India instituut colors colors ogen
kleuren
kleuren kleuren

inschrijfformulier

 


Houd mij op de hoogte van uw activiteiten.
Ik geef mij op voor de cursus/lezing/documentaire:
 
en


Mw. / Dhr.
Straat en nummer
Postcode en plaats
Telefoon:
Email adres:
Nummer stadspas of collegekaart: (in geval van korting)
 
Het lesgeld ten bedrage van €

heb ik heden overgemaakt op postgiro 49.14.314, ten name van het India Instituut te Amsterdam.

Datum:
 
 
Als u problemen heeft met het versturen van het formulier, zend ons dan een gewone e-mail:
IndiaInstituut@yahoo.com


naar boven pijl naar boven