de baron wilt, moet je echter door een doolhof van hagen en dat is nog nooit iemand gelukt - misschien omdat de doolhof is dichtgegroeid, en anders omdat de baron geen bezoekers wil. Helaas kun je ook niet om het hek van het park lopen.
De rotstuin wordt echter wel regelmatig bezocht en wel door de houthakker die hier in de buurt zijn houthakkershut heeft. De houthakkershut is bereikbaar via de waterval, langs een pad dat langs de over van een beekje verder loopt naar de watermolen.
Vanaf de windmolen kun je ook de vuurtoren bij Remminge zien. De vuurtoren ligt op een hoge rots en is bereikbaar vanuit Remminge, dat aan zee is gelegen, en vanuit het dorp Halfweg.
Vanaf De Diepen kun je via een pelgrimspad een trappistenklooster bereiken. Naar het klooster lopen verschillende paden, zoals vanaf de kluizenaarshut, de waterput en de kapel. Kaascha is echter niet direct bereikbaar vanaf het klooster, want op de heide tussen het klooster en de stad verdwaal je, als je niet via een pad loopt, en zo'n pad is er niet.
Het dorp Halfweg ligt naast de heide. Er loopt één pad over de heide, dat van Halfweg naar de herdershut loopt. Als je van de herdershut verder loopt richting de kapel, kom je door het noordelijk deel van het Donkere Woud.
Naast het noordelijke Donkere Woud staat de kluizenaarshut. Via de herdershut kun je er echter niet komen. Wel kun je van de kluizenaarshut via een lieflijk landschap naar de jagershut lopen.
Van de jagershut loop je langs de heide naar Halfweg.
Er loopt ook een jagerspad van de jagershut naar de zessprong. Als je op de zessprong aangekomen, de eerste weg rechts neemt, kom je bij de herberg. De herberg is, zeker als je verdwaald bent, een welkome onderbreking van de tocht. In de herberg wordt bier geschonken, dat via een klein wandelpaadje rechtstreeks van het trappistenklooster wordt aangevoerd. De herberg is verder alleen via het pad naar de zessprong bereikbaar. Als je vanaf de herberg de zessprong nadert, dan is de eerste weg rechts een doodlopende weg. De tweede weg rechts, gaat, zij het nogal kronkelend, naar het koetshuis. Vanaf de herberg gezien rechtdoor, kun je een pad naar Halfweg nemen. Als je de tweede weg links neemt, kom je in het zuidelijk deel van het Donkere Woud, en zoals iedereen weet: Noord of Zuid, het Donkere Woud kom je niet meer uit.
Vanaf de vuurtoren is er goed uitzicht op het Donkere Woud. Maar je kunt nog veel verder kijken vanaf de vuurtoren. Aan de ene kant tot aan de windmolen en het meer ten noorden van Aaburg. Aan de andere kant tot aan Ginderstein, met aan de noordkant van Ginderstein het kasteel en aan de zuidkant van Ginderstein de wachttoren.
De wachttoren ligt aan de rand van een ondoordringbaar moeras dat doorloopt tot aan zee. Afgezien van de weg naar Ginderstein, loopt er alleen een pad naar de aanlegplaats van een veerpont aan de Waassel. Precies aan de overkant van de Waassel ligt eenzelfde aanlegplaats. Vanaf daar is een pad naar het Donkere Bomenbos, en stroomafwaarts langs de Waassel tot aan de monding van de rivier. Helaas is het veerpont uit de vaart genomen.
Het kasteel bij Ginderstein is vanaf de stad via verschillende verdedingswerken te bereiken. Via een bergweg kun je van het kasteel naar Babbinga. Deze bergweg komt uit op het tolgebouw ten zuiden van Babbinga aan de oever van de Waassel.
Van Babbinga naar Vieder loopt een weg aan de oever van de Waassel, net zoals die aan de andere kant een weg van Babbinga tot aan Kaasscha loopt. Ook aan de kant van Kaasscha is er een tolgebouw. Beide tolgebouwen staan langs beekjes. Bij het oostelijke tolgebouw heeft de beek door overvloedige regenval de weg in zuidelijke richting versperd. De westelijke beek heeft minder regen te verwerken gehad en het grindpad richting de watermolen dat ernaast loopt, is niet overspoeld. Het pad is echter al net zo overwoekerd als het pad tussen het klooster en de waterput en evenmin toegankelijk.
Hoe nu van Aaburg naar Ginderstein te gaan?

MP2009

 

Menu