Dit is de jaarranglijst JONGENS A  INDOOR over 2016-2017 die wordt bijgehouden door de werkgroep statistiek van de Atletiekunie

De laatste officiele versie is van: 8 maart 2017
Deze ranglijst is laatst geactualiseerd op: 8 maart 2017

Ongelofelijk veel dank aan Antoon de Groot, die nog steeds vrijwel alle uitslagen handmatig verwerkt Ė een hels karwei omdat essentiele informatie tegenwoordig vaak ontbreekt in uitslagen.

Alle op- en aanmerkingen, correcties en aanvullingen (inclusief datum en plaats, gaarne met weblink naar uitslag) zijn welkom. E-mail naar:
Wilmar Kortleever 

 

   Jongens-A

 

††††† 50 meter

1†††† 6.05††††††† Loic Wondel†††††††††††††††††††††††† 14/08/98††† R' dam Atletiek†††††††† Zoetermeer††††††††††††† 07/01/17

2†††† 6.25††††††† Bryan Pronk†††††††††††††††††††††††† 22/06/99††† PAC†††††††††††††††††††† Zoetermeer††††††††††††† 07/01/17

3†††† 6.32††††††† Cedrych van der Graaf†††††††††††††† 24/11/99††† Energie†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 23/12/16

4†††† 6.37††††††† Tygo van de Weijer††††††††††† JB††† 18/07/00††† HAC†††††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 06/01/17

5†††† 6.38††††††† Sebastiaan Verhoeven††††††††† JB††† 24/12/00††† Sparta††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 23/12/16

6†††† 6.38††††††† Mischa Lips†††††††††††††††††† JB††† 29/06/00††† Ilion†††††††††††††††††† Zoetermeer††††††††††††† 07/01/17

††††† in onderlinge wedstrijd:

††††† 6.25††††††† Rafael Raap†††††††††††††††††††††††† 18/03/99††† PAC†††††††††††††††††††† Dordrecht†††††††††††††† 05/03/17

††††† 6.35††††††† Daan Hoomoedt†††††††††††††††† JB††† 09/04/00††† PAC†††††††††††††††††††† Dordrecht†††††††††††††† 05/03/17

††††† 6.39††††††† Sergio van der Meide††††††††††††††† 09/09/99††† PAC†††††††††††††††††††† Dordrecht†††††††††††††† 05/03/17

 

††††† 60 meter

1†††† 6.80††††††† Joris van Gool††††††††††††††††††††† 04/04/98††† Spiridon††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 15/01/17

2†††† 6.95††††††† Jim van Gorkum††††††††††††††††††††† 26/01/98††† Spado†††††††††††††††††† Gent (BEL)††††††††††††† 15/01/17

3†††† 6.96††††††† Isayah Boers††††††††††††††††††††††† 99††††††††† Phanos††††††††††††††††† Gent (BEL)††††††††††††† 26/02/17

4†† ††6.98††††††† Jean Andre Denisia††††††††††††††††† 21/03/98††† R' dam Atletiek†††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

5†††† 7.06††††††† Calvin Hoogland†††††††††††††††††††† 30/05/98††† AV Castricum††††††††††† Gent (BEL)††††††††††††† 26/02/17

6†††† 7.08††† ††††Dominique Zwiep†††††††††††††††††††† 14/07/99††† R' dam Atletiek†††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 15/01/17

7†††† 7.10††††††† Levi Hazes††††††††††††††††††† JB††† 07/01/00††† AV '23††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

8†††† 7.11††††††† Daan Lubberdink†††††††††††††††††††† 31/08/99††† Ciko '66††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 11/02/17

9†††† 7.12††††††† Loic Wondel†††††††††††††††††††††††† 14/08/98††† R' dam Atletiek†††††††† Zoetermeer††††††††††††† 07/01/17

10††† 7.17††††††† Jamaal Awad†††† ††††††††††††††††††††01/01/98††† DEM†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

11††† 7.19††††††† Sander Koops††††††††††††††††††††††† 05/02/99††† De Sperwers†††††††††††† Dortmund (GER)††††††††† 08/01/17

12††† 7.19††††††† Onyema Adigida††††††††††† ††††JB††† 07/01/00††† Phanos††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

13††† 7.19††††††† Jordan Knops††††††††††††††††† JB††† 12/02/00††† Voorne Atletiek†††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

14††† 7.20††††††† Scott Boon††††††††††††††††††††††††† 26/10/99††† Flevo Delta†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

15††† 7.21††††††† Isiah Emanuelson††††††††††††† JC††† 03/06/02††† PAC†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 22/01/17

16††† 7.22††††††† Jurian van Lohuizen†††††††††††††††† 06/10/98† ††AV '34††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 11/12/16

17††† 7.23††††††† Rafael Raap†††††††††††††††††††††††† 18/03/99††† PAC†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

18††† 7.23††††††† Niels Beks††††††††††††††††††††††††† 29/09/98††† Attila† ††††††††††††††††Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

19††† 7.23††††††† Noah Chokri†††††††††††††††††† JB††† 02/07/01††† R' dam Atletiek†††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

20††† 7.24††††††† Wislet de Hair††††††††††††††††††††† 02/06/99††† Spado†††††††††††† ††††††Gent (BEL)††††††††††††† 14/01/17

21††† 7.24††††††† Bryan Pronk†††††††††††††††††††††††† 22/06/99††† PAC†††††††††††††††††††† Gent (BEL)††††††††††††† 14/01/17

22††† 7.27††††††† Koen van Ruremonde††††††††††††††††† 18/11/98††† GVAC††††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 28/01/17

23††† 7.27††††††† Danu Mulyo††††††††††††††††††††††††† 99††††††††† AC TION†††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

24††† 7.27††††††† Joshua Jan Bekman†††††††††††† JB††††††††††††††† R' dam Atletiek†††††††† Apeldoorn†††† ††††††††††19/02/17

25††† 7.28††††††† Jordy Kluft†††††††††††††††††††††††† 04/02/98††† DEM†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 27/12/16

26††† 7.28††††††† Ezra Amokwandoh†††††††††††††††††††† 17/11/98††† AV '23††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 11/02/17

27††† 7.29††††††† Koen Koenders†††††††††††††††††††††† 15/10/98††† Prins Hendrik†††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

28††† 7.31††††††† Orlando Misaine†††††††††††††††††††† 30/12/98††† Phanos††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 08/01/17

29††† 7.31††††††† Shaquille Emanuelson††††††††† JB††† 08/01/00††† PAC†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

30††† 7.32††††††† Koen Hoedjes††††††††††††††††† JC††† 27/06/02††† Hera††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 22/01/17

31††† 7.32††††††† Mischa Lips†††††††††††††††††† JB††† 29/06/00††† Ilion†††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 03/02/17

32††† 7.33††††††† Julian Jansen†††††††††††††††† JB††† 27/01/01††† AV NOP††††††††††††††††† Dortmund (GER)††††††††† 18/12/16

33††† 7.35††††††† YarŠn Wienneke††††††††††††††††††††† 09/02/98††† GAC-Hilversum†††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 11/12/16

34††† 7.35††††††† GabriŽl Cornelissen†† ††††††††JB††† 03/04/01††† GAC-Hilversum†††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 11/12/16

35††† 7.35††††††† Remly Vrij††††††††††††††††††††††††† 30/11/99††† Phanos††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 28/01/17

36††† 7.35††††††† Martijn Hoogewerf†††††††††††††† ††††12/05/98††† KAV Holland†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

37††† 7.35††††††† Lauri Hulleman††††††††††††††††††††† 18/02/99††† Daventria†††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

38††† 7.35††††††† Joppe Stokvis†††††††††††††††††††††† 01/01/99††† Triathlon†††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

39††† 7.35††††††† Pierre ten Holder†††††††††††† JB††††††††††††††† PEC 1910††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

40††† 7.36††††††† Sil Negenman††††††††††††††††† JB††† 28/05/00††† KAV Holland†††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 11/12/16

41††† 7.36††††††† Luc Orbons††††††††††††††††††††††††† 25/01/99††† Phoenix†††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 27/12/16

42††† 7.38††††††† Pelle Gelderblom††††††††††††††††††† 27/07/98††† Vereniging Zeeland AtletApeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

43††† 7.38††††††† Bram van der Jagt†††††††††††††††††† 28/10/98††† AV '23††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

44††† 7.39††††††† Cedrych van der Graaf†††††††††††††† 24/11/99††† Energie†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 23/12/16

45††† 7.40††††††† Robin Abrahamse†††††††††††††††††††† 11/09/98††† Pijnenburg††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 06/01/17

46††† 7.40††††††† Danny Ediagbonya††††††††††††††††††† 11/04/99††† Ciko '66††††††††††††††† Dortmund (GER)††††††††† 08/01/17

††††† in onderlinge wedstrijd:

††††† 7.21††††††† Rafael Raap†††††††††††††††††††††††† 18/03/99††† PAC†††††††††††††††††††† Dordrecht†††††††††††††† 05/03/17

††††† 7.34††††††† Sergio van der Meide††††††††††††††† 09/09/99††† PAC††††††††† †††††††††††Dordrecht†††††††††††††† 05/03/17

 

††††† 200 meter

1†††† 21.68†††††† Isayah Boers††††††††††††††††††††††† 99††††††††† Phanos††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

2†††† 21.76†††††† Daan Lubberdink†††††††††††††††††††† 31/08/99††† Ciko '66††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 12/02/17

3†††† 21.76†††††† Onyema Adigida††††††††††††††† JB††† 07/01/00††† Phanos††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

4†††† 22.32†††††† Sawa Bezelev††††††††††††††††††††††† 13/07/98††† Athlos††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

5†††† 22.36†††††† Calvin Hoogland†††††††††††††††††††† 30/05/98††† AV Castricum††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

6†††† 22.43†††††† Jim van Gorkum††††††††††††††††††††† 26/01/98††† Spado†††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

7†††† 22.55†††††† Pelle Gelderblom††††††††††††††††††† 27/07/98††† Vereniging Zeeland AtletApeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

8†††† 22.55†††††† Bryan Pronk†††††††††††††††††††††††† 22/06/99††† PAC†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

9†††† 22.68†††††† Sil Negenman††††††††††††††††† JB††† 28/05/00††† KAV Holland†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

10††† 22.74†††††† Niels Beks† ††††††††††††††††††††††††29/09/98††† Attila††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

11††† 22.89†††††† Jordy Kluft†††††††††††††††††††††††† 04/02/98††† DEM†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

12††† 22.92†††††† Ramsey Angela†††††††† ††††††††††††††06/11/99††† PAC†††††††††††††††††††† Gent (BEL)††††††††††††† 15/01/17

13††† 22.96†††††† Pelle Gelderblom††††††††††††††††††† 27/07/98††† Vereniging Zeeland AtletGent (BEL)††††††††††††† 14/01/17

14††† 23.02†††††† Lars Adriaanse††††††††††††††† JB††† 07/05/01††† Haag Atletiek†††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

15††† 23.03†††††† Timo Brandehof††††††††††††††††††††† 31/08/98††† AV Haarlemmermeer†††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

16††† 23.11†††††† Pim Pauel†††††††††††††††††††††††††† 09/07/98††† AV Haarlem††††††††††††† Gent (BEL)††††††††††††† 18/12/16

17††† 23.13†††††† Isiah Emanuelson††††††††††††† JC††† 03/06/02††† PAC†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

18††† 23.19†††††† Tijn Vaessen††††††††††††††††† JB††† 22/05/00††† Swift†††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

19††† 23.21†††††† Mischa Lips†††††††††††††††††† JB††† 29/06/00††† Ilion†††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

20††† 23.23†††††† Lauri Hulleman††††††††††††††††††††† 18/02/99††† Daventria†††† ††††††††††Apeldoorn†††††††††††††† 15/01/17

21††† 23.35†††††† Jurgen van der Zwet†††††††††††††††† 16/02/99††† De Spartaan†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 15/01/17

22††† 23.42†††††† Bram van der Jagt†††††††††††††††††† 28/10/98††† AV '23††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 27/12/16

23††† 23.42†††††† Robin Spoor†††††††††††††††††† JB††† 30/01/00††† Sparta††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 15/01/17

24††† 23.47†††††† Quinten van Ommen†††††††††††† JC††† 04/01/02††† Achilles-Top††††††††††† Apeldoorn ††††††††††††††18/02/17

25††† 23.55†††††† Tunji Abisoye†††††††††††††††† JB††† 30/01/00††† Ciko '66††††††††††††††† Dortmund (GER)††††††††† 08/01/17

26††† 23.58†††††† Levi van Agthoven†††††††††††††††††† 06/07/98††† Clytoneus†††††††††††††† Dortmund (GER)††††† ††††05/02/17

27††† 23.65†††††† Bastiaan den Boer†††††††††††††††††† 01/07/98††† R' dam Atletiek†††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

28††† 23.67†††††† Luc Orbons††††††††††††††††††††††††† 25/01/99††† Phoenix†††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 27/12/16

29††† 23.70†††††† Robin Abrahamse†††††††††††††††††††† 11/09/98††† Pijnenburg††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 15/01/17

30††† 23.73†††††† Bram van Hastenberg†††††††††††††††† 19/02/98††† U-Track†††††††††††††††† Gent (BEL)††††††††††††† 14/01/17

31††† 23.75†††††† Alberto Biswane†††††††††††††† JB††† 01/11/00††† Olympus '70†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

32††† 23.77†††††† Mitchell Emmers†††††††††††††††††††† 22/04/98††† Attila††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

33††† 23.79†††††† Skip Renders††††††††††††††††††††††† 03/11/99††† GAC-Hilversum†††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

34††† 23.81†††††† Twan Duvigneau††††††††††††††† JB††† 05/01/00††† Atletico '73††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

35††† 23.85†††††† Thijs van 't Land†††††††††††††††††† 10/07/98††† AV Castricum††††††††††† Dortmund (GER)††††††††† 05/02/17

 

††††† 300 meter

1†††† 34.85†††††† Ramsey Angela†††††††††††††††††††††† 06/11/99††† PAC†††††††††††††††††††† Gent (BEL)††††††††††††† 15/01/17

2† †††37.58†††††† Quinten Ommen†††††††††††††††† JC††† 04/01/02††† Achilles-Top††††††††††† Dortmund (GER)††††††††† 29/01/17

 

††††† 400 meter

1†††† 48.28†††††† Ramsey Angela†††††††††††††††††††††† 06/11/99††† PAC†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

2†††† 49.50†††††† Thieme Schmidt††††††††††††††††††††† 16/04/98††† Leiden Atletiek†††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

3†††† 49.90†††††† Lars van Hoeven†††††††††††††††††††† 06/06/99††† AV Heerenveen†††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

4†††† 49.99†††††† Bram van der Jagt†††††††††††††††††† 28/10/98††† AV '23††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

5†††† 50.46†††††† Jurgen van der Zwet†††††††††††††††† 16/02/99††† De Spartaan†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

6†††† 51.11†††† ††Niels Kok†††††††††††††††††††††††††† 30/04/99††† Flevo Delta†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

7†††† 51.26†††††† Daan Lubberdink†††††††††††††††††††† 31/08/99††† Ciko '66††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

8†††† 51.26†††††† Pelle Gelderblom††††††††††††††††††† 27/07/98††† Vereniging Zeeland AtletGent (BEL)††††††††††††† 11/02/17

9†††† 51.37†††††† Sven Roosen†††††††††††††††††† JB††† 27/07/01††† Eindhoven Atletiek††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

10††† 51.38†††††† Maurik de Groot†† ††††††††††††††††††14/04/99††† Haag Atletiek†††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

11††† 51.49†††††† Calvin Hoogland†††††††††††††††††††† 30/05/98††† AV Castricum††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

12††† 51.65†††††† Stijn van Nierop††††††††††† ††††††††05/01/99††† DAK†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

13††† 51.67†††††† Pierre ten Holder†††††††††††† JB††††††††††††††† PEC 1910††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

14††† 51.76†††††† Jurriaan de Rijk††††††††††††††††††† 01/09/99††† Haag Atletiek†††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 27/12/16

15††† 51.81†††††† Bram van Hastenberg†††††††††††††††† 19/02/98††† U-Track†††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

16††† 52.09†††††† Tom de Gelder†††††††††††††††††††††† 07/10/98††† Olympus '70†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

17††† 52.18†††††† Henrik Kok††††††††††††††††††† JB††† 17/04/01††† Atverni†††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

18††† 52.18†††††† Ludo van Nieuwenhuizen††††††† JB††† 01/02/01††† AAV '36†† ††††††††††††††Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

19††† 52.21†††††† Pelle Gelderblom††††††††††††††††††† 27/07/98††† Vereniging Zeeland AtletApeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

20††† 52.24†††††† Milan Le Bruin††††††††††††††† JB††† 13/05/00††† PAC†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

21††† 52.48†††††† DaniŽl Versteeg†††††††††††††† JB††† 10/04/00††† Clytoneus†††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

22††† 52.53†††††† Twan Pormes†††††††††††††††††††††††† 27/07/98††† AV Zaanland†††††††††††† Dortmund (GER)††††††††† 08/01/17

23††† 52.56†††††† Jorick de Vries†††††††††††††††††††† 19/05/99††† Vereniging Zeeland AtletApeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

24††† 52.58†††††† Thijs Heemskerk†††††††††††††††††††† 23/01/98††† AKU†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

25††† 52.76†††††† Jeremy Wevers†††††††††††††††††††††† 28/02/98††† AV Castricum††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

26††† 52.78†††††† Timo Brandehof††††††††††††††††††††† 31/08/98††† AV Haarlemmermeer†††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

27††† 52.86†††††† Hans Harting††††††††††††††††† JB††† 04/02/00††† AV '47††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

28††† 52.87†††††† Timo Stegink††††††††† ††††††††JB††† 24/05/00††† AV Castricum††††††††††† Gent (BEL)††††††††††††† 11/02/17

29††† 52.89†††††† Martin Oonincx††††††††††††††††††††† 26/05/99††† Spado†††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

30††† 52.96†††††† Thomas van der Heijde†††††††††† ††††13/05/98††† Tempo†††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 15/01/17

31††† 53.04†††††† Thijs van 't Land†††††††††††††††††† 10/07/98††† AV Castricum††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

32††† 53.12†††††† Levi van Agthoven†††††††††††††††††† 06/07/98††† Clytoneus†††††††††††††† Dortmund (GER)††††††††† 05/02/17

 

††††† 800 meter

1†††† 1.53,21†††† Tom de Gelder†††††††††††††††††††††† 07/10/98††† Olympus '70†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

2†††† 1.54,19†††† Najib Hassan††††††††††††††††† JB†† †01/07/01††† PAC†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 11/02/17

3†††† 1.54,35†††† Brian Versluis††††††††††††††††††††† 11/07/99††† Atverni†††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 11/02/17

4†††† 1.55,02†††† Lars van Hoeven†††††††††††††††††††† 06/06/99 †††AV Heerenveen†††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

5†††† 1.56,00†††† Samuel Chapple††††††††††††††††††††† 23/11/98††† Olympus '70†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

6†††† 1.56,02†††† Twan Pormes†††††††††††††††††††††††† 27/07/98††† AV Zaanland†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

7†††† 1.58,01†††† Guus Winkelmolen††††††††††††††††††† 11/05/98††† Swift†††††††††††††††††† Dortmund (GER)††††††††† 12/02/17

8†††† 1.58,01†††† Jens Peeters††††††††††††††††† JB††† 05/08/01††† Eindhoven Atletiek††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

9†††† 1.58,24†††† Jens van Gelderen†††††††††††††††††† 13/08/99††† Lycurgus††††††††††††††† Gent (BEL)††††††††††††† 15/01/17

10††† 1.58,41†††† Reinder Prince††††††††††††††††††††† 16/11/99††† Triathlon†††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

11††† 1.58,48†††† Sam Kraaijeveld†††††††††††††††††††† 27/03/99††† Passaat†††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

12††† 1.59,43†††† Djoao Lobles††††††††††††††††† JB††† 14/01/01††† Noordkop††††††††††††††† Apeldoorn††† †††††††††††19/02/17

13††† 2.00,07†††† Bouke van Belois††††††††††††††††††† 17/03/98††† Ciko '66††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

14††† 2.00,33†††† Niels Visser††††††††††††††††††††††† 11/11/99††† Jahn II†††††††††††††††† Apeldoorn††††††††††††† †15/01/17

15††† 2.00,58†††† Timo Stegink††††††††††††††††† JB††† 24/05/00††† AV Castricum††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

16††† 2.00,98†††† Stan van Helmond††††††††††††††††††† 12/02/98††† Eindhoven Atletiek††††† Apeldoorn†††††††††††††† 27/12/16

17††† 2.00,99†††† Hugo Roelofsen††††††††††††††††††††† 19/05/99††† AV Castricum††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

18††† 2.01,08†††† Tibo Visser†††††††††††††††††† JB††† 16/10/01††† Fortius†††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

19††† 2.01,19†††† Cain Rutgers††††††††††††††††††††††† 01/11/99††† AV Almere '81†††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 27/12/16

20††† 2.01,42†††† Stan Schipperen†††††††††††††† JB††† 29/11/01††† Scorpio†††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 27/12/16

21††† 2.01,55†††† Jurriaan de Rijk††††††††††††††††††† 01/09/99††† Haag Atletiek†††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 15/01/17

22††† 2.01,69†††† Thomas Kwint††††††††††††††††† JB††† 01/07/00††† Groningen Atletiek††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

 

††††† 1000 meter

1†††† 2.37,88†††† Lauri Hulleman††††††††††††††††††††† 18/02/99††† Daventria†††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 05/02/17

 

††††† 1500 meter

1†††† 3.52,78†††† Bram Anderiessen††††††††††††††††††† 01/08/99††† AKU†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

2†† ††3.58,85†††† Tom de Gelder†††††††††††††††††††††† 07/10/98††† Olympus '70†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 15/01/17

3†††† 4.03,47†††† Najib Hassan††††††††††††††††† JB††† 01/07/01††† PAC†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 15/01/17

4†††† 4.05,75 ††††Cain Rutgers††††††††††††††††††††††† 01/11/99††† AV Almere '81†††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

5†††† 4.06,85†††† Tim Verbeek†††††††††††††††††††††††† 13/12/98††† Cifla†††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

6†††† 4.07,38†††† Stan van Helmond††††††††††††††††††† 12/02/98††† Eindhoven Atletiek††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

7†††† 4.07,79†††† Bob te Lindert††††††††††††††††††††† 12/10/98††† AV Argo†††††††††††††††† Dortmund (GER)††††††††† 08/01/17

8†††† 4.08,98†††† Siraj Awal Aman ††††††††††††††JB††† 05/02/01††† AV Argo†††††††††††††††† Dortmund (GER)††††††††† 12/02/17

9†††† 4.09,09†††† Jelte van Atten†††††††††††††††††††† 09/03/98††† Leiden Atletiek†††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

10††† 4.09,32†††† Kelvin Baartwijk††††††††† ††††JB††† 18/08/00††† AV Almere '81†††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

11††† 4.09,85†††† Stan Schipperen†††††††††††††† JB††† 29/11/01††† Scorpio†††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 15/01/17

12††† 4.10,91†††† Victor van der Wel††††††††††††††††† 21/07/99††† PAC†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

13††† 4.12,54†††† Koen Grandiek†††††††††††††††† JB††† 06/07/00††† AV Castricum††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

14††† 4.12,59†††† Bezuayehu Petersen††††††††††† JB††† 27/02/01† ††AV '56††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

15††† 4.14,31†††† Aimane Benchellal†††††††††††† JB††† 21/10/00††† Ilion†††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

16††† 4.15,51†††† Stef Alkema†††††††††††††††††††††††††††††††††††† PEC 1910††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

17††† 4.15,80†††† Justin Lam††††††††††††††††††††††††† 13/06/99††† AV Almere '81†††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

18††† 4.15,98†††† Thijs Houbiers††††††††††††††† JB††† 08/06/00††† Leiden Atletiek†††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 27/12/16

19††† 4.17,53†††† Tristan Slobben†††††††††††††††††††† 26/05/98††† Trias†††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

20††† 4.18,25†††† Bereket Petersen††††††††††††† JB††† 27/02/01††† AV '56††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

21††† 4.18,32†††† Max Polak†††††††††††††††††††† JB††† 18/02/00††† PAC†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

22††† 4.19,27†††† Tom Hoogeboom†††††††††††††††† JB††† 08/09/01††† Nova††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

23††† 4.19,77†††† Mojalefa Kloprogge††††††††††† JB††† 15/09/01††† U-Track†††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 15/01/17

 

††††† 3000 meter

1†††† 8.39,68†††† Luuk Maas†††††††††††††††††††††††††† 26/08/99††† Tilburg Road Runners††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

2†††† 8.48,10†††† Tom Hendrikse†††††††††††††††††††††† 11/08/98††† AAC '61†††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

3†††† 8.51,40†††† Bob te Lindert††††††††††††††††††††† 12/10/98††† AV Argo†††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 15/01/17

4†††† 8.56,87†††† Tim Verbaandert†††††††††††††† JB††† 17/07/00††† Eindhoven Atletiek††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

5†††† 8.57,57†††† Illian Martens††††††††††††††† JB††† 08/08/00††† Cifla†††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

6†††† 9.01,24†††† Bereket Petersen††††††††††††† JB††† 27/02/01††† AV '56††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

7†††† 9.02,24†††† Tom Hoogeboom†††††††††† ††††††JB††† 08/09/01††† NOVA††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

8†††† 9.02,65†††† Luc Velzeboer†††††††††††††††††††††† 10/10/98††† AV Almere '81†††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

9†††† 9.05,11†††† Hielke Hilberts†††††††††††††††††† ††16/10/99††† GAC-Hilversum†††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

10††† 9.05,39†††† Robin Honebecke†††††††††††††††††††† 19/04/98††† ATC '75†††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

11††† 9.08,35†††† Aimane Benchellal†††††††††††† JB††† 21/10/00††† Ilion†††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 15/01/17

12††† 9.08,75†††† Norbert Weijenberg††††††††††† JB††† 13/10/01††† Spado†††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

13††† 9.11,45†††† Thijs Borcheld††††††††††††††††††††† 25/11/99††† Groningen Atletiek††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

14††† 9.12,84†††† Max Polak†††††††††††††††††††† JB††† 18/02/00††† PAC†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

15††† 9.16,28†††† Tristan Valkenburg††††††††††††††††† 27/03/98††† Olympus '70†††† ††††††††Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

16††† 9.19,98†††† Abdiniini Hassan††††††††††††††††††† 01/01/99††† Cifla†††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

17††† 9.22,60†††† Duncan Steenbakker††††††††††† JB††† 17/10/01††† Lycurgus††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

18††† 9.23,99†††† Jort Benz†††††††††††††††††††† JB††† 08/09/01††† Spirit-OB†††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

19††† 9.25,43†††† Zeb Beelen††††††††††††††††††† JB††† 29/10/00††† De Spartaan†††††††††††† Apeldoorn†† ††††††††††††18/02/17

 

††††† 50 meter horden 99,1 cm

††††† in onderlinge wedstrijd:

††††† 7.01††††††† Yslain Verwaal††††††††††††††††††††† 22/07/99††† PAC†††††††††††††††††††† Dordrecht†††††††††††††† 05/03/17

 

††††† 60 meter horden 99,1 cm

1†††† 8.00††††††† Dave Wesselink††††††††††††††††††††† 01/10/99††† Trias†††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

2†††† 8.11††††††† Luuk Peters†††††††††††††††††††††††† 01/02/99††† PEC 1910††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

3†††† 8.16††††††† Yslain Verwaal††††††††††††††††††††† 22/07/99††† PAC†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

4†††† 8.18††††††† Sander Koops††††††††††††††††††††††† 05/02/99††† De Sperwers†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

5†††† 8.21††††††† Danny Ediagbonya††††††††††††††††††† 11/04/99††† Ciko '66††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

6†††† 8.35††††††† Robin Vliem†††††††††††††††††††††††† 28/01/98††† Athlos††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

7†††† 8.36††††††† Rafael Raap ††††††††††††††††††††††††18/03/99††† PAC†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 05/02/17

8†††† 8.41††††††† Bram van der Jagt†††††††††††††††††† 28/10/98††† AV '23††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

9†††† 8.43††††††† Julian Record†††††††† ††††††††††††††10/10/98††† AV '23††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

10††† 8.46††††††† Martijn Hoogewerf†††††††††††††††††† 12/05/98††† KAV Holland†††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 11/12/16

11††† 8.47††††††† Jarno de Groot††††††††††††††††† ††††27/01/99††† Flevo Delta†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

12††† 8.49††††††† Lucas van Klaveren††††††††††††††††† 11/11/99††† Ilion†††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

13††† 8.55††††††† Joppe Stokvis†††††††††††††††††††††† 01/01/99††† Triathlon†††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 05/02/17

14††† 8.59††††††† Tiago Smithuis††††††††††††††††††††† 12/11/98††† Ilion†††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 27/12/16

15††† 8.61††††††† Noah Verboom††††††††††††††††††††††† 02/01/98††† AV Haarlemmermeer†††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

16††† 8.65††††††† Lauri Hulleman††††††††††††††††††††† 18/02/99††† Daventria†††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

17††† 8.67††††††† Jesper Peterse††††††††††††††††††††† 21/04/98††† Trias†††††††† ††††††††††Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

18††† 8.76††††††† Gerwin de Haan††††††††††††††††††††† 17/06/99††† AV Heerenveen†††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

19††† 8.84††††††† Lars Woudenberg†††††††††††††††††††† 28/06/99††† AV '34††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

20††† 8.86††††††† Scott Boon††††††††††††††††††††††††† 26/10/99††† Flevo Delta†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 05/02/17

21††† 8.91††††††† Hugo van den Berg†††††††††††††††††† 24/10/99††† AV NOP††††††††††††††††† Apeldoorn ††††††††††††††18/02/17

22††† 9.02††††††† Jurgen van der Zwet†††††††††††††††† 16/02/99††† De Spartaan†††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 08/01/17

23††† 9.04††††††† Maurik de Groot†††††††††††††††††††† 14/04/99††† Haag Atletiek†††††††††† Naaldwijk†††††††††† ††††08/01/17

24††† 9.04††††††† Wesley van der Holst††††††††††††††† 16/08/99††† PAC†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

25††† 9.08††††††† Arjen de Kock†††††††††††††††††††††† 02/01/99††† Spado†††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

 

††††† hoogspringen

1†††† 2.12††††††† Sven van Merode†††††††††††††††††††† 02/10/98††† Spado†††††††††††††††††† Apeldoorn††††††††††††† †11/02/17

2†††† 2.09††††††† Rafael Raap†††††††††††††††††††††††† 18/03/99††† PAC†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

3†††† 2.00††††††† Sander Smits††††††††††††††††††††††† 12/02/99††† Gen. MichaŽlis††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 27/12/16

4†††† 1.96††††††† Antonn Ediagbonya†††††††††††† JB††† 06/03/01††† Ciko '66††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

5†††† 1.96††††††† Lťon Mak††††††††††††††††††††† JB††† 05/09/00††† De Gemzen†††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

6†††† 1.96††††††† Stan Nijhuis††††††††††††††††† JB††† 19/04/01††† Trias†††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

7†††† 1.96††††††† Jeroen Poiesz†††††††††††††††† JB††† 05/04/00††† PAC†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

8†††† 1.94††††††† Scott Boon††††††††††††††††††††††††† 26/10/99††† Flevo Delta†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

9†††† 1.94††††††† Lucas van Klaveren††††††††††††††††† 11/11/99††† Ilion†††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

10††† 1.89††††††† Julian Record†††††††††††††††††††††† 10/10/98††† AV '23††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

11††† 1.88††††††† Maarten Debeij††††††††††††††† JC††† 26/05/02††† Eindhoven Atletiek††††† Apeldoorn†††††††††††††† 22/01/17

12††† 1.88††††††† Lauri Hulleman††††††† ††††††††††††††18/02/99††† Daventria†††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

13††† 1.85††††††† Lars Dirkzwager†††††††††††††††††††† 23/03/98††† Vereniging Zeeland AtletGent (BEL)††††††††††††† 26/12/16

14††† 1.85††††††† Rick van de Noort†††††††††††† JB††† 17/08/00††† AAV '36†††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

15††† 1.85††††††† Jelle Schijfsma†††††††††††††† JB††† 22/06/00††† Startbaan†††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

16††† 1.85††††††† Bram van der Jagt†††††††††††††††††† 28/10/98††† AV '23††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

17††† 1.84††††††† Jarno de Groot††††††††††††††††††††† 27/01/99††† Flevo Delta†††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 20/01/17

18††† 1.84††††††† Jelmer van Diepen†††††††††††††††††† 05/09/99††† Lycurgus††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

19††† 1.84††††††† Lars Dirkzwager†††††††††††††††††††† 23/03/98††† Vereniging Zeeland AtletApeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

20††† 1.84††††††† Martijn Kroes†††††††††††††††††††††† 04/01/99††† NOVA††††††††† ††††††††††Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

21††† 1.84††††††† Robin Beks††††††††††††††††††† JB††† 20/04/01††† Eindhoven Atletiek††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

22††† 1.84††††††† Finn Garritsen††††††††††††††† JB††† 22/05/00††† AV Argo†††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

23††† 1.82††††††† Hugo van den Berg†††††††††††††††††† 24/10/99††† AV NOP††††††††††††††††† Dortmund (GER)††††††††† 18/12/16

24††† 1.82††††††† Gerwin de Haan††††††††††††††††††††† 17/06/99††† AV Heerenveen†††††††††† Dortmund (GER)††††††††† 18/12/16

25††† 1.82††††††† Siem ter Braake†††††††††††††† JB††† 30/10/00††† GAC-Hilversum†††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 05/02/17

26††† 1.82††††††† Sven Jansons††††††††††††††††† JB††† 19/07/01††† Triathlon†††††††††††††† Apeldoorn†††††††††† ††††05/02/17

27††† 1.81††††††† Scott Boesten†††††††††††††††† JB††† 17/01/00††† Unitas††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

 

††††† polsstokhoogspringen

1†††† 4.85††††††† Koen Koenders†††††††††††††††††††††† 15/10/98††† Prins Hendrik†††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

2†††† 4.71††††††† Lťon Mak††††††††††††††††††††† JB††† 05/09/00††† De Gemzen†††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

3†††† 4.66††††††† Rafael Raap†††††††††††††††††††††††† 18/03/99††† PAC†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 05/02/17

4†††† 4.60††††††† Koen Stapel†††††††††††††††††††††††† 09/03/98††† Ilion†††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

5†††† 4.50††††††† Siem ter Braake†††††††††††††† JB††† 30/10/00††† GAC-Hilversum†††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

6†††† 4.50††††††† Glenn Kunst†††††††††††††††††††††††† 25/10/99††† Haag Atletiek†††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

7†††† 4.36††††††† Lucas van Klaveren††††††††††††††††† 11/11/99††† Ilion†††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 05/02/17

8†††† 4.30††††††† Jakob PŁtz††††††††††††††††††† JB††† 02/02/00††† ATV Venray††††††††††††† Sittard†††††††††††††††† 08/01/17

9†††† 4.30††††††† Scott Boon††††††††††† ††††††††††††††26/10/99††† Flevo Delta†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

10††† 4.30††††††† Daan Spiljard†††††††††††††††† JB††† 19/07/00††† PAC†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

11††† 4.26††††††† Niels Verheugd††††††††††††††††† ††††15/07/98††† Sprint††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 05/02/17

12††† 4.25††††††† Marnix Kolkman††††††††††††††† JC††† 14/02/02††† AV Edam†††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

13††† 4.21††††††† Benjamin Coolen†††††††††††††† JB††† 04/02/01††† Haag Atletiek†††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

14††† 4.16††††††† Lauri Hulleman††††††††††††††††††††† 18/02/99††† Daventria†††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 05/02/17

15††† 4.10††††††† Mitchell van den Brink††††††††††††† 16/04/99††† AV '34††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

16††† 4.10††††††† Gerwin de Haan††††††††††††††††††††† 17/06/99††† AV Heerenveen†††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

17††† 4.06††††††† Martijn Hoogewerf†††††††††††††††††† 12/05/98††† KAV Holland†† ††††††††††Apeldoorn†††††††††††††† 05/02/17

18††† 4.01††††††† Jos Hoogewerf†††††††††††††††† JB††† 10/01/00††† KAV Holland†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

19††† 4.01††††††† Bjorn Sloot†††††††††††††††††† JB††† 17/03/00††† Atletico '73††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

20††† 4.00††††††† Jordi van der Wal†††††††††††††††††† 28/07/99††† PAC†††††††††††††††††††† Dordrecht†††††††††††††† 14/01/17††† adg

21††† 4.00††††††† Duane van Dijkhuizen††††††††† JC††† 03/08/02††† Fortius†††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 22/01/17

22††† 4.00††††††† Philip van de Beek††††††††††† JB††† 11/10/00††† Phanos††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

23††† 3.80††††††† Arjen de Kock†††††††††††††††††††††† 02/01/99††† Spado†††††††††††††††††† Apeldoorn††† †††††††††††28/01/17

24††† 3.80††††††† Maurits van der Ziel††††††††† JB††† 11/05/00††† VAV†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

25††† 3.76††††††† Julian Record†††††††††††††††††††††† 10/10/98††† AV '23††††††††††††††††† Apeldoorn††††††††††††† †05/02/17

26††† 3.75††††††† Niels de Groot††††††††††††††† JB††† 20/08/00††† AAV '36†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 18/01/16

27††† 3.75††††††† Just van Hal††††††††††††††††††††††† 02/01/98††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 22/01/17

28††† 3.71††††††† Hans Harting††††††††††††††††† JB††† 04/02/00††† AV '47††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

29††† 3.71††††††† Ezra Verboom††††††††††††††††† JB††† 21/11/01††† AV Haarlemmermeer†††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

30††† 3.71††††††† Aron Blom†††††††††††††††††††††††††† 04/10/99††† Passaat†††††††††††††††† Dordrecht†††††††††††††† 12/02/17

31††† 3.70††††††† Jeroen Poiesz†††††††††††††††† JB††† 05/04/00††† PAC†††††††††††††††††††† Dordrecht†††††††††††††† 27/11/16

32††† 3.66††††††† Jesper Peterse††††††††††††††††††††† 21/04/98††† Trias†††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 05/02/17

33††† 3.66††††††† Joppe Stokvis†††††††††††††††††††††† 01/01/99††† Triathlon†††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 05/02/17

34††† 3.61††††††† Sil Negenman††††††††††††††††† JB††† 28/05/00††† KAV Holland†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

35††† 3.60††††††† Jitse van Esch††††††††††††††† JB††† 27/04/00††† AV Gouda††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 27/12/16

††††† in onderlinge wedstrijd:

††††† 4.12††††††† Jordi van der Wal†††††††††††††††††† 28/07/99††† PAC†††††††††††††††††††† Dordrecht†††††††††††††† 05/03/17

 

††††† verspringen

1†††† 7.13††††††† Rafael Raap†††††††††††††††††††††††† 18/03/99††† PAC†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

2†††† 7.10††††††† Alexander Soethout††††††††††††††††† 29/09/98††† DEM†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

3†††† 6.93††††††† Lauri Hulleman††††††††††††††††††††† 18/02/99††† Daventria†††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

4†††† 6.87††††††† Scott Boon††††††††††††††††††††††††† 26/10/99††† Flevo Delta†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

5†††† 6.82††††††† Noah Chokri†††††††††††††††††† JB††† 02/07/01††† R' dam Atletiek†††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

6†††† 6.81††††††† Julian Record†††††††††††††††††††††† 10/10/98††† AV '23††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

7†††† 6.78††††††† Lekan Dalenberg†††††††††††††††††††† 20/05/98††† Atledo††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

8†††† 6.77††††††† Sven Jansons††††††††††††††††† JB††† 19/07/01††† Triathlon†††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

9†††† 6.72††††††† Joppe Stokvis†††††††††††††††††††††† 01/01/99††† Triathlon†††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

10††† 6.71††††††† Danny Ediagbonya††††† ††††††††††††††11/04/99††† Ciko '66††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

11††† 6.68††††††† Danu Mulyo††††††††††††††††††††††††† 99††††††††† AC TION†††††††††††††††† DŁsseldorf (GER)††††††† 18/12/16

12††† 6.65††††††† Hugo van den Berg†††††††††††††† ††††24/10/99††† AV NOP††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

13††† 6.51††††††† Martijn Hoogewerf†††††††††††††††††† 12/05/98††† KAV Holland†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

14††† 6.51††††††† Bram van der Jagt†††††††††††††††††† 28/10/98††† AV '23††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

15††† 6.49††††††† Quincy Stjeward†††††††††††††††††††† 06/08/98††† Phanos††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

16††† 6.46††††††† Lucas van Klaveren††††††††††††††††† 11/11/99††† Ilion†††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

17††† 6.44††††††† Olav Donker†††††††††††††††††††††††† 16/02/99††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 21/01/17

18††† 6.41††††††† Gijs Mourits††††††††††††††††††††††† 23/02/98††† VAV†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 27/12/16

19††† 6.38††††††† Sven Roosen†††††††††††††††††† JB††† 27/07/01††† Eindhoven Atletiek††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

20††† 6.38††††††† Sergio van der Meide††††††††††††††† 09/09/99††† PAC†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

21††† 6.37††††††† Daan Hoomoedt†††††††††††††††† JB††† 09/04/00††† PAC†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

22††† 6.30††††††† Teun Peeters††††††††††††††††††††††† 09/07/99††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 21/01/17

23††† 6.29††††††† Wilbert Dennekamp†††††††††††††††††† 12/01/99††† AV Rijssen††††††††††††† Dortmund (GER)††††††††† 08/01/17

24††† 6.27††††††† Sil Negenman††††††††††††††††† JB††† 28/05/00††† KAV Holland†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

25††† 6.27††††††† Antonn Ediagbonya†††††††††††† JB††† 06/03/01††† Ciko '66††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

26††† 6.26††††††† Lars Woudenberg†††††† ††††††††††††††28/06/99††† AV '34††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

27††† 6.22††††††† Julian Jansen†††††††††††††††† JB††† 27/01/01††† AV NOP††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

28††† 6.21††††††† Joshua Wegman†††††††††††††††† JB††† 19/02/00††† Leiden Atletiek†††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 08/01/17

29††† 6.21††††††† Robin Boersma†††††††††††††††† JB††† 13/09/01††† AV NOP††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

30††† 6.16††††††† Gerwin de Haan††††††††††††††††††††† 17/06/99††† AV Heerenveen†††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

 

††††† hink-stap-sprong

1†††† 14.59†††††† Scott Boon††††††††††††††††††††††††† 26/10/99††† Flevo Delta†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 11/02/17

2†††† 14.26†††††† Jamil Hassan††††††††††††††† ††††††††26/06/99††† NED†††††††††††††††††††† Lee Valley (GBR)††††††† 15/01/17

3†††† 14.13†††††† Roy van Zijl††††††††††††††††††††††† 08/03/98††† Kronos††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

4†††† 14.03†††††† Lekan Dalenberg†††††††††††††††††††† 20/05/98††† Atledo††††††††††††††††† Dordrecht†††††††††††††† 14/01/17

5†††† 13.78†††††† Daan Hoomoedt†††††††††††††††† JB††† 09/04/00††† PAC†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

6†††† 13.42†††††† Hent van Schoten††††††††††††††††††† 14/05/98††† AV Oss '78††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

7†††† 13.34†††††† Sergio van der Meide††††††††††††††† 09/09/99††† PAC†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

8†††† 12.99†††††† Joshua Wegman†††††††††††††††† JB††† 19/02/00††† Leiden Atletiek†††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

9†††† 12.93†††††† Martijn Geerts††††††††††††††† JB††† 28/12/00††† Sparta††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 28/01/17

10††† 12.87†††††† Bob Abotar††††††††††††††††††††††††† 12/09/98††† Haag Atletiek†††††† ††††Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

11††† 12.75†††††† Brett Duff††††††††††††††††††† JB††† 17/07/00††† Sparta††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

12††† 12.74†††††† Jordi van der Wal†††††††††††††††††† 28/07/99††† PAC†††††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 23/12/16

13††† 12.54†††††† Gijs Mourits††††††††††††††††††††††† 23/02/98††† VAV†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

14††† 12.50†††††† Stein Wisse†††††††††††††††††††††††† 08/03/98††† Leiden Atletiek†††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

15††† 12.32†††††† Koen Prud'homme van Reine†††† JB††† 12/06/00††† Leiden Atletiek†††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

16††† 12.31†††††† GabriŽl Cornelissen†††††††††† JB††† 03/04/01††† GAC-Hilversum†††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 23/12/16

17††† 12.19†††††† Ferrie Hamer††††††††††††††††† JB††† 25/02/01††† Haag Atletiek†††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 19/02/17

18††† 12.17†††††† Kristof van Kamperdijk††††††††††††† 17/06/99††† GAC-Hilversum†††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 23/12/16

19††† 11.98†††††† Sander Koops††††††††††††††††††††††† 05/02/99††† De Sperwers†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

20††† 11.84†††††† Thomas Petsch†††††††††††††††††††††† 01/06/99††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 17/01/16

 

††††† kogelstoten 6 kg

1†††† 16.00†††††† Timo in 't Hout†††††††††††††††††††† 12/06/98††† PAC†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

2†††† 13.92†††† ††Rein van Houwelingen††††††††††††††† 22/01/99††† Typhoon†††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

3†††† 13.68†††††† Martijn Hoogewerf†††††††††††††††††† 12/05/98††† KAV Holland†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

4†††† 13.29†††††† Rafael Raap†††††††††††††††††††††††† 18/03/99††† PAC†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 27/12/16

5†††† 13.16†††††† Ruben Smink†††††††††††††††††††††††† 09/08/99††† AC TION†††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

6†††† 13.07†††††† Lucas van Klaveren††††††††††††††††† 11/11/99††† Ilion†††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

7†††† 13.03†††††† Noah Verboom††††††††††††††††††††††† 02/01/98††† AV Haarlemmermeer†††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

8†††† 12.95†††††† Gerwin de Haan††††††††††††† ††††††††17/06/99††† AV Heerenveen†††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

9†††† 12.94†††††† Glenn Pols††††††††††††††††††††††††† 19/06/98††† Atledo††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

10††† 12.66†††††† Wim Vonk††††††††††††††††††††††††††† 19/03/98††† Triathlon†††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

11††† 12.58†††††† Wilbert Dennekamp†††††††††††††††††† 12/01/99††† AV Rijssen††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 18/02/17

12††† 12.50†††††† Scott Boon††††††††††††††††††††††††† 26/10/99††† Flevo Delta†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

13††† 12.29†††††† Roy van Zijl††††††††††††††††††††††† 08/03/98††† Kronos††††††††††††††††† Enschede††††††††††††††† 05/03/17

14††† 12.22†††††† Lauri Hulleman††††††††††††††††††††† 18/02/99††† Daventria ††††††††††††††Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

15††† 12.18†††††† Nick Godschalk††††††††††††††††††††† 05/09/99††† Unitas††††††††††††††††† Sittard†††††††††††††††† 11/12/16

16††† 12.12†††††† Floris Aarts††††††††††††††††††††††† 22/12/98††† AV '23††††††††††††† ††††Apeldoorn†††††††††††††† 28/01/17

17††† 12.01†††††† Scott Pols††††††††††††††††††††††††† 10/08/99††† Atledo††††††††††††††††† Dongen††††††††††††††††† 15/01/17

18††† 11.83†††††† Niels Verheugd††††††††††††††††††††† 15/07/98††† Sprint††††††††††††††††† Zoetermeer††††††††††††† 07/01/17

19††† 11.81†††††† Lars Woudenberg†††††††††††††††††††† 28/06/99††† AV '34††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 04/02/17

20††† 11.72†††††† Bram van der Jagt†††††††††††††††††† 28/10/98††† AV '23††††††††††††††††† Apeldoorn†††††† ††††††††28/01/17

 

††††† 7-kamp

1†††† 5666††††††† Rafael Raap†††††††††††††††††††††††† 18/03/99††† PAC†††††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 05/02/17

††††††††††††††††† 7,23 * 7,13 * 13,10 * 2,09 * 8,36 * 4,66 * 2.50,58

2†††† 5274††††††† Scott Boon††††††††††††††††††††††††† 26/10/99††† Flevo Delta†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 05/02/17

††††††††††††††††† 7,20 * 6,87 * 12,50 * 1,94 * 8,86 * 4,26 * 2.44,52

3†††† 5208††††††† Lauri Hulleman††††††††††††††††††††† 18/02/99† ††Daventria†††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 05/02/17

††††††††††††††††† 7,35 * 6,75 * 12,22 * 1,88 * 8,69 * 4,16 * 2.37,88

4†††† 5168††††††† Lucas van Klaveren††††††††††††††††† 11/11/99††† Ilion†††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 05/02/17

†††† †††††††††††††7,47 * 6,46 * 13,07 * 1,94 * 8,50 * 4,36 * 2.50,81

5†††† 4991††††††† Martijn Hoogewerf†††††††††††††††††† 12/05/98††† KAV Holland†††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 05/02/17

††††††††††††††††† 7,35 * 6,44 * 13,68 * 1,76 * 8,47 * 4,06 * 2.52,23

6†††† 4823††††††† Joppe Stokvis†††††††††††††††††††††† 01/01/99††† Triathlon†††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 05/02/17

††††††††††††††††† 7,35 * 6,72 * 11,04 * 1,79 * 8,55 * 3,66 * 2.49,25

7†††† 4716††††††† Julian Record†††††††††††††††††††††† 10/10/98† ††AV '23††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 05/02/17

††††††††††††††††† 7,54 * 6,64 * 11,31 * 1,88 * 8,74 * 3,76 * 2.59,30

8†††† 4654††††††† Bram van der Jagt†††††††††††††††††† 28/10/98††† AV '23††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 05/02/17

†††† †††††††††††††7,38 * 6,51 * 11,12 * 1,85 * 8,51 * 2,86 * 2.46,97

9†††† 4636††††††† Gerwin de Haan††††††††††††††††††††† 17/06/99††† AV Heerenveen†††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 05/02/17

††††††††††††††††† 7,62 * 6,16 * 12,95 * 1,79 * 8,92 * 3,96 * 2.57,68

10††† 4444††††††† Niels Verheugd††††††††††††††††††††† 15/07/98††† Sprint††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 05/02/17

††††††††††††††††† 7,53 * 6,10 * 11,76 * 1,73 * 9,58 * 4,26 * 3.00,61

11††† 4439††††††† Jesper Peterse††††††††††††††††††††† 21/04/98† ††Trias†††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 05/02/17

††††††††††††††††† 7,61 * 6,11 * 10,97 * 1,79 * 8,75 * 3,66 * 3.00,35

12††† 4432††††††† Lars Woudenberg†††††††††††††††††††† 28/06/99††† AV '34††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 05/02/17

†††† †††††††††††††7,57 * 6,13 * 11,81 * 1,79 * 8,89 * 3,46 * 2.59,34

13††† 4280††††††† Arjen de Kock†††††††††††††††††††††† 02/01/99††† Spado†††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 05/02/17

††††††††††††††††† 7,58 * 5,83 * 11,22 * 1,79 * 9,14 * 3,76 * 3.06,84

14††† 4070††††††† Mitchell van den Brink††††††††††††† 16/04/99††† AV '34††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 05/02/17

††††††††††††††††† 7,58 * 5,76 * 10,23 * 1,64 * 9,37 * 3,86 * 3.05,86

15††† 4059††††††† Richard Middelkoop††††††††††††††††† 30/10/98††† Ilion†††††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††† 05/02/17††† adg

††††††††††††††††† 7,63 * 5,45 * 10,51 * 1,76 * 9,17 * 3,46 * 3.03,88

16††† 3767††††††† Arthur van Essen††††††††††††††††††† 17/02/99††† Triathlon†††††††††††††† Reims (FRA)†††††††††††† 18/12/16

††††††††††††††††† 7,73 * 5,80 * 09,24 * 1,60 * 9,28 * 3,40 * 3.13,62