Cornelis SchalckenAletta Lydius

Johannes SchalckeMaria Sprangers

Alettha Schalcken

l i n k s
Children with:
Cornelis Willemsz Verschoor

Siblings:
Jacobus Schalcken
Balthazar Schalcken
Anna Schalcken
Wilhelmina Schalcken
Maria Schalcken

Children:
Aletta Verschoor
Alettha Schalcken
 • Born: CA 1685, Sprang
 • Married to Cornelis Willemsz Verschoor
 • Died: 03-09-1747, Charlois

  Alettha Schalcken (ca 1685 - 03-09-1747)

  Bron: De Nederlandsche Leeuw No. 10/11 XCIe Jaargang 1974 kolom 328

  Huwelijk met Cornelis Willemsz Verschoor, ged. te Charlois 1 september 1686 (get. Pietertje Verschoor), notaris en procureur te Charlois, rentmeester van de Grondheerlijkheid Charlois, secretaris van de Ambachtsheerlijkheid Katendrecht, hoogheemraad van Charlois en annex polders, ovl voor april 1724, tr. (als j.m. van Charlois), Charlois 31 october 1714 Alettha Schalcken, j.d. van Sprang, (aangifte begraven te Charlois 3 september) 1747, dr. van Ds. Johannes (gereformeerd predikant te Charlois), ovl 6 februari 1724 (zie Archief v.d. Herv. Gem. te Charlois, inv.nr. 3) en Maria Sprangers (begr. Charlois in het hoogkoor 12 october 1688)

  O.N.A. Rotterdam, inv.nr. 2155, fol. 71:
  Op 1 oktober 1714 compareren voor Jan Nederhoff, nots. te Rotterdam, "de Heer Cornelis Verschoor Willemsz, meerderjarig jongman, secretaris van Catendregt, wonende tot Charlois, toecomende bruydegom" en "Mejuffrouw Aletta Schalcken, meerderjarige dogter, toecomende bruyd, geadsisteerd met haren vader, de Heer Johannis Schalcken, predicant tot Charlois", en sluiten huwelijkse voorwaarden.

  O.N.A. Rotterdam, inv.nr. 2167, acte nr. 66, fol. 258-263:
  Op 8 april 1724 compareren voor nots. H. van der Mey te Rotterdam, "Juffrouw Aletta Schalcken, weduwe en ervgename onder beneficie van inventaris van de Heer Cornelis Verschoor, wonende te Charlois, de Heer Balthazar Verschoor, luitenant te dienste dezer landen, in guarnizoen leggende te Brielle, en Martinus Verschoor, wonende even buyten deze stad onder den Ambagte van Kool, ter eenre, en de Heer Kornelis Schalcken, in (stede ?) van Anna Schalcken en Maria Schalcken, meerderjarige ongehuwde dogters, wonende allen onder Charlois, te samen (nevens de Heer Jacobus Schalcken, wonende in 's-Hage, en de eerste comparante) eenige kinderen en erfgenamen van de Heer Johannes Schalcken, in zijn leven bedienaer des Goddelijken Woords te Charlois, en voorts als zig sterk makende en de rato caverende voor hunne broeder de Heer Jacobus Schalcken, ter andere zijde, wegens de waarneming van het rentmeesterschap van de Grondheerlijkheid van Charlois door Johannes Schalcken na de dood van zijn zwager Cornelis Verschoor.

  O.N.A. Rotterdam, inv.nr. 2177, fol. 1240 en volgende:
  Op 23 november 1734 testeert voor nots. H. van der Mey te Rotterdam, Aletta Schalcken, weduwe van Kornelis Verschoor, wonende te Charlois, en benoemt tot haar universele erfgename haar dochter Aletta Verschoor.


 • Generated by GenDesigner 2.0 BETA