Contributie

Stockey goal

 

 

De contributie is dit jaar ????-. Hiervan gaat ??? naar de Nederlandse Floorball en Unihockey Bond.

Gaarne overmaken op giro 6676005 ten name van de Randstad Stockey Club te Moordrecht.

Gastspelers mogen altijd een keertje meedoen. Graag wel even van te voren bericht.

Terug

Nog suggesties of opmerkingen , email me maar op d.a.de.haas@inter.nl.net