India Instituut man op balkon kleuren tempel tempel kleuren

Lezingen 2009-2010

 

pijl naar links cursus overzicht

Het Mahabharata, een verhaal over de mensheid, met samosa’s en beelden
Docente: mw. dr. A. van der Hoek

Letterlijk betekent maha-bharata ‘groot India’ of liever nog ‘de grote Bharata clan’: de oude bewoners van India waaraan India haar naam te danken zou hebben.
Bharat is nog steeds de Indiase benaming voor India. Maar omdat de thema’s die in dit verhaal behandeld worden zo universeel zijn, wordt ook wel gezegd dat het Mahabharata een verhaal vertelt over de mensheid.

Over de begindagen van de mensheid; toen mensen nog godenkinderen waren en de wereld nog niet ver was afgedwaald van de natuurlijke, goddelijke orde... Want dat onderzoekt dit epos, dit heldendicht: het concept van de menselijke moraal en de menselijke plichten. Een concept dat het Sanskrit uitdrukt in het woord Dharma.

In grote lijnen verhaalt het Mahabharata van de strijd tussen twee groepen neven: de Kaurava’s - de 100 zonen van de blinde koning Dhritarashtra- en de Pandava’s, de vijf zonen van Dhritarashtra’s broer Pandu, onder wie de bekende Arjuna. Een uit de hand gelopen gokspel tussen deze twee nevengroepen leidt tot ruzie en zelfs tot oorlog. Maar, Arjuna wíl eigenlijk geen oorlog voeren.

Als hij met zijn wagenmenner en goddelijke vriend Krishna langs de opgestelde troepen rijdt, wordt het hem zwaar te moede: “deze familieleden ziende, verzameld en belust op vechten [worden] mijn ledematen slap, mijn mond droogt op, in mijn lijf ontstaat trilling, en mijn haar staat recht overeind, ...”

Annette van der Hoek voert u al vertellend door dit ‘groot Indiase’ verhaal van voor de christelijke jaartelling. De lezing wordt onderbroken door een lichte lunch van Indiase hapjes (samosa, pakora).

foto: www

Tijd Zaterdag 15 mei 2010, 11.00-15.00 uur
Lokatie Sweelinck College
Gabriël Metsustraat 18, Amsterdam
Prijs € 20,--

pijl naar links cursus overzicht

naar boven pijl naar boven