Het Humanistisch Verbond


Zelf

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen. We moeten die verantwoordelijkheid durven nemen, voor de omgeving en voor anderen.

Denken

Een visie op de maatschappij, op actuele thema's in de samenleving. Denken over waarden en humaniteit. Het gaat om mensen: mensen zijn belangrijker dan abstracte principes.

Samen

Iedereen is medeverantwoordelijk voor zijn of haar omgeving: voor andere mensen. Sociale uitsluiting is ontoelaatbaar. Zorgen voor elkaar en kennis delen is vanzelfsprekend.

Leven

De kwaliteit van het leven staat voorop. Bij de zorg staat de regie over het eigen leven centraal. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. Samen leven is delen.


Zelf denken samen leven: dat is waar het Hunanistich Verbond voor staat.

Voor meer informatie, ga naar:  http://www.humanistischverbond.nl/

Terug naar de Buiv's Pagina