De eerste Ridderkerkse familie.

De Stam van de familie

De oorsprong van deze familie ligt in Ridderkerk. De familie vangt aan met ene Arie of Adrianus, die vermeldt als patroniem van Goossen Ariens. De ondertrouwinschrijving in Ridderkerk van Goossen is de oudste vermelding, die tot op heden van deze familie gevonden is. Het betreft het huwelijk van Goossen en zijn vrouw in 1589 te Ridderkerk.

Pagina uit het trouwboek van Ridderkerk, betreffende het jaar 1589. De tweede ondertrouwaantekening van deze pagina vermeldt:
9 septembris, Goossen Ariens met Lijntje Gerritsdogter weduwe van Dirck Wulwijcks bijde van Ridderkerk, met in de kantlijn Getrouw bij mij Joannis Bisschop op 25 oktobris

De eerste vermelding van de familienaam is eveneens in een trouwboek van Ridderkerk. Het betreft hier de ondertrouwinschrijving van Pieter Dircksen Meulendijck op 26 maart 1661 met Mayken Aerts van Nuchteren. Vervolgens zien we ook vermeldingen van zijn broers onder deze familienaam.

Na enkele generaties zien we de familie richting Dubbeldam trekken en zich vervolgens daar vestigden. De inpoldering van deze regio zal mogelijk de reden van de verhuizing zijn geweest. Het betreft hier verschillende zonen van Dirk (1593), die zich in de Dubbeldam gevestigd hebben. Alleen met Cornelis (1629) zette de familie zich voort. De diverse familietakken stammen allemaal van hem af. Mogelijke nakomelingen van Goossen (1620) dragen de familienaam Bom. Zo wordt in de Register der lidmaten van het jaar 1718 van Ridderkerk, gesproken over ene Blaas Goosse Bom, weduwnaar en over Wouter van der Waal en Maajke Blaase Bom zijn vrouw. Tevens doet ene Blaes Goosz. op 22 december 1683 belijdenis in Ridderkerk. Mogelijke zijn Blaes en Maajke resp. een zoon en kleindochter van Goossen.

Het volgende schema (*) geeft de eerste generaties van deze familie weer.

   Arie (Adrianus) (1535)
   tr 1560 N.N
    |
    o- Goossen Ariensz (1565)
     tr 1589 Lijntje Gerritsdr
      |
      +- Adriaen (1591)
      | tr 1617 Lijsbeth Pieters
      |  |
      |  +- Goossens Ariesz (1620)
      |  | tr 1645 Mayken Blaesen
      |  |  |
      |  |  o- Blaes Goossensz (1650-1725)
      |  |    tr 1685 Arjaantje Ariens Kalis
      |  |    tr 1688 Jannetje Jacobs
      |  |     |
      |  |     ?- zie verder familie Bom
      |  |
      |  o- Gerrit (1634-1663)
      |    tr 1654 Neeltjen Ariens
      |
      o- Dirck Goossense (1593)
        tr 1620 Ichje Pieters
         |
         +- Goossen Dirks (1626)
         | tr 1644 Pietertien Andries van Dubbeldam
         | tr 1679 Mayke Jansdr (van de Merwede)
         |
         +- Cornelis Dirks (1629)
         | tr 1656 Aeltie Cornelisdr
         |  |
         |  o- zie verder de Oude Dubbeldamse tak
         |
         +- Pieter (1630-1665)
         | tr 1661 Mayken Aerts Nuchteren
         |
         o- Geerit (1639-1669)
          tr 1664 Ariaentje Dirckx op 't Dorp

De Oude Dubbeldamse Tak

De Oude Dubbeldamse Tak ontstaat bij Cornelis Dirks (1629). Hij vertrok rond 1650 richting Dubbeldam, alwaar diverse takken van de familie vele generaties gevestigd blijft. Vanaf 1750 zien we een groot deel van de familie terug in de Hoekse Waard en een ander deel blijft gevestigd in Dubbeldam. In de periode van 1800 tot 1850 gaan de meeste Dubbeldammers zich vestigen in Dordrecht.

De vestiging van deze familie in Dubbeldam valt samen met de inpoldering van het Eiland van Dordrecht. Het grootste gedeelte is ingepolderd in de periode van 1600 tot 1650. Mogelijk is dit een reden geweest van de verhuizing van de familie. Van Dubbeldam is bekend dat het ontstaan is rond 1600 en in 1632 bestond uit 32 huizen. Een eeuw later was dit aantal 107. In 1970, toen de gemeente is samengetrokken met Dordrecht, had Dubbeldam 1700 inwoners.

Er is weinig bekend van Cornelis. Van zijn zoon, Cornelis (1658-1723) is onder andere bekend dat hij schepen en 'Capitein Schepen' te Dubbeldam was en van beroep bouwman en woonde op de hofstede 'Molezigt' gelegen in de Zuidpolder. In de gehele 18e eeuw zijn de Molendijken schepen te Dubbeldam.

In Dubbeldam zien we veel aangiftes voor het trouwen voor het gerecht in de 1e Classe plaatsvinden. Hieruit blijkt dat de diverse familieleden het niet slecht moet hebben gehad. Dit gold zeker niet voor alle familietakken. Zo komen we ook huwelijken tegen die pro deo uitgevoerd zijn.

Het volgende wordt vermeld over twee leden van deze familietak in het Aardrijkskundig van Van der AA op pag. 359 van Deel III:
"In het jaar 1784, heeft deze kerk (van Dubbeldam) bij legaat van Arie Willemsz. Molendijk, alsmede tot een geschenk van Corn. Willemsz. Molendijk toen schepen van Dubbeldam, een zilveren schenkkan, benevens twee bekers en een grooten schotel van hetzelfde metaal ontvangen, teneinde bij de bediening van het H.Avondmaal gebruikt te worden; terwijl de voorgenoemde Cornelis Willemsz. Molendijk, bij legaat nog een zeer massief en uitvoerig bewerkt zilveren doopbekken aan de kerk vermaakt heeft."

Markant is de aantekening in doopboek van Barendrecht (1760-1846) waar Cornelis Ariesz Meulendijk wordt vermeld. Dit is hoogst waarschijnlijk Cornelis (1750-1814). Aldaar staat vermeld bij de doopaantekening van ene Maaike 11 januari 1778: Kind Maaike (onecht), Ouders De Moeder Peuntje Jans van 't Hof noemd als vader Cornelis Ariesz Meulendijk, woonende te Wieldrecht, onder Dubbeldam. Hebbende deeze Moeder, wier boerenvoorhoofd weigerde beschaamd te worden, niet alleen afzonderlijk maar ook opentlijk voor de Gemeente eene nadrukkelijke bestraffing wegens haar ergelijk wangedrag, en onbeschaamdheid ondergaan.

Uit deze familietak ontstaan diverse nieuwe takken. De eerste tak "de Oude Hoekse Waardse Tak" bevat de stamhouder en vangt aan met Cornelis (1719), die rond 1750 met z'n gezin verhuisd naar Strijen. Zijn nazaten vinden we vooral terug in de Hoekse Waard. Daarnaast ontstaan nog vijf andere takken. Het volgende schema (*) geeft de nakomelingen van Cornelis Dirks en de zes familietakken die hieruit zijn ontstaan.

   Cornelis Dirks (1629)
   tr 1656 Aeltie Cornelisdr
    |
    +- Cornelis Cornelisz (1658-1723)
    | tr 1684 Weijntje Ariesdr. in 't Veld
    |  |
    |  +- Cornelis Cornelisz (1694-1722)
    |  | tr 1718 Jannigje Ariens Bosch
    |  |  |
    |  |  +- Cornelis Cornelisz (1719-1784)
    |  |  | tr 1750 Cornelia Hendriksdr van Bree
    |  |  |  |
    |  |  |  o- zie verder de Oude Hoekse Waardse tak
    |  |  |
    |  |  o- Cornelis Cornelisz (1722-1784)
    |  |    tr 1757 Maayke Aartsdr van der Wal
    |  |
    |  +- Arie Cornelisz (1696-1767)
    |  | tr 1741 Saartje Hermendr de QuaatsteNiet
    |  |  |
    |  |  o- Cornelis (1750-1814)
    |  |    tr 1788 Hendrijna van der Waal
    |  |
    |  o- Adriaan Cornelisz (1703-1773)
    |    tr 1734 Luiksje (Luyksje) Molendijk
    |     |
    |     +- Cornelis Adriaansz (1735)
    |     | tr 1761 Maayke Arisdr in 't Veld
    |     | tr 1766 Leyntje Hendriksdr van der Linden
    |     |  |
    |     |  o- zie verder de 1e Dubbeldamse / Dordrechtse Tak
    |     |
    |     +- Willem Adriaansz (1736-1800)
    |     | tr 1763 Lijsbeth Meulendijk
    |     |  |
    |     |  o- zie verder de 2e ZuidHollandse Tak
    |     |
    |     o- Arie Adriaansz (1738)
    |      tr 1768 Pietertje Hendriksdr van der Linden
    |       |
    |       +- Adrianus (1770-1823)
    |       | tr 1790 Anna in 't Veld
    |       |  |
    |       |  o- zie verder de Hendrik-Ido-Ambachtse Tak
    |       |
    |       o- Cornelis Ariesz (1778-1822)
    |         tr 1806 Cornelia Jansdr van der Linden
    |          |
    |          o- zie verder de 2e Dubbeldamse / Dordrechtse Tak
    |
    +- Willem Cornelisz (1666)
    | tr 1700 Pietertje Ariesdr van de Merwede
    |  |
    |  o- Cornelis Willemsz (1704-1785)
    |    tr 1735 Cijgje Meulendijk
    |
    o- Huig Cornelisz (1668-1712)
     tr 1697 Marichje Aartsdr Droekel
      |
      o- zie verder de Jonge Dubbeldamse Tak

De Oude Hoekse Waardse Tak

Deze familietak vangt aan met Cornelis Cornelisz Meulendijk, die rond 1750 vertrok naar Strijen. We zien zijn nakomelingen over de gehele Hoekse Waard uitwaaien. In het merendeel van de plaatsen in deze polder zien we dan ook 1 of meerdere families Molendijk in de 19e eeuw gevestigd.

Het volgende schema (*) geeft de nakomelingen van Cornelis Cornelisz (1719).

   Cornelis Cornelisz (1719-1784)
   tr 1750 Cornelia Hendriksdr van Bree
    |
    +- Cornelis Cornelisz (1750-1816)
    | tr 1780 Lijntje van der Spaan
    |  |
    |  +- Bastiaan (1783-1827)
    |  | tr 1804 Adriana de Kreek
    |  |
    |  +- Cornelis (1793-1869)
    |  | tr 1817 Cornelia Ivodr Bervoets
    |  | tr 1835 Teuntje in 't Veld
    |  |  |
    |  |  +- Leendert (1818-1846)
    |  |  | tr 1844 Cornelia van der Wulp
    |  |  |
    |  |  +- Ivo (1820-1897)
    |  |  | tr 1849 Alida Jansen
    |  |  |  |
    |  |  |  o- Gerrit Cornelis (1863)
    |  |  |    tr 1888 Anna Bijl
    |  |  |
    |  |  +- Cornelis (1823-1881)
    |  |  | tr 1850 Cornelia Gouman
    |  |  |  |
    |  |  |  o- Hendrik (1862)
    |  |  |    tr 1886 Maaike Pouwe
    |  |  |
    |  |  +- Bastiaan (1832-1920)
    |  |  | tr 1857 Joosje den Hartigh
    |  |  | tr 1864 Adriana Vente
    |  |  |  |
    |  |  |  +- Aalbert (1864)
    |  |  |  | tr 1892 Gerritje Groen
    |  |  |  |
    |  |  |  +- Cornelis (1866-1920)
    |  |  |  | tr 1890 Trijntje Hoogendoorn
    |  |  |  |
    |  |  |  +- Bastiaan (1875)
    |  |  |  | tr 1907 Hendrina Boone
    |  |  |  |
    |  |  |  o- Johannes (1886)
    |  |  |    tr 1912 Neeltje van der Poel
    |  |  |
    |  |  o- Teunis (1836-1909)
    |  |    tr 1865 Macheltje Streefkerk
    |  |    tr 1877 Pietertje van der Waal
    |  |     |
    |  |     +- Jannigje (1860-1889)
    |  |     |
    |  |     +- Iza„k (1862)
    |  |     | tr 1894 Willemijntje van der Ree
    |  |     |
    |  |     o- Gerrit (1878)
    |  |      tr 1912 Pietertje van de Breevaart
    |  |
    |  o- Teuna (1796-1870)
    |    tr 1830 Adrianus Reijerkerk
    |
    +- Hendrik (1751-1830)
    | tr 1783 Adriana van Baarlen
    |
    +- Arie Cornelisz (1752-1834)
    | tr 1783 Cornelia Ariesdr Schutter
    |  |
    |  +- Cornelis Ariesz (1786-1860)
    |  | tr 1813 Ariaantje Pieterdr van der Veer
    |  |
    |  +- Arie Ariesz (1788-1859)
    |  | tr 1815 Aaltje van der Linden
    |  | tr 1820 Adriana Cornelisdr Niemansverdriet
    |  |  |
    |  |  +- Arie (1821-1855)
    |  |  | tr 1848 Adriana van der Gaag
    |  |  |  |
    |  |  |  o- Arie (1852-1933)
    |  |  |    tr 1890 Stijntje Reyerkerk
    |  |  |
    |  |  +- Cornelis (1832-1875)
    |  |  | tr 1856 Lena Kruidenier
    |  |  |
    |  |  o- Aart (1836-1908)
    |  |    tr 1864 Elisabeth Regels
    |  |     |
    |  |     o- Adriana (1869)
    |  |      tr 1894 Jacob van der Linden
    |  |
    |  +- Aart Arieszn (1789-1859)
    |  | tr 1814 Neeltje Cornelisdr Verhulp
    |  |  |
    |  |  o- Arie (1815-1890)
    |  |    tr 1845 Suzanne Kleinzwager
    |  |    tr 1864 Jannetje van der Heyden
    |  |     |
    |  |     +- Hendrik (1846-1885)
    |  |     | tr 1874 Saartje Huisman
    |  |     |
    |  |     o- Aart (1855)
    |  |      tr 1883 Jannigje Snel
    |  |
    |  +- Hendrik (1798-1875)
    |  | tr 1826 Jannetje Abrahamsdr Meeldijk
    |  | tr 1846 Hendrika Groeneweg
    |  |  |
    |  |  +- Arie (1827-1921)
    |  |  | tr 1853 Annigje Johanna Schop
    |  |  | tr 1856 Pleuntje Verloop
    |  |  |  |
    |  |  |  o- Cornelis (1872)
    |  |  |    tr 1904 Elisabeth Maaskant
    |  |  |
    |  |  +- Abraham (1829-1881)
    |  |  | tr 1869 Neeltje 't Hart
    |  |  |
    |  |  +- Cornelis (1830-1915)
    |  |  | tr 1866 Willemijntje Snijders
    |  |  | tr 1893 Johanna Bisschop
    |  |  |
    |  |  o- Aart (1837-1908)
    |  |    tr 1866 Hendrika Pors
    |  |    tr 1873 Arendje Weel
    |  |     |
    |  |     o- Johannes Hendrik (1888-1949)
    |  |      tr 1916 Hendriksje Breure
    |  |
    |  +- Klaas (1800-1880)
    |  | tr 1830 Maria Ariesdr Snel
    |  |  |
    |  |  o- Jan (1835-1883)
    |  |    tr 1868 Pietertje Herweyer
    |  |
    |  +- Jan (1804-1858)
    |  | tr 1829 Lijsbeth Simonsdr den Hartigh
    |  | tr 1848 Jannigje Weyers
    |  |  |
    |  |  o- Jan (1850-1903)
    |  |    tr 1874 Barbara Goudswaard
    |  |
    |  o- Jakob (1807-1846)
    |    tr 1831 Cornelia Ariesdr Zevenbergen
    |     |
    |     o- Arie (1838-1907)
    |      tr 1865 Adriana Duimelaar
    |       |
    |       +- Jacob (1868-1930)
    |       | tr 1894 Hesselina Henrietta Morre
    |       | tr 1903 Neeltje Maria Hendrika Vliegenthart
    |       |
    |       +- Arie (1871-1943)
    |       | tr 1893 Maria Moens
    |       |
    |       o- Christiaan (1877)
    |         tr 1901 Adriana Maria Boom
    |
    o- Klaas (1767-1843)
     tr 1800 Johanna Hottenroot
     tr 1810 Jacomina 't Hart

De Dubbeldamse / Dordrechtse Tak

Deze familietak vangt aan met Cornelis Adriaansz Molendijk. De eerste generaties blijven nog in Dubbeldam wonen en rond 1850 zien we het meerendeel naar Dordrecht toe vertrekken. Het meerendeel van de familieleden van deze tak zijn vervolgens in Dordrecht terug te vinden.
Van Cornelis weten we dat hij bouwman en diverse malen vermeld staat als Schepen van Dubbeldam. In het Gemeentearchief is nog het mutueel testament (1766 voor Mr martinus Boon, schout te Dubbeldam) van hem en zijn tweede vrouw te vinden. Hierin staat o.a. het volgende vermeld over de verdeling van de goederen (ze hebben dan nog geen kinderen samen en de drie kinderen uit zijn eerste huwelijk zijn jong gestorven):
"Indien geen kind of kinderen, dan eerst naar zijn ouders : zilveren beker, 2 zilveren vorken en 2 zilveren lepels. Naar haar ouders : het gewone kerkboek met zilveren ketting en zilveren beslag. "
Tot deze familie behoorde ook Cornelis Molendijk (1855), mijn betovergrootvader. De onderstaande foto toont Cornelis waarschijnlijk zo rond 1900. Cornelis was aannemer en één van zijn grootste opdrachten, samen met ene Kooyman, was het bouwen van de gen. chassekazerne in Breda. Deze hebben ze gebouwd rond 1900. Dit is helaas voor hem financieel verkeerd afgelopen. Een opdracht daarna was o.a. de bouw van de stroopfabriek in Vlaardingen.

De volgende foto toont mijn overgrootvader Adrianus Molendijk (1880) met zijn vrienden (w.o. twee achterneven). Deze achterneven, een tweeling, waren zonen van Pieter Molendijk (1839). Deze foto heb ik gekregen van een neef van deze tweeling en toevalligerwijs een kennis van mijn familie. Bij bestudering op de foto is zichtbaar dat ze allen een borrel vasthouden. Het is onbekend waarom deze foto gemaakt is. Wel bekend is de datum. De foto is genomen 21 juli 1901.

Op de foto worden getoond. Staande : Kees Molendijk (Cornelis Leendert Molendijk, geb 1878), Janus Molendijk (Adrianus Molendijk, geb 1880), Leen Molendijk (Leendert Cornelis Molendijk, geb 1878) en zittende: Arie Zeevaarder en Arie de Haan.

Het volgende schema (*) geeft de nakomelingen van Cornelis Adriaansz Molendijk.

   Cornelis Adriaansz (1735)
   tr 1761 Maayke Arisdr in 't Veld
   tr 1766 Leyntje Hendriksdr van der Linden
    |
    o- Adriaan Cornelisz (1780-1822)
     tr 1803 Theuntje Ariense de Bruyn
      |
      +- Cornelis (1803-1874)
      | tr 1827 Petronella de Bruyn
      | tr 1856 Elisabeth Cornelisdr van Wijngaarden
      |  |
      |  +- Adrianus (1828-1892)
      |  | tr 1853 Elisabeth Schenk
      |  |  |
      |  |  +- Cornelis (1855-1915)
      |  |  | tr 1879 Dirkje Vergeer
      |  |  | tr 1892 Cornelia Vergeer (de Borst)
      |  |  |  |
      |  |  |  +- Adrianus (1880-1962)
      |  |  |  | tr 1903 Anna Bastiaantje de Zeeuw
      |  |  |  |
      |  |  |  o- Cornelis (1892-1962)
      |  |  |    tr 1921 Anna Hendrika Melkert
      |  |  |
      |  |  o- Leendert (1857)
      |  |    tr 1883 Elsje Berendsen
      |  |
      |  +- Eva (1834-1908)
      |  |
      |  +- Arie (1835-1906)
      |  | tr 1864 Trijntje Mooij
      |  |  |
      |  |  o- Cornelis (1864-1896)
      |  |    tr 1886 Elisabeth Wilhelmina Jonker
      |  |
      |  +- Cornelis (1836-1900)
      |  | tr 1870 Ida Johanna Polm
      |  |
      |  +- Pieter (1839-1916)
      |  | tr 1876 Josina Andeweg
      |  |
      |  +- Teunis (1844-1930)
      |  | tr 1877 Grietje van Dijk
      |  |
      |  o- Jan (1856-1930)
      |    tr 1878 Jacoba Helena van Santen
      |    tr 1882 Jansje Geertruida Ophof
      |
      o- Arie (1814-1852)
        tr 1836 Elisabeth Cornelisdr van Wijngaarden

De Jonge Hoekse Waardse Tak

Deze familietak vangt aan met Willem Adriaansz Molendijk (1736-1800). Een groot van gedeelte van zijn nakomelingen woonde in de 19e eeuw in de Hoekse Waard. Het volgende schema geeft de nakomelingen van Willem Adriaansz Molendijk weer.

   Willem Adriaansz (1736-1800)
   tr 1763 Lijsbeth Meulendijk
    |
    +- Cornelis Willemsz (1772-1854)
    | tr 1793 Trijntje Niemansverdriet
    |  |
    |  +- Willem (1794-1885)
    |  | tr 1828 Jannigje Leendertsdr van Prooyen
    |  |
    |  +- Arie Cornelisz (1801-1872)
    |  | tr 1831 Maria van Driel
    |  |  |
    |  |  +- Willem (1835-1896)
    |  |  | tr 1864 Willemijntje in 't Veld
    |  |  |  |
    |  |  |  o- Pieter (1865)
    |  |  |    tr 1889 Pietertje Smits
    |  |  |
    |  |  +- Hermen (1839-1930)
    |  |  | tr 1860 Beatrix Groeneweg
    |  |  |  |
    |  |  |  +- Arie (1861)
    |  |  |  | tr 1886 Suzanna Veldhoen
    |  |  |  |
    |  |  |  +- Cornelis (1862)
    |  |  |  | tr 1884 Ingetje Maaike de Koning
    |  |  |  | tr 1911 Bastiaantje van der Erp
    |  |  |  |
    |  |  |  +- Pieter (1864-1948)
    |  |  |  | tr 1892 Geertruida Maria van der Kop
    |  |  |  |
    |  |  |  +- Willem (1875)
    |  |  |  | tr 1900 Kornelia den Boer
    |  |  |  |
    |  |  |  +- Bastiaan (1876)
    |  |  |  | tr 1915 Sijtje Gardenier
    |  |  |  |
    |  |  |  o- Hermen (1879)
    |  |  |    tr 1915 Geertje van der Heijden
    |  |  |
    |  |  o- Teunis (1844-1901)
    |  |    tr 1875 Sara Catherina Schipper
    |  |     |
    |  |     o- Arie Cornelis (1877-1948)
    |  |      tr 1910 Sofia Maria Bodegom
    |  |
    |  +- Bastiaan (1813-1888)
    |  | tr 1838 Pietertje de Bruin
    |  |
    |  o- Cornelis (1815-1878)
    |    tr 1845 Maaike Huisman
    |     |
    |     +- Cornelis (1845-1927)
    |     | tr 1880 Elisabeth van den Berg
    |     |
    |     +- Arie (1849-1924)
    |     | tr 1873 Janna Aardoom
    |     |
    |     +- Jan (1852-1886)
    |     | tr 1879 Sophia de Geus
    |     |
    |     o- Willem (1857-1937)
    |      tr 1886 Anna den Boer
    |
    o- Willem Willemsz (1774-1810)
     tr 1799 Maria Cornelisdr Kooyman
      |
      o- Willem Willemsz (1803-1879)
        tr 1825 Maria Schipper
         |
         +- Hendrik (1829-1882)
         | tr 1857 Heiltje Cornelisdr de Heer
         |
         o- Willem (1837-1863)
          tr 1862 Cornelia de Jongh


De Hendrik-Ido-Ambachtse Tak

Deze familietak vangt aan met Adrianus Ariesz Molendijk (1770). Hij vestigt zich rond 1800 in Hendrik-Ido-Ambacht en het meerendeel van zijn nakomelingen vinden we terug in Hendrik-Ido-Ambacht en omliggende steden (zoals Ridderkerk).

Het volgende schema geeft de nakomelingen van Adrianus Ariesz Molendijk weer.

   Adrianus (1770-1823)
   tr 1790 Anna in 't Veld
    |
    +- Arie (1793-1846)
    | tr 1813 Catalina Leendertsdr van 't Zelfde
    |  |
    |  +- Adrianus (1818-1876)
    |  | tr 1840 Geertje Pietersdr van der Giessen
    |  | tr 1859 Aplonia van Driel
    |  |  |
    |  |  o- Anna (1859)
    |  |    tr 1884 Guisseppe Bettisnelli
    |  |
    |  +- Leendert (1820-1904)
    |  | tr 1847 Neeltje van der Berg
    |  |  |
    |  |  o- Reinier (1864)
    |  |    tr 1898 Wilhelmina Sturrus
    |  |
    |  o- Jan (1821-1880)
    |    tr 1840 Geertje Vonk
    |     |
    |     +- Ingen Leendert (1859)
    |     | tr 1885 Neeltje Kranendonk
    |     |
    |     +- Gijsbert Anthonie (1863)
    |     | tr 1888 Maria Wilhelmina Bachman
    |     |
    |     o- Cornelis (1865)
    |      tr 1898 Lena Bestebreurtje
    |
    +- Jan Adriaansz (1801)
    | tr 1827 Hendrikje Arysdr Gelderblom
    | tr 1842 Ariaantje Molendijk
    |  |
    |  +- Adrianus (1828)
    |  | tr 1852 Arendje Toornvliet
    |  |  |
    |  |  +- Jan (1864)
    |  |  | tr 1886 Geertrui Stolk
    |  |  |
    |  |  o- Adrianus (1869)
    |  |    tr 1892 Maria Johanna van der Gaag
    |  |
    |  +- Arie (1843-1890)
    |  | tr 1870 Maaike Leeuwenburg
    |  |  |
    |  |  +- Jan (1876)
    |  |  | tr 1902 Elisabeth Barendregt
    |  |  |
    |  |  o- Adrianus Leendert (1883-1952)
    |  |    tr 1912 Jacoba Houtgraaf
    |  |
    |  +- Hendrik (1859)
    |  | tr 1890 Jannigje Bleumink
    |  |
    |  o- Jan (1862)
    |    tr 1891 Maaike Leeuwenburg
    |
    +- Adrianus (1805)
    | tr 1833 Geertruy van der Staay
    |  |
    |  +- Adrianus (1833)
    |  | tr 1857 Cornelia van den Hoek
    |  |
    |  +- Arie Leendert (1834-1905)
    |  | tr 1862 Seijgje Boer
    |  |  |
    |  |  o- Adrianus (1863-1918)
    |  |    tr 1891 Petronella Stam
    |  |
    |  o- Pieter (1842)
    |    tr 1868 Neeltje Barendrecht
    |    tr 1875 Jannigje Versloot
    |
    o- Hendrik (1811-1872)
     tr 1847 Cornelia Hooff
     tr 1852 Cornelia Worseling

De 2e Dubbeldamse / Dordrechtse Tak

Deze familietak vangt aan met Cornelis Ariesz Molendijk (1778). Cornelis blijft in tegenstelling tot zijn oudere broer, die naar Hendrik-Ido-Ambacht vertrok, gevestigd in Dubbeldam. Ook zijn nakomelingen vinden we terug in Dubbeldam en later in Dordrecht.

Het volgende schema geeft de nakomelingen van Cornelis Ariesz Molendijk weer.

   Cornelis Ariesz (1778-1822)
   tr 1806 Cornelia Jansdr van der Linden
    |
    +- Arie (1815-1899)
    | tr 1841 Eva de Bruyn
    |
    +- Jan (1817-1863)
    | tr 1840 Lijntje de Bruyn
    | tr 1858 Joopie van Heeren
    |  |
    |  +- Cornelia (1840-1877)
    |  |
    |  o- Arie (1842-1890)
    |    tr 1870 Johanna Schols
    |
    o- Willem (1820-1871)
     tr 1844 Cornelia Kooy
      |
      +- Cornelis (1849-1882)
      | tr 1870 Adriana Broer
      | tr 1876 Johanna Heus
      |  |
      |  +- Willem Arie (1877)
      |  | tr 1901 Leentje Ooms
      |  |
      |  o- Arie (1880-1959)
      |    tr 1904 Mietje Susanna Sijbes
      |
      o- Pieter (1855-1925)
        tr 1879 Jaapje Kranendonk
         |
         o- Willem (1879)
          tr 1905 Johanna Margaretha Hogerheiden
De Jonge Dubbeldamse Tak

De nakomelingen van de oudste zoon van Huig, Aart, vinden we tot de tiende generatie terug in Dubbeldam. Uitzondering hierop zijn de nakomeling van Arie (1752-1828), die naar Dordrecht verhuisde. Zijn nakomelingen zijn dan allen in Dordrecht terug te vinden. De nakomelingen van Cornelis, een andere zoon van Huig, vinden we eerst in Dubbeldam, maar komen vooral in de Hoekse Waard voor,

Het volgende schema geeft de nakomelingen van Huig Cornelisz.

   Huig Cornelisz (1668-1712)
   tr 1697 Marichje Aartsdr Droekel
    |
    +- Aart Huigszn (1703)
    | tr 1730 Luykje Jansdr van de Merwede
    | tr 1741 Maayke Bastiaansdr Barendrecht
    |  |
    |  +- Bastiaan Aartsz (1742-1807)
    |  | tr 1783 Pietertje Dirksdr de Bruin
    |  |  |
    |  |  o- Dirk Bastiaansz (1791-1849)
    |  |    tr 1821 Anna Barendrecht
    |  |     |
    |  |     +- Bastiaan (1823-1886)
    |  |     | tr 1865 Adriaantje van der Pelt
    |  |     |
    |  |     o- Aart (1836)
    |  |      tr 1862 Aagje Naaktgeboren
    |  |
    |  +- Cornelis Aartsz (1748-1813)
    |  | tr 1788 Ariaantje Willemsen van Bree
    |  |
    |  o- Arie (1752-1828)
    |    tr 1786 Sophia Smits
    |     |
    |     +- Aart (1786-1860)
    |     | tr 1811 Teuntje van Engelen
    |     | tr 1834 Johanna Kool
    |     |
    |     o- Cornelis (1799-1858)
    |      tr 1817 Jacoba de Wit
    |       |
    |       o- Johannes (1832-1896)
    |         tr 1856 Sophia Zwart
    |
    +- Cornelis Huigszn (1705-1747)
    | tr 1731 Jannetje Jansdr de Vogel
    |  |
    |  o- Jan Cornelisse (1733)
    |    tr 1761 Annigje Jansdr Barendrecht
    |     |
    |     o- Cornelis Jansz (1770-1821)
    |      tr 1796 Lijsje Walraven
    |       |
    |       +- Huig (1802-1853)
    |       | tr 1835 Antje Goud
    |       |  |
    |       |  o- Cornelis (1839-1922)
    |       |    tr 1869 Zoetje van der Stouw
    |       |
    |       o- Cornelis (1807-1847)
    |         tr 1836 Anna van Vught
    |
    o- Arie Huigenzn (1710)
     tr 1742 Pietertje Jans van de Merwede(*) De schema's geven alleen Molendijken weer, die 1 of meerdere kinderen met de geslachtsnaam Molendijk hebben voortgebracht.


Copyright 2001, A.J. Molendijk A.J.Molendijk@inter.nl.net