700 jaar stad Wijk bij Duurstede

Denkend aan Wijk

Radio Vikingstad

      14 februari 1973, woensdag om half twee, de dag dat ik uit Amsterdam wegging naar Wijk. Twaalf jaar was ik pas. Mijn vrienden kennen deze datum omdat ik het hen inmiddels zo vaak verteld heb dat ze er ziek van worden.
      Ik heb Wijk en haar bewoners nu zo goed leren kennen dat ik hier echt niet meer weg wil. Hoe dat komt? Ik mag graag luid en duidelijk dingen vertellen en aangezien ik er prat op ga dat ik een en ander van muziek weet, ben ik eind jaren tachtig door een vriend benaderd om een programma te maken bij Radio Vikingstad. Toentertijd nog een beruchte piratenzender. Trots als ik was om om mijn muzikale kennis gewaardeerd te worden, was het programma 'Rock and Roll Café geboren.
      Met een man of tien verzorgden we iedere zondag een gevarieerd aanbod aan muziek, regionaal nieuws en sport. We hadden sponsors met reclameboodschappen, een geheime studio en schuilnamen. Het was namelijk nogal illegaal. De eerste studio waar ik werkte was in de Peperstraat. Heel gezellig maar van korte duur omdat we daar door de Radio Controle Dienst 'uit de lucht' werden gehaald. De discjockey was minderjarig dus kwamen we er met een waarschuwing vanaf.
      Later zijn we in een van de kelderboxen in de flats gaan zitten. Weer opgepakt en weer een nieuwe studio in gebruik genomen, ergens in de Horden. Een ingenieuze straalverbinding van de studio naar de zender kon niet verhinderen dat we binnen de kortste keren weer een bezoekje kregen van de RCD onder politiebegeleiding.
      Inmiddels had ik rond kerst 1988 het initiatief genomen onze burgemeester te benaderen en hem verzocht om een zendvergunning. De heer Houtsma stuurde mij keurig netjes naar het Commissariaat voor de Media.
      De boetes en het bouwen van steeds nieuwe studio's had een behoorlijk gat in onze begroting geslagen. Mijn plan om een legaal radiostation op te zetten gaf de doorslag voor mijn medepiraten om serieus te beginnen met Radio Vikingstad Lokaal. De middenstand was wel geiteresseerd, maar wat kregen ze terug? De politiek was wel geinteresseerd, maar wat zou het gaan kosten? De bevolking was wel geiteresseerd maar was wat sceptisch. Radio Vikingstad is er gekomen. Een kleine provisorische maar prachtige studio in het squashcentrum was ons onderkomen. Iedereen wist ons te vinden. We hebben ruim twee jaar met ongeveer 50 medewerkers leuke, interessante, journalistiek onderbouwde, vrolijk muzikale, politiek kritische en gewaardeerde programma's gemaakt. Maar helaas, miscommunicatie binnen het bestuur en met de politiek, niet goed nagekomen afspraken, uithuisplaatsing van de studio en natuurlijk weer dat rottige geldgebrek noopten ons te stoppen met de lokale omroep.
      Het gaat te ver om hier al die mooie verhalen en mensen te noemen, maar ik wil ze bij deze nog bedanken voor de vriendschappen die ik eraan heb mogen overhouden. Ik heb er mijn vrouw door leren kennen. Alleen ons wereldrecord voor het Guinness Book of Records zou al een krant kunnen vullen. En heel intense maar vooral een heel plezierige periode in mijn leven. Een tijd ook waarin ik zeer veel geleerd heb. Ook over de Wijkse bevolking en haar mentaliteit. Deze roem ik en vooral al die mensen die vrijwillig doch niet vrijblijvend zoveel uren steken in het verzorgen en plezieren van anderen. Of het gaat om 'Tafeltje Dek Je', 'De Zonnebloem', 'Koninginnedag' of welk ander evenement en stichting of vereniging ook. Ik heb ze bijna allemaal gehoord.
      Over de problemen, geldgebrek, tijdgebrek maar vooral het enthousiasme dat uit hen sprak. Behalve misschien die ene vrijwilliger die zijn taak om de Markt vrij te houden zo letterlijk opnam dat een heel jong krantenbezorgertje 's morgens zeer vroeg niet verder mocht en in snikken uitbarstte.
      Ik heb de Wijksen en Wijkenaren (verschil moet er zijn) goed leren kennen en velen kennen mij. Goed of niet goed mag men zelf bepalen en hou ik in het midden. Mochten ze me (nog) niet kennen, zeg ik op z'n Wijks dat ik er 'een van Joke ben'. Dan is het altijd goed.

Henk Meinen
Medeoprichter Stichting Vikingstad Radio Lokaal

Terug naar de 700 jaar index pagina