700 jaar stad Wijk bij Duurstede

Het 'Wijk 700 dobbelspel'

     In de vorige editie van deze krant heeft u kunnen lezen, dat verenigingen de kans krijgen hun clubkas te spekken door deel te nemen aan het 'Wijk 700 dobbelspel'. Dit spel wordt gehouden op 11 maart op het evenemententerrein. De eerste prijs bestaat uit 700 gulden en de tweede prijs is 350 gulden.
     Verenigingen die belangstelling hebben om aan dit spel deel te nemen, kunnen zich vanaf 1 maart aanmelden bij de Wijk 700-winkel in het VVV-kantoor aan de Markt 24 in Wijk bij Duurstede. Nog voldoende tijd om te oefenen! Voor de enthousiastelingen die dat ook daadwerkelijk willen doen, volgen hier de spelregels:

     Er wordt door twee personen tegelijk een dobbelsteen gegooid, dit is één worp. De stenen dienen na de lijn (op drie meter afstand van de werpplaats) de grond pas te raken. Van deze twee stenen worden de ogen opgesteld en vermeningvuldigd met tien. Als precies het aantal 700 is gegooid, is het spel agelopen en wordt het aantal worpen opgeteld. Zijn er meer dan 700 punten gegooid, dan mag men of alleen (om beurten!) of samen punten gooien om terug te komen op 700. Iedere worp telt mee!
     De spelleider beslist of een worp geldig is of niet. Let op: een dobelsteen moet wel rollen! Bij een gelijk aantal worpen, gegooid door verschillende verenigingen, volgt een 'barrage'. Van iedere vereniging kan slechts één team meedoen. Voor de duidelijkheid: de dobbelstenen zijn ongeveer 50x50x50 centimeter en zijn gemaakt van polyether. (Waren ze van hout, dan maakten deelnemers een grote kans de rest van het openingsfeest met een gipsbeen mee te mogen maken....)

Meezingen op een cd?

     Kinderen uit de basisschoolgroepen 5,6, 7 en 8 in de gemeente Wijk bij Duurstede: lees dit goed! Heb je zijn om mee te zingen op een cd? Die kans krijg je nu! Er wordt nemelijk een cd met allemaal Wijkse liedjes gemaakt. Tom van Ginkel heeft een lied geschreven, dat gezongen wordt door kinderen. Iets voor jou misschien? Het lied is makkelijk mee te zingen. Je hoeft er niet veel tijd in te stoppen. Slechts een uurtje repeteren en dan.... hup! Op de cd zetten.
     Iets voor jou? Praat er dan wel eerst met je vader of moeder over. De repetitie en opname vindt plaats op zondag 13 februari van 10.30 to ongeveer 12.30 uur. Waar de repetitie en opname precies zullen zijn, hangt af van het aantal kinderen dat zich aanmeldt. Het wordt of in de Backstreet-studio, Achterstraat 5, of in het Stadskantoor in Wijk bij Duurstede.
     Je krijgt op school een brief (misschien heb je hem al meegekregen), waarin dit verhaal ook staat. Lever het inschrijfstrookje van die brief voor 7 februari in bij je meester of je juf. Als je je hebt ingeschreven, hoor je nog waar de repetitie en opname zullen zijn. Denk er eens over na!

Een luxe agenda

     Heeft u het ook zo druk en vergeet u wel eens een afspraak? De oplossing is te koop in de Wijk 700-winkel in het VVV-kantoor aan de Markt 24 in Wijk bij Duurstede. Voor slechts 29,90 gulden bent u de trotse bezitter van een prachtige design-agenda. Verkrijgbaar in grijs-metallic en in een zwarte uitvoering. Er is nog een geringe voorraad, dus wacht u niet te lang!

Terug naar de 700 jaar index pagina.