OVD afstandsonderwijs


 

 

Basiscursus Activiteitenbegeleiding

Het beroep
In de middelbare beroepsopleiding sociaal pedagogisch werk niveau 4 staat het begeleiden van mensen in woon- en leefsituaties centraal. De doelgroepen alsook de leeftijdsgroepen zijn breed en gevarieerd.
Deze basiscursus geeft een uitstekend inzicht en basisvaardigheden van een onderwijsassistent niveau 4. Er is geen stage verbonden aan deze cursus. Doorstroom naar de WEB opleiding is mogelijk. Indien men deze cursus met een instituutsdiploma afgesloten heeft (3 voldoendes), hoeft men de theorie van drie deelkwalificatie niet meer te toetsen. De stage moet nog helemaal uitgevoerd worden.

Voor wie is deze cursus?
• Voor personen die in het veld willen gaan werken, maar nog geen gelegenheid hebben stage te lopen.
• Voor vrijwilligers en ouders die zich willen verdiepen in het omgaan met kinderen.
• Voor herintreders die hun kennis willen verbreden.
 

Algemeen gedeelte

Module 301 methodische vaardigheden
In deze module leert u de werkvelden van het sociaal pedagogisch werk kennen. Psychologie, pedagogiek en sociologie maken onderdeel uit van deze module. Hierbij wordt ook intercultureel werken belicht hetgeen erg belangrijk is in een multiculturele samenleving. De stappen van het methodisch werken worden uitgelegd en toegepast. Verder wordt er aandacht besteed aan het werken in een instelling en leer en maak je kennis met de basisprincipes van EHBO.

Inhoud module

Module 302 sociale vaardigheden
Communicatie is erg belangrijk als je met mensen omgaat en ze begeleidt. In het eerste gedeelte wordt aandacht besteed aan basisprincipes voor het voeren van gesprekken en de verschillende gesprekken die je kunt voeren. In het tweede gedeelte leer je hoe conflicten kunnen ontstaan en hoe je ermee om kunt gaan.

Inhoud module

Module 304 professionaliteit en kwaliteit
In deze module leer je wat het betekent om als professional te werken en hoe je dat kunt bereiken. Je leert hoe je rekening kunt houden met verschillende leefstijlen en de eigenheid van een cliënt kunt respecteren. Je leert hoe je verantwoording voor je eigen taken kunt dragen, grenzen kunt bewaken en het beroepsgeheim kunt hanteren. Ook leer je hoe je machtsmisbruik kunt voorkomen en zorgvuldig kunt handelen bij ethische vragen en dilemma’s. Als laatste komt het kwaliteitszorgsysteem aan bod: wat is het belang van een kwaliteitszorgsysteem en hoe wordt het toegepast.

Inhoud module

Module 309 begeleiden SPW-3
Begeleiden van cliënten staat centraal in deze module. Het begeleiden van de persoon bij ontwikkelingsgerichte activiteiten, het functioneren in een groep, het begeleiden van de cliënt bij de ontwikkeling van waarden en normen en omgaan met de ander. Het accent ligt ook op het bevorderen van de zelfstandigheid van de cliënt.

Inhoud module

Module 409 Activiteitenbegeleiding
Als activiteitenbegeleider begeleid je mensen bij hun dagbesteding. Mensen die door hun handicap, ouderdom, problemen niet geheel zelfstandig kunnen functioneren. Je kunt bv werken in een activiteitencentrum, verzorgingshuis, psychiatrie, revalidatiecentrum, sociale werkvoorziening. De begeleiding bij de activiteiten is divers. Zo kun je begeleiden bij arbeidsmatig werk of bij het uitvoeren van recreatieve activiteiten.

Voor wie is deze cursus?

Vooropleiding
Voor de oriëntatie cursus is een vooropleiding van VMBO (LBO/ MAVO) gewenst

Duur van de cursus
18 maanden
Er zijn 36 huiswerklessen die de bestudeerde lesstof toetsen. In iedere les is een praktijkvoorbeeld opgenomen.

Wijze van studeren
Het huiswerk kan per e-mail of per post opgestuurd worden. Binnen 7 werkdagen wordt het huiswerk door een ervaren docent nagekeken en gecorrigeerd teruggestuurd.

Studiebegeleiding
Leren is een levenslang proces dat net als een bron langs verschillende stromen zijn weg kan vinden. Deze stroom is soms grillig: bijsturing of verleggen van grenzen is dan noodzakelijk. Volwassenen die weer gaan deelnemen aan het onderwijsleerproces hebben diverse achtergronden die dit proces beïnvloeden. Een individuele flexibele leerroute is voorwaarde om aan te sluiten bij de specifieke mogelijkheden van de cursist.

Flexibiliteit (leren op maat)
Je kunt op elk moment starten met je opleiding op afstand. Je bent niet gebonden aan lesdagen zodat je kunt leren wanneer het jou schikt en in je eigen tempo. Er zijn verschillende examenmomenten per jaar.

Begeleiding
Het leren op afstand vergt discipline en zelfstandigheid. Het is daarom van het grootste belang dat de methode afgestemd is op zelfstudie en er een goede begeleiding is om je leerproces te coachen. De cursussen voldoen dan ook aan de hoogste kwaliteitseisen:

De huiswerklessen   
Twee lessen per maand, Studiebelasting 15-20 uur per les
De lesstof is verdeeld over een aantal lessen. Na bestudering van de lesstof  maak je eerst een verwerkingsopdracht. In deze opdracht pas je datgene wat je geleerd hebt toe op specifieke situaties. Daarna  wordt de toets gemaakt. Deze bestaat uit 20-30  meerkeuze vragen en casus met enkele vragen die betrekking hebben op de lesstof. Als laatste wordt het leerproces geŽvalueerd. Hierin kun je aangeven welke problemen je bent tegengekomen bij de bestudering van de lesstof en kun je vragen stellen aan je docent. Deze werkwijze staat garant voor een goede voorbereiding op het examen omdat de huiswerklessen dezelfde samenstelling hebben als het examen. Zo krijg je ervaring in het maken van meerkeuzevragen en leer je de begrippen uit het boek gebruiken. Als belangrijke ondersteuning leer je studievaardigheden om efficiŽnt te kunnen studeren. De docent geeft je persoonlijke adviezen als er zich studieproblemen voordoen.

Afsluiting van de cursus
Bewijs van deelname: de huiswerkopdrachten zijn met gemiddeld een 5,5 of hoger afgerond.
Instituutsdiploma: de examens zijn met 5,5 of hoger afgerond.

Examens
Voor iedere module is er een examen van 1,5 uur. Er worden meerkeuzevragen en cases met open vragen getoetst. Alle behaalde modules (cijfer 5.5 en hoger) geven recht op een instituutsdiploma.

Doorstroom
Indien u de modulen met een examen afsluit, kan dit in het kader van Eerder Verworven Competenties een vrijstelling geven voor een officiële opleiding van volgens de WEB (Wet Educatie en Beroepsopleidingen).

Kosten van de cursus
 
Basiscursus 18 maanden  Totaal Euro 795  Bij 18 maanden: per maand Euro 41,70
Bij 12 maanden: per maand Euro 66,25
Ineens betalen: 10 % korting
Examen in 5 modules Per module Eenmalig Inschrijfgeld Euro 25
Per module Euro 40
 

Voor inschrijving zie inschrijfformulier en studievoorwaarden

Informatie: 0318-649952 of mloonen@ovd.nl
 

Home OVD afstandsonderwijs