≠≠Dit is de jaarranglijst JONGENS A over 2017 die wordt bijgehouden door de werkgroep statistiek van de Atletiekunie

 

De laatste officiele versie is van: 24 augustus 2017
Deze ranglijst is laatst geactualiseerd op:
24 augustus 2017

LET OP: We werken momenteel hard om een achterstand in te lopen, dus sommige uitslagen ontbreken nog in deze lijsten.

Alle op- en aanmerkingen, correcties en aanvullingen (inclusief datum en plaats) zijn welkom. E-mail naar: Wilmar Kortleever.

 

††††† 100 meter

1†††† 10.62†††††††††† 0.2†† Shaquille Haverkamp††††††††††††††††††† 10-01-99††† R' dam Atletiek†††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 03-06-17

2†††† 10.65†††††††††† 0.8†† Joris van Gool†††††††††††††††††††††††† 04-04-98††† Spiridon††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

3†††† 10.71†††††††††† -1.3† Isayah Boers†††††††††††††††††††††††††† 19-06-99††† Phanos††††††††††††††††† Geneve (SUI)††††††††††† 10-06-17

4†††† 10.80†††††††††† 1.2†† Jim van Gorkum†††††††††††††††††††††††† 26-01-98††† Spado†††††††††††††††††† Tilburg††††††††† †††††††05-06-17

5†††† 10.81†††††††††† 1.2†† Calvin Hoogland††††††††††††††††††††††† 30-05-98††† AV Castricum††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

6†††† 10.82†††††††††† 0.0†† Dominique Zwiep††††††††††††††††††††††† 14-07-99††† R' dam Atletiek†††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

7†††† 10.84†††††††††† 0.8†† Levi Hazes††††††††††††††††††††† JB†††† 07-01-00††† AV '23††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

8†††† 10.87†††††††††† 1.6†† Onyema Adigida††††††††††††††††† JB†††† 07-01-00††† Phanos†† †††††††††††††††Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

9†††† 10.92†††††††††† 0.1†† Daan Lubberdink††††††††††††††††††††††† 31-08-99††† Ciko '66††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

10††† 10.95†††††††††† 1.3†† Jordan Knops††††††††††††††††††† JB†††† 12-02-00††† Voorne Atletiek†††††††† Oud Beijerland††††††††† 21-05-17

11††† 10.98†††††††††† 1.4†† Sawa Bezelev†††††††††††††††††††††††††† 13-07-98††† Athlos††††††††††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

12††† 11.03†††††††††† 0.9†† Rafael Raap†††††††††††††††† †††††††††††18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

13††† 11.07†††††††††† -0.4† Loic Wondel††††††††††††††††††††††††††† 14-08-98††† R' dam Atletiek†††††††† Rotterdam†††††††††††††† 06-07-17

14††† 11.08†††††††††† 1.3†† Isiah Emanuelson††††††††††††††† JC†††† 03-06-02††† PAC†††††††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 21-05-17

15††† 11.10†††††††††† -1.2† Pierre ten Holder†††††††††††††† JB†††† 09-11-00††† PEC 1910††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

16††† 11.14†††††††††† 0.0†† Milo Zech Wallebroek†††††††††††††††††† 06-08-99††† Leiden Atletiek†††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

17††† 11.16†††††††††† 0.0†† Christopher Williamson†††††††††††††††† 07-04-98††† Vitalis†††††††††††††††† Hoorn†††††††††††††††††† 30-04-17

18††† 11.20†††††††††† 2.0†† Keitharo Oosterwolde††††††††††† JC†††† 17-02-02††† AV Almere '81†††††††††† Hagen (GER)†††††††††††† 16-06-17

19††† 11.21†††††††††† 1.5†† Koen Hoedjes††††††††††††††††††† JC†††† 27-06-02††† Hera††††††††††††††††††† Hagen (GER)†††††††††††† 16-06-17

20††† 11.22†††††††††† -0.9† Niels Beks†††††††††††††††††††††††††††† 29-09-98††† Attila††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

21††† 11.22†††††††††† 1.7†† Maarten Emmaneel††††††††††††††† JB†††† 10-09-00††† Nova††††††††††††††††††† Vught††† †††††††††††††††01-07-17

22††† 11.23†††††††††† 0.5†† Sven Jansons††††††††††††††††††† JB†††† 19-07-01††† Altis†††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

23††† 11.23†††††††††† 1.5†† Jordy Kluft††††††††††††††††††††††††††† 04-02-98††† DEM††††††††††††† †††††††Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

24††† 11.25†††††††††† 1.5†† Netanel Dorothea††††††††††††††† JB†††† 22-11-00††† Sparta††††††††††††††††† Zoetermeer††††††††††††† 28-05-17

25††† 11.26†††††††††† -0.3† Sil Negenman††††††††††††††††††† JB†††† 28-05-00††† KAV Holland†††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

26††† 11.26†††††††††† 1.1†† Pelle Gelderblom†††††††††††††††††††††† 27-07-98††† Vereniging Zeeland AtletVught†††††††††††††††††† 01-07-17

27††† 11.27†††††††††† 0.1†† Lauri Hulleman††††††††††††††††††††† †††18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Epe†††††††††††††††††††† 23-04-17

28††† 11.27†††††††††† 1.4†† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

29††† 11.28†††††††††† 1.3†† Bryan Pronk†††††††† †††††††††††††††††††22-06-99††† PAC†††††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 21-04-17

30††† 11.28†††††††††† 1.6†† Jamaal Awad††††††††††††††††††††††††††† 01-01-98††† DEM†††††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

31††† 11.30†††††††††† 1.4†† Kieran Roelf†††††††††††††††††††††††††† 15-07-98††† Hollandia†††††††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

32††† 11.30†††††††††† 1.4†† Kosheen Miran†††††††††††††††††† JC†††† 15-03-02††† Groningen Atletiek††††† Stadskanaal†††††††††††† 24-06-17

33††† 11.31†††††††††† 1.2†† Pim van Bakel†††††††††††††††††† JB†††† 21-11-01††† Prins Hendrik†††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

34††† 11.31†††††††††† 0.1†† Cedrych van der Graaff†††††††††††††††† 24-11-99††† Energie†††††††††††††††† Vught††††††††††† †††††††01-07-17

35††† 11.31†††††††††† -0.3† Shuraimy Bito††††††††††††††††††††††††† 09-02-99††† R' dam Atletiek†††††††† Utrecht†††††††††††††††† 14-07-17

36††† 11.33†††††††††† 1.8†† Gino van Wijk†††††††††††††††††† JC†††† 20-02-02††† Lycurgus††††††††††††††† Hagen (GER)†††††††††††† 16-06-17

37††† 11.34†††††††††† 0.8†† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

38††† 11.34†††††††††† 0.0†† Tygo van der Weijer†††††††††††† JB†††† 18-07-00††† HAC††††† †††††††††††††††Tilburg†††††††††††††††† 11-06-17

39††† 11.34†††††††††† 1.8†† Alberto Biswane†††††††††††††††† JB†††† 01-11-00††† Olympus '70†††††††††††† Hilversum†††††††††††††† 18-06-17

40††† 11.34†††††††††† 1.7†† GabriŽl Cornelissen†††††††††††† JB†††† 03-04-01††† GAC-Hilversum†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

41††† 11.36†††††††††† 1.8†† Yaran Wienneke†††††††††††††††††††††††† 09-02-98††† GAC-Hilversum†††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

42††† 11.36†††††††††† 1.8†† Ezra Amokwandoh†††††††††††† †††††††††††17-11-98††† AV '23††††††††††††††††† Hilversum†††††††††††††† 18-06-17

43††† 11.38†††††††††† 0.9†† Ruben de Vries†††††††††††††††††††††††† 07-02-98††† R' dam Atletiek†††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

44††† 11.40†††††††††† 0.4†† Martijn Hoogewerf††††††††††††††††††††† 12-05-98††† KAV Holland†††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

45††† 11.40†††††††††† 1.3†† Daan Hoomoedt†††††††††††††††††† JB†††† 09-04-00††† PAC†††††††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 21-05-17

46††† 11.40†††††††††† 0.0†† Remly Vry††††††††††††††††††††††††††††† 30-11-99††† Phanos††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

47††† 11.42†††††††††† 1.4†† Koen van Ruremonde†††††††††††††††††††† 18-11-98††† GVAC††††††††††††††††††† Eindhoven†††††††††††††† 30-04-17

48††† 11.42†††††††††† 1.5†† Sebastiaan Verhoeven††††††††††† JB†††† 24-12-00††† Sparta††††††††††††††††† Zoetermeer††††††††††††† 28-05-17

49††† 11.43†††††††††† -0.4† Marnix van der Burg†††††††††††† JC†††† 22-01-02††† Leiden Atletiek†††††††† Utrecht†††††††††††††††† 21-05-17

50††† 11.45†††††††††† 0.4†† Lťon Mak††††††††††††††††††††††† JB†††† 05-09-00††† De Gemzen†††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

51††† 11.45†††††††††† 1.4†† LuismiguŽl Randt††††††††††††††† JB†††† 16-08-00††† SAV†††††††††††††††††††† Drachten †††††††††††††††28-05-17

††††† geen windgegevens bekend:

††††† 11.14†††††††††††††††† Netanel Dorothea††††††††††††††† JB†††† 22-11-00††† Sparta††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 09-06-17

††††† 11.31†††††††††††††††† Koen Koenders†††††††††††††††††††††† †††15-10-98††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

††††† met teveel rugwind:

††††† 10.53†††††† w†† 2.1†† Shaquille Haverkamp††††††††††††††††††† 10-01-99††† R' dam Atletiek†††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

††††† 11.16†††††† w†† 2.4†† Bryan Pronk††††††††††††††††††††††††††† 22-06-99††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

††††† 11.18†††††† w†† 2.7†† Cedrych van der Graaf††††††††††††††††† 24-11-99††† Energie†††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

††††† 11.20†††††† w†† 2.4†† Niels Beks†††††††††††††††††††††††††††† 29-09-98††† Attila††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

††††† 11.27†††††† w†† 3.8†† Kristian Mos†††††††††††††††††††††††††† 04-09-99††† AV Heerenveen†††††††††† Drachten†††††††††††††† †28-05-17

††††† 11.28†††††† w†† 2.6†† GabriŽl Cornelissen†††††††††††† JB†††† 03-04-01††† GAC-Hilversum†††††††††† Leiden††††††††††††††††† 11-06-17

††††† 11.31†††††† w†† 3.7†† Mark Heiden†††††††††††††††††††† JC†††† 14-08-02††† PAC†††††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 20-08-17

††††† 11.38†††††† w†† 3.7†† Damian Felter†††††††††††††††††† JC†††† 09-04-03††† PAC†††††††††††††††††††† Naaldwijk††††††† †††††††20-08-17

††††† 11.39†††††† w†† 2.6†† Julian Jansen†††††††††††††††††† JB†††† 27-01-01††† AV NOP††††††††††††††††† Stadskanaal†††††††††††† 08-07-17

††††† 11.41†††††† w†† 2.3†† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 15-07-17

††††† 11.42†††††† w†† 2.6†† Marnix van der Burg†††††††††††† JC†††† 22-01-02††† Leiden Atletiek†††††††† Leiden††††††††††††††††† 11-06-17

††††† 11.44†††††† w†† 2.4†† Henrik Fischer (†† )†††††††††††††††††† 07-05-98††† Haag Atletiek†††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

††††† in onderlinge wedstrijd:

††††† 10.8††††††††††††††††† Pelle Gelderblom†††††††††††††††††††††† 27-07-98††† Vereniging Zeeland AtletGoes††††††††††††††††††† 25-03-17

 

††††† 150 meter

1†††† 15.87†††††††††† 0.0†† Onyema Adigida††††††††††††††††† JB†††† 07-01-00††† Phanos††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

2†††† 16.18†††††††††† 1.1†† Shaquille Haverkamp††††††††††††††††††† 10-01-99††† AV Gouda††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

3†††† 16.22†††††††††† 0.4†† Daan Lubberdink††††††††††††††††††††††† 31-08-99††† Ciko '66††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

4†††† 16.52†††††††††† 0.0†† Calvin Hoogland††††††††††††††††††††††† 30-05-98††† AV Castricum††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

5†††† 16.70†††††††††† 0.1†† Isiah Emanuelson††††††††††††††† JC†††† 03-06-02††† PAC†††††††††††††††††††† Spijkenisse†††††††††††† 27-05-17

6†††† 16.91†††††††††† 0.8†† Sven Jansons††††††††††††††††††† JB†††† 19-07-01††† Altis†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 17-04-17

 

††††† 200 meter

1†††† 21.27†††††††††† -0.7† Isayah Boers†††††††††††††††††††††††††† 19-06-99††† Phanos††††††††††††††††† Geneve (SUI)††††††††††† 10-06-17

2†††† 21.55†††††††††† 0.9†† Onyema Adigida††††††††††††††††† JB†††† 07-01-00††† Phanos††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 25-05-17

3†††† 21.79†††††††††† -0.2† Daan Lubberdink††††††††††††††††††††††† 31-08-99††† Ciko '66††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

4†††† 21.82†††††††††† 1.5†† Sawa Bezelev†††††††††††††††††††††† ††††13-07-98††† Athlos††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

5†††† 21.90†††††††††† 1.1†† Mustafa Mahamuud†††††††††††††††††††††† 01-07-98††† Haag Atletiek†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

6†††† 21.94†††††††††† 1.3†† Jim van Gorkum†††† ††††††††††††††††††††26-01-98††† Spado†††††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

7†††† 21.96†††††††††† 0.5†† Dominique Zwiep††††††††††††††††††††††† 14-07-99††† R' dam Atletiek†††††††† Utrecht†††††††††††††††† 15-07-17

8†††† 22.24†††††††††† 1.4†† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

9†††† 22.28†††††††††† 0.2†† Levi Hazes††††††††††††††††††††† JB†††† 07-01-00††† AV '23††††††††††††††††† Brussel (BEL)†††††††††† 09-07-17

10††† 22.40††† †††††††1.3†† Jordy Kluft††††††††††††††††††††††††††† 04-02-98††† DEM†††††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 15-07-17

11††† 22.43†††††††††† 0.5†† Pelle Gelderblom†††††††††††††††††††††† 27-07-98††† Vereniging Zeeland AtletVught†††††††††††††††††† 02-07-17

12††† 22.44†††††††††† -1.3† Jordan Knops††††††††††††††††††† JB†††† 12-02-00††† Voorne Atletiek†††††††† Vught††††††††††† †††††††02-07-17

13††† 22.50†††††††††† -0.2† Calvin Hoogland††††††††††††††††††††††† 30-05-98††† AV Castricum††††††††††† Uden††††††††††††††††††† 17-05-17

14††† 22.50†††††††††† -1.3† Maarten Emmaneel††††††††††††††† JB†††† 10-09-00††† Nova††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

15††† 22.53†††††††††† -0.1† Loic Wondel††††††††††††††††††††††††††† 14-08-98††† R' dam Atletiek†††††††† Breda†††††††††††††††††† 28-05-17

16††† 22.56†††††††††† 0.4†† Bryan Pronk††††††††††††††††††††††††††† 22-06-99††† PAC††††† †††††††††††††††Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

17††† 22.58†††††††††† 1.1†† Isiah Emanuelson††††††††††††††† JC†††† 03-06-02††† PAC†††††††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 21-05-17

18††† 22.60†††††††††† 1.4†† GabriŽl Cornelissen†††††††††††† JB†††† 03-04-01††† GAC-Hilversum†††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

19††† 22.60†††††††††† 1.3†† Niels Beks†††††††††††††††††††††††††††† 29-09-98††† Attila††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 15-07-17

20††† 22.66†††††††††† -0.1† Lars van Hoeven†††††††††††† †††††††††††06-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

21††† 22.67†††††††††† 1.8†† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

22††† 22.67†††††††††† 0.3†† Milo Zech Wallebroek†††††††††††††††††† 06-08-99††† Leiden Atletiek†††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

23††† 22.69†††††††††† 1.5†† Keitharo Oosterwolde††††††††††† JC†††† 17-02-02††† AV Almere '81†††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 25-05-17

24††† 22.72†††††††††† 0.3†† Ruben de Vries†††††††††††††††††††††††† 07-02-98††† R' dam Atletiek†††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

25††† 22.74†††††††††† 0.6†† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 17-04-17

26††† 22.74†††††††††† 0.9†† Kosheen Miran†††††††††††††††††† JC†††† 15-03-02††† Groningen Atletiek††††† Amsterdam†††††††††††††† 25-05-17

27††† 22.74†††††††††† 0.9†† Tijn Vaessen††††††††††††††††††† JB†††† 22-05-00††† Swift†††††††††††††††††† Uden††††††††††††††††††† 28-05-17

28††† 22.76†††††††††† -1.3† Pim van Bakel†††††††††††††††††† JB†††† 21-11-01††† Prins Hendrik†††††††††† Someren†††††††††††††††† 21-05-17

29††† 22.77†††††††††† -4.0† Christopher Williamson†††††††††††††††† 07-04-98††† Vitalis†††††††††††††††† Hoorn††† †††††††††††††††30-04-17

30††† 22.77†††††††††† -0.5† Shuraimy Bito††††††††††††††††††††††††† 09-02-99††† R' dam Atletiek†††††††† Gentbrugge††††††††††††† 21-07-17

31††† 22.78†††††††††† -0.1† Marnix van der Burg†††††††††††† JC†††† 22-01-02††† Leiden Atletiek† †††††††Utrecht†††††††††††††††† 21-05-17

32††† 22.81†††††††††† 1.5†† Timo Brandehof†††††††††††††††††††††††† 31-08-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

33††† 22.84†††††††††† -1.5† Koen van Ruremonde†††††††††††††††††††† 18-11-98††† GVAC††††††††††††††††††† Eindhoven†††††††††††††† 30-04-17

34††† 22.85†††††††††† 0.7†† Deon Plak†††††††††††††††††††††† JB†††† 03-05-00††† AV Almere '81†††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

35††† 22.90†††††††††† -0.1† Pierre ten Holder†††††††††††††† JB† †††09-11-00††† PEC 1910††††††††††††††† Wijchen†††††††††††††††† 21-05-17

36††† 22.90†††††††††† -0.1† Sven Jansons††††††††††††††††††† JB†††† 19-07-01††† Altis†††††††††††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

37††† 22.92†††††††††† 0.4†† Henrik Fischer (†† )†††††††††††††††††† 07-05-98††† Haag Atletiek†††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

38††† 22.92†††††††††† 0.8†† Stijn Tromp††††††††††††††††††††††††††† 21-05-98††† De Gemzen†††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

39††† 22.94†††††††††† -0.7† Jan Polman†††††††††††††††††††††††††††† 29-03-99††† Nijmegen Atletiek†††††† Nijmegen††††††††††††††† 18-06-17

40††† 22.95†††††††††† 0.6†† Tunji Abisoye†††††††††††††††††† JB†††† 30-01-00††† Ciko '66††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 03-06-17

41††† 22.98†††††††††† 1.4†† Stijn van Weegberg†††††††††††††††††††† 26-03-98††† Leiden Atletiek†††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

42††† 23.02†††††††††† 0.7†† Sil Negenman††††††††††††††††††† JB†††† 28-05-00††† KAV Holland†††††††††††† Amsterdam††††††† †††††††21-05-17

43††† 23.02†††††††††† -0.9† Thom Clemens†††††††††††††††††††††††††† 24-03-99††† Hellas††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

44††† 23.03†††††††††† 0.4†† Gawie Louw (RSA)†††††††††††††††††††††† 18-02-99††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

45††† 23.04†††††††††† 1.2†† Ezra Amokwandoh††††††††††††††††††††††† 17-11-98††† AV '23††††††††††††††††† Brussel (BEL)†††††††††† 09-07-17

46††† 23.05†††††††††† 0.3†† Cedrych van der Graaff†††††††††††††††† 24-11-99††† Energie† †††††††††††††††Etten-Leur††††††††††††† 28-05-17

47††† 23.08†††††††††† 0.3†† Kristian Mos†††††††††††††††††††††††††† 04-09-99††† AV Heerenveen†††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

48††† 23.08†††††††††† 0.8†† Bram van Hastenberg††††††††††††††††††† 19-02-98††† U-Track†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 23-06-17

49††† 23.10†††††††††† -0.4† Brian Versluis†††††††††††††††††††††††† 11-07-99††† Atverni†††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 08-04-17

50††† 23.10†††††††††† 1.5†† Alberto Biswane†††††††††††† ††††JB†††† 01-11-00††† Olympus '70†††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

51††† 23.10†††††††††† -0.4† Lťon Mak††††††††††††††††††††††† JB†††† 05-09-00††† De Gemzen†††††††††††††† Bergen op Zoom††††††††† 08-07-17

††††† betere handtijden:

††††† 22.8†††† †††††††1.5†† Jamaal Awad††††††††††††††††††††††††††† 01-01-98††† DEM†††††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

††††† geen windgegevens bekend:

††††† 22.54†††††††††††††††† Isiah Emanuelson††††††††††††††† JC†††† 03-06-02††† PAC†††††††††††††††††††† Breda†††††††††††††††††† 12-05-17

††††† 22.95†††††††††††††††† Sven Roosen†††††††††††††††††††† JB†††† 27-07-01††† Eindhoven Atletiek††††† Veldhoven†††††††††††††† 07-04-17

††††† met teveel rugwind:

††††† 21.29†††††† w†† 3.0†† Onyema Adigida††††††††††††††††† JB†††† 07-01-00††† Phanos††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 25-05-17

††††† 21.79†††††† w†† 2.9†† Mustafa Mahamuud†††††††††††††††††††††† 01-07-98††† Haag Atletiek†††††††††† Nuneaton (GBR)††††††††† 14-05-17

††††† 22.45†††††† w†† 2.2†† Pim van Bakel††† †††††††††††††††JB†††† 21-11-01††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

††††† 22.47†††††† w†† 2.2†† Isiah Emanuelson††††††††††††††† JC†††† 03-06-02††† PAC†††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

††††† 22.65†††††† w†† 2.2†† Timo Brandehof†††††††††††††††††††††††† 31-08-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Heerhugowaard†††††††††† 28-05-17

††††† 23.00†††††† w†† 2.1†† Gijs van Beilen†††††††††††††††† JB†††† 09-05-00††† PEC 1910††††††††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

††††† 23.07† †††††w†† 2.2†† Robin Spoor†††††††††††††††††††† JB†††† 30-01-00††† Sparta††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

††††† betere handtijden:

††††† 22.2††††††† w†† 2.4†† Sil Negenman††††††††††††††††††† JB†††† 28-05-00††† KAV Holland†††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

††††† 22.4††††††† w†† 2.4†† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

 

††††† 300 meter

1†††† 35.62†††††††††††††††† Quinten van Ommen†††††††††††††† JC†††† 04-01-02††† Achilles-Top††††††††††† Aken (GER)††††††††††††† 20-05-17

2†††† 36.08†††††††††††††††† Calvin Hoogland††††††††††††††††††††††† 30-05-98††† AV Castricum††††††††††† Lisse††††††††††† †††††††13-05-17

3†††† 36.28†††††††††††††††† Lars van Hoeven††††††††††††††††††††††† 06-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Steenwijk†††††††††††††† 01-04-17

4†††† 36.71†††††††††††††††† Maurik de Groot††††††††††††††††††††††† 14-04-99††† Haag Atletiek†††††††††† Den Haag††††††††††††††† 02-04-17

5†††† 37.20†††††††††††††††† Niels Kok††††††††††††††††††††††††††††† 30-04-99††† Flevo Delta†††††††††††† Steenwijk†††††††††††††† 07-07-17

 

††††† 400 meter

1†††† 47.40†††††††††††††††† Ramsey Angela††††††††††††††††††††††††† 06-11-99††† PAC†††††††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

2†††† 48.72†††††††††††††††† Gawie Louw (RSA)†††††††††††††††††††††† 18-02-99††† PAC†††††††††††††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

3†††† 49.39†††††††††††††††† Lars van Hoeven††††††††††† ††††††††††††06-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

4†††† 49.51†††††††††††††††† Rafael Raap††††††††††††††††††††††††††† 18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Grosseto (ITA)††††††††† 22-07-17

5†††† 49.54†††††††††††††††† Thieme Schmidt†††††††††††††††††††††††† 16-04-98††† Leiden Atletiek†††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

6†††† 49.71†††††††††††††††† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

7†††† 49.72††††††††††† †††††Tunji Abisoye†††††††††††††††††† JB†††† 30-01-00††† Ciko '66††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

8†††† 49.73†††††††††††††††† Bram van der Jagt††††††††††††††††††††† 28-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 20-05-17

9†††† 49.73†††††††††††††††† Pelle Gelderblom†††††††††††††††††††††† 27-07-98††† Vereniging Zeeland AtletTilburg†††††††††††††††† 05-06-17

10††† 49.78†††††††††††††††† Brian Versluis†††††††††††††††††††††††† 11-07-99††† Atverni†††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 07-07-17

11††† 49.94†††††††††††††††† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

12††† 49.98†††††††††††††††† Pierre ten Holder†††††††††††††† JB†††† 09-11-00††† PEC 1910††††††††††††††† Zwolle† ††††††††††††††††25-06-17

13††† 50.29†††††††††††††††† Djoao Lobles††††††††††††††††††† JB†††† 14-01-01††† Noordkop††††††††††††††† Heerhugowaard†††††††††† 28-05-17

14††† 50.40†††††††††††††††† Henrik Kok††††††††††††††††††††† JB†††† 17-04-01††† Atverni†††††††† ††††††††Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

15††† 50.42†††††††††††††††† Quinten van Ommen†††††††††††††† JC†††† 04-01-02††† Achilles-Top††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

16††† 50.43†††††††††††††††† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

17††† 50.43†††††††††††††††† Timo Brandehof†††††††††††††††††††††††† 31-08-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Amsterdam†††††††††††††† 18-06-17

18††† 50.49†††††††††††††††† Samuel Chapple†††††††††††††††††††† ††††23-11-98††† Olympus '70†††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 28-05-17

19††† 50.54†††††††††††††††† Julian Freeke†††††††††††††††††† JB†††† 12-11-00††† AV Almere '81†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

20††† 50.58†††††††††††††††† Stijn van Weegberg ††††††††††††††††††††26-03-98††† Leiden Atletiek†††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

21††† 50.86†††††††††††††††† Sil Negenman††††††††††††††††††† JB†††† 28-05-00††† KAV Holland†††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 08-07-17

22††† 50.91†††††††††††††††† Bram van Hastenberg††††††††††††††††††† 19-02-98††† U-Track†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 14-07-17

23††† 50.92†††††††††††††††† Sem Verweij††††††††††††††††††††††††††† 27-08-99††† Hylas†††††††††††††††††† Hilversum††††††† †††††††18-06-17

24††† 50.93†††††††††††††††† Twan Pormes††††††††††††††††††††††††††† 27-07-98††† AV Zaanland†††††††††††† Heerhugowaard†††††††††† 07-07-17

25††† 51.05†††††††††††††††† Jurriaan de Rijk†††††††††††††††††††††† 01-09-99††† Haag Atletiek†††††††††† Alphen a/d Rijn†††††††† 30-04-17

26††† 51.13†††††††††††††††† Stijn van Nierop†††††††††††††††††††††† 05-01-99††† DAK†††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

27††† 51.14†††††††††††††††† Ezra Verboom††††††††††††††††††† JB†††† 21-11-01††† AV Haarlemmermeer†††††† Lisse†††††††††††††††††† 08-07-17

28††† 51.30†††††††††††††††† Toon IJzerman††††††††††††††††††††††††† 07-03-98††† Eindhoven Atletiek††††† Ninove (BEL)††††††††††† 15-07-17

29††† 51.44†††††††††††††††† Simon van der Horst††††††††††††††††††† 15-12-99††† Fit†††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

30††† 51.44†††††††††††††††† Mika Taag†††††††††††††††††††††† JB†††† 02-06-00††† KAV Holland†††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 08-07-17

31††† 51.45†††††††††††††††† Milan le Bruin††††††††††††† ††††JB†††† 13-05-00††† PAC†††††††††††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 11-06-17

32††† 51.48†††††††††††††††† Thijs Heemskerk††††††††††††††††††††††† 23-01-98††† AKU†††††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 14-07-17

33††† 51.49†††††††††††††††† Sven Roosen ††††††††††††††††††††JB†††† 27-07-01††† Eindhoven Atletiek††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

34††† 51.52†††††††††††††††† Cain Rutgers†††††††††††††††††††††††††† 01-11-99††† AV Almere '81†††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

35††† 51.53†††††††††††† ††††Hidde Leenders††††††††††††††††† JB†††† 18-05-00††† AV Oss '78††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

36††† 51.67†††††††††††††††† Najib Hassan††††††††††††††††††† JB†††† 01-07-01††† PAC†††††††††††††††††††† Gorinchem†††††††††††††† 30-04-17

37††† 51.73†††††††††††††††† Ludo van Nieuwenhuizen††††††††† JB†††† 01-02-01††† AAV '36†††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 11-06-17

38††† 51.74†††††††††††††††† DaniŽl Versteeg†††††††††††††††† JB†††† 10-04-00††† Clytoneus†††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

39††† 51.77†††††††††††††††† Joost Koldijk††††††††††††††††††††††††† 13-01-99††† AV Haarlemmermeer†††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

40††† 51.79†††††††††††††††† Thomas van der Heijde††††††††††††††††† 13-05-98††† Tempo†††††††††††††††††† Den Haag †††††††††††††††18-06-17

41††† 51.83†††††††††††††††† Niels Kok††††††††††††††††††††††††††††† 30-04-99††† Flevo Delta†††††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

42††† 51.93†††††††††††††††† Maurik de Groot††††††††††††††††††††††† 14-04-99††† Haag Atletiek††† †††††††Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

43††† 52.04†††††††††††††††† Tom Benerink†††††††††††††††††††††††††† 17-02-98††† MPM†††††††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

44††† 52.04†††††††††††††††† Sjoerd Wezelenburg†††††††††††††††††††† 06-01-99††† Lycurgus††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

45††† 52.06†††††††††††††††† Martin Oonincx†††††††††††††††††††††††† 26-05-99††† Spado†††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

46††† 52.06†††††††††††††††† Gijs van Beilen†††††††††††††††† JB† †††09-05-00††† PEC 1910††††††††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

47††† 52.12†††††††††††††††† Bodhi van Selow†††††††††††††††† JB†††† 18-02-00††† Eindhoven Atletiek††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

48††† 52.12†††††††††††††††† Reinder Prince††††† †††††††††††††††††††16-11-99††† Triathlon†††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 07-07-17

49††† 52.14†††††††††††††††† Joppe Stokvis††††††††††††††††††††††††† 01-01-99††† Altis†††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

50††† 52.14†††††††††††††††† Niels Visser†††††††††††††††††††††††††† 11-11-99††† Jahn II†††††††††††††††† Heiloo††††††††††††††††† 21-07-17

 

††††† 800 meter

1†††† 1.50,32†††††††††††††† Robin van Riel††††††††††††††††† JB†††† 30-04-00††† Attila††††††††††††††††† Huizingen (BEL)†††††††† 10-06-17

2†††† 1.50,72†††††††††††††† Djoao Lobles††††††††††††††††††† JB†††† 14-01-01††† Noordkop††††††††††††††† GyŲr (HUN)†††††† †††††††29-07-17

3†††† 1.51,40†††††††††††††† Najib Hassan††††††††††††††††††† JB†††† 01-07-01††† PAC†††††††††††††††††††† Kessel-Lo (BEL)†††††††† 19-08-17

4†††† 1.51,53†††††††††††††† Samuel Chapple†††††††††††††††††††††††† 23-11-98††† Olympus '70†††††††††††† Huizingen (BEL)†††††††† 10-06-17

5†††† 1.51,78†††††††††††††† Bram Anderiessen†††††††††††††††††††††† 01-08-99††† AKU†††††††††††††††††††† Hilversum†††††††††††††† 09-07-17

6†††† 1.51,90†††††††††††††† Tom de Gelder††††††††††††††††††††††††† 07-10-98††† Olympus '70†††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

7†††† 1.52,23†††††††††††††† Samuel Chapple†††††††††††††††††††††††† 23-11-98††† Olympus í70†††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

8†††† 1.52,57†††††††††††††† Brian Versluis†††††††††††††††††††††††† 11-07-99††† Atverni†††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

9†††† 1.52,99†††††††††††††† Twan Pormes††††††††††††††††††††††††††† 27-07-98††† AV Zaanland†††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

10††† 1.53,62†††††††††††††† Lars van Hoeven†††††††††††† †††††††††††06-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

11††† 1.54,55†††††††††††††† Jelte van Atten††††††††††††††††††††††† 09-03-98††† Leiden Atletiek†††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

12††† 1.55,17†††††††††††††† Sam Kraaijeveld††††††††††††††††††††††† 27-03-99††† Passaat†††††††††††††††† Huizingen (BEL)†††††††† 10-06-17

13††† 1.55,88†††††††††††††† Rick van Riel†††††††††††††††††† JC†††† 15-02-02††† Attila††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

14††† 1.56,08†††††††††† ††††Thymon Houben††††††††††††††††††††††††† 07-01-98††† Unitas††††††††††††††††† Ninove (BEL)††††††††††† 15-07-17

15††† 1.56,47†††††††††††††† Guus Winkelmolen†††††††††††††††††††††† 11-05-98††† Swift†††††††††††††††††† Roermond††††††††††††††† 18-06-17

16††† 1.56,51†††††††††††††† Jens van Gelderen††††††††††††††††††††† 13-08-99††† Lycurgus††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

17††† 1.56,71†††††††††††††† Stan Schipperen†††††††††††††††† JB†††† 29-11-01††† Scorpio†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

18††† 1.56,72†††††††††††††† Tim Verbaandert†††††††††††††††† JB†††† 17-07-00††† Eindhoven Atletiek††††† Eindhoven†††††††††††††† 19-05-17

19††† 1.57,09†††††††††††††† Cain Rutgers†††††††††††††††††††††††††† 01-11-99††† AV Almere '81†††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

20††† 1.57,19†††††††††††††† Stan van Helmond†††††††††††††††††††††† 12-02-98††† Eindhoven Atletiek††††† Eindhoven†††††††††††††† 19-05-17

21††† 1.57,28†††††††††††††† Victor van der Wel†††††††††††††††††††† 21-07-99††† PAC††††††††††††† †††††††Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

22††† 1.57,59†††††††††††††† Noah Baltus†††††††††††††††††††† JC†††† 03-02-02††† SAV†††††††††††††††††††† Ninove (BEL)††††††††††† 15-07-17

23††† 1.57,63†††††††††††††† Kelvin Baartwijk††††††††††††††† JB†††† 18-08-00††† AV Almere '81†††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

24††† 1.57,65†††††††††††††† Timo Stegink††††††††††††††††††† JB†††† 24-05-00††† AV Castricum††††††††††† Ninove (BEL)††††††††††† 15-07-17

25††† 1.57,76†††††††††††††† Niels Visser††††††††††††††††††††††† †††11-11-99††† Jahn II†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

26††† 1.57,78†††††††††††††† Hidde Leenders††††††††††††††††† JB†††† 18-05-00††† AV Oss '78††††††††††††† Kessel-Lo (BEL)†††††††† 19-08-17

27††† 1.57,79†††††††††††††† Jelle de Roon†††††† ††††††††††††JB†††† 14-06-00††† Atledo††††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

28††† 1.57,97†††††††††††††† Hugo Roelofsen†††††††††††††††††††††††† 19-05-99††† AV Castricum††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

29††† 1.58,02†††††††††††††† Reinder Prince†††††††††††††††††††††††† 16-11-99††† Triathlon†††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 02-06-17

30††† 1.58,10†††††††††††††† Aron Koning††††††††††††††††††††††††††† 09-11-99††† De Keien††††††††††††††† Roermond†††††††† †††††††18-06-17

31††† 1.58,12†††††††††††††† Wiel Wijnen††††††††††††††††††††††††††† 30-01-98††† Hellas††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 23-06-17

32††† 1.58,29†††††††††††††† Tom Benerink†††††††††††††††††††††††††† 17-02-98††† MPM†††††††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

33††† 1.58,34†††††††††††††† Bouke van Belois†††††††††††††††††††††† 17-03-98††† Ciko '66††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

34††† 1.58,37†††††††††††††† Bezuayehu Petersen††††††††††††† JB†††† 27-02-01††† AV '56†† †††††††††††††††Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

35††† 1.58,55†††††††††††††† Tim Verbeek††††††††††††††††††††††††††† 13-12-98††† Cifla†††††††††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

36††† 1.58,81†††††††††††††† Thom Reynders††††††††††††††††††††††††† 02-07-99††† Unitas††††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

37††† 1.58,82†††††††††††††† Ludo van Nieuwenhuizen††††††††† JB†††† 01-02-01††† AAV '36†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 21-05-17

38††† 1.58,86†††††††††††††† Thomas Kwint††††††††††††††† ††††JB†††† 01-07-00††† Groningen Atletiek††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

39††† 1.59,12†††††††††††††† Rik Reijers††††††††††††††††††††††††††† 06-03-98††† Atletico '73††††††††††† Emmen†††††††††††††††††† 18-06-17

40††† 1.59,24†††††††††††††† Mudesir Awal Aman††††††††††††††††††††† 14-03-99††† AV Argo†††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 07-07-17

41††† 1.59,26†††††††††††††† Bob te Lindert†††††††††††††††††††††††† 12-10-98††† AV Argo†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

42††† 1.59,34†††††††††† ††††Fabian Pusceddu†††††††††††††††† JB†††† 07-01-01††† Lycurgus††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

43††† 1.59,40†††††††††††††† Ibrahim Abdi Ali††††††††††††††† JB†††† 01-01-01††† Hanzesport††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

44††† 1.59,44†††††††††††††† Abdiniini Hassan†††††††††††††††††††††† 01-01-99††† Cifla†††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

45††† 1.59,56†††††††††††††† Brik van Dusseldorp†††††††††††† JC†††† 09-10-02††† Typhoon†††††††††††††††† Hagen (GER)†††††††††††† 16-06-17

46††† 2.00,03†††††††††††††† Tristan Slobben††††††††††††††††††††††† 26-05-98††† Trias†††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 02-06-17

47††† 2.00,03†††††††††††††† Kwint Thomas††††††††††††††††††† JB†††† 01-07-00††† Groningen Atletiek††††† Nijmegen †††††††††††††††02-06-17

48††† 2.00,09†††††††††††††† Tijmen van 't Land†††††††††††††††††††† 15-09-99††† Lycurgus††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

49††† 2.00,21†††††††††††††† Abdikhani Mohamed††††††††††††††††††††† 25-09-99††† Cifla††††††††††† †††††††Wageningen††††††††††††† 19-05-17

50††† 2.00,27†††††††††††††† Oxo van Kempen†††††††††††††††††††††††† 17-12-98††† Daventria†††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

††††† in onderlinge wedstrijd:

††††† 1.59,0††††††††††††††† Mudesir Awal Aman††† ††††††††††††††††††14-03-99††† AV Argo†††††††††††††††† Doetinchem††††††††††††† 25-03-17

 

††††† 1000 meter

1†††† 2.24,42†††††††††††††† Bram Anderiessen†††††††††††††††††††††† 01-08-99††† AKU†††††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

2†††† 2.29,12† †††††††††††††Djoao Lobles††††††††††††††††††† JB†††† 14-01-01††† Noordkop††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

3†††† 2.30,77†††††††††††††† Twan Pormes††††††††††††††††††††††††††† 27-07-98††† AV Zaanland†††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

4†††† 2.30,81†††††††††††††† Guus Winkelmolen†††††††††††††††††††††† 11-05-98††† Swift†††††††††††††††††† Lisse††††††††††† †††††††13-05-17

5†††† 2.31,03†††††††††††††† Jelte van Atten††††††††††††††††††††††† 09-03-98††† Leiden Atletiek†††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

6†††† 2.31,78†††††††††††††† Lars van Hoeven††††††††††††††††††††††† 06-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

7†††† 2.32,10†††††††††††††† Cain Rutgers†††††††††††††††††††††††††† 01-11-99††† AV Almere '81†††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

8†††† 2.34,57†††††††††††††† Tim Verbaandert†††††††††††††††† JB†††† 17-07-00††† Eindhoven Atletiek††††† Veldhoven†††††††††††††† 07-04-17

9†††† 2.34,60†††††††††††††† Ibrahim Abdi Ali††††††††††††††† JB†††† 01-01-01††† Hanzesport††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

10††† 2.35,01†††††††††††††† Thom Reynders††††††††††††††††††††††††† 02-07-99††† Unitas††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

11††† 2.35,45†††††††††††††† Thymon Houben††††††††††††††††††††††††† 07-01-98††† Unitas††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

12††† 2.36,64†††††††††††††† Aron Koning†††††††††††††††† †††††††††††09-11-99††† De Keien††††††††††††††† Veldhoven†††††††††††††† 07-04-17

13††† 2.37,11†††††††††††††† Tristan Slobben††††††††††††††††††††††† 26-05-98††† Trias†††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

14††† 2.38,27†††††††††††††† Jens van Gelderen††††††††††††††††††††† 13-08-99††† Lycurgus††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

15††† 2.38,31†††††††††††††† Jelle de Roon†††††††††††††††††† JB†††† 14-06-00††† Atledo††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

16††† 2.38,39†††††††††† ††††Juul Knoester†††††††††††††††††† JB†††† 03-07-00††† GVAC††††††††††††††††††† Veldhoven†††††††††††††† 07-04-17

17††† 2.38,61†††††††††††††† Hans Harting††††††††††††††††††† JB†††† 04-02-00††† AV '47††††††††††††††††† Barendrecht†††††††††††† 01-06-17

18††† 2.39,79†††††††††††††† Zeb Beelen††††††††††††††††††††† JB†††† 29-10-00††† De Spartaan†††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

19††† 2.39,97†††††††††††††† Koen van Duijnhoven††††††††††††††††††† 07-11-98††† THOR††††††††††††††††††† Arnhem††††††††††††††††† 01-06-17

 

††††† 1500 meter

1†††† 3.45,85†††††††††††††† Bram Anderiessen†††††††††††††††††††††† 01-08-99††† AKU†††††††††††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

2†††† 3.53,58†††††††††††††† Djoao Lobles††††††††††††††††††† JB†††† 14-01-01††† Noordkop†††††† †††††††††Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

3†††† 3.53,80†††††††††††††† Najib Hassan††††††††††††††††††† JB†††† 01-07-01††† PAC†††††††††††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

4†††† 3.54,89†††††††††††††† Bob te Lindert†††††††††††††††††††††††† 12-10-98†† †AV Argo†††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

5†††† 3.56,34†††††††††††††† Tim Verbaandert†††††††††††††††† JB†††† 17-07-00††† Eindhoven Atletiek††††† Oordegem (BEL)††††††††† 03-06-17

6†††† 3.59,02†††††††††††††† Stan Schipperen†††††††††††††††† JB†††† 29-11-01††† Scorpio†††††††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

7†††† 3.59,30†††††††††††††† Cain Rutgers†††††††††††††††††††††††††† 01-11-99††† AV Almere '81†††††††††† Wageningen††††††††††††† 19-05-17

8†††† 3.59,54†††††††††††††† Tom de Gelder†††† †††††††††††††††††††††07-10-98††† Olympus '70†††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 28-05-17

9†††† 4.00,50†††††††††††††† Max Polak†††††††††††††††††††††† JB†††† 18-02-00††† PAC†††††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 06-07-17

10††† 4.00,68†††††††††††††† Maikel Peeman††††††††††††††††††††††††† 14-01-99††† AV Flakkee††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 23-06-17

11††† 4.01,08†††††††††††††† Robin van Riel††††††††††††††††† JB†††† 30-04-00††† Attila††††††††††††††††† Breda†††††††††††††††††† 28-05-17

12††† 4.02,36†††††††††††††† Victor van der Wel†††††††††††††††††††† 21-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 06-07-17

13††† 4.03,14†††††††††††††† Mudesir Awal Aman††††††††††††††††††††† 14-03-99††† AV Argo†††††††††††††††† Utrecht††††††††† †††††††11-08-17

14††† 4.03,17†††††††††††††† Jelte van Atten††††††††††††††††††††††† 09-03-98††† Leiden Atletiek†††††††† Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

15††† 4.03,22†††††††††††††† Abdikhani Mohamed††††††††††††††††††††† 25-09-99††† Cifla†††††††††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

16††† 4.03,77†††††††††††††† Ibrahim Abdi Ali††††††††††††††† JB†††† 01-01-01††† Hanzesport††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 07-07-17

17††† 4.04,48†††††††††††††† Aimane Benchellal†††††††††††††† JB†††† 21-10-00††† Ilion††† †††††††††††††††Rotterdam†††††††††††††† 06-07-17

18††† 4.05,53†††††††††††††† Siraj Awal Aman†††††††††††††††† JB†††† 05-02-01††† AV Argo†††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 07-07-17

19††† 4.06,08†††††††††††††† Stan Helmond†††††††††††††††††††††††††† 12-02-98††† Eindhoven Atletiek††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

20††† 4.06,23†††††††††††††† Reinder Prince†††††††††††††††††††††††† 16-11-99††† Triathlon†††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 23-06-17

21††† 4.06,25†††††††††††††† Thom Reynders†††††††††††††† †††††††††††02-07-99††† Unitas††††††††††††††††† Ninove (BEL)††††††††††† 15-07-17

22††† 4.07,06†††††††††††††† Bezuayehu Petersen††††††††††††† JB†††† 27-02-01††† AV '56††††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 03-06-17

23††† 4.07,45†††††††††††††† Bereket Petersen††††††††††††††† JB†††† 27-02-01††† Vereniging Zeeland AtletOordegem (BEL)††††††††† 03-06-17

24††† 4.07,95†††††††††††††† Rick van Riel†††††††††††††††††† JC†††† 15-02-02††† Attila††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 11-06-17

25††† 4.08,07†††††††††† ††††Luuk Maas††††††††††††††††††††††††††††† 26-08-99††† Tilburg Road Runners††† Utrecht†††††††††††††††† 23-06-17

26††† 4.08,33†††††††††††††† Kelvin Baartwijk††††††††††††††† JB†††† 18-08-00††† AV Almere '81†††††††††† Wageningen††††††††††††† 19-05-17

27††† 4.08,40†††††††††††††† Tristan Slobben††††††††††††††††††††††† 26-05-98††† Trias†††††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

28††† 4.08,77†††††††††††††† Luc Velzeboer††††††††††††††††††††††††† 10-10-98††† AV Almere '81†††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

29††† 4.09,76†††††††††††††† Abdi Hassan††††††††††††††††††††††††††† 01-01-99††† Cifla†††††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

30††† 4.09,86†††††††††††††† Thijs Borcheld†††††††††††††††††††††††† 25-11-99††† Groningen Atletiek††††† Heiloo†† †††††††††††††††21-07-17

31††† 4.10,00†††††††††††††† Koen Grandiek†††††††††††††††††† JB†††† 06-07-00††† AV Castricum††††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

32††† 4.10,08†††††††††††††† Brian Versluis†††††††††††††††††††††††† 11-07-99††† Atverni††††††††† †††††††Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

33††† 4.10,72†††††††††††††† Abdirahman Mohamed††††††††††††† JB†††† 06-08-01††† Cifla†††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

34††† 4.10,81†††††††††††††† Jort Benz†††††††††††††††††††††† JB†††† 08-09-01††† Energie†††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 06-07-17

35††† 4.10,81†††††††††††††† Peter-jan de Jong††††††††††††††††††††† 19-08-98††† Horror††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

36††† 4.11,40†††††††††††††† Thomas Kwint††††††††††††††††††† JB† †††01-07-00††† Groningen Atletiek††††† Heiloo††††††††††††††††† 21-07-17

37††† 4.11,83†††††††††††††† Thijs Houbiers††††††††††††††††† JB†††† 08-06-00††† Leiden Atletiek†††††††† Wageningen††††††††††††† 07-07-17

38††† 4.11,97†††††††††††††† Tom Hoogeboom†††††† ††††††††††††JB†††† 08-09-01††† Nova††††††††††††††††††† Heiloo††††††††††††††††† 21-07-17

39††† 4.12,02†††††††††††††† Troy de Juncker††††††††††††††††††††††† 01-04-99††† Attila††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 02-06-17

40††† 4.12,08†††††††††††††† Mojalefa Kloprogge††††††††††††† JB†††† 15-09-01††† U-Track†††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 06-07-17

41††† 4.12,09†††††††††††††† Koen van Duijnhoven††††††††††††††††††† 07-11-98††† THOR††††††††††††††††††† Oordegem (BEL)†† †††††††03-06-17

42††† 4.12,13†††††††††††††† Menno Wilhelm††††††††††††††††††††††††† 14-08-98††† LG Visie††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 19-05-17

43††† 4.12,18†††††††††††††† Illian Martens††††††††††††††††† JB†††† 08-08-00††† Cifla†††††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 07-07-17

44††† 4.12,96†††††††††††††† Jarreau Suijkerbuijk††††††††††† JB†††† 19-08-01††† THOR††††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 11-06-17

45††† 4.13,73†††††††††††††† Sam Kraaijeveld††††††††††††††††††††††† 27-03-99††† Passaat† †††††††††††††††Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

46††† 4.14,14†††††††††††††† Bouke van Belois†††††††††††††††††††††† 17-03-98††† Ciko '66††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

47††† 4.14,20†††††††††††††† Jens Peeters††††††††††††††††††† JB†††† 05-08-01††† Eindhoven Atletiek††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

48††† 4.14,27†††††††††††††† Robin Honebecke††††††††††††††††††††††† 19-04-98††† ATC '75†††††††††††††††† Heiloo††††††††††††††††† 21-07-17

49††† 4.14,51†††††††††††††† Norbert Weijenberg††††††††† ††††JB†††† 13-10-01††† Spado†††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

50††† 4.14,59†††††††††††††† Jesse Fokkenrood††††††††††††††† JC†††† 28-03-02††† Atverni†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

 

††††† 1 Engelse mijl

1†††† 4.35,17†††† ††††††††††Cornť Timmer†††††††††††††††††††††††††† 11-02-98††† AV Aalsmeer†††††††††††† Steenwijk†††††††††††††† 07-07-17

 

††††† 2000 meter

1†††† 5.48,74†††††††††††††† Cornť Timmer†††††††††††††††††††††††††† 11-02-98††† AV Aalsmeer†††††††††††† Edam†††††††††††† †††††††09-05-17

 

††††† 3000 meter

1†††† 8.24,35†††††††††††††† Najib Hassan††††††††††††††††††† JB†††† 01-07-01††† PAC†††††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

2†††† 8.28,73†††††††††††††† Maikel Peeman††††††††††††††††††††††††† 14-01-99††† AV Flakkee††††††††††††† Goes††††††††††††††††††† 11-08-17

3†††† 8.30,47†††††††††††††† Tim Verbaandert†††††††††††††††† JB†††† 17-07-00††† Eindhoven Atletiek††††† Ertvelde (BEL)††††††††† 17-06-17

4†††† 8.30,68†††††††††††††† Luuk Maas††††††††††††††††††††††††††††† 26-08-99††† Tilburg Road Runners††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

5†††† 8.35,78†††††††††††††† Stan Schipperen†††††††††††††††† JB†††† 29-11-01††† Scorpio†††††††††††††††† Ertvelde (BEL)††††††††† 17-06-17

6†††† 8.37,43†††††††††††††† Bob te Lindert††††††††††† †††††††††††††12-10-98††† AV Argo†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

7†††† 8.37,45†††††††††††††† Tom de Gelder††††††††††††††††††††††††† 07-10-98††† Olympus '70†††††††††††† Kessel-Lo (BEL)†††††††† 19-08-17

8†††† 8.41,37†††††††††††††† Illian Martens††††††††††††††††† JB†††† 08-08-00††† Cifla†††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

9†††† 8.41,60†††††††††††††† Max Polak†††††††††††††††††††††† JB†††† 18-02-00††† PAC†††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

10††† 8.43,01†††††††† ††††††Thijs Borcheld†††††††††††††††††††††††† 25-11-99††† Groningen Atletiek††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

11††† 8.50,36†††††††††††††† Jarreau Suijkerbuijk††††††††††† JB†††† 19-08-01††† THOR††††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 02-06-17

12††† 8.53,78†††††††††††††† Thom Reynders††††††††††††††††††††††††† 02-07-99††† Unitas††††††††††††††††† Kessel-Lo (BEL)†††††††† 19-08-17

13††† 8.56,34†††††††††††††† Bereket Petersen††††††††††††††† JB†††† 27-02-01††† Vereniging Zeeland AtletErtvelde (BEL)†† †††††††17-06-17

14††† 8.56,37†††††††††††††† Aimane Benchellal†††††††††††††† JB†††† 21-10-00††† Ilion†††††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 20-04-17

15††† 8.56,40†††††††††††††† Tom Hoogeboom†††††††††††††††††† JB†††† 08-09-01††† Nova††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

16††† 8.59,33†††††††††††††† Menno Wilhelm††††††††††††††††††††††††† 14-08-98††† LG Visie††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

17††† 8.59,39†††††††††††††† Mark Naaijer†††††††††††††††††††††††††† 18-05-99††† Energie† †††††††††††††††Oud Beijerland††††††††† 20-04-17

18††† 8.59,84†††††††††††††† Cornť Timmer†††††††††††††††††††††††††† 11-02-98††† AV Aalsmeer†††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 23-06-17

19††† 9.02,47†††††††††††††† Victor van der Wel†††††††††††††††††††† 21-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 20-04-17

20††† 9.04,85†††††††††††††† Norbert Weijenberg††††††††††††† JB†††† 13-10-01††† Spado†††††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 20-04-17

21††† 9.05,24†††††††††††††† Jort Benz†††††††††††††††††† ††††JB†††† 08-09-01††† Energie†††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 03-06-17

22††† 9.05,69†††††††††††††† Pepijn Smilda†††††††††††††††††† JB†††† 06-05-00††† Hera††††††††††††††††††† Heerhugowaard†††††††††† 07-07-17

23††† 9.06,64†††††††††††††† Lars van der Knaap†††††††††††††††††††† 08-08-99††† Ciko '66††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 23-06-17

24††† 9.09,43†††††††††††††† Arne van der Linde††††††††††††† JB†††† 30-01-01††† PAC†††††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 09-06-17

25††† 9.09,80†††††††††† ††††Job IJtsma††††††††††††††††††††† JB†††† 16-06-00††† HAC '63†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

26††† 9.10,02†††††††††††††† Robin Honebecke††††††††††††††††††††††† 19-04-98††† ATC '75†††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

27††† 9.11,34†††††††††††††† Bezuayehu Petersen††††††††††††† JB†††† 27-02-01††† AV '56††††††††††††††††† Ertvelde (BEL)††††††††† 17-06-17

28††† 9.11,38†††††††††††††† Robin Klamer†††††††††††††††††††††††††† 07-07-99††† LAAC Twente†††††††††††† Rijssen†††††††††††††††† 26-05-17

29††† 9.11,90†††††††††††††† Stef Dirks†††††††††††††††††††††††††††† 07-11-98††† Achilles-EL†††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 19-05-17

30††† 9.12,77†††††††††††††† Duncan Steenbakker††††††††††††† JB†††† 17-10-01††† Lycurgus††††††††††††††† Vught††† †††††††††††††††30-06-17

31††† 9.12,79†††††††††††††† Meseret Mebrahtom Tsegay†††††††††††††† 15-05-99††† Phanos††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

32††† 9.17,01†††††††††††††† Hielke Hilberts††††††††††††††††††††††† 16-10-99††† GAC-Hilversum††† †††††††Heiloo††††††††††††††††† 21-07-17

33††† 9.17,72†††††††††††††† Haico Boer††††††††††††††††††††† JB†††† 03-05-01††† Energie†††††††††††††††† Ertvelde (BEL)††††††††† 17-06-17

34††† 9.19,63†††††††††††††† Zeb Beelen††††††††††††††††††††† JB†††† 29-10-00††† De Spartaan†††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 09-06-17

35††† 9.20,73†††††††††††††† Jens Dijkstra†††††††††††††††††† JB†††† 12-05-00††† AV NOP††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

36††† 9.21,68†††††††††††††† Wybe Sesink†††††††††††††††††††† JB† †††07-06-01††† AV Wijchen††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

37††† 9.22,22†††††††††††††† Luc Beuckens†††††††††††††††††††††††††† 29-06-99††† AV NOP††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 17-06-17

38††† 9.22,44†††††††††††††† JaÔr van Winkel†††† ††††††††††††JB†††† 20-10-00††† Atledo††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

39††† 9.23,02†††††††††††††† Tim Mengerink†††††††††††††††††† JB†††† 01-02-01††† AVA '70†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

40††† 9.23,45†††††††††††††† Jan Bouwknegt†††††††††††††††††† JB†††† 23-09-00††† HAC '63†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

41††† 9.24,33†††††††††††††† Simon Vos††††††††††††††††††††††††††††† 03-07-98††† PEC 1910††††††††††††††† Utrecht††††††††† †††††††23-06-17

42††† 9.25,50†††††††††††††† Ilias El khaltabi†††††††††††††† JB†††††††††††††††† R' dam Atletiek†††††††† Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

43††† 9.25,87†††††††††††††† Jan Oldhoff†††††††††††††††††††† JB†††† 14-10-00††† Lionitas††††††††††††††† Heiloo††††††††††††††††† 21-07-17

44††† 9.28,05†††††††††††††† Allard van Belois†††††††††††††† JB†††† 27-05-00††† Ciko '66††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

45††† 9.28,65†††††††††††††† Ruben Talstra†††††††††††††††††† JB†††† 12-11-01††† Impala†† †††††††††††††††Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

46††† 9.29,59†††††††††††††† Jens Peeters††††††††††††††††††† JB†††† 05-08-01††† Eindhoven Atletiek††††† Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

 

††††† 5000 meter

1†††† 14.33,66††††††††††††† Bram Anderiessen††††††††† †††††††††††††01-08-99††† AKU†††††††††††††††††††† Merksem (BEL)†††††††††† 29-07-17

2†††† 14.45,53††††††††††††† Luuk Maas††††††††††††††††††††††††††††† 26-08-99††† Tilburg Road Runners††† Heusden (BEL)†††††††††† 22-07-17

3†††† 14.52,80††††††††††††† Maikel Peeman††††††††††††††††††††††††† 14-01-99††† AV Flakkee††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

4†††† 14.58,13††††††††††††† Bob Lindert††††††††††††††††††††††††††† 12-10-98††† AV Argo†††††††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

5†††† 14.59,75††††††† ††††††Tom Hendrikse††††††††††††††††††††††††† 11-08-98††† AAC '61†††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

6†††† 15.05,82††††††††††††† Max Polak†††††††††††††††††††††† JB†††† 18-02-00††† PAC†††††††††††††††††††† Ninove (BEL)††††††††††† 15-07-17

7†††† 15.22,68††††††††††††† Thomas Cremers†††††††††††††††††††††††† 17-11-98††† Ciko '66††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 19-05-17

8†††† 15.24,47††††††††††††† Thom Reynders††††††††††††††††††††††††† 02-07-99††† Unitas††††††††††††††††† Nijmegen†††††††††††††† †02-06-17

9†††† 15.30,36††††††††††††† Illian Martens††††††††††††††††† JB†††† 08-08-00††† Cifla†††††††††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

10††† 15.34,39††††††††††††† Thijs Borcheld†††††††††††††††††††††††† 25-11-99††† Groningen Atletiek††††† Wageningen††††††††††††† 07-07-17

11††† 15.37,47††††††††††††† Cornť Timmer†††††††††††††††††††††††††† 11-02-98††† AV Aalsmeer†††††††††††† Wageningen††††††††††††† 19-05-17

12††† 15.38,44††††††††††††† Constant Huiszoon††††††††††††††††††††† 24-02-98††† Triathlon††††† †††††††††Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

13††† 15.51,35††††††††††††† Luc Velzeboer††††††††††††††††††††††††† 10-10-98††† AV Almere '81†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

14††† 15.52,26††††††††††††† Robin Klamer†††††††††††††††††††††††††† 07-07-99†† †LAAC Twente†††††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

15††† 15.52,83††††††††††††† Aimane Benchellal†††††††††††††† JB†††† 21-10-00††† Ilion†††††††††††††††††† Ninove (BEL)††††††††††† 15-07-17

16††† 15.55,13††††††††††††† Abdiniini Hassan††††††††††††††††† †††††01-01-99††† Cifla†††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

17††† 16.03,35††††††††††††† Ibrahim Ali†††††††††††††††††††† JB†††† 01-01-01††† Hanzesport††††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

18††† 16.04,46††††††††††††† Robin Honebecke†† †††††††††††††††††††††19-04-98††† ATC '75†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

19††† 16.08,50††††††††††††† Ephrem Been††††††††††††††††††††††††††† 06-06-99††† HAC '63†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

20††† 16.12,43††††††††††††† Bereket Petersen††††††††††††††† JB†††† 27-02-01††† Vereniging Zeeland AtletGorinchem†††††††††††††† 30-04-17

21††† 16.13,38††††††††††††† Robel Gebretnsae†††††††††††††††††††††††††††††††††† AV '34††††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

22††† 16.20,70††††††††††††† Koen Wiggers†††††††††††††††††††††††††† 02-07-98††† MPM†††††††††††††††††††† Enschede††††††††††††††† 26-04-17

23††† 16.20,80††††††††††††† Tom Hoogeboom†††††††††††††††††† JB†††† 08-09-01††† Nova††††††††††††††††††† Santpoort††††††† †††††††30-04-17

24††† 16.20,95††††††††††††† Floyd van Klink††††††††††††††††††††††† 21-10-99††† AAV '36†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

25††† 16.23,30††††††††††††† Sander Kloosterziel††††††††††††††††††† 10-07-98††† PEC 1910††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

26††† 16.24,55††††††††††††† Simon Vos††††††††††††††††††††††††††††† 03-07-98††† PEC 1910††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

27††† 16.30,41††††††††††††† Jens Dijkstra†††††††††††††††††† JB†††† 12-05-00††† AV NOP†† †††††††††††††††Emmen†††††††††††††††††† 18-06-17

28††† 16.34,06††††††††††††† Robin Kuiper†††††††††††††††††††††††††† 09-06-98††† Sparta††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 19-05-17

29††† 16.37,92††††††††††††† Youri Driessen†††††††††††††††††††††††† 01-11-99††† Venloop Running Team††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

30††† 16.38,12††††††††††††† Davy Heijsteeg†††††††††††††††††††††††† 05-02-99††† AV Aalsmeer†††††††††††† Soest†††††††††††††††††† 16-06-17

31††† 16.38,96††††††††††††† Leon Huiszoon†††††††††††††† †††††††††††02-09-99††† Triathlon†††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

 

††††† 10.000 meter

1†††† 31.04,97††††††††††††† Tom Hendrikse††††††††††††††††††††††††† 11-08-98††† AAC '61†††††††††††††††† Londen (GBR)††††††††††† 20-05-17

2†††† 31.47,51††††† ††††††††Cornť Timmer†††††††††††††††††††††††††† 11-02-98††† AV Aalsmeer†††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 14-07-17

 

††††† 3000 meter steeple chase 91,4 cm

1†††† 10.07,27††††††††††††† Achraf Boutkabout††††††††††††††††††††† 04-03-98††† PAC††††††††††††††††† †††Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

2†††† 10.15,78††††††††††††† Stef Dirks†††††††††††††††††††††††††††† 07-11-98††† Achilles-EL†††††††††††† Breda†††††††††††††††††† 28-05-17

3†††† 10.18,79††††††††††††† Max Meuleman†††††††††††††††††††††††††† 14-06-99††† Archeus†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

4†††† 10.20,24††††††††††††† Luc Velzeboer††††††††††††††††††††††††† 10-10-98††† AV Almere '81†††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

5†††† 10.26,87††††††††††††† Mart-Ruben Nijhuis††††††††††††† JB†††† 20-08-00††† MPM†††††††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

6†††† 10.27,78††††††††††††† Rens Simons††††††††††††††††††††††††††† 27-11-98††† Venloop Running Team††† Amersfoort††††††††††††† 17-04-17

7†††† 10.32,46††††††††††††† Norbert Weijenberg††††† ††††††††JB†††† 13-10-01††† Spado†††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

8†††† 10.46,29††††††††††††† Tsega Kifle†††††††††††††††††††† JB†††† 17-11-00††† AV '23††††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 20-05-17

9†††† 10.48,23††††††††††††† Rowan Veenhuizen†††††††††††††††††††††† 17-10-98††† AAC '61†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

10††† 11.04,89††††††††††††† Jeroen van Dijk††††††††††††††††††††††† 09-12-98††† AV Haaksbergen††††††††† Enschede††††††††††††††† 26-04-17

11††† 11.08,97††††† ††††††††Nart Pistorius†††††††††††††††††††††††† 01-04-99††† Nijmegen Atletiek†††††† Enschede††††††††††††††† 26-04-17

12††† 11.09,30††††††††††††† Jeroen van Dijk††††††††††††††††††††††† 09-12-98††† AV Heerenveen†††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

13††† 11.21,38††††††††††††† Aris van Deelen†††††††††††††††† JB†††† 01-08-01††† Climax††††††††††††††††† Breda†††††††††††††††††† 28-05-17

14††† 11.38,06††††††††††††† Stan de Deugd†††††††††††††††††† JB†††† 15-03-01††† Spado†††††††††††††††††† Veenendaal†††††† †††††††18-06-17

15††† 11.48,36††††††††††††† Kristian van Keulen†††††††††††† JB†††† 05-10-00††† VAV†††††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

16††† 11.50,23††††††††††††† Rens Nagtegaal†††††††††††††††††††††††† 10-02-99††† AAV '36†††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

 

††††† 110 meter horden 99,1 cm (13,72m - 9,14 m)

1†††† 13.70†††††††††† -0.4† Liam van der Schaaf††††††††††††††††††† 08-10-98††† Phanos††††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

2†††† 14.21†††††††††† -0.3† Rafael Raap††††††††††††††††††††††††††† 18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Grosseto (ITA)††††††††† 23-07-17

3†††† 14.36†††††††††† 1.8†† Sander Koops†††††††††††††††††††††††††† 05-02-99††† De Sperwers†††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

4†††† 14.41†††††††††† -1.3† Dave Wesselink†††††††††††††††††††††††† 01-10-99††† Trias†††††††††††††††††† Huizingen (BEL)†††††††† 10-06-17

5†††† 14.59†††††††††† 1.3†† Yslain Verwaal†††††††††††††††††††††††† 22-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

6†††† 14.63†††††††††† -0.1† Luuk Peters††††††††††††††††††††††††††† 01-02-99††† PEC 1910††††††††††††††† Groningen†††††††††††††† 03-06-17

7†††† 14.65†††††††††† 1.8†† Lťon Mak††††††††††††††††††††††† JB†††† 05-09-00††† De Gemzen†††††††††††††† Zwolle†††††††††††††††† †25-06-17

8†††† 14.67†††††††††† 1.8†† Jarno de Groot†††††††††††††††††††††††† 27-01-99††† Flevo Delta†††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

9†††† 14.77†††††††††† 0.7†† Martijn Hoogewerf††††††††††††††††††††† 12-05-98††† KAV Holland†††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

10††† 14.79†††††††††† 1.3†† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

11††† 14.84†††††††††† -0.3† Robin Vliem††††††††††††††††††††††††††† 28-01-98††† Athlos†††††††† †††††††††Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

12††† 14.94†††††††††† 0.7†† Jaap van Zevenbergen†††††††††††††††††† 13-04-99††† Fortuna†††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 03-06-17

13††† 15.01†††††††††† 1.9†† Joep van Es††††††††††††††††††††††††††† 18-04-98†† †Prins Hendrik†††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

14††† 15.11†††††††††† 0.7†† Lars Woudenberg††††††††††††††††††††††† 28-06-99††† AV '34††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

15††† 15.15†††††††††† 0.5†† Jesper Peterse††††††††††††††††††† †††††21-04-98††† Trias†††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

16††† 15.17†††††††††† 1.3†† Noah Verboom†††††††††††††††††††††††††† 02-01-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

17††† 15.18†††††††††† -1.8† Guus Nijkamp††††† ††††††††††††††JB†††† 02-05-00††† Spado†††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

18††† 15.20†††††††††† 1.8†† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

19††† 15.21†††††††††† 0.9†† Jelle de Jong††††††††††††††††††††††††† 15-02-99††† Lycurgus††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

20††† 15.28†††††††††† -0.3† Bram van der Jagt††††††††††††††††††††† 28-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

21††† 15.31†† ††††††††1.3†† Joppe Stokvis††††††††††††††††††††††††† 01-01-99††† Altis†††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

22††† 15.59†††††††††† 0.7†† Tiago Smithuis†††††††††††††††††††††††† 12-11-98††† Ilion†††††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 03-06-17

23††† 15.60†††††††††† -0.3† Rick Hollestelle†††††††††††††††††††††† 10-09-99††† Altis†††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

24††† 15.65†††††††††† 0.0†† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

25††† 15.81†††††††††† 1.8†† Gerwin de Haan†††††††††††††††††††††††† 17-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Stadskanaal††††† †††††††09-07-17

26††† 16.01†††††††††† 0.0†† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

27††† 16.01†††††††††† -1.8† Maurik de Groot††††††††††††††††††††††† 14-04-99††† Haag Atletiek†††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

28††† 16.01†††††††††† -0.7† Daan Jansen††††††††††††††††††††††††††† 27-09-99††† Clytoneus†††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

29††† 16.04†††††††††† 1.3†† Arjen de Kock††††††††††††††††††††††††† 02-01-99††† Spado††† †††††††††††††††Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

30††† 16.10†††††††††† -0.1† Wesley van der Holst†††††††††††††††††† 16-08-99††† PAC†††††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

31††† 16.14†††††††††† 0.9†† Glenn Kunst††††††††††††††††††††††††††† 25-10-99††† Haag Atletiek†††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

32††† 16.19†††††††††† -0.1† Hugo van den Berg††††††††††††††††††††† 24-10-99††† AV NOP††††††††††††††††† Groningen†††††††††††††† 03-06-17

33††† 16.20†††††††††† 1.4†† Bram van Hastenberg†††††††† †††††††††††19-02-98††† U-Track†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 02-06-17

34††† 16.21†††††††††† 1.3†† Arthur van Essen†††††††††††††††††††††† 17-02-99††† Altis†††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

35††† 16.33†††††††††† 0.9†† Nicolaas Romagnoli†††††††††††††††††††† 18-12-99††† GAC-Hilversum†††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

36††† 16.40†††††††††† -0.1† Vincent Staat††††††††††††††††††††††††† 01-10-98††† Attila††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

37††† 16.49†††††††††† 0.9†† Tijmen Ottenheim†††††††††††††††††††††† 07-10-99††† Leiden Atletiek†††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

38††† 16.50†††††††††† 0.7†† Michiel de Kwaasteniet†††††††††††††††† 16-07-98††† Spirit-OB†††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 03-06-17

39††† 16.66†††††††††† 1.3†† Thomas van der Vooren††††††††††††††††† 16-04-98††† Altis†††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

40††† 16.67†††††††††† -0.7† Joep de Wit†††††††††††††††††††† JB†††† 01-03-00††† AV Almere '81†††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

41††† 16.71†††††††††† -0.7† Max Landheer†††††††††††††††††††††††††† 11-06-98††† AV Haarlem††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

42††† 16.74†††††††††† 0.9†† Jermo Harper††††††††††††††††††† JB†††† 04-05-01††† Ilion†††††††††††††††††† Lisse††† †††††††††††††††25-06-17

43††† 16.78†††††††††† 0.5†† Jari Kouwen††††††††††††††††††††††††††† 21-07-98††† AC Ommen††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

44††† 16.86†††††††††† -0.1† Geert de Gouw††††††††††††††††††††††††† 06-11-98††† DAK††††††††††††† †††††††Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

45††† 16.92†††††††††† 0.9†† Davis Hagedoorn††††††††††††††††††††††† 28-09-98††† DEM†††††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

††††† geen windgegevens bekend:

††††† 16.48†††††††††††††††† Kiowa Roukema†††††† †††††††††††††††††††02-12-99††† NEA-Volharding††††††††† Purmerend†††††††††††††† 02-04-17

††††† met teveel rugwind:

††††† 14.18†††††† w†† 3.2†† Dave Wesselink†††††††††††††††††††††††† 01-10-99††† Trias†††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

††††† 15.07†††††† w†† 2.8†† Bram van der Jagt††††††††††††††††††††† 28-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

††††† 15.24†††††† w†† 2.8†† Joppe Stokvis††††††††††††††††††††††††† 01-01-99††† Altis†††††††††††††††††† Lisse††††††††††††††††† †25-06-17

††††† 15.67†††††† w†† 2.8†† Jurgen van der Zwet††††††††††††††††††† 16-02-99††† De Spartaan†††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

††††† 15.98†††††† w†† 2.2†† Floris Aarts†††††††††††††††††††††††††† 22-12-98††† AV '23††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 09-07-17

††††† 16.28†††††† w†† 2.5†† Luuk Verploegen††††††††††††††††††††††† 15-09-98††† AV Wijchen††††††††††††† Zwolle†††††††††† †††††††25-06-17

††††† 16.67†††††† w†† 2.5†† Jelmer Kootstra††††††††††††††††††††††† 28-07-98††† Impala††††††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

 

††††† 110 meter horden 106,7 cm (13,72m - 9,14m)

1†††† 14.98†††††††††† -0.3† Sander Koops††††††††††††† †††††††††††††05-02-99††† De Sperwers†††††††††††† Emmen†††††††††††††††††† 18-06-17

2†††† 15.29†††††††††† 0.0†† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

3†††† 15.31†††††††††† 0.3†† Robin Vliem††††††††††††††††††††††††††† 28-01-98††† Athlos††††††††††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

4†††† 15.62†††††††††† -1.4† Bram van der Jagt††††††††††††††††††††† 28-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Woerden†††††††††††††††† 30-04-17

5†††† 15.63†††††††††† -0.3† Lťon Mak††††††††††††††††††††††† JB†††† 05-09-00††† De Gemzen†††††††††††††† Emmen†††††††††††††††††† 18-06-17

6†††† 15.72†††††††††† -2.0† Jaap van Zevenbergen†††††††††††††††††† 13-04-99††† Fortuna†††††††††††††††† Woerden†††††††††††††††† 30-04-17

7†††† 16.06†††††††††† -1.4† Jelle de Jong††††††††††††††††††††††††† 15-02-99††† Lycurgus††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 20-05-17

8†††† 16.09†††††††††† -0.6† Sem Verweij††††††††††††††††††††††††††† 27-08-99††† Hylas†††††††††††††††††† Hilversum††††††††††††† †18-06-17

9†††† 16.22†††††††††† 0.2†† Noah Verboom†††††††††††††††††††††††††† 02-01-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Santpoort†††††††††††††† 30-04-17

10††† 16.36†††††††††† -1.0† Jurgen van der Zwet††††††††††††††††††† 16-02-99††† De Spartaan†††††††††††† Hilversum†††††††††††††† 18-06-17

11††† 16.39†††††††††† -0.5† Tiago Smithuis†††††††††††††††††††††††† 12-11-98††† Ilion†††††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 18-06-17

12††† 16.41†††††††††† 0.6†† Jesper Peterse†††††††††††††††††††††††† 21-04-98††† Trias††††††††† †††††††††Amsterdam†††††††††††††† 18-06-17

13††† 16.60†††††††††† 1.1†† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Emmen†††††††††††††††††† 18-06-17

14††† 16.75†††††††††† -0.1† Daan Jansen††††††††††††††††††††††††††† 27-09-99†† †Clytoneus†††††††††††††† Hilversum†††††††††††††† 18-06-17

15††† 16.79†††††††††† 0.3†† Rick Hollestelle†††††††††††††††††††††† 10-09-99††† Altis†††††††††††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

16††† 16.86†††††††††† -0.5† Hans Harting††††††††††††††††††† JB†††† 04-02-00††† AV '47††††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 18-06-17

17††† 16.92†††††††††† -1.4† Glenn Kunst††††††††††††††††††††††††††† 25-10-99††† Haag Atletiek†††††††††† Den Haag††††††††††††††† 20-05-17

18††† 16.98†††††††††† -1.6† Sander Smits††††† †††††††††††††††††††††12-02-99††† Gen. MichaŽlis††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 01-04-17

††††† geen windgegevens bekend:

††††† 15.67†††††††††††††††† Yslain Verwaal†††††††††††††††††††††††† 22-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

††††† 16.17†††††††††††††††† Jesper Peterse†††††††††††††††††††††††† 21-04-98††† Trias†††††††††††††††††† Santpoort†††††††††††††† 30-04-17

††††† 16.75†††††††††††††††† Arjen de Kock††††††††††††††††††††††††† 02-01-99††† Spado†††††††††††††††††† Leiden†††††††† †††††††††30-04-17

††††† 16.97†††††††††††††††† Sander Smits†††††††††††††††††††††††††† 12-02-99††† Gen. MichaŽlis††††††††† Veldhoven†††††††††††††† 07-04-17

††††† met teveel rugwind:

††††† 16.82†††††† w†† 2.5†† Sander Smits†††††††††††††††††††††††††† 12-02-99††† Gen. MichaŽlis††††††††† Eindhoven†††††††††††††† 30-04-17

 

††††† 200 meter horden 76,2 cm

1†††† 25.35†††††††††† 1.1†† Sander Koops†††††††††††††††††††††††††† 05-02-99††† De Sperwers†††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

2†††† 25.92†††††††††† 1.1†† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

3†††† 27.71†††††††††† 1.6†† Daan Hoogers††††††††††††††††††† JB†††† 02-10-00††† Sprint††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

 

††††† 400 meter horden 91,4 cm

1†††† 51.83†††††††††††††††† Ramsey Angela††††††††††††††††††††††††† 06-11-99††† PAC†††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

2†††† 54.62†††††††††††† ††††Maurik de Groot††††††††††††††††††††††† 14-04-99††† Haag Atletiek†††††††††† Leiria (POR)††††††††††† 08-06-17

3†††† 54.76†††††††††††††††† Jurgen van der Zwet††††††††††††††††††† 16-02-99††† De Spartaan†††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

4†††† 55.92†††††††††††††††† Martin Oonincx†††††††††††††††††††††††† 26-05-99††† Spado†††††††††††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

5†††† 56.11†††††††††††††††† Bram van der Jagt††††††††††††††††††††† 28-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

6†††† 56.41†††††††††††††††† Bram van Hastenberg††††††††††††††††††† 19-02-98††† U-Track†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

7†††† 56.92†††††††††††††††† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 17-06-17

8†††† 57.88†††††††††††††††† Jarno de Groot†††††††††††††††††††††††† 27-01-99††† Flevo Delta†††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

9†††† 59.17†††††††††††††††† Bas Meester†††††††††††††††††††† JB†††† 29-06-01††† Hollandia††††††† †††††††Drachten††††††††††††††† 28-05-17

10††† 59.27†††††††††††††††† Pelle Gelderblom†††††††††††††††††††††† 27-07-98††† Vereniging Zeeland AtletEtten-Leur††††††††††††† 28-05-17

11††† 59.37†††††††††††††††† Niels Kok††††††††††††††††††††††††††††† 30-04-99††† Flevo Delta†††††††††††† Epe†††††††††††††††††††† 23-04-17

12††† 59.60†††††††††††††††† Davis Hagedoorn††††††††††††††††††††††† 28-09-98††† DEM†††††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

13††† 60.23†††††††††††††††† Ezra Verboom††††††††††††††††††† JB† †††21-11-01††† AV Haarlemmermeer†††††† Heerhugowaard†††††††††† 28-05-17

14††† 60.29†††††††††††††††† Bouke van Belois†††††††††††††††††††††† 17-03-98††† Ciko '66††††††††††††††† Assen†††††††††††††††††† 28-05-17

15††† 60.40†††††††††††††††† Geert de Gouw†††††† †††††††††††††††††††06-11-98††† DAK†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

16††† 60.51†††††††††††††††† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

17††† 60.56†††††††††††††††† Ferrie Hamer††††††††††††††††††† JB†††† 25-02-01††† Haag Atletiek†††††††††† Zoetermeer††††††††††††† 28-05-17

18††† 60.59†††††††††††††††† Richard Middelkoop†††††††††††††††††††† 30-10-98††† Ilion†††††††††††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

19††† 60.79†††† ††††††††††††Jasper de Hon††††††††††††††††††††††††† 08-11-99††† AAC†††††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

20††† 61.01†††††††††††††††† Martijn Geerts††††††††††††††††† JB†††† 28-12-00††† Sparta††††††††††††††††† Zoetermeer††††††††††††† 28-05-17

21††† 61.34†††††††††††††††† Thomas van der Vooren††††††††††††††††† 16-04-98††† Altis†††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

22††† 61.48†††††††††††††††† Mats Tjepkema††††††††††††††††††††††††† 06-07-98††† Lycurgus††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

23††† 61.90†††††††††††††††† Julian van Meggelen†††††††††††† JB†††† 02-08-01††† De Spartaan†††††††††††† Naaldwijk††††††† †††††††28-05-17

24††† 61.98†††††††††††††††† Menno van den Broek†††††††††††† JB†††† 26-10-01††† DJA†††††††††††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 28-05-17

25††† 62.05†††††††††††††††† Koen Roskamp††††††††††††††††††† JB†††† 06-02-01††† BAV†††††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

26††† 62.08†††††††††††††††† Just van Hal†††††††††††††††††††††††††† 02-01-98††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

27††† 62.10†††††††††††††††† Pim Pauel††††††††††††††††††††††††††††† 09-07-98††† AV Haarlem††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 28-05-17

28††† 62.24†††††††††††††††† Daan Jansen††††††††††††††††††††††††††† 27-09-99††† Clytoneus†††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 28-05-17

29††† 62.34†††††††††††††††† Floris Meeuwse††††††††††††††††† JB†††† 03-12-00††† Attila††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

30††† 62.36†††††††††††††††† Nicolaas Romagnoli†††††††††††††††††††† 18-12-99††† GAC-Hilversum†††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

31††† 62.44†††††††††††††††† Nart Pistorius††††††††††††† †††††††††††01-04-99††† Nijmegen Atletiek†††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

32††† 62.55†††††††††††††††† Arjen de Kock††††††††††††††††††††††††† 02-01-99††† Spado†††††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

33††† 62.70†††††††††††††††† Mika Taag†† ††††††††††††††††††††JB†††† 02-06-00††† KAV Holland†††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

34††† 62.73†††††††††††††††† Joep de Wit†††††††††††††††††††† JB†††† 01-03-00††† AV Almere '81†††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

35††† 63.17†††††††††††† ††††Robert Olgers††††††††††††††††††††††††† 09-02-99††† AV NOP††††††††††††††††† Assen†††††††††††††††††† 28-05-17

36††† 63.73†††††††††††††††† Mart-Ruben Nijhuis††††††††††††† JB†††† 20-08-00††† MPM†††††††††††††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

37††† 63.84†††††††††††††††† Luuk Verploegen††††††††††††††††††††††† 15-09-98††† AV Wijchen††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

38††† 64.63†††††††††††††††† Jermo Harper††††††††††††††††††† JB†††† 04-05-01††† Ilion†††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

39††† 64.76†††††††††††††††† Ruben Fix††††††††††††††††††††††††††††† 23-06-98††† De Gemzen†††††††††††††† Assen†††††††††††††††††† 28-05-17

40††† 64.79†††††††††††††††† Jelmer Kootstra††††††††††††††††††††††† 28-07-98††† Impala††††††††††††††††† Vught††† †††††††††††††††07-05-17

41††† 64.98†††††††††††††††† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

 

††††† hoogspringen

1†††† 2.16††††††††††††††††† Sven van Merode††††††††††††††††††††††† 02-10-98 †††Spado†††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 15-07-17

2†††† 2.04††††††††††††††††† Jaden Bernabela†††††††††††††††† JB†††† 03-01-00††† Haag Atletiek†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

3†††† 2.03††††††††††††††††† Rafael Raap†††††††††††††††††††† †††††††18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

4†††† 2.03††††††††††††††††† Stan Nijhuis††††††††††††††††††† JB†††† 19-04-01††† Trias†††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 18-06-17

5†††† 1.98††††††††††††††††† Antonny Ediagbonya††††††††††††† JB†††† 06-03-01††† Ciko '66††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

6†††† 1.98††††††††††††††††† Dirk Aarts†††††††††††††††††††††††††††† 06-04-98††† AV ATH††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

7†††† 1.96††††††††††††††††† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

8†††† 1.95††††††††††††††††† Julian Record††††††††††††††††††††††††† 10-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

9†††† 1.95††††††††††††††††† Sander Smits†††††††††††††††††††††††††† 12-02-99††† Gen. MichaŽlis††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

10††† 1.95††††††††††††††††† Martijn Kroes††††††††††††††††††††††††† 04-01-99††† Nova††††††††††††††††††† Warmenhuizen†††† †††††††19-05-17

11††† 1.95††††††††††††††††† Robin Beks††††††††††††††††††††† JB†††† 20-04-01††† Eindhoven Atletiek††††† Someren†††††††††††††††† 21-05-17

12††† 1.95††††††††††††††††† Michiel de Kwaasteniet†††††††††††††††† 16-07-98††† Spirit-OB†††††††††††††† Spijkenisse†††††††††††† 18-06-17

13††† 1.95††††††††††††††††† Lťon Mak††††††††††††††††††††††† JB†††† 05-09-00††† De Gemzen†††††††††††††† Emmen†††††††††††††††††† 18-06-17

14††† 1.94††††††††††††††††† Rick van de Noort†††††††††††††† JB†††† 17-08-00††† AAV '36† †††††††††††††††Amstelveen††††††††††††† 04-06-17

15††† 1.91††††††††††††††††† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

16††† 1.90††††††††††††††††† Steyn Boersen††††††††††††††††††††††††† 03-03-99††† AV Almere '81†††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

17††† 1.90††††††††††††††††† Vincent Staat††††††††††††††††††††††††† 01-10-98††† Attila††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

18††† 1.90††††††††††††††††† Jeroen Poiesz†††††††††††††† ††††JB†††† 05-04-00††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

19††† 1.90††††††††††††††††† Jasper Slingerland††††††††††††† JB†††† 13-09-00††† Eindhoven Atletiek††††† Someren†††††††††††††††† 21-05-17

20††† 1.90††††††††††††††††† Julian Sas† †††††††††††††††††††††††††††13-10-99††† AV Almere '81†††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

21††† 1.90††††††††††††††††† Wim Vonk†††††††††††††††††††††††††††††† 19-03-98††† Altis†††††††††††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

22††† 1.90††††††††††††† ††††Siem ter Braake†††††††††††††††† JB†††† 30-10-00††† GAC-Hilversum†††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

23††† 1.90††††††††††††††††† Daan Hoogers††††††††††††††††††† JB†††† 02-10-00††† Sprint††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 11-06-17

24††† 1.90††††††††††††††††† Lars Dirkzwager††††††††††††††††††††††† 23-03-98††† Vereniging Zeeland AtletSpijkenisse†††††††††††† 18-06-17

25††† 1.90††††††††††††††††† Joost Sinke†††††††††††††††††††† JB†††† 10-04-01††† Spado†††††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

26††† 1.90††††††††††††††††† Anton Ediagbonya††††††††††††††† JB†††† 06-03-01††† Ciko '66††††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

27††† 1.89††††††††††††††††† Finn Garritsen††††††††††††††††† JB†††† 22-05-00††† AV Argo†††††††††††††††† Stadskanaal†††††††††††† 08-07-17

28††† 1.88††††††††††††††††† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

29††† 1.87††††††††††††††††† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66†††††††† †††††††Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

30††† 1.86††††††††††††††††† Jelle de Jong††††††††††††††††††††††††† 15-02-99††† Lycurgus††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 25-05-17

31††† 1.85††††††††††††††††† Jaro IJpelaar††††††††††††††††††††††††† 31-10-99††† Attila††††††††††††††††† Ede†††††††††††††††††††† 30-04-17

32††† 1.85††††††††††††††††† Koen Stapel††††††††††††††††††††††††††† 09-03-98††† Ilion†††††††††††††††††† Alphen a/d Rijn†††††††† 30-04-17

33††† 1.85††††††††††††††††† Joram van de Bospoort†††††††††† JC† †††24-04-02††† Climax††††††††††††††††† Genderingen†††††††††††† 06-05-17

34††† 1.85††††††††††††††††† Alexander Schrage†††††††††††††† JC†††† 25-04-02††† PAC†††††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 06-05-17

35††† 1.85††††††††††††††††† Tijmen Ottenheim††† †††††††††††††††††††07-10-99††† Leiden Atletiek†††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

36††† 1.85††††††††††††††††† Jordi van der Wal††††††††††††††††††††† 28-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

37††† 1.85††††††††††††††††† Jasper debeij†††††††††††††††††† JB†††† 13-09-00††† Eindhoven Atletiek††††† Eindhoven†††††††††††††† 13-05-17

38††† 1.85††††††††††††††††† Tim Klein†††††††††††††††††††††† JD†††† 02-01-04††† DJA†††††††††††††††††††† Etten-Leur†††††† †††††††19-05-17

39††† 1.85††††††††††††††††† Robin Boersma†††††††††††††††††† JB†††† 13-09-01††† AV NOP††††††††††††††††† Wijchen†††††††††††††††† 21-05-17

40††† 1.85††††††††††††††††† Laurens Handels†††††††††††††††† JB†††† 26-04-00††† Swift†††††††††††††††††† Someren†††††††††††††††† 21-05-17

41††† 1.85††††††††††††††††† Jelle Golbach†††††††††††††††††† JC†††† 07-01-02††† AV Haaksbergen††††††††† Wijchen†††††††††††††††† 21-05-17

42††† 1.85††††††††††††††††† Guido Persoon††††††††††††††††††††††††† 13-03-99††† Olympus '70†††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 28-05-17

43††† 1.85††††††††††††††††† Maarten Debeij††††††††††††††††† JC†††† 26-05-02††† Eindhoven Atletiek††††† Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

44††† 1.85††††††††††††††††† Olaf van de Pavert††††††††††††† JB†††† 03-07-00††† GAC-Hilversum†††††††††† Leiden††††††††††††††††† 11-06-17

45††† 1.85††††††††††††††††† Sjoerd Visser†††††††††††††††††† JB†††† 02-03-00††† Spirit-OB†††††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 11-06-17

46††† 1.85††††††††††††††††† Daan Gielen†††††††††††††††† †††††††††††26-03-98††† Prins Hendrik†††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 18-06-17

47††† 1.85††††††††††††††††† Davis Hagedoorn††††††††††††††††††††††† 28-09-98††† DEM†††††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 18-06-17

48††† 1.85††††††††††††††††† Jasper de Vries†††††††††††††††† JB†††† 27-09-00††† De Sperwers†††††††††††† Emmen†††††††††††††††††† 18-06-17

49††† 1.85††††††††††††††††† Jelmer van Diepen††††††††††††††††††††† 05-09-99††† Lycurgus††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

50††† 1.85††††††††††††† ††††Scott Boesten†††††††††††††††††† JB†††† 17-01-00††† Unitas††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

51††† 1.85††††††††††††††††† Tijmen van Hal††††††††††††††††† JB†††† 24-09-01††† Prins Hendrik†††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

††††† in onderlinge wedstrijd:

††††† 1.90††††††††††††††††† Bram van der Jagt††††††††††††††††††††† 28-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 02-04-17

 

††††† polsstokhoogspringen

1†††† 4.90††††††††††††††††† Koen Stapel††††††††††††††††††††††††††† 09-03-98††† Ilion†††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

2†††† 4.90††††††††††††††††† Koen Koenders††††††††††††††††††††††††† 15-10-98††† Prins Hendrik†††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 13-07-17

3†††† 4.81††††††††††††††††† Lťon Mak†††††††††††††††† †††††††JB†††† 05-09-00††† De Gemzen†††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 10-06-17

4†††† 4.70††††††††††††††††† Rafael Raap††††††††††††††††††††††††††† 18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

5†††† 4.65††††††††††††††††† Glenn Kunst††††††††††††††††††††††††††† 25-10-99††† Haag Atletiek†††††††††† Willemstad††††††††††††† 16-04-17

6†††† 4.60††††††††††††††††† Siem ter Braake†††††††††††††††† JB†††† 30-10-00††† GAC-Hilversum†††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

7†††† 4.50†††††††††† †††††††Philip van de Beek††††††††††††† JB†††† 11-10-00††† Phanos††††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 20-05-17

8†††† 4.50††††††††††††††††† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

9††† †4.50††††††††††††††††† Marnix Kolkman††††††††††††††††† JC†††† 14-02-02††† AV Edam†††††††††††††††† Heiloo††††††††††††††††† 23-06-17

10††† 4.50††††††††††††††††† Rick Hollestelle†††††††††††††††††††††† 10-09-99††† Altis†††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††† ††02-07-17

11††† 4.40††††††††††††††††† Martijn Hoogewerf††††††††††††††††††††† 12-05-98††† KAV Holland†††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

12††† 4.40††††††††††††††††† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

13††† 4.40††††††††††††††††† Jakob PŁtz††††††††††††††††††††† JB†††† 02-02-00††† ATV Venray††††††††††††† Venray†††††††††† †††††††04-07-17

14††† 4.33††††††††††††††††† Jos Hoogewerf†††††††††††††††††† JB†††† 10-01-00††† KAV Holland†††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 09-07-17

15††† 4.30††††††††††††††††† Lars Hierck††††††††††††††††††††††††††† 11-11-98††† Hera††††††††††††††††††† Heerhugowaard†††††††††† 01-04-17

16††† 4.30††††††††††††††††† Mitchell van den Brink†††††††††††††††† 16-04-99††† AV '34††††††††††††††††† Dronten†††††††††††††††† 05-07-17

17††† 4.26††††††††††††††††† Maurits van der Ziel††††††††††† JB†††† 11-05-00††† VAV††††† †††††††††††††††Utrecht†††††††††††††††† 13-07-17

18††† 4.25††††††††††††††††† Daan Spiljard†††††††††††††††††† JB†††† 19-07-00††† PAC†††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

19††† 4.20††††††††††††††††† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

20††† 4.20††††††††††††††††† Gerwin de Haan†††††††††††††††††††††††† 17-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

21††† 4.13††††††††††††††††† Ezra Verboom††††††††††††††† ††††JB†††† 21-11-01††† AV Haarlemmermeer†††††† Lisse†††††††††††††††††† 09-07-17

22††† 4.11††††††††††††††††† Benjamin Coolen†††††††††††††††† JB†††† 04-02-01††† Haag Atletiek†††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 10-06-17

23††† 4.10††††††††††††††††† Bjorn Sloot ††††††††††††††††††††JB†††† 17-03-00††† Atletico '73††††††††††† Assen†††††††††††††††††† 28-05-17

24††† 4.10††††††††††††††††† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

25††† 4.10††††††††††††† ††††Niels Verheugd†††††††††††††††††††††††† 15-07-98††† Sprint††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

26††† 4.10††††††††††††††††† Sjoerd Wezelenburg†††††††††††††††††††† 06-01-99††† Lycurgus††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

27††† 4.01††††††††††††††††† Jordi van der Wal††††††††††††††††††††† 28-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 10-06-17

28††† 4.00††††††††††††††††† Mattias Nab†††††††††††††††††††† JB†††† 07-06-00††† AAV '36†††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 11-06-17

29††† 4.00††††††††††††††††† Duane van Dijkhuizen††††††††††† JC†††† 03-08-02††† Fortius†††††††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 11-06-17

30††† 4.00††††††††††††††††† Arjen de Kock††††††††††††††††††††††††† 02-01-99††† Spado†††††††††††††††††† Vught††† †††††††††††††††02-07-17

31††† 3.91††††††††††††††††† Niels de Groot††††††††††††††††† JB†††† 20-08-00††† AAV '36†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 13-07-17

32††† 3.83††††††††††††††††† Jesper Peterse†††††††††††††††††††††††† 21-04-98††† Trias††††††††††† †††††††Lisse†††††††††††††††††† 09-07-17

33††† 3.83††††††††††††††††† Neal Ott††††††††††††††††††††††† JB†††† 19-05-01††† Phanos††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 09-07-17

34††† 3.81††††††††††††††††† Sam de Paauw††††††††††††††††††† JB†††† 09-08-01††† Haag Atletiek†††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 10-06-17

35††† 3.80††††††††††††††††† Bart Mulder†††††††††††††††††††† JB†††† 02-05-00††† AV Wijchen††††††††††††† Assen†††††††††††††††††† 11-06-17

36††† 3.70††††††††††††††††† Noah Verboom††††††††††††††††††††††† †††02-01-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

37††† 3.70††††††††††††††††† Lars Woudenberg††††††††††††††††††††††† 28-06-99††† AV '34††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

38††† 3.70††††††††††††††††† Aron Blom†††††††††† †††††††††††††††††††04-10-99††† Passaat†††††††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 28-05-17

39††† 3.70††††††††††††††††† Owen Beuckens†††††††††††††††††† JB†††† 04-03-01††† PEC 1910††††††††††††††† Donten††††††††††††††††† 07-06-17

40††† 3.70††††††††††††††††† Sven Roosen†††††††††††††††††††† JB†††† 27-07-01††† Eindhoven Atletiek††††† Tilburg†††††††††††††††† 11-06-17

41††† 3.63††††††††††††††††† Jelle de Jong††††††††††††††††††††††††† 15-02-99††† Lycurgus††††††††††††††† Lisse††††††††††† †††††††09-07-17

42††† 3.61††††††††††††††††† Tom de Pater††††††††††††††††††† JB†††† 26-07-01††† VAV†††††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 10-06-17

43††† 3.60††††††††††††††††† Quinten de Brabander††††††††††† JB†††† 15-06-00††† Olympus '70†††††††††††† Gorinchem†††††††††††††† 25-05-17

44††† 3.60††††††††††††††††† Sjoerd Pastoor††††††††††††††††† JB†††† 23-01-01††† Sprint††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 22-06-17

45††† 3.56††††††††††††††††† Tijn Mallens†††††††††††††††††††††††††† 11-01-99††† Sprint†† †††††††††††††††Breda†††††††††††††††††† 20-04-17

46††† 3.55††††††††††††††††† Sil Negenman††††††††††††††††††† JB†††† 28-05-00††† KAV Holland†††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 05-06-17

47††† 3.55††††††††††††††††† Rick van de Noort†††††††††††††† JB†††† 17-08-00††† AAV '36†††††††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 05-06-17

48††† 3.55††††††††††††††††† Youri Fransen†††††††††††††††††† JB†††† 29-04-01††† GAC-Hilversum†††††††††† Dronten†††††††††††††††† 28-06-17

49††† 3.53††††††††††††††††† Hans Harting††††††††††††††† ††††JB†††† 04-02-00††† AV '47††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 09-07-17

50††† 3.51††††††††††††††††† Yslain Verwaal†††††††††††††††††††††††† 22-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 10-06-17

 

††††† verspringen

1†††† 7.39†††††††††† †1.4†† Rafael Raap††††††††††††††††††††††††††† 18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Grosseto (ITA)††††††††† 22-07-17

2†††† 7.15††††††††††† 0.8†† Alexander Soethout†††††††††††††††††††† 29-09-98††† DEM†††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

3††† †7.13††††††††††† 1.4†† Loic Wondel††††††††††††††††††††††††††† 14-08-98††† R' dam Atletiek†††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

4†††† 7.08††††††††††† 0.5†† Sven Jansons††††††††††††††††††† JB†††† 19-07-01††† Altis†††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††† ††30-06-17

5†††† 7.06††††††††††† -0.8† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

6†††† 7.04††††††††††† 2.0†† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Vught ††††††††††††††††††25-05-17

7†††† 6.89††††††††††† 0.0†† Gijs Mourits†††††††††††††††††††††††††† 23-02-98††† VAV†††††††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

8†††† 6.88††††††††††† 0.5†† Jaden Bernabela†††††††††††††††† JB†††† 03-01-00††† Haag Atletiek ††††††††††Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

9†††† 6.87††††††††††† -0.7† Hugo van den Berg††††††††††††††††††††† 24-10-99††† AV NOP††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

10††† 6.80††††††††††† 0.3†† Julian Record††††††††††††††††††††††††† 10-10-98† ††AV '23††††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 03-06-17

11††† 6.71††††††††††† 1.7†† Julian Sas†††††††††††††††††††††††††††† 13-10-99††† AV Almere '81†††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

12††† 6.67††††††††††† 2.5†† Bram van der Jagt††††††††††††††† ††††††28-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

13††† 6.65††††††††††† 1.5†† Jelle de Jong††††††††††††††††††††††††† 15-02-99††† Lycurgus††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

14††† 6.62††††††††††† 0.6†† Damian Felter††† †††††††††††††††JC†††† 09-04-03††† PAC†††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

15††† 6.60††††††††††† 1.6†† Olav Donker††††††††††††††††††††††††††† 16-02-99††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

16††† 6.60††††††††††† -0.6† Antonny Ediagbonya††††††††††††† JB†††† 06-03-01††† Ciko '66††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

17††† 6.60††††††††††† 1.7†† Sergio van der Meide†††††††††††††††††† 09-09-99††† PAC†††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

18††† 6.52††††††††††† 0.4†† Julian Jansen†††††††††††††††††† JB†††† 27-01-01††† AV NOP††††††††††††††††† Stadskanaal†††††††††††† 08-07-17

19††† 6.51††††††††††† 2.6†† Sven Roosen†††††††††††††††††††† JB†††† 27-07-01††† Eindhoven Atletiek††††† Emmeloord††††††† †††††††13-05-17

20††† 6.50††††††††††† 0.6†† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

21††† 6.48††††††††††† 0.5†† Joppe Stokvis††††††††††††††††††††††††† 01-01-99††† Altis†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 17-04-17

22††† 6.47††††††††††† 0.9†† Lars Woudenberg††††††††††††††††††††††† 28-06-99††† AV '34††††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

23††† 6.44††††††††††† 1.7†† Martijn Hoogewerf††††††††††††††††††††† 12-05-98††† KAV Holland†††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

24††† 6.44††††††††††† -0.4† Sander Smits†††††††††††††††††††††††††† 12-02-99††† Gen. MichaŽlis††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

25††† 6.38††††††††††† 2.7†† Sil Negenman††††††††††††††††††† JB†††† 28-05-00††† KAV Holland†††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

26††† 6.38††††††††††† -0.5† Joshua Wegman†††††††††††††††††† JB†††† 19-02-00††† Leiden Atletiek†††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

27††† 6.35††††††††††† 1.9†† Robin Vliem†††††††††††††††† †††††††††††28-01-98††† Athlos††††††††††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

28††† 6.34††††††††††† 0.5†† Lars Adriaanse††††††††††††††††† JB†††† 07-05-01††† Haag Atletiek†††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 25-05-17

29††† 6.32††††††††††† 0.9†† Jesper Peterse†††††††††††††††††††††††† 21-04-98††† Trias†††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 08-07-17

30††† 6.29††††††††††† 0.0†† Henrik Fischer (†† )†††††††††††††††††† 07-05-98††† Haag Atletiek†††††††††† Zoetermeer††††††††††††† 28-05-17

31††† 6.28††††††††††† 0.8†† Skip Renders†††††††††††††††††††††††††† 03-11-99††† GAC-Hilversum†††††††††† Hilversum†††††††††††††† 09-07-17

32††† 6.27††††††††††† 0.4†† Robin Boersma†††††††††††††††††† JB†††† 13-09-01††† AV NOP††††††††††††††††† Stadskanaal†††††††††††† 08-07-17

33††† 6.26††††††††††† 0.7†† Jorrit Hildebrand†††††††††††††† JB†††† 01-08-00††† Spirit-Lelystad†††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

34††† 6.25††††††††††† 0.2†† Indy Wekker†††††††††††††††††††† JB†††† 10-02-01††† U-Track†††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 25-05-17

35††† 6.22††††††††††† 0.8†† Fabian Biondina†††††††††††††††† JB†††† 03-05-01††† Spado†††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

36††† 6.21††††††††††† 0.0†† Stephan Huis in 't Veld††††††††††††††† 23-07-98††† Spado†††††††††††††††††† Bergen op Zoom††††††††† 08-07-17

37††† 6.20††††††††††† 1.6†† Mees Kappert††††††††††††††††††† JC†††† 16-01-02††† AV Salland††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

38††† 6.20††††††††††† 0.0†† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66†††††††† †††††††Emmen†††††††††††††††††† 18-06-17

39††† 6.20††††††††††† 1.2†† Teun Peeters†††††††††††††††††††††††††† 09-07-99††† Prins Hendrik†††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

40††† 6.17††††††††††† -2.1† Julian Erkelens†††††††††††††††† JB†††† 29-11-01††† Passaat†††††††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 11-06-17

41††† 6.17††††††††††† -0.5† Jasper de Hon††††††††††††††††††††††††† 08-11-99††† AAC†††††††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

42††† 6.17††††††††††† -0.6† Quincy Stjeward†††††††††††††††††††† †††06-08-98††† Phanos††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

43††† 6.14††††††††††† 1.5†† Shemar Martina††††††††††††††††† JB†††† 23-03-01††† Spirit-Lelystad†††††††† Leiden††††††††††††††††† 11-06-17

44††† 6.14††††††††††† 0.0†† Martin Oonincx††††† †††††††††††††††††††26-05-99††† Spado†††††††††††††††††† Bergen op Zoom††††††††† 08-07-17

45††† 6.12††††††††††† -2.1† Kosheen Miran†††††††††††††††††† JC†††† 15-03-02††† Groningen Atletiek††††† Stadskanaal†††††††††††† 24-06-17

46††† 6.10††††††††††† 0.4†† Niels Verheugd†††††††††††††††††††††††† 15-07-98††† Sprint††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 17-04-17

47††† 6.10††††††††††† -0.4† Delano de Oliveira Marreiros††† JB†††† 27-01-00††† KAV Holland†††††††††††† Amsterdam††††††† †††††††25-05-17

48††† 6.10††††††††††† 0.2†† Floris Nolet††††††††††††††††††† JC†††† 02-07-02††† Prins Hendrik†††††††††† Uden††††††††††††††††††† 09-07-17

††††† geen windgegevens bekend:

††††† 6.40††††††††††††††††† Hent van Schoten†††††††††††††††††††††† 14-05-98††† AV Oss '78††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 01-04-17

††††† 6.37††††††††††††††††† Lars Adriaanse††††††††††††††††† JB†††† 07-05-01††† Haag Atletiek†††††††††† Den Haag††††††††††††††† 02-04-17

††††† 6.13††††††††††††††††† Mark van der Linden†††††††† ††††JC†††† 30-01-03††† Haag Atletiek†††††††††† Den Haag††††††††††††††† 14-04-17

††††† 6.10††††††††††††††††† Ferrie Hamer††††††††††††††††††† JB†††† 25-02-01††† Haag Atletiek†††††††††† Den Haag††††††††††††††† 02-04-17

††††† met teveel rugwind:

††††† 7.48††† ††††w†† 2.4†† Alexander Soethout†††††††††††††††††††† 29-09-98††† DEM†††††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

††††† 7.13††††††† w†† 2.1†† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Hoorn†††††††††††††††††† 30-04-17

††††† 6.64††††††† w†† 3.7†† Olav Donker††††††††††††††††††††††††††† 16-02-99††† Prins Hendrik†††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

††††† 6.62††††††† w†† 3.8†† Yaran Wienneke†††††††††††††††††††††††† 09-02-98††† GAC-Hilversum†††††††††† Lisse††††††††† †††††††††25-06-17

††††† 6.54††††††† w†† 2.9†† Sil Negenman††††††††††††††††††† JB†††† 28-05-00††† KAV Holland†††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

††††† 6.45††††††† w†† 5.0†† Jaap van Zevenbergen†††††††††††††††††† 13-04-99††† Fortuna††††††††††††††† †Woerden†††††††††††††††† 30-04-17

††††† 6.45††††††† w†† 2.3†† Quincy Stjeward††††††††††††††††††††††† 06-08-98††† Phanos††††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 20-05-17

††††† 6.43††††††† w†† 3.1†† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 15-07-17

††††† 6.20††††††† w†† 2.6†† Jasper de Hon††††††††††††††††††††††††† 08-11-99††† AAC†††††††††††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 04-06-17

††††† 6.18††††††† w†† 2.3†† Julian Erkelens†††††††††††††††† JB†††† 29-11-01††† Passaat†††††††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 28-05-17

 

 

††††† hink-stap-sprong

1†††† 14.50†††††††††† 0.6†† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

2†††† 13.91†††††††††† -1.1† Loic Wondel††††††††††††††††††††††††††† 14-08-98††† R' dam Atletiek†††††††† Nijmegen††††††††††††††† 18-06-17

3†††† 13.89†††††††††† 2.0†† Alexander Soethout†††††††††††††††††††† 29-09-98††† DEM†††††††††††††††††††† Santpoort†††††††††††††† 30-04-17

4†††† 13.80† †††††††††0.6†† Roy van Zijl†††††††††††††††††††††††††† 08-03-98††† Kronos††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

5†††† 13.79†††††††††† 1.0†† Jamil Hassan†††††††††††††††††††††††††† 25-06-99††† Haag Atletiek†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

6†††† 13.76†††††††††† -0.7† Sander Koops†††††††††††††††††††††††††† 05-02-99††† De Sperwers†††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

7†††† 13.76†††††††††† -0.7† Hent van Schoten†††††††††††††††††††††† 14-05-98††† AV Oss '78††††††††††††† Vught†††††††† ††††††††††02-07-17

8†††† 13.74†††††††††† -1.0† Daan Hoomoedt†††††††††††††††††† JB†††† 09-04-00††† PAC†††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

9†††† 13.69†††††††††† -0.5† Fabian Biondina†††††††††††††††† JB†††† 03-05-01††† Spado†††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

10††† 13.53†††††††††† -1.0† Joshua Wegman†††††††††††††††††† JB†††† 19-02-00††† Leiden Atletiek†††††††† Vught††††††††††† †††††††01-07-17

11††† 13.35†††††††††† 1.2†† Yaran Wienneke†††††††††††††††††††††††† 09-02-98††† GAC-Hilversum†††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

12††† 13.28†††††††††† -0.9† Gijs Mourits†††††††††††††††††††††††††† 23-02-98††† VAV†††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

13††† 13.27†††††††††† 1.5†† Bram van der Jagt††††††††††††††††††††† 28-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

14††† 13.20†††††††††† -1.5† YarŠn Wienneke†††††††††††††††††††††††† 09-02-98††† GAC-Hilversum†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

15††† 13.02†††††††††† 0.8†† Jordi van der Wal††††††††††††††††††††† 28-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

16††† 12.97†††††††††† -0.6† Martijn Geerts††††††††††††††††† JB†††† 28-12-00††† Sparta††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

17††† 12.79†††††††††† 1.3†† Hugo van den Berg††††††††††††††††††††† 24-10-99††† AV NOP††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 17-06-17

18††† 12.76†††††††††† 0.8†† Guido Persoon†††††††††††††† †††††††††††13-03-99††† Olympus '70†††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

19††† 12.72†††††††††† 0.9†† Koen Prud'homme van Reine†††††† JB†††† 12-06-00††† Leiden Atletiek†††††††† Utrecht†††††††††††††††† 21-05-17

20††† 12.66†††††††††† 1.5†† Brett Duff† ††††††††††††††††††††JB†††† 17-07-00††† Sparta††††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 21-05-17

21††† 12.62†††††††††† -1.0† Bob Abotar†††††††††††††††††††††††††††† 12-09-98††† Haag Atletiek†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

22††† 12.60†††††††††† 0.9†† Mattias Nab†††††††††††††††††††† JB†††† 07-06-00††† AAV '36†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

23††† 12.56†††††††††† 0.0†† Antonny Ediagbonya††††††††††††† JB†††† 06-03-01††† Ciko '66††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

24††† 12.53†††††††††† 0.0†† Daan Schuurman††††††††††††††††† JB†††† 30-12-00††† AV '47††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 21-05-17

25††† 12.51†††††††††† -1.0† Matthew Klaver††††††††††††††††† JB†††† 29-05-01††† Phanos††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 21-05-17

26††† 12.48†††††††††† 0.0†† Julian Sas†††††††††††††††††††††††††††† 13-10-99††† AV Almere '81†††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

27††† 12.48†††††††††† 0.8†† Floris Nolet††††††††††††††††††† JC†††† 02-07-02††† Prins Hendrik†††††††††† Drunen†† †††††††††††††††22-06-17

28††† 12.47†††††††††† 1.7†† Ferrie Hamer††††††††††††††††††† JB†††† 25-02-01††† Haag Atletiek†††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

29††† 12.31†††††††††† 0.8†† Jarin van der Kooi††††††††††††† JB†††† 19-03-00††† Impala†††††††††† †††††††Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

30††† 12.22†††††††††† 0.1†† Thomas Petsch††††††††††††††††††††††††† 01-06-99††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

31††† 12.14†††††††††† 0.4†† Robin Boersma†††††††††††††††††† JB†††† 13-09-01††† AV NOP††††††††††††††††† Wijchen†††††††††††††††† 21-05-17

32††† 12.12†††††††††† 0.0†† Marvens Bruinsma††††††††††††††† JB†††† 11-08-01††† AV Heerenveen†††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

33††† 12.11†††††††††† 0.7†† Finn de Graaf†††††††††††††††††† JC† †††20-04-03††† Attila††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

34††† 12.09†††††††††† 0.0†† Jasper de Vries†††††††††††††††† JB†††† 27-09-00††† De Sperwers†††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

35††† 12.08†††††††††† -0.4† Stephan Huis in 't Veld††††††††††††††† 23-07-98††† Spado†††††††††††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

36††† 12.07†††††††††† 2.0†† Joppe Stokvis††††††††††††††††††††††††† 01-01-99††† Altis†††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

37††† 12.01†††††††††† 0.0†† Tom Driessen††††††††††††††††††† JB†††† 14-01-00††† AAV '36†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 21-05-17

38††† 11.95†††††††††† 2.0†† Vyron Saridin††††††††††††††††††††††††† 28-11-99††† DEM†††††††††††††††††††† Haarlem††††††††† †††††††07-05-17

39††† 11.93†††††††††† -2.0† GabriŽl Cornelissen†††††††††††† JB†††† 03-04-01††† GAC-Hilversum†††††††††† Hilversum†††††††††††††† 22-04-17

40††† 11.92†††††††††† 0.9†† Jaro IJpelaar††††††††††††††††††††††††† 31-10-99††† Attila††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

41††† 11.88†††††††††† -0.2† Owen Beuckens†††††††††††††††††† JB†††† 04-03-01††† PEC 1910††††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 19-04-17

42††† 11.88†††††††††† 1.9†† Vincent Staat††††††††††††††††††††††††† 01-10-98††† Attila†† †††††††††††††††Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

43††† 11.82†††††††††† -0.4† Joris van Dreumel†††††††††††††† JB†††† 25-10-01††† Nijmegen Atletiek†††††† Wijchen†††††††††††††††† 21-05-17

44††† 11.81†††††††††† -5.3† Skip Renders†††††††††††††††††††††††††† 03-11-99††† GAC-Hilversum†††††††††† Hilversum†††††††††††††† 22-04-17

††††† geen windgegevens bekend:

††††† 13.19†††††††††††††††† Roy van Zijl†††††††††††††††††††††††††† 08-03-98††† AV Salland††††††††††††† Heerde††††††††††††††††† 08-04-17

††††† 13.09†††††††††††† ††††Jordi van der Wal††††††††††††††††††††† 28-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

††††† 13.00†††††††††††††††† Nils Oude Lenferink†††††††††††† JB†††† 05-05-00††† MPM†††††††††††††††††††† Hengelo†††††††††††††††† 22-06-17

††††† 12.87†††††††††††††††† Guido Persoon††††††††††††††††††††††††† 13-03-99††† Olympus '70†††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 09-06-17

††††† 12.68†††††††††††††††† Geert Elferink†††††††††††††††††††††††† 31-08-98††† DAK†††††††††††††††††††† Gorinchem†††††††††††††† 30-04-17

††††† 12.32†††††††††††††††† Sergio van der Meide†††††††††††††††††† 09-09-99††† PAC†††††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

††††† 12.09†††††††††††††††† Stephan Huis in 't Veld††††††††††††††† 23-07-98††† Spado†††††††††††††††††† Leiden†† †††††††††††††††30-04-17

††††† 11.96†††††††††††††††† Scott Boesten†††††††††††††††††† JB†††† 17-01-00††† Unitas††††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 20-05-17

††††† 11.94†††††††††††††††† Yanick Geluk††††††††††††††††††† JB†††† 12-02-01††† R' dam Atletiek† †††††††Gorinchem†††††††††††††† 30-04-17

††††† 11.85†††††††††††††††† Skip Renders†††††††††††††††††††††††††† 03-11-99††† GAC-Hilversum†††††††††† Amersfoort††††††††††††† 01-07-17

††††† met teveel rugwind:

††††† 14.38†††††† w†† 4.8†† Alexander Soethout††††††† †††††††††††††29-09-98††† DEM†††††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

††††† 13.51†††††† w†† 4.0†† Geert Elferink†††††††††††††††††††††††† 31-08-98††† DAK†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

††††† 12.74†††††† w†† 2.5†† Mattias Nab†††††††††††††††††††† JB†††† 07-06-00††† AAV '36†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 21-05-17

††††† 12.55†††††† w†† 2.1†† Julian Sas†††††††††††††††††††††††††††† 13-10-99††† AV Almere '81†††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

††††† 12.05†††††† w†† 3.2†† Igor Uiterwijk††††††††††††††††† JB†††† 02-10-00††† KAV Holland†††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

 

††††† kogelstoten 6 kg

1†††† 16.65†††††††††††††††† Timo in 't Hout††††††††††††††††††††††† 12-06-98††† PAC†††††††††††††††††††† Hilversum††††† †††††††††22-07-17

2†††† 15.55†††††††††††††††† Mattijs Mols††††††††††††††††††† JB†††† 22-04-00††† Attila††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

3†††† 14.59†††††††††††††††† Shaquille Emanuelson††††††††††† JB†††† 08-01-00††† PAC†††††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

4†††† 14.41†††††††††††††††† Rafael Raap††††††††††††††††††††††††††† 18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Emmeloord††††††† †††††††13-05-17

5†††† 14.08†††††††††††††††† Floris Aarts†††††††††††††††††††††††††† 22-12-98††† AV '23††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

6†††† 14.02†††††††††††††††† Rein van Houwelingen†††††††††††††††††† 22-01-99††† Typhoon†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

7†††† 13.99†††††††††††††††† Jelle de Jong††††††††††††††††††††††††† 15-02-99††† Lycurgus††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

8†††† 13.97†††††††††††††††† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion††† †††††††††††††††Amersfoort††††††††††††† 17-04-17

9†††† 13.75†††††††††††††††† Glenn Pols†††††††††††††††††††††††††††† 19-06-98††† Atledo††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

10††† 13.41†††††††††††††††† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

11††† 13.05†††††††††††††††† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

12††† 13.01†††††††††††††††† Martijn Hoogewerf†††††††††† †††††††††††12-05-98††† KAV Holland†††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

13††† 12.94†††††††††††††††† Roy van Zijl†††††††††††††††††††††††††† 08-03-98††† Kronos††††††††††††††††† Deventer††††††††††††††† 02-06-17

14††† 12.80†††††††††††††††† Ruben Smink †††††††††††††††††††††††††††09-08-99††† AC TION†††††††††††††††† Enschede††††††††††††††† 26-04-17

15††† 12.71†††††††††††††††† Gerwin de Haan†††††††††††††††††††††††† 17-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

16††† 12.63†††††††††††† ††††Noah Verboom†††††††††††††††††††††††††† 02-01-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

17††† 12.60†††††††††††††††† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

18††† 12.52†††††††††††††††† Scott Pols†††††††††††††††††††††††††††† 10-08-99††† Atledo††††††††††††††††† Dongen††††††††††††††††† 08-04-17

19††† 12.50†††††††††††††††† Joep van Es††††††††††††††††††††††††††† 18-04-98††† Prins Hendrik†††††††††† Eindhoven†††††††††††††† 19-05-17

20††† 12.44†††††††††††††††† Wilbert Dennekamp††††††††††††††††††††† 12-01-99††† AV Rijssen††††††††††††† Almelo††††††††††††††††† 24-06-17

21††† 12.42†††††††††††††††† Jeroen Poelert†††††††††††††††††††††††† 21-12-98††† Athlos††††††††††††††††† Vught††† †††††††††††††††01-07-17

22††† 12.38†††††††††††††††† Kiowa Roukema††††††††††††††††††††††††† 02-12-99††† NEA-Volharding††††††††† Purmerend†††††††††††††† 02-04-17

23††† 12.34†††††††††††††††† Lars Woudenberg††††††††††††††††††††††† 28-06-99††† AV '34†††††††††† †††††††Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

24††† 12.32†††††††††††††††† JerŰme Kemper†††††††††††††††††† JB†††† 11-04-00††† Ilion†††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

25††† 12.25†††††††††††††††† Nick Godschalk†††††††††††††††††††††††† 05-09-99††† Unitas††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

26††† 12.23†††††††††††††††† Martijn Beekhuis††††††††††††††† JB†††† 14-04-00††† KAV Holland†††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

27††† 12.22†††††††††††††††† Wim Vonk††††††††††††††††††††††††††† †††19-03-98††† Altis†††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

28††† 12.21†††††††††††††††† Nicholas Mitchell††††††††††††††††††††† 03-02-98††† Atletico '73††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

29††† 12.19†††††††††††††††† Jarin van der Kooi† ††††††††††††JB†††† 19-03-00††† Impala††††††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

30††† 12.08†††††††††††††††† Steyn Boersen††††††††††††††††††††††††† 03-03-99††† AV Almere '81†††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

31††† 12.06†††††††††††††††† Jeremy Pronk†††††††††††††††††††††††††† 13-02-98††† R' dam Atletiek†††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

32††† 11.97†††††††††††††††† Niels Verheugd†††††††††††††††††††††††† 15-07-98††† Sprint††††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

33††† 11.96†††††††††††††††† Jorg Kroon†††††††††††††††††††††††††††† 28-09-99††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

34††† 11.96†††††††††††††††† Alexander Soethout†††††††††††††††††††† 29-09-98††† DEM†††††††††††††††††††† Haarlem††††††††† †††††††07-05-17

35††† 11.95†††††††††††††††† Youko van der Blom††††††††††††† JB†††† 07-05-01††† Leiden Atletiek†††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

36††† 11.92†††††††††††††††† Wolf Nederpel††††††††††††††††††††††††† 09-10-99††† De Spartaan†††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

37††† 11.86†††††††††††††††† Kay Geerlings††††††††††††††††††††††††† 01-01-98††† Spirit-OB†††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

38††† 11.83†††††††††††††††† Maarten Kerckhoffs†††††††††††††††††††† 14-08-98††† AV Wijchen††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

39††† 11.77†††††††††††††††† Daan Pauw††††††††††††††††††††††††††††† 16-03-99††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

40††† 11.73†††††††††††††††† Stephan Huis in 't Veld††††††††††††††† 23-07-98††† Spado†††††††††††††††††† Bergen op Zoom††††††††† 08-07-17

41††† 11.71†††††††††††††††† Kevin Boes†††††††††††††††††††††††††††† 04-03-99††† Start '78†††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

††††† in onderlinge wedstrijd:

††††† 11.78††††††††††††† †††Bram van der Jagt††††††††††††††††††††† 28-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 02-04-17

 

††††† kogelstoten 7,26 kg

1†††† 12.70†††††††††††††††† Nout van den Bos†††††††††††††††††††††† 09-02-98††† Vereniging Zeeland AtletGorinchem††††† †††††††††30-04-17

2†††† 11.99†††††††††††††††† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 15-07-17

3†††† 11.88†††††††††††††††† Noah Verboom†††††††††††††††††††††††††† 02-01-98††† AV Haarlemmermeer††††† †Amsterdam†††††††††††††† 18-06-17

4†††† 11.71†††††††††††††††† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

 

††††† discuswerpen 1,75 kg

1†††† 49.42†††††††††††††††† Shaquille Emanuelson††††††††† ††JB†††† 08-01-00††† PAC†††††††††††††††††††† Vierpolders†††††††††††† 15-06-17

2†††† 47.93†††††††††††††††† Timo in 't Hout††††††††††††††††††††††† 12-06-98††† PAC†††††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 21-04-17

3†††† 46.16†††††††††††††††† Nick Godschalk†††††††††††††††††††††††† 05-09-99††† Unitas††††††††††††††††† Tienen (BEL)††††††††††† 25-05-17

4†††† 45.72†††††††††††††††† Mattijs Mols††††††††††††††††††† JB†††† 22-04-00††† Attila††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

5†††† 43.52†††††††††††††† ††Martijn Hoogewerf††††††††††††††††††††† 12-05-98††† KAV Holland†††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

6†††† 43.35†††††††††††††††† Rafael Raap††††††††††††††††††††††††††† 18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

7†††† 42.98†††††††††††††††† Rein van Houwelingen†††††††††††††††††† 22-01-99††† Typhoon†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

8†††† 42.22†††††††††††††††† Glenn Kunst††††††††††††††††††††††††††† 25-10-99††† Haag Atletiek†††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 09-07-17

9†††† 42.18†††††††††††††††† Jeroen Poelert†††††††††††††††††††††††† 21-12-98††† Athlos††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

10††† 41.69†††††††††††††††† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

11††† 41.13†††††††††††††††† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Gemert†††††††††† †††††††04-06-17

12††† 40.85†††††††††††††††† Rik Goessens†††††††††††††††††††††††††† 30-09-98††† Unitas††††††††††††††††† Eindhoven†††††††††††††† 19-05-17

13††† 40.22†††††††††††††††† Gerwin de Haan†††††††††††††††††††††††† 17-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Heerenveen††††††††††††† 20-05-17

14††† 40.02†††††††††††††††† Lťon Mak††††††††††††††††††††††† JB†††† 05-09-00††† De Gemzen†††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

15††† 39.85†††††††††††††††† Wolf Nederpel††††††††††††††††††††††††† 09-10-99††† De Spartaan†††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 19-05-17

16††† 39.54†††††††††††††††† Glenn Pols†††††††††††††††††††††††††††† 19-06-98††† Atledo††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

17††† 38.88†††††††††††††††† Floris Aarts†††††††††††††††††††††††††† 22-12-98††† AV '23††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

18††† 38.74†††††††††††††††† Lars Woudenberg††††††††††††††††††††††† 28-06-99††† AV '34††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

19††† 37.77†††††††††††††††† Lucas van Klaveren††††††††† †††††††††††11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Zoetermeer††††††††††††† 01-04-17

20††† 37.75†††††††††††††††† Noah Verboom†††††††††††††††††††††††††† 02-01-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

21††† 37.59†††††††††††††††† Scott Pols† †††††††††††††††††††††††††††10-08-99††† Atledo††††††††††††††††† Dongen††††††††††††††††† 08-04-17

22††† 37.43†††††††††††††††† Jorg Kroon†††††††††††††††††††††††††††† 28-09-99††† Prins Hendrik†††††††††† Uden††††††††††††††††††† 17-05-17

23††† 37.32†††††††††††† ††††Marnick Los††††††††††††††††††††††††††† 09-12-98††† Vereniging Zeeland AtletGoes††††††††††††††††††† 11-08-17

24††† 36.86†††††††††††††††† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Zutphen†††††††††††††††† 23-06-17

25††† 36.81†††††††††††††††† FabiŽl Wijnhoven††††††††††††††† JB†††† 24-10-01††† Achilles-Top††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

26††† 36.73†††††††††††††††† Stephan Huis in 't Veld††††††††††††††† 23-07-98††† Spado†††††††††††††††††† Bergen op Zoom††††††††† 08-07-17

27††† 36.70†††††††††††††††† Ruben Smink††††††††††††††††††††††††††† 09-08-99††† AC TION†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

28††† 36.51†††††††††††††††† Arjen de Kock††††††††††††††††††††††††† 02-01-99††† Spado†††††††††††††††††† Gemert†† †††††††††††††††04-06-17

29††† 36.30†††††††††††††††† Rick Hollestelle†††††††††††††††††††††† 10-09-99††† Altis†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 17-04-17

30††† 36.21†††††††††††††††† Wilbert Dennekamp††††††††††††††††††††† 12-01-99††† AV Rijssen†††††† †††††††Almelo††††††††††††††††† 24-06-17

31††† 36.18†††††††††††††††† Yaran Wienneke†††††††††††††††††††††††† 09-02-98††† GAC-Hilversum†††††††††† Hilversum†††††††††††††† 09-04-17

32††† 36.18†††††††††††††††† Daan Pauw††††††††††††††††††††††††††††† 16-03-99††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

33††† 35.43†††††††††††††††† Maarten Kerckhoffs†††††††††††††††††††† 14-08-98††† AV Wijchen††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

34††† 35.36†††††††††††††††† Roy van Zijl††††††††††††††††††††††† †††08-03-98††† Kronos††††††††††††††††† Deventer††††††††††††††† 02-06-17

35††† 35.34†††††††††††††††† Sam van der Pol††††††††††††††††††††††† 02-09-99††† Atledo††††††††††††††††† Dongen††††††††††††††††† 08-04-17

36††† 34.45†††††††††††††††† Olav van Vessem†††† †††††††††††††††††††20-01-98††† Scopias†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 17-04-17

37††† 34.42†††††††††††††††† Julian Record††††††††††††††††††††††††† 10-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

38††† 34.33†††††††††††††††† Bryan van Ingen††††††††††††††††††††††† 27-07-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Lisse†††††††††††††††††† 09-07-17

 

††††† discuswerpen 2 kg

1†††† 39.72†††††††††††††††† Glenn Kunst††††††††††††††††††††††††††† 25-10-99††† Haag Atletiek†††††††††† Alphen a/d Rijn†††††††† 30-04-17

2†††† 37.72†††††††††††††††† Lťon Mak††††††††††††††††††††††† JB†††† 05-09-00††† De Gemzen†††††††††††††† Arnhem†††††††††† †††††††30-04-17

3†††† 36.06†††††††††††††††† Jeroen Poelert†††††††††††††††††††††††† 21-12-98††† Athlos††††††††††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

4†††† 35.99†††††††††††††††† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 16-07-17

5†††† 35.58†††††††††††††††† Rein van Houwelingen†††††††††††††††††† 22-01-99††† Typhoon†††††††††††††††† Gorinchem†††††††††††††† 30-04-17

6†††† 35.27†††††††††††††††† Kay Geerlings††††††††††††††††††††††††† 01-01-98††† Spirit-OB†††††††††††††† Gorinchem†††††††††††††† 30-04-17

7†††† 34.60†††††††††††††††† Roy van Zijl†††††††††††††††††††††††††† 08-03-98††† Kronos††††††††††††††††† Arnhem††††††††††††††††† 30-04-17

8†††† 34.11†††††††††††††††† Stephan Huis in 't Veld††††††††††††††† 23-07-98††† Spado†††††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

 

††††† kogelslingeren 6 kg

1†††† 56.40†††††††††††††††† Ruben Smink††††††††††††††††††††††††††† 09-08-99††† AC TION†††††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 05-03-17

2†††† 55.75†††††††††††††††† Joris Pals††††††††††††††††††††† JB†††† 07-07-00††† Feniks††††††††††††††††† Fršnkisch-Crumbach (GER)03-06-17

3†††† 54.81†††††††††††††††† Stephan Huis in 't Veld††††††††††††††† 23-07-98††† Spado†††††††††††††††††† Bergen op Zoom††††††††† 08-07-17

4†††† 53.85† †††††††††††††††Bryan van Ingen††††††††††††††††††††††† 27-07-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

5†††† 46.60†††††††††††††††† Daan Schade†††††††††††††††††††† JB†††† 06-04-01††† Flevo Delta†††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

6†††† 44.99†††††††††††††††† Rik Goessens†††††††††††††††††††††††††† 30-09-98††† Unitas††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

7†††† 42.72†††††††††††††††† Thieme Schmidt†††††††††††††††††††††††† 16-04-98††† Leiden Atletiek†††††††† Lisse†††††††† ††††††††††25-06-17

8†††† 40.56†††††††††††††††† Tim de Greef††††††††††††††††††† JB†††† 07-05-01††† Altis†††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

9†††† 38.72†††††††††††††††† Quinten van der Veer†††††††††††††††††† 22-07-99††† PAC†††††††††††††††††† ††Rotterdam†††††††††††††† 15-07-17

10††† 37.85†††††††††††††††† Remon van Duijnen††††††††††††††††††††† 09-01-98††† AV '47††††††††††††††††† Boskoop†††††††††††††††† 08-07-17

11††† 36.75†††††††††††††††† Daan Pauw††††††††††††††††††††††††††††† 16-03-99††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

12††† 36.50†††††††††††††††† Justin Hoefmans††††††††††††††††††††††† 31-12-98††† Sprint††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

13††† 35.21†††††††††††††††† Stef Tapking†††††††††††††††††††††††††† 30-06-99††† GAC-Hilversum†††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

14††† 35.06†††††††††††††††† Steyn Boersen††††††††††††††††††††††††† 03-03-99††† AV Almere '81†††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

15††† 31.45†††††††††††††††† Mattijs Mols†††††††††††† †††††††JB†††† 22-04-00††† Attila††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

16††† 31.35†††††††††††††††† Martijn Hoogewerf††††††††††††††††††††† 12-05-98††† KAV Holland†††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

17††† 29.87†††††††††††††††† Jan Eleveld††††††††††††††††††††††††††† 19-07-99††† Feniks††††††††††††††††† Grootebroek†††††††††††† 26-03-17

18††† 29.11†††††††††††††††† Marten Voorberg†††††††††††††††† JB†††† 27-08-00††† Lycurgus††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

19††† 29.07†††††††††††††††† Julian Record††††††††††††††††††††††††† 10-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

20††† 26.04†††††††††††††††† Jeroen Rops††††††††††††††††††††††††††† 20-05-99††† Scorpio†††††††††††††††† Rotterdam††††††† †††††††25-06-17

 

††††† kogelslingeren 7,26 kg

1†††† 47.73†††††††††††††††† Ruben Smink††††††††††††††††††††††††††† 09-08-99††† AC TION†††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

2†††† 46.61†††††††††††††††† Stephan Huis in 't Veld††††††††††††††† 23-07-98††† Spado†††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 14-07-17

3†††† 46.26†††††††††††††††† Joris Pals††††††††††††††††††††† JB†††† 07-07-00††† Feniks††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 14-07-17

4†††† 43.14†††††††††††††††† Bryan van Ingen†††††††††††††† †††††††††27-07-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Amsterdam†††††††††††††† 18-06-17

5†††† 32.73†††††††††††††††† Laurens CorbiŤre†††††††††††††††††††††† 20-04-98††† Clytoneus†††††††††††††† Woerden†††††††††††††††† 30-04-17

6†††† 31.69†††††††††††††††† Max Kuin††††† ††††††††††††††††††JB†††† 13-04-00††† SAV†††††††††††††††††††† Hoorn†††††††††††††††††† 30-04-17

7†††† 28.64†††††††††††††††† Justin Hoefmans††††††††††††††††††††††† 31-12-98††† Sprint††††††††††††††††† Roermond††††††††††††††† 25-03-17

8†††† 25.97†††††††††††††† ††Stef Tapking†††††††††††††††††††††††††† 30-06-99††† GAC-Hilversum†††††††††† Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

 

††††† speerwerpen 800 gram

1†††† 63.77†††††††††††††††† Tom Egbers†††††††††††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ciko '66††††††††††††††† Utrecht††††††† †††††††††11-08-17

2†††† 57.52†††††††††††††††† Julian de Leeuw††††††††††††††††††††††† 06-09-99††† Sprint††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

3†††† 56.89†††††††††††††††† Martijn Hoogewerf††††††††††††††††††††† 12-05-98††† KAV Holland††††††††††† †Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

4†††† 55.79†††††††††††††††† Floris Aarts†††††††††††††††††††††††††† 22-12-98††† AV '23††††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 20-05-17

5†††† 54.09†††††††††††††††† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

6†††† 52.43†††††††††††††††† Rafael Raap††††††††††††††††††††††††††† 18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Grosseto (ITA)††††††††† 23-07-17

7†††† 52.05†††††††††††††††† Helge Giezeman†††††††††††††††††††††††† 16-01-98††† U-Track†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

8†††† 51.98†††††††††††††††† Thomas van Haarlem†††††††††††††††††††† 16-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

9†††† 51.72†††††††††††††††† Elmar Koster††††††††††††† †††††††††††††16-04-98††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

10††† 51.52†††††††††††††††† Gerwin de Haan†††††††††††††††††††††††† 17-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

11††† 51.18†††††††††††††††† Sven Markesteijn†††††††††††††††††††††† 28-07-99††† Spirit-OB†††††††††††††† Gorinchem†††††††††††††† 25-05-17

12††† 51.08†††††††††††††††† Jeroen van Harmelen††††††††††††††††††† 13-10-99††† Avantri†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

13††† 50.51†††††††††† ††††††Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Dronten†††††††††††††††† 17-04-17

14††† 50.38†††††††††††††††† Jori Verroen††††††††††††††††††† JB†††† 19-02-01††† Haag Atletiek†††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

15††† 50.14†††††††††††††††† Bram van der Laan†††††††††††††† JB†††† 15-02-01††† GAC-Hilversum†††††††††† Hilversum†††††††††††††† 09-07-17

16††† 49.98†††††††††††††††† Brian Klinkenberg††††††††††††††††††††† 06-01-99††† Flevo Delta†††††††††††† Dronten††††††††† †††††††17-04-17

17††† 49.31†††††††††††††††† Rick Hollestelle†††††††††††††††††††††† 10-09-99††† Altis†††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

18††† 49.19†††††††††††††††† Robbie Louw (RSA)†††††††††††††† JB†††† 22-05-01††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

19††† 48.99†††††††††††††††† Finnian van der Steenhoven††††† JB†††† 01-05-00††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

20††† 48.90†††††††††††††††† Martijn Beekhuis††††††††††††††† JB†††† 14-04-00††† KAV Holland†††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

21††† 48.21†††††††††††††††† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

22††† 48.01†††††††††††††††† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

23††† 47.55†††††††††††††††† Jelle de Jong††††††††††††††††††††††††† 15-02-99††† Lycurgus††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 09-07-17

24††† 47.48†††††††††††††††† Noah Verboom††††††††††††††† †††††††††††02-01-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Heerhugowaard†††††††††† 28-05-17

25††† 47.38†††††††††††††††† Sjoerd Pastoor††††††††††††††††† JB†††† 23-01-01††† Sprint††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

26††† 47.11†††††††††††††††† Bas van Vliet††††††††††††††††††††††††† 11-05-98††† AV '40††††††††††††††††† Zoetermeer††††††††††††† 28-05-17

27††† 47.04†††††††††††††††† Sjoerd Wezelenburg†††††††††††††††††††† 06-01-99††† Lycurgus††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 20-05-17

28††† 46.93†††††††††††† ††††Tijmen van Straten†††††††††††††††††††† 29-03-98††† Passaat†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

29††† 46.63†††††††††††††††† Youri Sheppard††††††††††††††††† JB†††† 02-10-00††† Spado†††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

30††† 46.49†††††††††††††††† Jelmer Kootstra††††††††††††††††††††††† 28-07-98††† Impala††††††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

31††† 46.10†††††††††††††††† Maarten Kerckhoffs†††††††††††††††††††† 14-08-98††† AV Wijchen††††††††††††† Best††††††††††††††††††† 02-07-17

32††† 45.94†††††††††††††††† Jesper Peterse†††††††††††††††††††††††† 21-04-98††† Trias†††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

33††† 45.52†††††††††††††††† Wilbert Dennekamp††††††††††††††††††††† 12-01-99††† AV Rijssen††††††††††††† Deventer †††††††††††††††02-06-17

34††† 44.93†††††††††††††††† Arno Kapteijns†††††††††††††††††††††††† 06-04-98††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

35††† 44.70†††††††††††††††† Jos Hoogewerf†††††††††††††††††† JB†††† 10-01-00††† KAV Holland††††† †††††††Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

36††† 44.60†††††††††††††††† Jurgen van der Zwet††††††††††††††††††† 16-02-99††† De Spartaan†††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

37††† 44.54†††††††††††††††† Davy Verlinden†††††††††††††††††††††††† 25-02-98††† Spado†††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 01-04-17

38††† 44.54†††††††††††††††† Antonny Ediagbonya††††††††††††† JB†††† 06-03-01††† Ciko '66††††††††††††††† Assen†††††††††††††††††† 28-05-17

39††† 44.49†††††††††††††††† Glenn Pols††††††††††††††††††††††††† †††19-06-98††† Atledo††††††††††††††††† Dongen††††††††††††††††† 08-04-17

40††† 44.43†††††††††††††††† Koen Prud'homme van Reine†††††† JB†††† 12-06-00††† Leiden Atletiek†††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

41††† 44.38†††††††††††††††† Kiowa Roukema†††††† †††††††††††††††††††02-12-99††† NEA-Volharding††††††††† Purmerend†††††††††††††† 02-04-17

42††† 44.19†††††††††††††††† Joep van Es††††††††††††††††††††††††††† 18-04-98††† Prins Hendrik†††††††††† Breda†††††††††††††††††† 28-05-17

43††† 44.11†††††††††††††††† Lťon Mak††††††††††††††††††††††† JB†††† 05-09-00††† De Gemzen†††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

44††† 44.10†††††††††††††††† Wim Vonk†††††††††††††††††††††††††††††† 19-03-98††† Altis†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 17-04-17

††††† in onderlinge wedstrijd:

1†††† 44.88†††††††††††††††† Julian Record††††††††††††††††††††††††† 10-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 02-04-17

 

††††† gewichtwerpen 11,34 kg

1†††† 17.10†††††††††††††††† Ruben Smink††††††††††††††††††† ††††††††09-08-99††† AC TION†††††††††††††††† Eindhoven†††††††††††††† 04-02-17

2†††† 13.25†††††††††††††††† Justin Hoefmans††††††††††††††††††††††† 31-12-98††† Sprint††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 09-07-17

3†††† 11.77†††††††††††††††† Quinten van der Veer†††††††††††††††††† 22-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 15-07-17

 

††††† 10-kamp†††††††††††††† 100m† * ver†† * kogel * hoog * 400m *110mH*discus* polsh*speer* 1500m * windgegevens

1†††† 7893††††††††††††††††† Rafael Raap††††††††† ††††††††††††††††††18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,08 * 7,25 * 14,41 * 2,03 * 49,85 * 14,30 * 42,83 * 4,70 * 50,56 * 4.37,45 * 0,4 * 2,3 * 0,7

2†††† 7169††††††††††††††††† Scott Boon††††††† †††††††††††††††††††††26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,40 * 6,95 * 13,05 * 1,96 * 50,88 * 15,65 * 41,13 * 4,30 * 44,63 * 4.35,48 * 0,0 * 1,6 * 0,0

3†††† 7084††††††††††††††††† Lauri Hulleman ††††††††††††††††††††††††18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,39 * 6,90 * 12,60 * 1,91 * 49,94 * 15,44 * 34,60 * 4,00 * 51,07 * 4.27,44 * 0,4 * 1,5 * 0,7

4†††† 6915††††††††††††††††† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,53 * 6,50 * 13,06 * 1,88 * 51,45 * 15,06 * 36,10 * 4,40 * 48,21 * 4.47,24 * 0,4 * 0,6 * 0,7

5†††† 6868††††††††††††††††† Martijn Hoogewerf††††††††††††††††††††† 12-05-98††† KAV Holland†††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,40 * 6,42 * 13,01 * 1,76 * 53,78 * 14,77 * 42,37 * 4,40 * 50,48 * 4.55,31 * 0,4 * 1,4 * 0,7

6†††† 6470††††††††††††††††† Gerwin de Haan†††††††††††††††††††††††† 17-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Stadskanaal†††††††††††† 09-07-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,75 * 6,04 * 12,51 * 1,82 * 52,88 * 15,81 * 39,20 * 4,20 * 49,17 * 5.00,90 * 1,0 * 1,6 * 1,8

7†††† 6300††††††††††††††††† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,62 * 6,11 * 12,81 * 1,87 * 54,51 * 16,01 * 36,38 * 4,10 * 41,09 * 4.57,60 * 0,0 * -1,1 * 0,0

8†††† 6228†††††††††††††††† †Jesper Peterse†††††††††††††††††††††††† 21-04-98††† Trias†††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 09-07-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,52 * 6,32 * 10,73 * 1,80 * 53,14 * 15,29 * 32,55 * 3,83 * 43,12 * 4.52,6 * 2,6 * 0,9 * 2,2

9†††† 6020†††††††††††††† †††Glenn Kunst††††††††††††††††††††††††††† 25-10-99††† Haag Atletiek†††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

††††††††††††††††††††††††††† 12,05 * 5,62 * 11,09 * 1,72 * 53,87 * 16,14 * 40,52 * 4,10 * 41,52 * 4.50,37 * 0,0 * 0,7 * 0,9

10††† 6009††††††††††† ††††††Jelle de Jong††††††††††††††††††††††††† 15-02-99††† Lycurgus††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 09-07-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,62 * 6,44 * 12,37 * 1,83 * 53,62 * 15,40 * 31,31 * 3,63 * 47,55 * 5.51,73 * 1,9 * 0,8 * 2,2

11††† 5749††††††††††††††††† Arjen de Kock††††††††††††††††††††††††† 02-01-99††† Spado†††††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,99 * 5,89 * 11,15 * 1,78 * 56,54 * 16,27 * 36,51 * 3,90 * 43,40 * 5.19,75 * 0,0 * -0,3 * 0,9

12††† 5698††††††††††††††††† Floris Aarts†††††††††††††††††††††††††† 22-12-98††† AV '23††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 09-07-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,47 * 5,93 * 13,36 * 1,68 * 54,94 * 15,98 * 37,39 * 2,73 * 55,00 * 6.04,28 * 2,6 * 0,8 * 2,2

13††† 5559††††††††††††††††† Lars Woudenberg††††††††††††††††††††††† 28-06-99††† AV '34††††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,73 * 6,15 * 12,34 * 1,78 * 53,18 * 15,88 *††† NM * 3,50 * 43,33 * 4.52,36 * 0,0 * -1,7 * 0,0

14††† 5557††††††††††††††††† Wim Vonk†††††††††††††††††††††††††††††† 19-03-98††† Altis†††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,82 * 5,93 * 11,74 * 1,79 * 55,04 * 17,71 * 31,71 * 3,20 * 41,97 * 4.59,07 * 0,4 * -0,1 * 0,5

15††† 5307††††††††††††††††† Jari Kouwen††††††††††††††††††††††††††† 21-07-98††† AC Ommen††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

††††††††††††††††††††††††††† 12,22 * 5,70 * 10,50 * 1,79 * 55,53 * 16,78 * 32,68 * 3,50 * 35,43 * 5.21,84 * 0,4 * 0,4 * 0,5

16††† 5236††††††††††††††††† Maarten Kerckhoffs†††††††††††††††††††† 14-08-98††† AV Wijchen††††††††††††† Best††††††††††††††††††† 02-07-17

††††††††††††††††††††††††††† 12,26 * 5,74 * 11,64 * 1,68 * 56,74 * 18,52 * 32,15 * 3,36 * 46,1 * 5.10,44 * 0 * 0,4 * 0,4

17††† 5229††††††††††††††††† Just van Hal†††††††††††††††††††††††††† 02-01-98††† Prins Hendrik†††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

††††††††††††††††††††††††††† 12,22 * 5,86 * 10,20 * 1,66 * 57,14 * 17,06 * 30,01 * 3,50 * 39,66 * 5.04,04 * 0,0 * -1,0 * 0,9

18††† 5190††††††††††††††††† Hugo van den Berg††††††††††††††††††††† 24-10-99††† AV NOP††††††††††††††††† Stadskanaal†††††††††††† 09-07-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,73 * 6,64 * 10,88 * 1,79 * 57,10 * 16,47 * 31,94 * 2,50 * 34,50 * 5.53,29 * 1,0 * 1,2 * 1,8

19††† 5137††††††††††††††††† Jasper de Hon††††††††††††††††††††††††† 08-11-99††† AAC†††††††††††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 05-06-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,94 * 6,20 * 09,40 * 1,74 * 53,92 * 17,19 * 25,07 * 3,35 * 32,04 * 5.23,99 * 1,8 * 2,6 * 0,9

20††† 5095††††††††††††††††† Bouke van Belois†††††††††††††††††††††† 17-03-98††† Ciko '66††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

††††††††††††††††††††††††††† 12,62 * 5,21 * 09,07 * 1,60 * 53,87 * 17,50 * 30,75 * 3,30 * 34,21 * 4.28,07 * 0,0 * 0,4 * 0,9

 

††††† 4 x 100 meter clubteams

1†††† 43.31†††††††††††††††† Rotterdam††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† PAC†††††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

2†††† 44.11†††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††Attila††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

3†††† 44.61†††††††††††††††† Haarlem††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AV Haarlem††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

4†††† 44.62†††††††††††††††† Arnhem††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††Ciko '66††††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

5†††† 44.73†††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Sparta††††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 21-05-17

6†††† 44.74†††††††††††††† ††Eindhoven†††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Eindhoven Atletiek††††† Someren†††††††††††††††† 21-05-17

7†††† 44.83†††††††††††††††† Bergen op Zoom†††††††††††††††††††††††††††††††††††† Spado†††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

8†††† 44.97†††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Haag Atletiek†††††††††† Oud Beijerland††††††††† 21-05-17

9†††† 44.99†††††††††††††††† Vught††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Prins Hendrik†††††††††† Zwolle†††††††††† †††††††25-06-17

10††† 45.12†††††††††††††††† Boskoop†††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† AV '47††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 11-06-17

11††† 45.27†††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† KAV Holland†††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 21-05-17

12††† 45.31†††††††††††††††† Amersfoort†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Altis†††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

13††† 45.31†††††††††††††††† Nijmegen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nijmegen Atletiek†††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

14††† 45.36†††††††††††††††† Alphen aan de Rijn††††††††††††† JB†††††††††††††††† AAV '36†††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 11-06-17

15††† 45.39†††††††††††††††† Woerden†††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††Clytoneus†††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

16††† 45.46†††††††††††††††† Hilversum††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GAC-Hilversum†††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

17††† 45.56†††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††††††† ††††JB†††††††††††††††† De Spartaan†††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 21-05-17

18††† 45.60†††††††††††††††† Dronten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Flevo Delta†††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

19††† 45.62†††††††††††††††† Breda†††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††Sprint††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

20††† 45.68†††††††††††††††† Amsterdam††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AV '23††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

21††† 45.74†††††††††††† ††††Heerhugowaard†††††††††††††††††† JC†††††††††††††††† Hera††††††††††††††††††† Alkmaar†††††††††††††††† 27-05-17

22††† 46.00†††††††††††††††† Helmond†††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† HAC†††††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 11-06-17

23††† 46.00†††††††††††††††† Rotterdam††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† R' dam Atletiek†††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

24††† 46.02†††††††††††††††† Zoetermeer†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ilion†††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

25††† 46.06†††††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† PEC 1910††††††††††††††† Assen†††††††††††††††††† 11-06-17

26††† 46.27†††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Leiden Atletiek†††††††† Utrecht† †††††††††††††††21-05-17

27††† 46.30†††††††††††††††† Beverwijk††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DEM†††††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

28††† 46.37†††††††††††††††† Oud-Beijerland††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Spirit-OB††††††† †††††††Oud Beijerland††††††††† 21-05-17

29††† 46.41†††††††††††††††† Krommenie†††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Lycurgus††††††††††††††† Heerhugowaard†††††††††† 11-06-17

30††† 46.45†††††††††††††††† Dordrecht†††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Fortius†††††††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 11-06-17

31††† 46.56†††††††††††††††† Apeldoorn††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AV '34††††††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

32††† 46.63†††††††††††††††† Gouda†††††††††††††††††††††††††† JB† †††††††††††††††AV Gouda††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 21-05-17

33††† 46.70†††††††††††††††† Roermond††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Swift†††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 11-06-17

34††† 46.73†††††††††††††††† Brielle†††††††††††† ††††††††††††JB†††††††††††††††† Voorne Atletiek†††††††† Etten-Leur††††††††††††† 11-06-17

35††† 46.90†††††††††††††††† Barendrecht††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Energie†††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

36††† 46.97†††††††††††††††† Heerde†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† De Gemzen†††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

37††† 47.16†††††††††††††††† Groningen†††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Groningen Atletiek††††† Assen††††††††††† †††††††11-06-17

38††† 47.18†††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Phanos††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 21-05-17

39††† 47.39†††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††††††††††† JC†††††††††††††††† Feniks††††††††††††††††† Bussum††††††††††††††††† 10-06-17

40††† 47.44†††††††††††††††† Purmerend†††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† NEA-Volharding††††††††† Heerhugowaard†††††††††† 11-06-17

41††† 47.49†††††††††††††††† Huizen††††††††††††††††††††††††† JC†††††††††††††††† Zuidwal† †††††††††††††††Bussum††††††††††††††††† 10-06-17

42††† 47.60†††††††††††††††† Roosendaal††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† THOR††††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 11-06-17

43††† 47.66†††††††††††††††† Wijchen†††††††††††††††††††††††† JB††††††††† †††††††AV Wijchen††††††††††††† Wijchen†††††††††††††††† 21-05-17

44††† 47.67†††††††††††††††† Heiloo††††††††††††††††††††††††† JC†††††††††††††††† Trias†††††††††††††††††† Hoorn†††††††††††††††††† 10-06-17

45††† 47.77†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††††††† ††††JB†††††††††††††††† Hellas††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 21-05-17

46††† 47.86†††††††††††††††† Ede††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Climax††††††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

47††† 47.93†††††††††††††††† Gorinchem†† ††††††††††††††††††††JB†††††††††††††††† Typhoon†††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 21-05-17

48††† 47.95†††††††††††††††† Meppel†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† De Sprinter†††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

 

††††† 4 x 100 meter

1† †††41.33††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nat. Ploeg††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

††††††††††††††††††††††††††† Shaquille Haverkamp - Isayah Broers - Daan Lubberdink - Levi Hazes

3†††† 46.51†††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††JC†††††††††††††††† ZHM†††††††††††††††††††† Bergen op Zoom††††††††† 24-06-17

4†††† 47.09†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† JC†††††††††††††††† Rijnmond††††††††††††††† Bergen op Zoom††††††††† 24-06-17

 

 

††††† 4 x 400 meter clubteams

1†††† 3.31,80†††††††††††††† Haarlem††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† KAV Holland†††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

2†††† 3.33,07†††††††††††††† Haarlem††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AV Haarlem†††††††††† †††Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

3†††† 3.34,28†††††††††††††† Amsterdam††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AV '23††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

4†††† 3.34,94†††††††††††††† Den Haag†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Haag Atletiek†††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

5†††† 3.36,06†††††††††††††† Zoetermeer†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ilion†††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

6†††† 3.36,11†††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††Olympus '70†††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

7†††† 3.37,73†††††††††††††† Hilversum††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GAC-Hilversum†††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

8†††† 3.38,45†††††††††††††† Leiden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leiden Atletiek†††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

9†††† 3.38,81†††††††††††††† Almere†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AV Almere '81†††††††††† Haarlem††††††††† †††††††07-05-17

10††† 3.38,89†††††††††††††† Drunen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DAK†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

11††† 3.40,82†††††††††††††† Beverwijk††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DEM†††††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

12††† 3.42,96†††††††††††††† Bergen op Zoom†††††††††††††††††††††††††††††††††††† Spado†††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

13††† 3.43,04†††††††††††††† Nijmegen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nijmegen Atletiek†††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

14††† 3.45,03†††††††††††††† Lisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† De Spartaan†††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

††††† in onderlinge wedstrijd: