India Instituut kleuren kleuren ogen
kleuren
kleuren kleuren

Lezingen 2009-2010

 

pijl naar links cursus overzicht

The Power of Puppetry. Presentatie van een theaterproject in Noordoost-India
Docente: mw. E. Pullens

Theatermaakster Evelien Pullens heeft in 2008 in Assam in Noordoost-India een theaterproject opgezet met jonge acteurs uit verschillende bevolkingsgroepen. Zij werkte met haar groep in een bamboe theaterkampement in Rampur, een dorpje in de jungle van Assam.
Het Noordoosten is een gebied in waar diverse groeperingen al vijftig jaar vechten tegen lokale overheden, tegen de centrale regering, en soms ook tegen elkaar, voor autonomie van hun eigen gebieden. Deze strijd heeft ontwrichtende gevolgen voor de burgerbevolking die in dagelijkse angst voor overvallen en aanslagen leeft. Vrouwen zijn extra kwetsbaar en vaak het slachtoffer van sexueel geweld.

In de Power of Puppetry komen artiesten van allerlei etnische afkomst bij elkaar om met poppenspel te werken. Evelien begeleidde hen en stimuleerde hen om in hun eigen omgeving verder te gaan met theater. Theater kan een krachtig middel zijn om mensen te sterken in hun identiteit en hen te helpen de emoties van een oorlogsituatie te verwerken.

In haar presentatie vertelt Evelien Pullens over het werkproces en over de situatie in het Noordoosten van India. Haar verhaal wordt ondersteund door foto’s van Stijn Decorte en filmbeelden.

De stuwende kracht achter het project van Power of puppetry was Theatre Embassy.

foto: Stijn Decorte

Tijd Woensdag 24 maart 2010, 19.30 - 21.30 uur
Lokatie Sweelinck College
Gabriël Metsustraat 18, Amsterdam
Prijs € 10,--

pijl naar links cursus overzicht

naar boven pijl naar boven