700 jaar stad Wijk bij Duurstede

Denkend aan Wijk

'De ontwakende Wijkenaren'

      Er was in 1978 in Wijk een beeetje ergenis ontstaan door een groep 'De Wakkere Wijkenaar' genaamd. Deze groep had namelijk een brief onder de bevolking verspreid waarin een ieder antwoord kon geven op de vraag of het gemeentehuis in de binnenstad moest blijven. Het jammere daaarvan was dat de antwoorden op 'ja' moesten uitkomen.
      Toen enekele mensen op een vergadering in de kinderboerderij waren op maandag 23 februari 1978, kwam het onderwerp terloops op tafel. Iemand zei waarom maken wij niet een tegenverhaal waarin de mensen in Wijk een open antwoord kunnen geven tussen de Steenstraat of de binnenstad. Na even heen en weer praten vonden we het wel een idee. Maar hoe vullen we het in? Kijk, zei er é&eactute;n, ik weet wel een stencilmachine te staan en er werd iemand gebeld. Het apparaat konden we op donderdag gebruiken. De trein ging lopen en we gingen verder. Iemand wist onderhands aan stencilpapier te komen. Als we dit niet zo deden en het in Wijk gingen kopen, hadden we onze plannen beter in de Wijkse Courant kunnnen zetten, want anders wist half Wijk al wat we van plan waren. Op woensdag werden bij mij thuis de stencils door iemand getikt en op donderdag gingen we werken met de stencilmachine.
      Anderen uit de groep organiseerden de verspreiding. Alles werkte goed, want op vrijdagavond gingen we met achtien mensen op pad. De brieven werden in heel Wijk in de brievenbuis gestopt. Volgens afspraak zouden we daarna met het grootste deel van de groep wat gaan drinken bij De Engel. De actie was voorlopig geslaagd.
      In De Engel zaten mensen de brief van de Wakkere Wijkenaar te lezen. Ze discussieerden wie erachter zouden zitten. Wij gingen er bij zitten en deden net of we gek waren en van niets wisten. Maar in de brief stond dat het antwoord op zaterdag 27 februari 1978 in de brievenbus in het gemeentehuis aan de Markt gedeponeerd moest zijn. Aan de overzijde van het gemeentehuis was een winkel waar spijkerbroeken verkocht wereden. U weet missschien nog wel: waar die spijkerbroek van drie meter buiten hing. Daar zat iemand die bij ons hoorde en werkte als spion en hield de brievenbuis in de gaten en belde af en toe. Op een bepaald moment meldde hij dat de brievenbus vol zat.
      Ik ben toen naar de bode gegaan om de sleutels van het gemeentehuis te vragen. We heben hem een verhaal verteld dat niet klopte en hij ging met ons mee. Hij opende de deur en zag al die brieven en zei tegen ons 'daar weten jullie meer van af'. We vroegen hem niets te zeggen en dat kwam in orde. Hij heeft een mand gehaald en deze eronder gezet.
      Op maandag kwamen burgemeester en wethouders weer boven water en het verhaal ging binnen het gemeentehuis leven en ze wisten nog steeds niet wie of dat gedaan hadden. En op dinsdag was er een raadsvergadering over het gemeetehuis in de Steenstraat of binnenstad. Het gemeentehuis was te klein voor alle belangstellenden en er werden tv-toestellen in De Engel opgehangen en daar was het ook vol met mensen. Het leefde dus wel in Wijk en wij hadden nog steeds lol dat ze nog niet wisten wie het gedaan had. Later begrepen we dat onze actie wel had meegewogen. Ook al omdat een drievoud van de door ons verspreide brieven was binnengekomen. Veel meer dan van de andere partij. Maar wij waren ook de 'Ontwakende Wijkenaren' die de bevolking é'&eactue;n vraag stelden. Het antwoord heeft een eerlijke uitspraak van Wijk opgeleverd: de beslissing voor een gemeentehuis dat later stadskantoor ging heten en dat nu alweer te klein is.
      Zo zien we maar, wakkere of ontwakende Wijkenaar, het blijft leuk in Wijk als je maar positief blijft denken.
     Terug naar de 700 jaar index pagina