Democratische rechtsorde moet verdwijnen

Door de democratische rechtsorde te verdedigen, belemmert de AIVD een herverdeling van welvaart, en houdt de armoede en ongelijkheid in stand. Een brief aan de directeur 'Democratische Rechtsorde' bij de AIVD....

Amsterdam, 10 november 2003


Ministerie van Binnenlandse Zaken
t.a.v. drs. E.S.M. Akerboom
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

democratische rechtsorde moet verdwijnen


Naar aanleiding van de nieuwste cijfers over armoede in Amsterdam bepleit ik het omverwerpen van de democratische rechtsorde. De democratie en de rechtstaat hebben ertoe geleid dat de inkomens per etnische groep, en per wijk verschillen. Het is niet nodig dat iedereen precies dezelfde inkomen en vermogen heeft, maar hier worden bepaalde groepen benadeeld op grond van hun afstamming en woonplaats, en dat is ontoelaatbaar. Erger nog, het is erfelijk, want alle onderzoeken wijzen erop dat inkomens en sociale klasse bepalen het onderwijs niveau, dat vervolgens grotendeels het inkomen bepaalt. De onderklasse in een liberaal democratie zit gevangen in een vicieuze cirkel, die inherent is aan deze vorm van samenleving.

Volgens de Armoedemonitor hebben 38% van de Marokkaanse volwassenen een minimuminkomen, 33% van de Antillianen, 32% van de Turken, maar slechts 11% van de Nederlanders. Voor de kinderen zijn de percentages hoger, maar de verschillen vergelijkbaar. Van de Marokkanen onder 18 groeit 44% op in een minimum-huishouden, voor de autochtone kinderen is dat slechts 13%. De rijkste stadsdelen hebben ongeveer de helft minder minima, 23% in Zuidoost maar 11% in Zuider-Amstel. De verschillen op buurt-niveau zijn groter, de armste buurten hebben meer dan viermaal zoveel arme huishoudens. De Dienst Statistiek van de gemeente meet niet verder, maar ik denk dat als er gekeken zou worden naar de combinatie van sociale klasse, etnische afkomst, postcode, en woonvorm, dan zouden de verschillen de 100% naderen. Bijvoorbeeld 0% minima onder de hoogopgeleide Nederlanders in de Obrechtstraat, 100% minima onder ongeschoolde Antilliaanse huurders in de Bijlmerflats.

Armoede en ongelijkheid komen ook voor in niet-democratische samenlevingen, dat erken ik. Het probleem met de democratische rechtsorde is, dat deze orde geen externe correctie-mechanisme kent. Je kunt niet 'in beroep gaan' tegen de uitkomst van het democratisch proces. Als de democratisch gekozen regering besluit om mensen in armoede te laten leven, en als dat legaal is, dan houdt het op. Men wordt geacht om zich daarbij neer te leggen. Doet men dat niet, dan komt de AIVD en/of de Justitie in actie. Op deze wijze houdt de AIVD de armoede en ongelijkheid in stand.

Een egalitaire dictatuur zou de inkomens, vermogens, en woningen in Nederland in minder dan een jaar kunnen herverdelen. De AIVD belet dat, alsof het iets engs zou zijn. Maar het is niet eng, en niet fout. Het is juist een goede zaak, dat een democratische overheid, die armoede toelaat en de ongelijkheid versterkt, vervangen wordt door een of ander vorm van herverdelingsstaat.


Paul TreanorINDEX