Beste Atletiekfans,

Zijn jullie al benieuwd naar de ranglijsten voor dit indoorseizoen? Wij wel! Achter de schermen zijn we hard bezig om de ranglijsten nóg actueler en completer te maken.
Om dit te kunnen realiseren, zijn we gaan samenwerken met Atletiek.nu. We publiceren de ranglijsten nu als onderdeel van de website van de Atletiekunie www.atletiek.nl en zijn begonnen met de indoorlijst voor 2017/2018. Hierbij worden de wedstrijden die in het wedstrijdverwerkingsprogramma van Atletiek.nu staan vrijwel automatisch verwerkt. Hierdoor is het makkelijker om uitslagen te importeren en te verwerken in de ranglijsten.
De ranglijst wordt daardoor langer, kost minder handwerk en kan hopelijk binnen enkele dagen actueel gepubliceerd worden.

We hebben echter wel jullie input nodig om de uitslagen actueel te houden. Zo horen we graag aan welke wedstrijden in het buitenland jullie meedoen en waar we de uitslagen kunnen vinden.
Stuur ons een email met deze info. Ons werk blijft nog steeds vrijwilligerswerk, jullie ondersteuning en waardering is van harte welkom!

De opzet van de site is nieuw. We hebben ons best gedaan deze overzichtelijk en foutloos te maken. Mochten jullie nog suggesties of opmerkingen hebben dan horen we het graag.
Complimenten zijn natuurlijk ook welkom. Samen maken we de ranglijsten beter! Mail uw suggesties en opmerkingen maar zeker ook wedstrijduitslagen naar statistieken@atletiekunie.nl.

De allertijdenlijsten en ranglijsten van vorige jaren zijn voorlopig nog te vinden op deze website. We lopen deze nu na en na de controle zullen deze ook op www.atletiek.nl/ranglijsten te vinden zijn.
Naar verwachting zal dit vanaf medio februari zijn. Aanvullingen voor die lijsten mogen nog via de daar beschreven kanalen verstuurd worden. Samen maken we de ranglijsten beter!

Veel sportplezier gewenst,

Namens de Werkgroep Statistiek,

Ronald Kuin

De laatste update van lijsten is van: 19 december 2017

OUTDOOR

·          Senioren zijn bij tot en met 24 augustus 2017
Let op: de meeste uitslagen zijn verwerkt, maar sommige (inclusief buitenlandse wedstrijden) nog te verwerken.


·          A-junioren zijn bij tot en met 24 augustus 2017
Let op: de meeste uitslagen zijn verwerkt, maar sommige nog te verwerken.


·          CD-junioren zijn bij tot en met 29 oktober 2017

INDOOR

·          Senioren zijn bij tot en met 8 maart 2017

·          AB-junioren zijn bij tot en met 8 maart 2017

·          CD-junioren zijn bij tot en met 29 oktober 2017

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

·         We betreuren dat de ranglijsten dit seizoen later online zijn gekomen dan in afgelopen jaren.

·         Correcties en aanvullingen (graag met link naar uitslagen en alle relevante info zoals categorie/geb.data) altijd welkom via Wilmar Kortleever (senioren, junioren AB) en Kris Beerens (junioren CD).

·         ONGELOFELIJKE dank aan Antoon de Groot, zonder wiens bijzonder inspanning deze ranglijsten niet gepubliceerd zouden kunnen worden.

ALLER TIJDEN

Indoor:
- Mannen & Vrouwen zijn geactualiseerd tot en met 8 maart 2017
- Jongens Junioren A & B zijn geactualiseerd tot en met 8 maart 2017
- Meisjes Junioren A & B zijn geactualiseerd tot en met 8 maart 2017
- Jongens C & D, Meisjes C & D zijn geactualiseerd tot en met 29 oktober 2017

Outdoor:
- Mannen & Vrouwen zijn geactualiseerd op 31 oktober 2017
- Jongens A & Meisjes A zijn geactualiseerd tot en met 31 oktober 2017
- Jongens B & Meisjes B zijn geactualiseerd tot en met 31 oktober 2017
- Jongens C & D, Meisjes C & D zijn geactualiseerd tot en met 29 oktober 2017


AANVULLINGEN/VERBETERINGEN
Deze blijven welkom - de ervaring leert dat vriendelijke e-mails sneller afgehandeld worden ;-)
De taakverdeling gedurende het outdoorseizoen 2016 is vooralsnog: Antoon (alle categoriën); Wilmar (senioren, junioren AB online) en Kris (junioren CD online).


OPMERKINGEN
:
1. Ondergrenzen: Gezien de enorme hoeveelheid uitslagen worden deze voor de internetlijsten gehanteerd (zodanig dat er een representatieve lijst ontstaat, zonder oneindig veel werk).
2. Nieuwe verzoeken aan wedstrijdorganisaties: neem toch vooral geboortedata en verenigingen ook op in de uitslagen. Het is bijna ondoenlijk om die er altijd nog bij te gaan zoeken. Om die reden ontbreken er mogelijk een aantal geboortejaren en/of verenigingen in de lijsten. Betreffende uitslagen blijken pas later of onvolledig in de ranglijsten te kunnen worden verwerkt.
3. Koop ook de regelmatige verschijnende Statistische Jaarboeken . Deze worden door de werkgroep statistiek van de Atletiekunie uitgegeven. Alle ranglijsten voor senioren en AB-junioren (100- of 50-diep meestal), alle kampioenschapsuitslagen (nationaal en internationaal), interlands, baancircuitwedstrijden, maar ook wegranglijsten en uitslagen. Opmerkingen en aanvulingen op oude lijsten worden meegenomen bij de samenstelling van de officiele publicaties. Kijk op de site van de Atletiekunie, www.atletiekunie.nl!
NB Aan de meeste oude lijsten wordt nog gewerkt. Die moeten uiteindelijk allemaal overeen komen met de jaarlijkse statistische boekwerken die zijn uitgebracht (danwel aanvullingen daarop bevatten). Als prestaties nog niet zijn bijgewerkt, dan gaat dat de komende maanden allemaal alsnog gebeuren.

Verzoek!
Meld fouten/verbeteringen (ook in aller tijden- en outdoorlijsten) via de mail aan Wilmar en/of Kris. Datum en plaats van de prestatie zijn vereist, evenals (waar van toepassing) windsterkte. Laat het ook weten als er geen wind gemeten is.
Wijzigingen voor DC-lijsten kunnen gemeld worden aan
Kris.
Wijzigingen voor aktuele senioren naar
Wilmar
Wijzigingen voor aktuele AB-lijsten naar
Wilmar
Wijzigingen voor aller tijden- en oudere lijsten naar
Wilmar

Uitleg
Een korte uiteenzetting hoe de lijsten tot stand komen.
De officiele lijsten van de werkgroep statistiek van de Atletiekunie worden samengesteld door Antoon de Groot. Wilmar probeert voor de internetsite steeds up to date te zijn met senioren en AB-lijsten. Regelmatig is er dan een check tussen beide bestanden. Uiteindelijk worden de lijsten van Antoon - met de aanvullingen/correcties die binnen komen - gepubliceerd in de statistiche jaarboeken.

Wilmar, Kris en de wg. statistiek, januari 2010 (update mei 2016)