700 jaar stad Wijk bij Duurstede

Denkend aan Wijk

      Achtentwintig jaar wonen wij hier nu en wat is hier veel mogelijk geworden. Daar tegenover staat de vaak ontroererende nuchterheid van degenen die hier geboren en getogen zijn. Denk maar eens aan de destijds hectische plannen om een atoombunker te bouwen onder het stadskantoor.
      Tijdens een informatie c.q. inspraakronde werden die plannen in een keer van tafel geveegd. Er was immers niks meer te besturen en te informeren als alles weg was.
      Voor mij ligt de luchtfoto-omslag van een boek Wijk 700 jaar stad. Je ziet de nuchterheid van de vroegere Wijkse bouwheren : de Markt met de bochtige Veldpoortstraat en de 0everstraat. Ook de Singel, Achterstraat en Mazijk krommen mee met de oude rivierlopen en hun stabiele zandlagen. Wat een verschil met het hoekige en Rome-achtige stratenpatroon van de Geer. Als je daar rondloopt is alles recht en leeg.
      Als er in de toekomst nog meer gebouwd gaat worden - en dat zal wel - dan hoop ik dat in het nieuwe statenpatroon nog iets terug te vinden is van het oude prachtige netwerk van landwegen.
      Dan blijft Wijk zijn nuchtere en mooie vorm behouden: een parel aan het eind van de Kromme Rijn in de oksel tussen twee rivieren.

Gerben Joustra

Terug naar de 700 jaar index pagina