Terug naar site Milieukunde

Terug naar biologiePublicatielijst


Publicaties in wetenschappelijke tijdschriften

M.J.S. Bellemakers & H. Van Dam (1992). Improvement of breeding succes of the moor frog (Rana arvalis) by liming of of acid moorland pools and the consequences of liming for water chemistry and diatoms. Environm. Pollut. 78: 165-171. M.J.S. Bellemakers, M. Maessen & J.G.M. Roelofs (1994). Effects of limimg on water chemistry in shallow acidified pools in the Netherlands: enclosure experiments. Water, Air & Soil Pollution 73: 131-142. M.J.S. Bellemakers (1994). Restoration of the Littorellion vegetation of shallow, slightly buffered, oligotrophic moorland pools. Acta Bot. Neerl., 43: 393-394. M.J.S. Bellemakers, M. Maessen, G.M. Verheggen & J.G.M. Roelofs (1996). Effects of liming on shallow acidified moorland pools: a culture and seed bank experiment. Aquat. Bot. 54: 37-50. M.J.S. Bellemakers & M. Maessen (1998). Effects of alkalinity, acidity and external sulphate and phosphorus load on water chemistry in the 'Naardermeer'. Water, Air & Soil Pollution 101: 3-14. M.J.S. Bellemakers, M. Maessen, R. Bobbink & J.G.M. Roelofs (submitted). Restoration of acidified and eutrophicated shallow surface waters. Restoration Ecology. A.W. Boxman, H. Krabbendam, M.J.S. Bellemakers & J.G.M. Roelofs (1991). Effects of aluminium on the development and nutrition of Pinus nigra in hydroculture. Environm. Pollut. 73: 119-136. M. Maessen, J.G.M. Roelofs, M.J.S. Bellemakers en G.J.M. Verheggen (1992). The effects of aluminium, aluminium/calcium ratios and pH on aquatic plants from poorly buffered environments. Aquat Bot. 43: 115-127. H. Van Dam & M.J.S. Bellemakers (1992). Diatoms as indicators for the management of moorland pools. Acta Bot. Neerl. 40 (4): 378-379.

Andere publicaties

M.J.S. Bellemakers, M. Maessen & G.M. Verheggen (1990). Restauratie van verzuurde en geëutrofieerde zwakgebufferde ondiepe oppervlaktewateren; mogelijkheden tot herstel. eindrapport i.o.v. het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Natuurbeheer, pp. 96. M.J.S. Bellemakers & H. van Dam, 1990. Impact of liming on chemistry, diatoms, macrophytes and moor frogs (Rana arvalis) in acid shallow moorland pools in the Netherlands. Conference Abstracts of the International Conference on Acidic Deposition: Its Nature and Impacts. pp. 251. M.J.S. Bellemakers & M. Maessen (1991). Mergel en bulldozer bieden soelaas voor verzuurde vennen. Goede hoop op verbetering waterkwaliteit, flora en fauna. Tijdschrift voor ruimtelijke ordening en milieubeheer 8 (7/8): 13-16. M.J.S. Bellemakers, H. van Dam & A.J.M. Roozen (1991). Kan de Heikikker worden behouden door bekalking van vennen? De Levende Natuur 6: 228-232. M.J.S. Bellemakers (1991). Ecofysiologie van waterplanten. In: Stichting River Research (red.), Syllabus Cursus Ecologie van water- en moerasplanten, pp. 16-21. M.J.S. Bellemakers & M. Maessen (1991). Onderzoek naar de herstelmogelijkheden van verzuurde en geëutrofieerde zachte wateren. In: Stichting River Research (red.), Syllabus Cursus Ecologie van water- en moerasplanten, pp. 48-56. M.J.S. Bellemakers, M. Maessen, M.J.R. Cals & J.G.M. Roelofs (1993). Effectgerichte Maatregelen tegen verzuring en eutrofiëring van oppervlaktewateren. Eindrapport monitoringsprogramma eerste fase. Eindrapport i.o.v. het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer & Visserij, pp. 148. M.J.S. Bellemakers & D.J. de Jong (1995). De verspreidingsdynamiek van zeegras in de Oosterschelde: de effecten van het Deltaplan. Notitie in opdracht van RIKZ-RWS Middelburg en NIOO-CEMO Yerseke, pp. 50. M.J.S. Bellemakers, G. Hoogerwerf, R. Krekels & P.J.M. Verbeek (1995). Monitoring- en evaluatieplannen voor vier natuurvriendelijke oeverprojecten (MEP-4). Adviesbureau Natuurbalans/Limes Divergens in opdracht van Directie Oost-Nederland, Rijkswaterstaat. pp. 50. M.J.R. Cals, J.G.M. Roelofs, M.J.S. Bellemakers, M. Maessen, M.C.C. de Graaf & P.J.M. Verbeek (1990). Monitoring van effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiëring in oppervlaktewateren en heide-schraallanden. Interim rapport 1990, pp. 45. M.J.R. Cals, J.G.M. Roelofs, M.J.S. Bellemakers, M. Maessen, M.C.C. de Graaf & P.J.M. Verbeek (1991). Monitoring van effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiëring in oppervlaktewateren en heide-schraallanden. Interim rapport 1991, pp. 62. M.J.R. Cals, M.J.S. Bellemakers, M. Maessen & J.G.M. Roelofs (1993). Voorwaarden en perspectieven voor herstel van verzuurde en geëutrofieerde oppervlaktewateren. In: Effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiëring in natuurterreinen, Red M. Cals, M. de Graaf en J. Roelofs, Katholieke Universiteit Nijmegen. pp. 31-62. M. Maessen & M.J.S. Bellemakers (1992). Restoration of shallow acidified lakes in the Netherlands. Proceedings Experimental manipulations of biota and biogeochemical cycling in ecosystems. May 18-20, 1992, Copenhagen, Denmark, pp. 327-329. H. Van Dam, A. Mertens & M.J.S. Bellemakers (1988). Effects of liming on attached diatoms in experimental enclosures in an acidified moorland pool (preliminary results). Proceedings Third International Conference on the Conservation an Management of Lakes "Balaton '88". September 11-17, Keszthely, Hungary, pp. 51. H. Van Dam, A. Mertens & M.J.S. Bellemakers (1989). Invloed van bekalking van vennen op diatomeeën. Diatomededelingen 8: 6. H. Van Dam, A.J.G. Luttikholt, A. Mertens & M.J.S. Bellemakers (1990). Effecten van bekalking op diatomeeën in verzuurde vennen op de Tongerense Heide. Diatomededelingen 10: 15-17.

Voordrachten tijdens (inter)nationale symposia

M.J.S. Bellemakers: Effects of liming on the water quality and vegetation development in shallow acidified lakes and wetlands in the Netherlands. Workshop organized by Environmental Canada and the Forest Research Institute of Baden-Wrtemberg. Workshop on ecosystem restoration. Freiburg, 10 augustus 1989. M.J.S. Bellemakers & H. van Dam: Impact of liming on chemistry, diatoms, macrophytes and moor frogs (Rana arvalis) in acid shallow moorland pools in the Netherlands. International Conference on Acidic Deposition: Its Nature and Impacts, Glasgow, 16-21 september 1990. M.J.S. Bellemakers & M. Maessen: Restauratie van verzuurde en geëutrofieerde zwak gebufferde ondiepe oppervlaktewateren: van . laboratorium- tot veldbenadering. Studiedag Nederlandse Vereniging voor Aquatische Oecologie. Amsterdam (UvA), 12 april 1992. M.J.S. Bellemakers, M. Maessen & J.G.M. Roelofs: Effects of control measurements against acidification on water chemistry and vegetation development of shallow surface waters in the Netherlands. The 9th Task Force Meeting of the International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Acicification of Rivers and Lakes. Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, Oisterwijk, 2 november 1993. M.J.S. Bellemakers. Restoration of the Littorellion vegetation of shallow, slightly buffered, oligotrophic moorland pools. Meeting of the Section for Vegetation Research of the Royal Botanical Society of The Netherlands in coorporation with the Department of Plant Ecology and Evolutionary Biology, Utrecht, 9 februari 1994.