Voor een chronolisch overzicht van de strijd tegen corrupte ambtenaren wordt u aangeraden met deze hyperlink te beginnen.

Geachte lezer,

Om geen afbreuk te doen aan de dagvaarding tegen F.J. Beukeveld doen wij deze u toekomen in de vorm van een jpg.file. U kunt dan zelf deze file bekijken en importeren. De bedoeling van deze dagvaarding is dat deze nooit zal worden geefectueerd, doch simpel dient om te intimideren. De lezer zal op de hoogte worden gehouden van de uitslag. Tien tegen een dat de dagvaarding wordt ingetrokken wegens overtolligheid aan bewijsvoering verkregen uit de levensgevaarlijke virtuele RCID-archieven. Na vals beschuldigd van drugsgebruik en handel te zijn bleef alleen maar drugsbezit over. En ja hoor zes maanden later bleek de aangifte gebaseerd te zijn op overtreding van artikel 10 lid 1 van de Opiumwet. Het indienen van deze aangifte wetende het strafbaar feit niet te hebben gepleegd is volgens mr mevr. R.S.T. van Rossem-Broos, in haar functie als hoofdofficier, legitiem.

De aanklacht wordt zoals voorspeld geseponeerd met de boodschap het niet weer te doen anders zwaait er wat.

Respectievelijk ben ik vals beschuldigd van gebruik van cocaïne, het plegen van handel in middelen en van middelenbezit en vervolgens mag een burgemeester, hoofdofficier van justitie, officier van justitie, hoofd Regionale Criminele Inlichtingen Dienst en een brigadier van politie na het indienen van een valse aangifte bij justitie o.a. meineed en valsheid in geschrifte plegen en er een scala leugens op nahouden waar de honden geen brood van lusten. Ik mag mij echter niet verdedigen omdat ik nu een drugsgebruiker, handelaar en bezitter ben. Deze McCarthy-achtige praktijken doen zich anno 2000 nog in Nederland voor. (McCarthy was in 1946 een senator in Amerika die fanatiek communisten bestreed. Als ook maar iemand toen zei dat je communist was dan verklaarden McCarthy en zijn medewerkers dat je communist was. En omdat je dan communist was, hielp elk tegenbewijs niet, je was namelijk communist. Door deze handelswijze heeft McCarthy het leven van miljoenen Amerikanen geruïneerd.)