algemene informatie

 

Cursussen en lezingen vinden, tenzij anders vermeld, 's avonds plaats in het Sweelinck College, Gabriël Metsustraat 7 te Amsterdam (vlak bij het Museumplein, naast het Amerikaanse Consulaat).
Postgironummer: 49.14.314, t.n.v. het India Instituut, Amsterdam.
De vermelde bedragen zijn inclusief BTW.

Er geldt, tenzij anders vermeld, een minimum aantal deelnemers van negen personen per cursus. Wanneer men na inschrijving toch afziet van deelname aan een cursus, dan wordt het betaalde lesgeld minus € 30,-- administratiekosten teruggestort. Indien uw annulering het India Instituut later dan acht dagen voor de aanvang van de cursus bereikt, dan wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht. Het betaalde lesgeld wordt volledig gerestitueerd wanneer een cursus wegens onvoldoende deelnemers niet doorgaat.

Bij sommige cursussen dient men rekening te houden met extra kosten voor lesmateriaal (ca. € 30,-- tot € 40,--).

Tijdens de schoolvakanties is het Sweelinck College gesloten en zijn er geen cursussen en lezingen: 20 en 22 oktober 2009, 21 december 2009 tot en met 3 januari 2010, 23 en 25 februari 2010, 4 en 6 mei 2010.

Stadspashouders en studenten krijgen tien procent korting op de lesgelden.

Inlichtingen per telefoon: D.F. Plukker (020-) 6626662 en, alleen 's avonds, P. Groeneweg (020-) 6641223 en per e-mail: IndiaInstituut@yahoo.com.

foto: Geert Nijmolen (GNai)

naar boven pijl naar boven