Cornelis Schalcken

l i n k s
Children with:
Aletta Lydius

Children:
Godfried Schalcken
Balthazar Schalcken
Anna Schalken
Maria Schalcken
Aletta Schalcken
Johannes Schalcke
Barbara Schalcken
Cornelis Schalcken
Cornelis Schalcken
 • Born: CA 1610, Heusden
 • Married to Aletta Lydius
 • Died: BEF 23-05-1674
 • Occupation: predikant, rector

  Cornelis Schalcken (Cornelius Schalkenius) (ca 1610 - bef 23 mei 1674)

  Heusden Trouwboek Ned Herv 1590-1639
  Cornelis Schalcken x Alith Lijdius

  Heusden Ned Herv Doopboek 1618-1642
  Anna Schalken 16-09-1638
  vader: Cornelis Schalken
  moeder: Alith Lijdig

  Balthazar Schalcken 03-07-1637
  vader: Cornelis Schalcken
  moeder: Alith Lijdius


  ++++++

  Bron: De Nederlandsche Leeuw No. 10/11 XCIe Jaargang 1974 kolom 325 en 326

  O.N.A. Dordrecht, inv. nr. 352 fol. 130:
  Op 23 mei 1674 compareert voor Samuel van der Heyden, notaris te Dordrecht, "Aletta Lidius, weduwe ende boedelhouster, van zaliger Dominus Cornelius Schalckius, in sijn leven rector in de Latijnsche Schole binnen deser stede", en geeft procuratie aan SR. "Godefridus Schalckius haeren soone" om te transporteren een buiten Dordrecht gelegen "seeckere thuijn met het thuijnhuysken, plantagien ende verderen toebehoren".

  ++++++

  Bron: Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1875, s-Gravenhage 1875

  Register Nomina Proffessorum in Academia Lugduno Batava Collegii Ordinum Alumnus.
  (Register van afgestudeerden Universiteit Leiden)
  Cornelis Schalcken Heusdanus (van Heusden) studeerde af op 31 januari 1631 op 20 jarige leeftijd. Rectore Francone Burgerdicio = Studeerde onder rector Frank Burghersdijk.
  (zie Gens Nostra JAARGANG 18 No. 1 JANUARI 1963 - zie OORSPRONG VAN HET GESLACHT BURGERSDIJK - blz 10 Frank Pietersz., ~02-05-1590, +19-02-1635, uit in de Lier)

  ++++++

  Bron: Biographisch Woordenboek der Nederlanden "Bevattende Levensbeschrijvingen van zoodanige Personen, die zich op eenigerlei wijze in ons Vaderland hebben vermaard gemaakt" Deel XVII 1e stuk blz 216 - 1874 door Abraham Jacob van der Aa, Delen 1-21 - Haarlem - J.J. van Brederode 1852-1878

  "Cornelius Schalcken [Schalkenius] was predikant te Etten en Drongelen (1635) en sedert 1643 te Drimmelen en Made, toen hij in 1654 Johannes Rampius, als rector aan de Latijnsche School te Dort [Dordrecht] opvolgde.
  Jacobus Lidius droeg hem, zijn neef, 1657, zijn Agonistica Sacra op, prees zijne kennis van de oude en ook oostersche talen, en 'zijne uitleggingen van het Evangelium aan de schooljeugd'. Twintig jaren stond hij aan het hoofd der school en werd in 1674 door Petrus Surendonck opgevolgd"

  ++++++

  Bron: Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek onder redactie van Dr. P.C. Molhuysen, directeur van de koniklijke bibliotheek te 's-Gravenhage en Dr. Fr. K.H. Kossmann, bibliothecaris van de bibliotheek der gemeente Rotterdam. Tiende deel. A.W. Sijthoff's Uitgevers Maatschappij N.V. Leiden 1937. Kolom 879 en 880.

  "Cornelius Schalkenius [Schalcken] was predikant te Etten en Drongelen van 1635 tot 43, daarna te Drimmelen en Made, en van 1654 tot 74 rector van de latijnse school te Dordrecht [Dort]. Jacobus Lydius droeg ook aan hem op zijn Angonistica sacra (1657). De schilder Godfried Schalcken, die voorgaat, is zijn zoon."


 • Generated by GenDesigner 2.0 BETA