India instituut colors colors kleuren kleuren kleuren

cursussen sanskrit 2009-2010

 

pijl naar links cursus overzicht

Sanskrit voor beginners
Docent: Mw. drs. A.A. Ślączka

De cursus ‘Sanskrit voor beginners’ biedt een eerste kennismaking met de klassieke taal van India en is gewijd aan de hoofdzaken van de grammatica en aan het leren van het Devanagari-schrift. Tegen het einde van de cursus wordt een begin gemaakt met het vertalen van eenvoudige teksten. Gezamenlijke oefeningen spelen een belangrijke rol. U zult gemiddeld zes uur per week aan huiswerk moeten besteden. Het lesmateriaal kunt u op de eerste les aanschaffen.

Duur 24 lessen
Tijd dinsdagavond, 19.00-21.00 uur
Periode 8 october 2009 - 15 april 2010
Prijs € 450,--


Sanskrit voor gevorderden: Kalidasa
Docent: drs. P. Groeneweg

Kalidasa wordt door de meeste kenners van de Sanskrit literatuur beschouwd als de grootste Sanskrit dichter. Naast dichtwerken omvat zijn werk ook een aantal toneelstukken.

Kalidasa maakt veelvuldig gebruik van bloemrijke taal, poëtische figuren, en uitgebreide composita. De tekst waaruit in deze cursus een gedeelte wordt vertaald, de Kumarasambhava, behoort tot de hoogtepunten van de Sanskrit literatuur. Het taalgebruik in de Kumarasambhava is over het algemeen gecompliceerder dan in bijvoorbeeld de epische werken. Daarom zijn beheersing van de Sanskrit grammatica en enige training in het vertalen van Sanskrit teksten, vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het volgen van deze cursus. De volledige cursus ‘Sanskrit voor beginners’ vormt hiervoor een goede basis.

Een kopie van het te vertalen tekstgedeelte zal op de eerste cursusavond worden uitgereikt. Huiswerk: gemiddeld 6 uur per week.

Duur 12 lessen
Tijd dinsdagavond, 19.30-21.00 uur
Periode 27 october - 15 december 2009
Prijs € 275,--


Sanskrit voor gevorderden: Panini’s grammatica
Docent: mw. dr. S. Rath

Panini beschrijft de grammatica van het Sanskrit niet in de traditionele vorm van voorbeelden (rijtjes), die we kennen uit de grammatica’s van het Grieks en Latijn. Zijn grammatica bestaat uit bijna 4000 regels en georganiseerde lijsten van 2000 werkwoordswortels en van andere taal-elementen en geldt als de bondigste en tegelijk meest complete grammatica ooit geschreven. Kennis van de basisprincipes ervan is onmisbaar voor het begrijpen van Sanskrit literatuur en commentaren.

In de cursus wordt Panini’s grammatica geïllustreerd met vertalingen van regels en eenvoudige voorbeelden. Speciale aandacht wordt gegeven aan technische termen, algemene regels (metaregels), en de regels voor semantische en syntactische relaties in de zin (kêraka’s). Een beheersing van elementair Sanskrit en enige ervaring in het vertalen van Sanskrit teksten zijn noodzakelijk voor het volgen van deze cursus. De cursus ‘Elementair Sanskrit’ vormt hiervoor een goede basis.

De cursus zal in het Engels gegeven worden (vragen kunnen in het Nederlands gesteld worden). Kopieën van de te vertalen tekstgedeeltes zullen op de eerste cursusavond worden uitgereikt. Huiswerk: gemiddeld 6 uur per week.

afbeelding: www

Duur 12 lessen
Tijd dinsdagavond, 19.30-21.00 uur
Periode 2 februari - 27 april 2010
Prijs € 275,--


pijl naar links cursus overzicht

naar boven pijl naar boven