Balthasar LydiusAnna von der Muhle

Cornelis SchalckenAletta Lydius

Barbara Schalcken

l i n k s
Siblings:
Godfried Schalcken
Balthazar Schalcken
Anna Schalken
Maria Schalcken
Aletta Schalcken
Johannes Schalcke
Cornelis Schalcken
Barbara Schalcken
 • Born: CA 1655
 • Died: AFT 11-06-1709, Charlois

  Barbara Schalcken (ca 1655 - aft 11-06-1709)

  Bron: De Nederlandsche Leeuw No. 10/11 XCIe Jaargang 1974 kolom 326
  O.N.A. Rotterdam, inv.nr. 975, fol. 195: Aletta Schalken benoemt "de zusters
  van de testatrice, t.w. Barbara en Maria Schalcken" als erfgenamen

  Bron: De Nederlandsche Leeuw No. 10/11 XCIe Jaargang 1974 kolom 327
  O.N.A. Rotterdam, inv.nr. 1577, actenr. 53, fol. 231:
  Op 11 juni 1709 testeert voor nots. Johan ten Bergh te Rotterdam, "Barbara Schalke, bejaerde ongetroude dogter, woonende ten huyse van den Eerwaerdigen Heer Johannis Schalke, bedienaer des Goddelycken Woords de publieke Gereformeerde Religie van de gemeynte tot Scharlois", etc. Zij legateert aan de voornoemde predikant Johannis, resp. zijn na te laten kinderen, haar broeder, aan haar nicht Juffrouw Aletta Schalke, en aan haar nicht Petronella Schalke. Haar universele erfgenamen zijn de reeds genoemde Ds. Joh. Schalke, haar broeder voor 1/5 part, Johan Schalke, haar neef, nagelaten zoon van haar testatrices overleden broeder de Heer Balthasar Schalke, in zijn leven predikant te Pernis voor 1/5 part, Juffrouw Francoisa Schalke, haar nicht, nagelaten dochter van haar overleden broeder de heer Godefridus Schalke voor 1/5 part, de nagelaten kinderen van haar overleden broeder Cornelis Schalcke, in zijn leven schout en rentmeester van Kromstrien voor 1/5 part en de nagelaten kinderen van haar overleden zuster Juffr
  ouw Aletta Schalke, in haar leven weduwe van Willem Verschoor. Zij benoemt tot voogden over de minderjarige erfgenamen en administrateurs van de boedel haar broeder Johannis Schalke en johan Schalke Balthasarszoon, haar neef. • Generated by GenDesigner 2.0 BETA