India oog
Instituut
kleuren winkelinterieur winkelinterieur kleuren kleuren

Lezingen 2009-2010

 

pijl naar links cursus overzicht

Traditionele aspecten van de hedendaagse Zuid-Indiase bhajana: inleiding en documentaire
Regisseur en inleiding: mw. dr. E. te Nijenhuis

Wat is bhajana? De algemene betekenis van dit Sanskrit woord is “delen”, “zijn deel krijgen”. In een religieuze context betekent dit de mystieke ervaring van eenwording van een gelovige hindoe met de godheid die hij vereert. In dit proces speelt het zingen van liederen een grote rol.

foto: Geert Nijmolen (GNai)

Deze persoonlijke religieuze verering, het hindoe-devotionalisme, ontwikkelde zich in Zuid-India in de achtste eeuw en breidde zich in de volgende eeuwen uit over geheel India. Pelgrims uit alle rangen en standen trokken rond van de ene heilige plaats naar de andere om liederen te zingen voor hun favoriete god. Het resultaat hiervan was de ontwikkeling van een lyrische dichtkunst in de verschillende Indiase talen.

De overgeleverde dichtbundels zijn in feite liedboeken waarin bij de liedteksten vaak de naam van de melodie (râga) is aangegeven. Deze liederen worden in Noord-India bhajana en in Zuid-India (kîrtana) genoemd met een verwijzing naar hun functie en hun doel, te weten het zingen van lofzangen (kîrtana) en de religieuze ervaring (bhajana).

Het zingen van dit repertoire, solo of in koor, vond niet alleen plaats in tempels, maar ook in pelgrimscentra, privé woningen, op straat en later ook in concertzalen. In Zuid-India werden deze bhajana-evenementen vanaf de zeventiende eeuw geformaliseerd, waarbij de volgorde van de verschillende liederen en ceremoniële handelingen werd vastgelegd. Tijdens veldwerkonderzoek in Zuid-India in 2005/6 heeft dr. Emmie te Nijenhuis geconstateerd dat men al deze traditionele vormen van bhajana nog steeds cultiveert op verschillende locaties, in pelgrimscentra en dorpen, en in de straten, huizen, zalen en concertpodia in de steden Chennai en Bangalore.

foto: Emmie te Nijenhuis

Tijd Woensdag 20 januari 2010, 19.30-21.30 uur
Lokatie Sweelinck College
Gabriël Metsustraat 18, Amsterdam
Prijs € 10,--

pijl naar links cursus overzicht

naar boven pijl naar boven