Balthasar LydiusAnna von der Muhle

Cornelis SchalckenAletta Lydius

Aletta Schalcken

l i n k s
Children with:
Willem Jacobsz Verschoor

Siblings:
Godfried Schalcken
Balthazar Schalcken
Anna Schalken
Maria Schalcken
Johannes Schalcke
Barbara Schalcken
Cornelis Schalcken

Children:
Cornelis Willemsz Verschoor
Aletta Willemsdr Verschoor
Cornelis Willemsz Verschoor
Balthasar Willemsz Verschoor
Jacob Willemsz Verschoor
Martinus Willemsz Verschoor
Aerd Willemsz Verschoor
Martinus Willemsz Verschoor
Willem Willemsz Verschoor
Aletta Schalcken
 • Baptized: CA 1654, Dordrecht
 • Married 12-09-1683, Charlois, to Willem Jacobsz Verschoor
 • Died: BEF 03-03-1700, Charlois

  Aletta Schalcken (ca 1654 - voor 03-03-1700)

  Bron: De Nederlandsche Leeuw No. 10/11 XCIe Jaargang 1974 kolom 325, 326, 327 en 328

  O.N.A. Rotterdam, inv.nr. 975, fol. 195:
  Op 16 juni 1684 testeren voor Govert van Gesel, nots. te Rotterdam "Willem Verschoor, mede notaris ende procureur, woonende te Charloijs, ende Aletta Schalken, geechte luijden". De eerststervende legateert aan de Diaconiearmen te Charlois en aan de zusters van de testatrice, t.w. Barbara en Maria Schalcken, en benoemt de langstlevende tot universele erfgenaam.

  O.N.A. Rotterdam, inv.nr. 1271, acte nr. 154:
  Op 29 mei 1699 testeert voor Johan van de Pavert, nots. te Rotterdam, "Juffrouw Aletta Schalcke, wed. wijlen Sr. Willem Verschoor, woonende tot Charlois", en benoemt tot haar universele erfgenamen haar na te laten kinderen. Zij legateert aan de Diaconiearmen van Charlois en bepaalt dat de zoon die de door zijn vader bediende officien, t.w. bij d'Edele Grondheeren, Dijckgreaeff en Heemraeden van Charlois, Ambachtsheeren van Catendregt, mitsgaders Dijckgreaeff en Heemraeden van Varckenoort en Carnemelcksland" zal bedienen, honderd ducatons uit haar boedel minder zal krijgen dan de andere kinderen, welke ieder 100 ducatons gepraelegateerd zullen ontvangen. Tot executeurs van het testament en tot voogden over de minderjarige erfgenamen worden benoemd "d'Heeren Johannes Schalcken, bedienaer des Goddelycken Woorts tot Charlois, Godefridus Schalcke, hofschilder van Zijn Konincklijcke Majesteijt van Denemarken, en Cornelis Schalcke, schout en rentmeester van Cromstrijen, haer testatrices broeders"

  R.A. Charlois, inv.nr. 29, acte d.d. 3 maart 1700:
  De voogden van de kinderen van Aletta Schalcken, weduwe van Willem Verschoor, "in sijn leven rentmeester der Grondheerlijckheyd van Chaerlois, nu beyde zaliger", verkopen de boedel.

  ++++++

  FamilySearch® International Genealogical Index v4.01 (28-11-1999)
  Huwelijk 12 Sep 1683 Charlois, Zuid Holland, Netherlands met Willem Jacobsz
  Verschoor.

  FamilySearch® International Genealogical Index v4.01 (28-11-1999)
  Huwelijk op 31 Oct 1714 Charlois, So. Holl., Netherlands
  Nicht Aletta Schalcken met Cornelis VERSCHOOR (zijn zoon)


  Ook nog eens : Aaltje Schalcken met Willem VERSCHOOR Marriage: 13 Dec 1682 ?

  ++++++

  Bron: Digitale Stamboom - Delft DTB Delft inv.nr. 12 Doopboek Oude Kerk, folio 147
  Getuigen doop van Jacobus Clant 08-11-1695
  Vader Hermanus Clant (van der Klant 3-1-1672) en moeder Pieternella Verschoor
  Doopgetuigen : Willem Verschoor en Aletta Schalke • Generated by GenDesigner 2.0 BETA