Jacob Willemsz VerschoorAeltge Cornelisdr Mol

Willem Jacobsz Verschoor

l i n k s
Children with:
Aletta Schalcken

Children:
Cornelis Willemsz Verschoor
Aletta Willemsdr Verschoor
Cornelis Willemsz Verschoor
Balthasar Willemsz Verschoor
Jacob Willemsz Verschoor
Martinus Willemsz Verschoor
Aerd Willemsz Verschoor
Martinus Willemsz Verschoor
Willem Willemsz Verschoor
Willem Jacobsz Verschoor
 • Born: 04-09-1662, Charlois
 • Baptized: 04-09-1662, Rotterdam
 • Married 12-09-1683, Charlois, to Aletta Schalcken
 • Died: 13-12-1696, Charlois
 • Occupation: procureur, notaris

  Willem Jacobsz Verschoor (04-09-1662 - 13-12-1696)

  Bron: De Nederlandsche Leeuw No. 10/11 XCIe Jaargang 1974 kolom 325 en 326

  Ged. Rotterdam 4 september 1662 (get. Willemken Willems), notaris en procureur te Charlois, rentmeester van de Grondheerlijkheid Charlois, schout, secretaris en rentmeester van de Ambachts- en Grondheerlijkheid Katendrecht, begr. Charlois in het hoogkoor 13 december 1696, tr. (als j.m. van Charlois) aldaar 12 september 1683 Aletta Schalcken, ged. Dordrecht 1654, ovl voor 3 maart 1700, dr. van Ds. Cornelius Schalckius of Schalkenius en Aletta Lydius.

  O.N.A. Rotterdam, inv.nr. 884:
  Willem Verschoor is in het jaar 1681 vanaf januari tot en met 6 juli klerk bij de Notaris Dirk Meesters te Rotterdam.

  Archief Staten van Holland 1572-1795, inv.nr. 2205, acte d.d. 4 maart 1681:
  Willem Verschoor op voordracht van Burgermeesteren en regeerden der Stad Rotterdam d.d. 25 februari 1681 geexamineerd door het Hof van Holland (geadmitteerd op 5 maart 1681 te Rotterdam)

  Archief v.d. Ambachtsheerlijkheid Katendrecht (niet geinventariseerd). Extract uit het Resolutieboek, fol. 32 verso: Op 17 april 1690 is Willem Verschoor schout van Katendrecht; fol. 35 verso, Willem Verschoor (ovl) wordt genoemd als gewezen secretaris en rentmeester van Catendregt.

  O.N.A. Rotterdam, inv.nr. 3935:
  Op 2 augustus 1696 wordt voor nots. "Arent de Man te Charlois" verleden een procuratie voor
  "Willem Verschoor, rentmeester van de uytergorssen ende aenwassen van Charlois"

  Archief v.d. Herv. Gemeente te Charlois, inv.nr. 429:
  bijlage, tot de rekening v.d. kerkmeesters over 1696:
  Willem Jacobsz Verschoor op 13 december 1696 begraven in het hoogkoor.

  +++++

  FamilySearch® International Genealogical Index v4.01 (28-11-1999)
  Huwelijk 12 Sep 1683 Charlois, Zuid Holland, Netherlands met Aletta Schalcken

  +++++

  DTB Delft inv. nr. 45 Begraafboek Oude en Nieuwe Kerk (Oude Kerk)
  Vermoedelijk zoon Willem Verschoor overleden ca 28-12-1693 Delft

 • Generated by GenDesigner 2.0 BETA