700 jaar stad Wijk bij Duurstede

Van betaalde krant naar huis-aan-huis blad

130 jaar Wijkse Courant

Wijkse Courant 28 juni 2000

    Wijk bij Duurstede - (door Frank Brouwer) Inmiddels zijn in de Wijkse Courant al aardig wat gebouwen, instituten en gebeurtenissen de revue gepasseerd. Intussen is het tijd geworden om de krant zelf eens goed te bekijken. Want geloof het of niet, ook de krant die u nu leest, heeft een geschiedenis achter zich. Al meer dan 130 jaar is deze krant voor de inwoners van de jarige stad en de omgeving een bron van informatie. Daarom in deze aflevering van de historie van Wijk bij Duurstede een korte terugblik op de geschiedenis van de Wijkse Courant.

    Het is vandaag de dag bijna onmogelijk voor te stellen, dat er tijden zijn geweest dat mensen zonder radio en tv moesten leven.
    Informatievoorziening was lange tijd voor veel mensen een vreemd woord. De uitvinding van de drukpers maakte daar een eind aan. De krant deed zijn intrede. Nu was er eindelijk een medium, dat de mensen van allerlei ontwikkelingen op de hoogte kon houden.

Eigen krant

    Ook Wijk bij Duurstede kreeg zijn eigen krant. Het was op 6 januari 1870 dat uitgever Johannes G. Andriessen voor het eerst 'Het Weekblad voor het Kanton Wijk bij Duurstede en Omstreken' deed verschijnen.
    Op de allereerste bladzijde van de allereerste krant maakt de uitgever zijn bedoelingen met de uitgave duidelijk: "Wij wenschen in het Weekblad op te nemen: het nieuws uit den omtrek, een beknopt overzicht der voornaamste gebeurtenissen in binnen- en buitenland, verslagen van de raadsvergadering, vonnissen van het kantongeregt en verder alles wat voor den lezer belangrijk kan zijn te vernemen."

Abonnement

    Het nieuwe blad verscheen iedere donderdag, maar werd niet, zoals vandaag de dag het geval is, huis aan huis verspreid. Om het blad te ontvangen was een abonnement nodig.
    Het abonnementsgeld bedroeg twee gulden perjaar voor inwoners van Wijk. Mensen uit de omgeving moesten twee kwartjes meer betalen.
    Voor dit geld konden de abonnees niet alleen het plaatselijke nieuws vernemen, maar ook verder binnenlands en zelfs buitenlands nieuws waren vaste rubrieken van de krant.

De drukkerij in de Dijkstraat in 1962.
Bron: Wijk bij Duurstede van 1900 tot nu, W.H.M. Fries.


    Dat er nieuws uit de hele wereld in stond, is gezien het tijdperk helemaal niet vreemd. Het was voorveel mensen de enige informatiebron die voor hen toegankelijk was. Oprichter Andriessen heeft overigens niet lang van zijn geesteskind kunnen genieten. In 1874 nam M. S. Tussenbroek de krant over. De nieuwe eigenaar gaf vervolgens een nieuwe en (het mag gezegd worden) legendarische naam aan het weekblad: Wijksche Courant; Weekblad voor Wijk bij Duurstede en omstreken. Het eerste gedeelte van de naam zou nooit meer veranderen, het tweede gedeelte, oftewel de ondertitel nog wel.

Succesvol

    In 1885 onderging de krant een andere belangrijke verandering. Op 11 maart 1885 verscheen de naam C. Vonk voor het eerst als uitgever op de voorpagina. De familie Vonk zou tot 1971 uitgever blijven.
    Het weekblad bleek een zodanig succes te zijn, dat Vonk drie jaar later overging op een tweewekelijkse uitgave. Tot 1936 zou de krant elke woensdag en zaterdag bij de abonnees op de deurmat worden afgeleverd. Na dat jaar wordt de Wijkse Courant definitief een weekblad.
    In 1944 mag er het hele jaar geen krant worden gedrukt. Pas na de oorlog op 19 mei 1945 krijgen de Wijkenaren weer hun eigen krant onder ogen.
    Uit de ondertitel van de krant is het verschijningsgebied van de krant goed af te lezen. Waar de Wijkse in het begin een weekblad was voor de stad en omstreken, kreeg het blad tussen 1887 en 1945 de ondertitel "Nieuws en Advertentieblad voor de Provincie Utrecht'.

Verspreiding

    Later werd het gebied verkleind tot Zuid-Utrecht. Na 1959 is de verwijzing naar de provincie volledig verdwenen. 'De Wijkse Courant, nieuws en advertentieblad' ging zich steeds meer op de lokale markt richten.
    Buitenlands nieuws kreeg onder de kop Wereldvenster in de loop van de jaren zestig nog slechts af en toe een plek toegewezen. Binnenlandse nieuwtjes en vooral de regionale feiten werden steeds belangrijker. In de jaren zeventig werd de krant een weekblad voor lokaal nieuws.
    Een van de laatste daden van de familie Vonk was een opvallende: Op 14 mei 1971 werd De Wijkse Courant een gratis huis-aan-huis blad voor Wijk bij Duurstede.
    De Gecombineerde Pers uit De Bilt, vanaf l januari 1972 de nieuwe uitgever, ging uiteindelijk ook onder in het geweld van de wereld der uitgeverijen. In 1975 werd de Wijkse Courant overgenomen door Wegeners Couranten Concern.

Concurrentie

    Met de intrede van Wegener werd ook het verspreidingsgebied opnieuw vastgelegd. De krant werd voortaan huis-aan-huis verspreid in de gemeenten Wijk bij Duurstede, Cothen, Langbroek, Rijswijk en Ravenswaaij.
    Vanaf 1968 werd het weekblad Het Trefpunt in Houten, Odijk, Werkhoven, Bunnik, Schalkwijk, Tull en 't Waal, Cothen, Langbroek en 't Goy verspreid. In 1971 werd ook Wijk bij Duurstede aan dit gebied toegevoegd. De Wijkse Courant had dus een concurrent gekregen. Opkopen is natuurlijk een goede manier om de concurrentie uit te schakelen en in 1986 ging Wegener hiertoe over.
    Vanaf dat jaar werd het Wijkse gedeelte van Het Trefpunt onderdeel van de Wijkse Courant. In het begin van dejaren negentig kwam de uitgever tot de conclusie, dat uitgave in de dorpen Rijswijk en Ravenswaaij niet genoeg geld opbracht. Reden om het verspreidingsgebied te beperken. In 1992 ontstond de nu nog bestaande titel: Wijkse Courant, weekblad voor Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek; waarin opgenomen Trefpunt.

Terug naar de 700 jaar index pagina.