Studeer ik af?

Portugais.....English.....
IIIII
Dit geldt voor EU-landen, en voor mensen die al toegelaten zijn tot de universiteit. Je begint met 50 punten, bij elke vraag krijg je meer of minder. Je eindscore is je kans op afstuderen.

IIIII

Begin met 50 punten...
punten bij/af bij elke vraag.
IIIII__gezin/school
Is je vader afgestudeerd (universiteit of vergelijkbare, zoals Technische Hochschule)?
Ja: plus 10 punten.

Was gezinsinkomen bovenmodaal voor de regio?
Ja: plus 3. Nee: minus 3.

Zijn je ouders gescheiden?
Ja: minus 3.

Werkt je vader/moeder aan een universiteit (docent, onderzoek)?
Ja: plus 4.

Is de familie van adel?
Ja: plus 2.

Is vader/moeder actief lid van een politieke partij?
Ja: plus 2.

Is vader/moeder ooit tot een politieke ambt gekozen of benoemd?
Ja: plus 2.

Toen jij op de middelbare school zat, is je vader meer dan 3 maanden werkloos geweest?
Ja: minus 3.

Hebben je ouders een auto?
Nee: minus 2.

Wonen je ouders in een woonwagen?
Ja: minus 5.

Kon je Latijn als vak nemen op je middelbare school?
Ja: plus 3.
IIIII__afkomst/regio
Hoor je tot een etnische minderheid (alle migranten/allochtonen meegeteld)?
Ja: minus 8.

Heb je, in je schooljaren, je geboorteland verlaten?
Ja: minus 4.

Is de taal van onderwijs op de universiteit je moedertaal?
Ja, plus 3. Nee: minus 2.

Ben je opgegroeid in een industrieregio in verval?
Ja: minus 2.
IIIII__persoon
Werk jij meer dan 10 uur per week, om de studie te betalen?
Ja: minus 4.

Heb jij ooit een uitkering (sociale zekerheid, werklozengeld) ontvangen voor langer dan 2 jaren?
Ja: minus 4.

Heb je veel vrienden?
Ja: plus 5.

Werd je ooit medicijn voorgeschreven voor een psychisch probleem?
Ja: minus 5.

Ben je ooit opgenomen in een psychiatrische ziekenhuis/afdeling?
Ja: minus 5.


IIIII
Je eindscore is je afstudeerkans, in percent. Hoogste score is 84%, niemand heeft afstudeergarantie. Minimum is nul, en dat is niet overdreven. Zo'n zware combinatie van problemen (minderheid, armoede, psychiatrie), zou inderdaad afstuderen uitsluiten.

Wat betreft de vragenstructuur... Sommige negatieve factoren zijn onderschat. Statistisch gezien studeer je gewoon niet af, als je ouders woonwagenbewoners zijn. Maar in dat geval heeft je vader waarschijnlijk ook geen hoger onderwijs gevolgd. De vragen vormen een schaal van nadelen, om ze eenvoudig te houden. Zo ook met de voordelen. Een ouderlijke inkomen net boven modaal is geen grote voordeel, maar als je vader afgestudeerd is, dan is zijn inkomen waarschijnlijk hoger. Op deze wijze passen de vragen in elkaar.

Meer lezen on-line: UvA SOCIOSITE: Social inequality and classes.


Literature/literatuur

Kerckhoff, Alan 1993 Diverging pathways: social structure and career deflections. Cambridge: Cambridge University Press.

Mehan, Hugh et al. 1996 Constructing school sucess: the consequences of untracking low-acheiving students. Cambridge: Cambridge University Press.

Dronkers, J. en Ultee, W. C. (red.) 1995 Verschuivende ongelijkheid in Nederland: sociale gelaagdheid en mobiliteit. Assen: van Gorcum.

Tazelaar, C. A., et al. 1996 Kleur van de school: etnische segregatie in het onderwijs. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Veenman, J. (red.) 1996 Heb je niets, dan ben je niets: tweede-generatie allochtone jongeren in Amsterdam. Assen: van Gorcum.

Dronkers, Jaap 1995 Fathers' unemployemt and children's academic achievement.
Dwyer, Peter 1995 Continuities in education inequality.
in Joseph Zajda (editor), Education and Society. Albert Park: James Nicholas Publishers.

Pallas, Aaron 1995 Schooling, careers, and the life course.
in William Pink and George Noblit (editors), Continuity and Contradiction: the Futures of the Sociology of Education. Cresskill: Hampton Press.


Index