De tweede Ridderkerkse Familie.

Algemeen

Deze familie vindt net als de Eerste Ridderkerkse Familie zijn oorsprong in Ridderkerk. Deze familie zien we tot de 19e eeuw vooral in de omgeving van Ridderkerk, Barendrecht, Charlois en IJsselmonde. Daarna zien we de familie zich steeds meer verspreiden. Na de opheffing van de diverse gemeenten (Charlois, IJsselmonde e.d.) vinden we vooral veel nakomelingen in Rotterdam. Daarnaast zijn er ook nakomelingen van deze familie te vinden in de USA. Aldaar gingen ze de naam Molendyk dragen.

De Stam van de familie

De stam begint bij ene Arie, die als patroniem vermeld wordt bij ene Gerrit Ariensz. De eerste vermelding van Gerrit Ariens bevindt zich in het trouwboek van 1643 tot 1679 van Ridderkerk. Het betreft een ondertrouwaanteking in 1645 met Ariaentjen Willems.

1645, 8 okt, Gerrit Ariens j.m. van Ridderkerk, met Ariaentjen Willems J.D. van Alblasserdam, woonende aldaar bescheyt gegeven om te trouwen in Alblasserdam.
Bron : Ridderkerk \ Trouwboek (1643-1679)

Deze Arie is hoogst waarschijnlijk de Arie Gielen die 20 maart 1644 samen met zijn vrouw Engeltien Buyens. en hun twee kinderen Gerrit Ariensz en Ariaentien Ariensz. belijdenis heeft gedaan te Ridderkerk. Arie en Engeltien zijn 15 april 1605 gehuwd te Ridderkerk "Arijen Michielsz, JG, van Ridderkerk, Engeltgen Buijendr, JD, van Ridderkerk". Deze Arie is mogelijk weer een zoon van Michael Lenartss en Anna Cornelijsdr (gehuwd 1581 Ridderkerk). Eén en ander is nog in onderzoek.

De eerste generaties zijn gevestigd te Ridderkerk. De zonen van Gerrit Ariensz, namelijk Arie en Cornelis zien we beiden uit Ridderkerk weg gaan richting resp. IJsselmonde en Charlois. In deze twee gemeenten zien we de beide families enkele generaties aldaar gevestigd. Vervolgens zien we ook vertakkingen in Ridderkerk en Barendrecht.

Het volgende schema geeft de stam van de familie weer.

   Michael Leendertsz (1550)
   tr 1581 Anna Cornelijsdr
    |
    ?- Arie Michielsz (1580)
     tr 1605 Engeltien Buyens
      |
      ?- Gerrit Ariensz (1620)
        tr 1645 Ariaantje Willems Soet
        tr 1667 Willemtje Aerds
         |
         +- Arie Gerritsen (1646)
         | tr 1673 Neeltje Geenen
         | tr 1698 Adriaantje Ariens
         |  |
         |  +- Gerrit (1680)
         |  | tr 1708 Lisabeth Lymans Hartigh (Hartog)
         |  |  |
         |  |  o- zie verder de Oude IJsselmondse Tak
         |  |
         |  o- Jan Ariens (1685)
         |    tr 1706 Teuntje Jacobs van Dijck
         |     |
         |     o- zie verder de Jonge IJsselmondse Tak
         |
         +- Willem Gerrits (1653)
         | tr 1675 Grietje Niessen
         | tr 1697 Grietje Huyge Jongkint
         |
         o- Cornelis Gerrits (1669)
          tr 1696 Aaltje Jacobs van Gelder
           |
           o- zie verder de Charloise Tak

De Oude IJsselmondse Tak

Tot de opheffing van de gemeente (toegevoegd aan Rotterdam) zijn er Molendijken in deze gemeente terug te vinden. De eerste vermelding is de doop van een dochter, Lydia, in 1683 van Arie en Neeltje Geenen. Daarnaast krijgen de bovengenoemde in 1675 in Lidmatenregister van de kerk vermeld: "Ary Geeritsen en Neeltge Geemen sijn vrouw, met att. nae IJsselmonde". In de hoofdlijn blijven ze vele in generaties gevestigd te IJsselmonde. Rond de invoering van de Burgelijke stand (1812) zien we de meeste nakomelingen de naam Meulendijk gaan dragen. Dit in tegenstelling tot nagenoeg alle andere leden van de 2e Ridderkerkse Familie, die de naam Molendijk bleven houden. In deze familietak vinden we ook de Molendijk, die waarschijnlijk de meeste kinderen had. Het betreft hier Gerrit Hendriksz (1755-1831). Uit zijn eerste huwelijk had hij 7 kinderen en uit zijn tweede huwelijk 15 kinderen. In die tijd stierven er echter wel veel kinderen op jonge leeftijd, wat ook in dit gezin plaatsvond. In deze tak komt na de invoering van de burgelijke stand (1812) zowel de familienaam Molendijk als Meulendijk voor. Jan Meulendijk (1853) verliet in 1916 samen met zijn vrouw en kinderen Nederland om zich in de USA te gaan vestigen (registratie op 17 oktober 1916 bij binnenkomst per schip in New York). Hij vestigde zich in Grand Rapids, Michigan en nam de naam Meulendyk aan. Diverse nakomelingen van hem zijn nog in deze omgeving gevestigd (bron: Jeff Meulendyk, 2001).

Het volgende schema geeft deze tak weer, zolang de naam Molendijk werd gedragen. Onderzoek na verdere generaties dient nog uitgevoerd te worden.

   Gerrit (1680)
   tr 1708 Lisabeth Lymans Hartigh (Hartog)
    |
    +- Arie Gerritse (1709-1779)
    | tr 1750 Cornelia Goeree
    |
    o- Hendrik (1713-1780)
     tr 1754 Geertrui Joppe Molenaar
      |
      o- Gerrit Hendriksz (1755-1831)
        tr 1786 Teuntje Huigsdr van de Graaf
        tr 1800 Trijntje Jans Verschoor
         |
         +- Huig Gerritsz (1789)
         | tr 1831 Heiltje Hermansdr Pors
         |
         +- Willem Gerrits (1792-1831)
         | tr 1815 Lena Johannesdr Rijsdijk
         | tr 1824 Neeltje Arysdr Stok
         |
         +- Arie Gerritsz (1795-1827)
         | tr 1819 Geertje Sparreboom
         |
         o- Pieter (1819)
          tr 1845 Maria de Haan
          tr 1880 Klaasje Teeuwis (?)
           |
           +- Gerrit (1845)
           | tr 1871 Jannetje Lems
           |
           o- Jan (1853)
             tr 1879 Neeltje Kieviet

De Jonge IJsselmondse Tak

Het gezin van de jongere zoon van Arie, Jan, vinden we in Heerjansdam, Barendrecht, IJsselmonde en Ridderkerk. De generaties daarop volgend zien we weer voornamelijk in IJsselmonde weer. Ook zien we één van de familieleden, Jan (1817), zich rond 1850 in Pernis vestigen. Zijn nakomelingen zien we dan ook een aantal generaties aldaar gevestigd. In een beschrijving van de geschiedenis van Pernis staat vermeld: "... veel standsverschil tussen de rijke tuindersgeslachten als de families Bijl en Molendijk en Van Veelen en vissers als Noordzij, 't Hart, Van der Steen, Keemink en Verhagen. Die vissers voeren in kleine schepen na Pasen voor zes weken uit naar Schotland en IJsland om kabeljauwen te vangen. ..."

Het volgende schema geeft een overzicht van de nakomelingen van Jan Ariensz Meu(o)lendijk en Teuntje jacobs van Dijck.

   Jan Ariens (1685)
   tr 1706 Teuntje Jacobs van Dijck
    |
    +- Arie Janse (1709-1738)
    | tr 1735 Jannigje Jacobs van Gelder
    |
    +- Jacob Janse (1713)
    | tr 1733 Stijntje Ariens Vlasblom
    |  |
    |  o- Arie Jacobse (1739-1824)
    |    tr 1770 Ariaantje Leendertse van Dijk
    |     |
    |     +- Jacob Ariesz (1770)
    |     | tr 1823 G..tje Cornelisdr Kruithof
    |     |
    |     +- Leendert Ariesz (1774-1816)
    |     | tr 1800 Cornelia Stok
    |     |  |
    |     |  +- Arie (1806-1841)
    |     |  | tr 1830 Lijsbeth van der Spruy
    |     |  |
    |     |  o- Pieter (1810-1873)
    |     |    tr 1837 Maartje Takkebos
    |     |     |
    |     |     +- Willem (1842)
    |     |     | tr 1864 Johanna Maria 't Hart
    |     |     |
    |     |     o- Leendert (1844)
    |     |      tr 1867 Cornelia Vliegenthart
    |     |      tr 1891 Geertruy van Nes
    |     |
    |     o- Jan (1775-1832)
    |      tr 1814 Elisabeth Jansdr de Raadt
    |       |
    |       o- Jan (1817)
    |         tr 1840 Anna Plaisier
    |          |
    |          +- Jan (1845)
    |          | tr 1871 Leentje Kok
    |          |
    |          +- Arie (1854)
    |          | tr 1881 Meinsje Pons
    |          |
    |          +- Leendert (1859)
    |          | tr 1889 Marietje Koolen
    |          |
    |          o- Willeminus (1862)
    |           tr 1892 Antje de Snayer
    |           tr 1900 Aartje van der Linden
    |
    o- Gerrit Janse (1719-1792)
     tr 1746 Ariaantje Cornelisse van Noord

De Charloise Tak

Cornelis Gerrits trouwde in 1696 in Charlois met Aaltje Jacobs van Gelder. Dit zal voor hem de reden zijn geweest om zich te gaan vestigen in Charlois. De daarop volgende eeuwen zien we dan ook het meerendeel van zijn nakomelingen aldaar gevestigd. Vervolgens zien we langzaam een verspreiding naar de omliggende gemeenten, zoals Ridderkerk en Barendrecht, en later ook Pernis en andere gemeenten. Nagenoeg alle nakomelingen dragen de naam Molendijk, uitzondering hierop zijn de nakomelingen van Lambert (1795-1854). Hij nam rond 1812 de naam Meulendijk aan.

Deze familietak is in te delen in drie takken. Ieder heeft als takoudste een zoon van bovengenoemde Cornelis, te weten Jacob (1698), Willem (1700) en Pieter (1711). De verschillende taken hebben de volgende namen gekregen: de Oude Charloise Tak, de 2e Charloise Tak en de Jonge Charloise Tak.

   Cornelis Gerrits (1669)
   tr 1696 Aaltje Jacobs van Gelder
    |
    +- Jacob Cornelisse (1698)
    | tr 1724 Marijtje Pieters van Hamburg
    |  |
    |  o- zie verder de Oude Charloise Tak
    |
    +- Willem Cornelisse (1700)
    | tr 1724 Heiltje Alders van der Wilt
    |  |
    |  o- zie verder de 2e Charloise Tak
    |
    +- Arie Cornelisse (1703)
    | tr 1733 Niesje Pietersdr Kruidenier
    |  |
    |  o- Pieter Arieszn (1751)
    |    tr 1781 Ariaantje Gerrits van der Tholen
    |    tr 1784 Jannetje Zevenbergen
    |
    +- Hermen Cornelisse (1708)
    | tr 1730 Gijsbertje Gerrits Huyskens
    |
    o- Pieter Cornelisse (1711)
     tr 1734 Ariaantje Gerrits Huysche
     tr 1752 Baaltje Pieters Snauwers
      |
      o- zie verder de Jonge Charloise Tak

De Oude Charloise Tak

Deze tak beschrijft alle nakomelingen van Jacob Cornelisse Molendijk, gedoopt 16 maart 1698 te Charlois en aldaar 1724 getrouwd "Jacob Kornelisse Meulendijk jongman van Charlois met Marytje Pieters Hamburg jongedogter van Capelle in de Langestraat wonende te Charlois. Getrouwd 5 november" (bron trouwboek Charlois van 1707 tot 1734). Met uitzondering van de nakomelingen van Lambert (1795-1854) droeg iedereen de achternaam Molendijk. Lambert nam bij de invoering van de Burgelijke Stand de achternaam Meulendijk aan.
De in deze tak voorkomende Jan Adriaanse Molendijk (1797-1834) is niet een zoon uit het reguliere huwelijk. De volgende vermelding staat vermeld in het doopboek van Charlois (1771-1804): "6 dec 1801 doopaantekening, Jan, vader Adrianus Molendijk, moeder Jannetje Mastenbroek, NB. dit kind is gebooren in ontugt den 23 November 1797 bij Jannetje Mastenbroek bij welk in t leven der vorige vrouw der nog een kind geteeld is dese twee zijn nu gescheiden tewijl beide een kind tot zig genomen hebben welker een nu hier boven dus gedoopt is tewijl het ander nog ongedoopt blijvt." Deze broer is mogelijk Arie Mastenbroek Molendijk, die we ook in die omgeving tegenkomen.
Bastiaan Molendijk (1825-1875) emigreerde in zomer / najaar van 1849 naar Amerika met zijn schoonfamilie. Hij is zodoende één van de eerste Molendijken die zich in de USA vestigde. Samen met een grote groep Hollanders vestigden ze zich in Pella, IOWA. Bastiaan staat aldaar in 1861, 1862 en 1863 geregistreerd als Alderman (wethouder) en overleed in Pella in 1875.
De volgende foto toont het echtpaar Gerrit Molendijk (1861-1934) en Marigje Valk (1862-1936). Deze foto is begin 2002 beschikbaar gesteld door Gerben van Roo (2002).

   Jacob Cornelisse (1698)
   tr 1724 Marijtje Pieters van Hamburg
    |
    +- Gerrit Jacobse (1726)
    | tr 1752 Gerritje Leendertse de Lange
    |  |
    |  +- Leendert (1757)
    |  | tr 1782 Neeltje Knegt
    |  | tr 1800 Pietertje Houttemolen
    |  |
    |  o- Adrianus Gerrits (1759-1830)
    |    tr 1785 Klaasje Pietersdr Verschoor
    |    tr 1790 Annigje Gelderblom
    |     |
    |     *- Jan Adriaanse (1797-1834)
    |      tr 1816 Hillegonde Willemsdr de Knegt
    |       |
    |       +- Damna (1819)
    |       |
    |       o- Willem (1827)
    |         tr 1850 Willemijntje Kool
    |          |
    |          o- Jan (1851)
    |           tr 1875 Klazina van Gelderen
    |
    +- Pieter Jacobszn (1731)
    | tr 1756 Joosje Pieterse Vogelaar
    |  |
    |  +- Jacob Pieterse (1761)
    |  | tr 1792 Adriana Lamberts van Dijk
    |  |  |
    |  |  o- Lambertus Jacobsz (1795-1854)
    |  |    tr 1827 Neeltje Willemsdr Stam
    |  |
    |  o- Gerrit Pietersz (1768)
    |    tr 1803 Adriaantje Ar Scheepen
    |     |
    |     o- Gerrit (1819-1886)
    |      tr 1849 Bertje Brands
    |
    +- Cornelis Jacobs (1734)
    | tr 1757 Trijntje Aartsdr Veerman
    |  |
    |  +- Jacob Cornelisse (1758-1809)
    |  | tr 1785 Maria Jacobse Dorsman
    |  | tr 1798 Lijntje Cornelisdr Schansheer
    |  |  |
    |  |  +- Jacob (1786)
    |  |  | tr 1810 Maria Zuiddam
    |  |  |  |
    |  |  |  o- Jacob (1817-1869)
    |  |  |    tr 1835 Antje de Runneke
    |  |  |     |
    |  |  |     +- Cornelis (1846-1891)
    |  |  |     | tr 1869 Annetje de Lege
    |  |  |     |
    |  |  |     o- Jacob (1855)
    |  |  |      tr 1882 Wilhelmina Elisabeth Clasina Kellendonk
    |  |  |
    |  |  o- Cornelis (1790)
    |  |    tr 1821 Pietertje Arysdr Stok
    |  |    tr 1830 Neeltje Munster
    |  |
    |  +- Aart Cornelis (1760-1833)
    |  | tr 1790 Neeltje Adrianusse van der Ven
    |  |  |
    |  |  o- Cornelis (1800-1853)
    |  |    tr 1826 Neeltje Pietersdr van der Zijde
    |  |     |
    |  |     o- Dirk (1841)
    |  |      tr 1875 Bastiaantje Vlieg
    |  |       |
    |  |       +- Neeltje (1881)
    |  |       | tr 1911 Floris van der Plaat
    |  |       |
    |  |       +- Cornelis (1886)
    |  |       | tr 1910 Lijntje Adriaantje Visser
    |  |       |
    |  |       o- Willem (1889)
    |  |         tr 1915 Jannigje Seton
    |  |
    |  o- Pieter Cornelisse (1766-1842)
    |    tr 1792 Geertje Jansen Verhagen
    |    tr 1819 Maaike Stam
    |     |
    |     +- Jan (1794-1867)
    |     | tr 1828 Lena van Persen
    |     |  |
    |     |  o- Pieter (1833-1906)
    |     |  | tr 1857 Grietje Rijsdijk
    |     |  | tr 1885 Grietje Bos  
    |     |  |  |
    |     |  |  o- Gerrit (1861-1934)
    |     |  |    tr 1886 Marigje Valk
    |     |  |     |
    |     |  |     o- Pieter (1888)
    |     |  |      tr 1911 Willemina Kroos
    |     |  |
    |     |  o- Elisabeth (1836-1859)
    |     |
    |     +- Arie (1804-1869)
    |     | tr 1825 Pietertje Jansdr Bakker
    |     |  |
    |     |  o- Jan (1829-1859)
    |     |    tr 1850 Cornelia Vermeer
    |     |     |
    |     |     +- Meeuwis (1851)
    |     |     | tr 1874 Wijntje de Koning
    |     |     |
    |     |     o- Arie (1853-1937)
    |     |      tr 1896 Cornelia Antonia Frederika de Rooij
    |     |
    |     o- Aart (1808-1859)
    |      tr 1833 Hendrica van Bruggen
    |      tr 1846 Maria de Geus
    |
    o- Jan (1740)
     tr 1776 Stijntje Koedoet
      |
      +- Cornelis Jans (1779-1841)
      | tr 1804 Lena Gerritsdr van der Wel
      | tr 1823 Maria Hendriksdr van der Graaf
      |
      o- Arie Jansz (1784-1832)
        tr 1816 Ariaantje Bastiaansd Houweling
         |
         +- Jan (1817-1849)
         | tr 1845 Theodora Cornelia Borg (Booy)
         |  |
         |  o- Arie (1846)
         |    tr 1875 Lijntje Eenhoorn
         |     |
         |     o- Jan (1881)
         |      tr 1907 Janna de Rijder
         |
         o- Bastiaan (1825-1875)
          tr 1849 Adriana Kuijper

De 2e Charloise Tak

Deze tak beschrijft alle nakomelingen van Willem Cornelisse Molendijk, gedoopt 4 april 1700 te Charlois en aldaar op dezelfde dag getrouwd als zijn broer.
Gijsbert (1834) en zijn zoon Cornelis (1860) zijn beider door "aparte" ongelukken om het leven zijn gekomen. Gijsbert was dekbedekker en is verongelukt door een val door een kerkdak. Zijn zoon Cornelis heeft in de havens van Rotterdam gewerkt en het schijnt dat hij vast zat aan een touw dat via een poelie aan de gevel van een pakhuis zat. Hiermee werd stukgoed gehesen en een lading zwaarder dan hemzelf heeft hem omhoog laten schieten tegen de poelie (bron: Bert Molendijk,1997). Twee zonen van bovengenoemde Cornelis, Hendrik (Henry) en Frederik (Frits), zijn begin van deze eeuw vertrokken naar de USA en hebben zich gevestigd in de omgeving van New Jersey. Henry Molendyk heeft toen zijn zoons volwassen geworden waren een 'Painter Contractor business" geopend genaamd Molendyk and sons. Deze zaak was gevestigd in Hawthorne. Diverse Molendyk'en die woonachtig zijn in de USA stammen van bovengenoemde zonen van Cornelis (bron: Maria Molendyk Bzik, 1999).

Willem Jacobus (1883) Molendijk, getrouwd met Dirkje van Loon, is op 28 jarige leeftijd gestorven aan TBC. Zijn vrouw heeft toen een brandstoffenhandel opgezet om in haar (en van haar kinderen) onderhoud te kunnen voorzien. Hieronder staan ze beide afgebeeld. Tevens is afgedrukt Hendrikus Willem Molendijk, een zoon van het voorgaande echtpaar, met zijn vrouw Teuntje Meinster en zoon Willem Jacobus. Informatie en foto's zijn verkregen van Henk Molendijk (2002), een zoon van laatstgenomende Willem Jacobus.

   Willem Cornelisse (1700)
   tr 1724 Heiltje Alders van der Wilt
    |
    o- Jacobus Willems (1733)
     tr 1763 Cornelia Jansdr van der Steen
      |
      +- Willem Jacobszn (1764-1837)
      | tr 1800 Teuna Aryense Zevenbergen
      |
      +- Damnis Jacobuszn (1776-1807)
      | tr 1800 Lijntje Simons Lagendijk
      | tr 1806 Jannigje Ar. Zevenbergen
      |  |
      |  o- Jacobus Damniszn (1803-1872)
      |    tr 1827 Ariaantje Barendrecht
      |     |
      |     +- Damnis Jacobuszn (1833-1871)
      |     | tr 1858 Ingetje Adr de Reus
      |     |
      |     +- Gijsbert (1834)
      |     | tr 1857 Geertruy Corn van Leen
      |     | tr 1868 Jannetje 't Hart
      |     | tr 1872 Heiltje Willems Barendrecht
      |     |  |
      |     |  +- Cornelis (1860)
      |     |  | tr 1884 Maria Christina Michelsen
      |     |  |
      |     |  o- Leendert (1869)
      |     |    tr 1892 Cornelia van Suydam
      |     |
      |     o- Willem (1846)
      |      tr 1871 Petronella van Pelt
      |       |
      |       +- Willem Jacobus (1883)
      |       | tr 1903 Dirkje van Loon
      |       |
      |       o- Leendert (1887)
      |         tr 1910 Cornelia Los
      |
      o- Pieter Jacobuszn (1779-1812)
        tr 1806 Lijsbeth Gerritsdr Huysche
         |
         o- Gerrit (1811)
          tr 1838 Yda van der Kulk
           |
           +- Pieter (1839)
           | tr 1866 Anna Belder
           | tr 1873 Gerrigje Plaisir
           |
           o- Willem (1842-1912)
             tr 1864 Geertruy Penning
             tr 1882 Maria van der Giessen
             tr 1893 Maria den Hartog
              |
              +- Cornelis (1871-1909)
              | tr 1893 Aagje Wildeman
              |
              o- Pieter (1873)
               tr 1896 Maaike Bochanen

De Jonge Charloise Tak

Deze tak beschrijft alle nakomelingen van Pieter Cornelisse Molendijk, gedoopt 29 april 1711 te Charlois. Ook deze familietak zien we vooral de opvolgende eeuwen in Charlois en omgeving. Van enkele nakomelingen van hem zijn de foto's ontvangen. De onderstaande foto's tonen Pieter Molendijk en Janna lagendijk. Dit echtpaar, gehuwd 1868 te Katendrecht, had in het totaal 15 kinderen. De foto's zijn jan. 2001 ontvangen van Gerry Molendijk.

Een van de zonen van was Jacobus Molendijk. Ook deze Jacobus had een groot gezin (16 kinderen). Van één van zijn zonen is bekend dat hij ook naar de USA is vertrokken en aldaar een andere naam aangenomen. In hoeverre er verder nakomelingen zijn van hem in de USA is verder onbekend.

De volgende foto's tonen Jacobus Molendijk en zijn vrouw Teuna van der Horst. Deze foto is maart 2001 ontvangen van Esther Molendijk.

Het volgende schema geeft een overzicht van deze tak.

   Pieter Cornelisse (1711)
   tr 1734 Ariaantje Gerrits Huysche
   tr 1752 Baaltje Pieters Snauwers
    |
    o- Gerrit Pietersz (1736)
     tr 1757 Ariaantje Ariens Punt
     tr 1774 Hendriksje Jans van Gilst
      |
      +- Pieter (1759-1834)
      | tr 1790 Neeltje (Jantje) Lagendijk
      |  |
      |  +- Adriana (1800-1851)
      |  |
      |  +- Gerrit (1808-1840)
      |  | tr 1837 Bastiana Gerardsdr Kuyter
      |  |
      |  o- Bastiaan (1810-1849)
      |    tr 1847 Adriana Westerman
      |
      +- Arie Gerrits (1761)
      | tr 1782 Jobje Abrahamsdr de Haan
      |  |
      |  +- Abraham (1786-1829)
      |  | tr 1810 Adriaantje Cornelisd Naaktgeboren
      |  |
      |  o- Arie Ariesz (1791-1861)
      |    tr 1814 Stijntje Aarts Breukhoven
      |     |
      |     +- Jacoba (1821-1899)
      |     | tr 1852 Arie Mout
      |     |  |
      |     |  o- Pieter (1845-1912)
      |     |    tr 1868 Johanna Lagendijk
      |     |
      |     o- Aart Ariesz (1825)
      |      tr 1851 Ingetje Ariens van Pelt
      |       |
      |       +- Arie Aartsz (1852)
      |       | tr 1877 Erkje Jacobs Noordzij
      |       |
      |       o- Maarten Cornelis (1873)
      |         tr 1897 Cornelia van der Schoor
      |
      +- Johannes (1767-1844)
      | tr 1792 Teuntje van Leeuwarden
      | tr 1802 Grietje Groeteveld
      |
      o- Adrianus Gerritsz (1777-1846)
        tr 1801 Dirkje van der Graaf
        tr 1821 Geertruy Bastiaansdr OpmeerCopyright 2001, A.J. Molendijk A.J.Molendijk@inter.nl.net