De eerste Voorne Puttense Familie.

Deze familie is afkomstig van het eiland Voorne Putten. Op het ogenblik vindt er nog onderzoek plaats naar de oorsprong van deze familie. In 2003 zijn er weer een aantal diverse puzzelstukjes verzameld en verkregen van medeonderzoekers (dank voor binnengekomen materiaal). Het huidige onderzoek naar deze familie loopt nog maar op het ogenblik kan ik met hoge mate van zakerheid nu de oudste generaties presenteren. Sommige zaken hebben wel nog nader onderzoek nodig ter verificatie.
In deze familie zien we na de invoering van de burgelijke stand de volgende familienamen terugkomen: Molendijk, Meulendijk (zeer beperkt aantal), Mooldijk (waarschijnlijk behoren alle thans levende Mooldijken tot deze familie) en Meuldijk (waarschijnlijk behoort de helft tot deze familie).

De Stam van de familie

De familie vangt aan met ene Arent Pieters die omstreeks 1595 geboren moet zijn en omstreeks 1615 trouwde met Lijsbeth Cornelis. Onderzoek verder terug in de tijd is lastig daar het doopboeken van Oudenhoorn pas aanvangt in 1662. Mogelijk kunnen andere vermeldingen helpen. De volgende vermeldingen kunnen we beschouwen als de oudste vermeldingen van deze familie.

Op 28/04/1666 maakt Martijntie Leenderts Corendijcker, weduwe van Cornelis Ariens Meuldijck bijgestaan door Jacob Leendertsz Corendijcker, haar broer en Jacob Luchtenburgh als haar gekozen voogden, een overeenkomst wegens de opvoeding en het onderhoudt van de 4 achtergebleven onmondige kinderen met name: Leendert Corn. Meuldijk, 20 jaar (geb 1646), Arentie Corn. 15 jaar (geb 1651), Jannetie Corn. 10 jaar (geb 1656), Leentie Corn. Meuldijk 7 jaar (geb 1659). Met de ooms van de kinderen, t.w. Pieter Arentsz Meuldijck en Corn. Arentsz Meulendijk, zijnde blootvoogden.

en in de doopboeken:

Cornelis (gedoopt 1-mei-1667 Oudenhoorn) en Aren (gedoopt 22-Sep-1669 Oudenhoorn), beide zonen van Cornelis Arensz gesegt Meuldijk en Geertje Claes. Cornelis (gedoopt 5-Feb-1668 Oudenhoorn), zoon van Piter Arensz gesegt Meuldijk en Jannetje Crijns.

De volgende stamboom van de oudste generaties is als volgt samengesteld (zoals boven vermeld kunnen hier nog fouten in zitten).

   Arent Pieters gesegt Meuldijk (c.1595), 
   tr c.1615 Lijsbeth Cornelis (c.1595)
    |              
    +- Cornelis Meuldijk (c.1620 - c.1666)
    | tr c.1645 Martijntje Leendertdr Corendijcker (c.1620)
    | 
    +- Pieter Meulendijk (c.1625)
    | tr c.1663 Jannetje Krijns (c.1620)
    |  | 
    |  o- Bouwen Pieterse Molendijk (c.1670)
    |    tr 1694 Jannetje Huyberts Kouwenoort (c.1670)
    |     | 
    |     +- Huybert Bouwense Meulendijk (1696)
    |     | tr 1721 Maartje Hendriks Hoogenboom (c.1695)
    |     |  | 
    |     |  +- Bouwen Molendijk (1723)
    |     |  | tr 1746 Grietje Hordijk (c.1725)
    |     |  | tr 1764 Neeltje van der Plas (c.1730)
    |     |  |  | 
    |     |  |  +- Huybrecht Molendijk (c.1750)
    |     |  |  | tr 1775 Maatje de Kok (c.1750)
    |     |  |  | tr 1795 Susanna van Limburg (c.1750)
    |     |  |  |  | 
    |     |  |  |  o- Thomas Molendijk (1799)
    |     |  |  |    tr c.1830 Lena van der Veer (c.1800)
    |     |  |  |    
    |     |  |  o- Jan Molendijk (1764 - c.1805)
    |     |  |    tr 1783 Adriana Rodewalt (c.1765)
    |     |  |    
    |     |  o- Hendrik Molendijk (1737)
    |     |    tr 1772 Pieternella Joes (c.1740)
    |     |     | 
    |     |     o- Johannes Molendijk (1778)
    |     |      tr c.1798 Geertrui Cornelisse Duivelaar (1771 - 1815)
    |     |       | 
    |     |       o- Cornelis Molendijk (1809)
    |     |         tr 1836 Lena Nagtegaal (1816)
    |     |         
    |     o- Pieter Bouwense Molendijk (1700)
    |      tr 1727 Leyntje Jans Smits (1701)
    |       | 
    |       +- Bouwen Meuldijk (1732)
    |       | tr 1758 Ariaantje Mosterdijk (c.1735)
    |       |  | 
    |       |  +- Pieter Meulendijk (1758 - 1845)
    |       |  | tr 1786 Maaike Pieterse Oostdijk (c.1760)
    |       |  |  | 
    |       |  |  +- zie verder tak Molendijk (nakomelingen thans nog levend)
    |       |  |      
    |       |  +- Glijn Meul(en)dijk (1762 - 1801)
    |       |  | tr 1788 Elisabeth Rietdijk (1754 - 1827)
    |       |  | 
    |       |  o- Abraham Meuldijk (1769)
    |       |    tr c.1805 Neeltje Meijers (c.1770)
    |       |     | 
    |       |     o- Glijn Meuldijk (1810)
    |       |      tr 1833 Maria Heeremansdr Roskam (1814)
    |       |      
    |       o- Hannes Mooldijk (Meulendijk) (c.1740)
    |         tr 1767 Jaapje van 't Hof (c.1740)
    |          | 
    |          +- zie verder tak Mooldijk (nakomelingen thans nog levend)
    | 
    o- Cornelis Arents Meuldijk (c.1635)
     tr c.1664 Geertje Claes (c.1635)
      | 
      o- Bouwe Cornelisse Meuldijk (c.1670)
        tr 1690 Trijntje Cornelisse Quaak (c.1670)
         | 
         +- zie verder tak Meuldijk (nakomelingen thans nog levend)

De kinderen van Huybert Bouwense Meulendijk (1696) verhuizen naar Dinteloord. Er zijn voor zover bekend is verder geen levende nakomelingen met n van de bovengenoemde familienamen. Tot n van zijn nakomelingen behoort wel Matthijs Molendijk (geboren 1855 Dinteloord), een zoon van Thomas Molendijk. Deze vinden we terug in de rechtelijke archieven. Hij is namelijk in 1896 veroordeeld te 's-Gravenhage wegens landloperij (dossiernummer 3556). In het vonnis stonden volgende verdere gegevens van hem: Ongehuwd; Lengte en bijzondere kenmerken - 1,634 meter; Beroep en verblijfplaats - Arbeider zonder woonplaats; Militaire Dienst - Diende bij de infanterie in Indi; Strafblad - Hij is vijf maal eerder wegens bedelarij en landloperij veroordeeld. De onderstaande foto is afkomstig uit het rechterlijk archief.

De familietak Molendijk

Pieter Meulendijk (1758-1845) verlaat deze regio en vertrekt rond 1785 naar Ridderkerk. Na invoering van de burgelijke stand nemen al zijn kinderen de achternaam Molendijk aan. Zijn nakomelingen vinden we de daarop volgende generaties terug in de Ridderkerk en omgeving. De volgende stamboom van zijn nakomelingen is vastgesteld.

   Pieter Meulendijk (1758 - 1845)
   tr 1786 Maaike Pieterse Oostdijk (c.1760)
    | 
    o- Boudewijn Molendijk (1788 - 1857)
     tr 1810 Barbara Groeneveld (c.1785)
      | 
      +- Cornelis Molendijk (1816 - 1874)
      | tr 1837 Gerritje van Kwawegen (1816 - 1873)
      |  | 
      |  +- Arie Molendijk (1840 - 1886)
      |  | tr 1871 Lena Wilhelmina Pors (c.1845)
      |  | tr 1876 Cornelia Zevenbergen (1840)
      |  | 
      |  o- Boudewijn Molendijk (1843 - 1913)
      |    tr 1870 Lijntje van der Fingert (1843)
      |     | 
      |     +- Cornelis Molendijk (1870)
      |     | tr 1892 Dirkje Cornelia Zonneveld (c.1867)
      |     | 
      |     +- Jan Molendijk (1872)
      |     | tr 1896 Johanna Molendijk (1877)
      |     | tr 1900 Cornelia van Wijngaarden (1872)
      |     |  | 
      |     |  + Teunis (1903-1944)
      |     | 
      |     +- Jacob Molendijk (1880)
      |     | tr 1899 Zoetje Kranendonk (1881)
      |     | 
      |     +- Pieter Molendijk (1882)
      |     | tr 1908 Neeltje Kramer (c.1881)
      |     | 
      |     o- Leendert Molendijk (1886)
      |      tr 1907 Gerrigje van den Berg (1886)
      |      
      +- Ariaantje Molendijk (c.1818 - 1841)
      | 
      +- Pieter Molendijk (1820 - 1869)
      | tr 1850 Maatje van Es (1821 - 1910)
      | 
      o- Aartje Molendijk (1825 - 1893)
        tr 1849 Matthijs van der Graaf (c.1825)
De volgende foto toont Teunis Molendijk (1903-1944). Teunis is getrouwd geweest en had vier kinderen. Deze foto is januari 2002 verstrekt door Sylvia Luik-Molendijk (een kleindochter van Teunis).

En december 2003 verkregen van Nel, echtgenote van Jan Izak Molendijk de volgende twee foto's. 1e foto staat links Dirk Molendijk 1909-1988 in de kinderwagen zit Jan Izaak Molendijk geboren 1938 nog levend en op 2e foto staat zijn echtgenote Janna Rookje Huijser met zelfde kind.

De familietak Mooldijk

Het onderzoek naar de nakomelingen van Hannes is nog lopende en de eerste resultaten staan hieronder vermeld. Een aantal zaken moeten nog gechecked worden op juistheid. Het merendeel van de nakomelingen van Hannes droeg na 1812 (invoering van de burgelijke stand) de naam Mooldijk. Hiervoor kwam je veel afwisselde varianten van naam, Mo(o)l(en)dijk/ Meul(en)dijk, tegen. Het volgende schema geeft een eerste aanzet van de nakomelingen van Hannes (een aantal zaken moeten nog wel geverifieerd worden.

   Hannes Mooldijk (Meulendijk) (c.1740)
   tr 1767 Jaapje van 't Hof (c.1740)
    | 
    +- Pieter Mooldijk (1769)
    | tr 1795 Neeltje Jakobsdr Kuiper (c.1770)
    |  | 
    |  +- Johannes Mooldijk (1796)
    |  | tr 1818 Lijntje Vogelaar (c.1800)
    |  | 
    |  +- Jakob Mooldijk (1798)
    |  | tr 1834 Trijntje Blok (c.1800)
    |  |  | 
    |  |  o- Pieter Mooldijk (1834)
    |  |    tr 1869 Sophia van Beek (c.1835)
    |  |    
    |  +- Jan Mooldijk (1803 - 1844)
    |  | tr 1836 Jannetje van Doorn (1816 - 1851)
    |  | 
    |  o- Bouwen Mooldijk (1810 - 1879)
    |    tr 1840 Geertje Pothof (c.1810)
    |     | 
    |     +- Pieter Mooldijk (1840)
    |     | tr c.1875 Anna van Es (1847)
    |     |  | 
    |     |  o- Bouwen Mooldijk (1888)
    |     |    tr c.1910 Geertrui Landman (1890)
    |     |    
    |     o- Jan Mooldijk (1841)
    |      tr 1874 Sara van Eijsden (c.1845)
    |       | 
    |       +- Bouwen Mooldijk (1875)
    |       | tr c.1900 Cornelia van Bodegom (1881)
    |       | 
    |       o- Pieter Mooldijk (1894 - 1931)
    |         tr 1924 Elizabeth van Meurs (1895)
    |         
    o- Jan Mooldijk (Molendijk, Meuldijk) (c.1780)
     tr 1805 Jaapje van Beele (c.1780)
      | 
      o- Johannes Mooldijk (1816)
        tr 1848 Jacoba van der Band (c.1820)

De familietak Meuldijk

De leden van deze familietak dragen nagenoeg allemaal de achternaam Meuldijk. Zij wonen de eerste generaties vooral in Zwartewaal en omliggende dorpen. Begin 2004 zal een archiefbezoek plaatsvinden om ook deze familietak meer vorm te geven. De volgende stamboom geeft inzicht in de diverse vertakkingen (ook hier dient archiefbezoek nog een aantal zaken te bevestigen.

   Bouwe Cornelisse Meuldijk (c.1660)
   tr 1685 Trijntje Aarts van Tol (c.1660)
   tr 1690 Trijntje Cornelisse Quaak (c.1670)
    | 
    +- Kornelis Meuldijk (1694)
    | tr 1717 Lena Hendriks (c.1690)
    |  | 
    |  o- Hendrik Meuldijk (1721)
    |    tr 1750 Cornelia Commer Plasje (c.1725)
    |    
    +- Jan Bouwense Meuldijk (1699)
    | tr 1720 Jannetje Arens Soete (c.1700)
    |  | 
    |  +- Jakob Jansz Meuldijk (1725)
    |  | tr 1748 Elisabeth Fransdr Groenendijk (c.1720)
    |  |  | 
    |  |  o- Frans Meuldijk (1751 - 1826)
    |  |    tr 1782 Jacoba Visser (c.1755)
    |  |    
    |  o- Izaak Jansz Meuldijk (1734)
    |    tr 1758 Johanna Breestraat (c.1735)
    |     | 
    |     +- Jan Izaaksz Meuldijk (1758)
    |     | tr 1781 Annetje van Geenen (c.1760)
    |     |  | 
    |     |  o- Isak Jansz Meuldijk (1786)
    |     |    tr 1809 Lijntje Koster (c.1780)
    |     |    
    |     o- Willem Isakz Meuldijk (1768)
    |      tr 1793 Elisabeth Meuldijk (1764)
    |      
    +- Leendert Meuldijk (1704)
    | tr 1730 Sara Joosten van de Waal (c.1705)
    | tr c.1755 Susanna Schenk (c.1720)
    |  | 
    |  o- Huijgje Meuldijk (1756)
    |     | 
    |     o- Bouwe Meuldijk (1784)
    |      tr 1807 Maria koster (c.1785)
    |       | 
    |       o- Cornelis Meuldijk (1810)
    |         tr 1836 Willemina Maria Bekkens (c.1807)
    |         
    o- Abram Meuldijk (1708)
     tr 1732 Neeltje Ariense Rietdijk (1707)


Copyright 2001, A.J. Molendijk A.J.Molendijk@inter.nl.net