≠≠Dit is de jaarranglijst JONGENS A over 2017 die wordt bijgehouden door de werkgroep statistiek van de Atletiekunie

 

De laatste officiele versie is van: 21 juni 2017
Deze ranglijst is laatst geactualiseerd op:
25 juni 2017

LET OP: We werken momenteel hard om een achterstand in te lopen, dus sommige uitslagen ontbreken nog in deze lijsten.

Alle op- en aanmerkingen, correcties en aanvullingen (inclusief datum en plaats) zijn welkom. E-mail naar: Wilmar Kortleever.

 

100 meter

10.62†††††††††† 0.2†† Shaquille Haverkamp††††††††††††††††††† 10-01-99††† AV Gouda††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 06-03-17

10.65†††††††††† 0.8†† Joris van Gool†††††††††††††††††††††††† 04-04-98††† Spiridon††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

10.71†††††††††† -1.3† Isayah Boers†††††††††††††††††††††††††† 19-06-99††† Phanos††††††††††††††††† Geneve (SUI)††††††††††† 10-06-17

10.80†††††††††† 1.2†† Jim van Gorkum†††††††††††††††††††††††† 26-01-98† ††Spado†††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

10.81†††††††††† 1.2†† Calvin Hoogland††††††††††††††††††††††† 30-05-98††† AV Castricum††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

10.84†††††††††† 0.8†† Levi Hazes††††††††††††††††††††† JB†††† 07-01-00††† AV '23††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

10.87†††††††††† 1.6†† Onyema Adigida††††††††††††††††† JB†††† 07-01-00††† Phanos††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

10.93†††††††††† 0.4†† Dominique Zwiep††††††††††††††††††††††† 14-07-99††† R' dam Atletiek†††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

10.95†††††††††† 1.3†† Jordan Knops††††††††††††††††††† JB†††† 12-02-00††† Voorne Atletiek†††††††† Oud Beijerland††††††††† 21-05-17

10.98†††††††††† 1.4†† Sawa Bezelev†††††††††††††††††††††††††† 13-07-98††† Athlos††††††††††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

11.01†††††††††† 1.1†† Daan Lubberdink††††††††††††††††††††††† 31-08-99††† Ciko '66††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

11.08†††††††††† 0.4†† Rafael Raap††††††††††††††††††††††††††† 18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

11.08†††††††††† 1.3†† Isiah Emanuelson††††††††††††††† JC†††† 03-06-02††† PAC†††††††††††††††††††† Oud Beijerland†††††† †††21-05-17

11.16†††††††††† 0.0†† Christopher Williamson†††††††††††††††† 07-04-98††† Vitalis†††††††††††††††† Hoorn†††††††††††††††††† 30-04-17

11.18†††††††††† 0.6†† Milo Zech Wallebroek†††††††††††††††††† 06-08-99††† Leiden Atletiek†††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

11.20†††††††††† 2.0†† Keitharo Oosterwolde††††††††††† JC†††† 17-02-02††† AV Almere '81†††††††††† Hagen (GER)†††††††††††† 16-06-17

11.21†††††††††† 0.0†† Pierre ten Holder†††††††††††††† JB†††† 09-11-00††† PEC 1910††††††††††††††† Assen††††††† †††††††††††11-06-17

11.23†††††††††† 0.5†† Sven Jansons††††††††††††††††††† JB†††† 19-07-01††† Altis†††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

11.23†††††††††† 1.0†† Niels Beks†††††††††††††††††††††††††††† 29-09-98††† Attila††††††††††††††††† Vught††† †††††††††††††††25-05-17

11.23†††††††††† 1.5†† Jordy Kluft††††††††††††††††††††††††††† 04-02-98††† DEM†††††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

11.25†††††††††† 1.5†† Netanel Dorothea††††††††††††††† JB†††† 22-11-00††† Sparta††††††††††††††††† Zoetermeer††††††††††††† 28-05-17

11.27†††††††††† 0.1†† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Epe†††††††††††††††††††† 23-04-17

11.27†††††††††† 1.4†† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

11.28†††††††††† 1.3†† Bryan Pronk††††††††††††††††††††††††††† 22-06-99††† PAC†††††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 21-04-17

11.28†††††††††† 1.6†† Jamaal Awad††††††††††††††††††††††††††† 01-01-98††† DEM††††††††††††††††† †††Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

11.28†††††††††† 0.6†† Sil Negenman††††††††††††††††††† JB†††† 28-05-00††† KAV Holland†††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 04-06-17

11.30†††††††††† 1.4†† Kieran Roelf†††††††††††††††††††††††††† 15-07-98††† Hollandia††††††† †††††††Drachten††††††††††††††† 28-05-17

11.33†††††††††† 1.8†† Gino van Wijk†††††††††††††††††† JC†††† 20-02-02††† Lycurgus††††††††††††††† Hagen (GER)†††††††††††† 16-06-17

11.34†††††††††† 0.8†† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion††††††† †††††††††††Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

11.34†††††††††† 0.0†† Tygo van der Weijer†††††††††††† JB†††† 18-07-00††† HAC†††††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 11-06-17

11.34†††††††††† 1.8†† Alberto Biswane†††††††††††††††† JB†††† 01-11-00††† Olympus '70†††††††††††† Hilversum†††††††††††††† 18-06-17

11.35†††††††††† 1.8†† GabriŽl Cornelissen†††††††††††† JB†††† 03-04-01††† GAC-Hilversum†††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

11.36†††††††††† 1.8†† Yaran Wienneke†††††††††††††††††††††††† 09-02-98††† GAC-Hilversum†††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

11.36†††††††††† 1.8†† Ezra Amokwandoh††††††††††††††††††††††† 17-11-98††† AV '23††††††††††††††††† Hilversum†††††††††††††† 18-06-17

11.36†††††††††† 0.9†† Maarten Emmaneel††††††††††††††† JB†††† 10-09-00††† Nova††††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 18-06-17

11.36†††††††††† -0.6† Cedrych van der Graaff††††††††† JB†††† 24-11-99††† Energie†††††††††††††††† Spijkenisse†††††††††††† 18-06-17

11.38†††††††††† 0.9†† Ruben de Vries†††††††††††††††††††††††† 07-02-98††† R' dam Atletiek†††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

11.40†††††††††† 0.4†† Martijn Hoogewerf††††††††††††††††††††† 12-05-98††† KAV Holland†††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

11.40†††††††††† 1.3†† Daan Hoomoedt†††††††††††††††††† JB†††† 09-04-00††† PAC†††††††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 21-05-17

11.42†††††††††† 1.4†† Koen van Ruremonde†††††††††††††††††††† 18-11-98††† GVAC††††††††††††††††††† Eindhoven†††††††††††††† 30-04-17

11.42†††††††††† 1.5†† Sebastiaan Verhoeven††††††††††† JB†††† 24-12-00††† Sparta††††††††††††††††† Zoetermeer††††††††††††† 28-05-17

11.43†††††††††† -0.4† Marnix van der Burg†††††††††††† JC†††† 22-01-02††† Leiden Atletiek†††††††† Utrecht††††††††††††† †††21-05-17

11.44†††††††††† -0.7† Pelle Gelderblom†††††††††††††††††††††† 27-07-98††† Vereniging Zeeland AtletBreda†††††††††††††††††† 12-05-17

11.45†††††††††† 0.4†† Lťon Mak††††††††††††††††††††††† JB†††† 05-09-00††† De Gemzen†††††††††††††† Emmeloord††††††† †††††††13-05-17

11.45†††††††††† 1.4†† LuismiguŽl Randt††††††††††††††† JB†††† 16-08-00††† SAV†††††††††††††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

11.48†††††††††† 1.6†† Mischa Lips†††††††††††††††††††† JB†††† 29-06-00††† Ilion†††††††††††††††††† Haarlem††††† †††††††††††07-05-17

11.48†††††††††† 0.4†† Bram van der Jagt††††††††††††††††††††† 28-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

11.48†††††††††† -0.2† Koen Hoedjes††††††††††††††††††† JC†††† 27-06-02††† Hera††††††††††††††††††† Hagen (GER)†††††††††††† 16-06-17

11.49†††††††††† 1.3†† Nsikak Ekpo†††††††††††††††††††† JC†††† 14-04-03††† Haag Atletiek†††††††††† Oud Beijerland††††††††† 21-05-17

11.50†††††††††† 1.8†† Stijn van Weegberg†††††††††††††††††††† 26-03-98††† Leiden Atletiek†††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

11.50†††††††††† 0.9†† Kristian Mos†††††††††††††††††††††††††† 04-09-99††† AV Heerenveen†††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

11.50†††††††††† 0.9†† Gijs van Beilen†††††††††††††††† JB†††† 09-05-00††† PEC 1910††††††††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

11.50†††††††††† 0.8†† Wislet de Hair†††††††††††††††††††††††† 02-06-99††† Spado†††††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 06-03-17

11.51†††††††††† 1.4†† Jaap van Zevenbergen†††††††††††††††††† 13-04-99††† Fortuna††††††††††††† †††Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

11.51†††††††††† 1.3†† Ezra Verboom††††††††††††††††††† JB†††† 21-11-01††† AV Haarlemmermeer†††††† Heerhugowaard†††††††††† 28-05-17

11.51†††††††††† 0.0†† Pim van Bakel†††††††††††††††††† JB†††† 21-11-01††† Prins Hendrik††† †††††††Tilburg†††††††††††††††† 11-06-17

11.53†††††††††† 0.4†† Julian Jansen†††††††††††††††††† JB†††† 27-01-01††† AV NOP††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

11.53†††††††††† 1.2†† Sven Roosen†††††††††††††††††††† JB†††† 27-07-01††† Eindhoven Atletiek††††† Valkenswaard††††††††††† 30-05-17

geen windgegevens bekend:

11.14†††††††††††††††† Netanel Dorothea††††††††††††††† JB†††† 22-11-00††† Sparta††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 09-06-17

11.31†††††††††††††††† Koen Koenders†††††††††††††††††††† †††††15-10-98††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

11.48†††††††††††††††† Mischa Lips†††††††††††††††††††† JB†††† 29-06-00††† Ilion†††††††††††††††††† Zoetermeer††††††††††††† 01-04-17

11.50†††††††††††††††† Gino van Wijk†††††††††††††††† ††JC†††† 20-02-02††† Lycurgus††††††††††††††† Hoorn†††††††††††††††††† 10-06-17

11.52†††††††††††††††† Danu Mulyo†††††††††††††††††††††††††††† 28-04-99††† AC TION†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

11.52†††††††††††††††† Stijn Tromp†††††††††††††† †††††††††††††21-05-98††† De Gemzen†††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

met teveel rugwind:

10.53†††††† w†† 2.1†† Shaquille Haverkamp††††††††††††††††††† 10-01-99††† AV Gouda††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

10.85†††††† w†† 2.2†† Dominique Zwiep††††††††††††††††††††††† 14-07-99††† R' dam Atletiek†††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

11.16†††††† w†† 2.4†† Bryan Pronk††††††††††††††††††††††††††† 22-06-99††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

11.18†††††† w†† 2.7†† Cedrych van der Graaf††††††††††††††††† 24-11-99††† Energie†††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

11.20†††††† w†† 2.4†† Niels Beks†††††††††††††††††††††††††††† 29-09-98††† Attila††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

11.27†††††† w†† 3.8†† Kristian Mos†††††††††††††††††††††††††† 04-09-99††† AV Heerenveen†††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

11.28†††††† w†† 2.6†† GabriŽl Cornelissen†††††††††††† JB†††† 03-04-01††† GAC-Hilversum†††††††††† Leiden†††††††††††††† †††11-06-17

11.29†††††† w†† 2.9†† Koen Hoedjes††††††††††††††††††† JC†††† 27-06-02††† Hera††††††††††††††††††† Warmenhuizen††††††††††† 10-06-17

11.42†††††† w†† 2.6†† Marnix van der Burg†††††††††††† JC†††† 22-01-02††† Leiden Atletiek†††††††† Leiden†††††††††† †††††††11-06-17

11.44†††††† w†† 2.4†† Henrik Fischer (†† )†††††††††††††††††† 07-05-98††† Haag Atletiek†††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

11.46†††††† w†† 2.2†† Pim van Bakel†††††††††††††††††† JB†††† 21-11-01††† Prins Hendrik†††††††††† Vught††††††† †††††††††††25-05-17

11.46†††††† w†† 2.6†† Mischa Lips†††††††††††††††††††† JB†††† 29-06-00††† Ilion†††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 11-06-17

11.49†††††† w†† 3.8†† Deon Plak†††††††††††††††††††††† JB†††† 03-05-00††† AV Almere '81†††††††††† Drachten †††††††††††††††28-05-17

11.51†††††† w†† 3.0†† Jan Polman†††††††††††††††††††††††††††† 29-03-99††† Nijmegen Atletiek†††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

 

150 meter

15.87†††††††††† 0.0†† Onyema Adigida††††††††††††††††† JB†††† 07-01-00††† Phanos††††††††††† ††††††Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

16.22†††††††††† 0.4†† Daan Lubberdink††††††††††††††††††††††† 31-08-99††† Ciko '66††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

16.52†††††††††† 0.0†† Calvin Hoogland††††††††††††††††††††††† 30-05-98††† AV Castricum† ††††††††††Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

16.70†††††††††† 0.1†† Isiah Emanuelson††††††††††††††† JC†††† 03-06-02††† PAC†††††††††††††††††††† Spijkenisse†††††††††††† 27-05-17

16.91†††††††††† 0.8†† Sven Jansons††††††††††††††††††† JB†††† 19-07-01††† Altis†††† ††††††††††††††Amersfoort††††††††††††† 17-04-17

 

200 meter

21.27†††††††††† -0.7† Isayah Boers†††††††††††††††††††††††††† 19-06-99††† Phanos††††††††††††††††† Geneve (SUI)††††††††††† 10-06-17

21.55†††††††††† 0.9†† Onyema Adigida††††††††††††††††† JB†††† 07-01-00††† Phanos††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 25-05-17

21.79†††††††††† -0.2† Daan Lubberdink††††††††††††††††††††††† 31-08-99††† Ciko '66††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

21.83†††††††††† 1.8†† Sawa Bezelev†††††††††††††††††††††††††† 13-07-98††† Athlos††††††††††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

21.92†††††††††† 0.3†† Mustafa Hassan Mahamuud††††††††††††††† 01-07-98††† Haag Atletiek†††††††††† Coral Gables (USA)††††† 08-04-17

21.94†††††††††† 1.3†† Jim van Gorkum†††††††††††††††††††††††† 26-01-98††† Spado†††††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

22.18†††††††††† 1.9†† Dominique Zwiep††††††††††††††††††††††† 14-07-99††† R' dam Atletiek†††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

22.24†††††††††† 1.4†† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

22.43†††††††††† -0.3† Levi Hazes††††††††††††††††††††† JB†††† 07-01-00††† AV '23††††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 06-03-17

22.50†††††††††† 0.2†† Calvin Hoogland††††††††††††††††††††††† 30-05-98††† AV Castricum††††††††††† Uden††††††††††††††††††† 17-05-17

22.52†††††††††† 0.6†† Jordan Knops††††††††††††††††††† JB†††† 12-02-00††† Voorne Atletiek†††††††† Oordegem (BEL)†††††† †††27-05-17

22.53†††††††††† -0.1† Loic Wondel††††††††††††††††††††††††††† 14-08-98††† R' dam Atletiek†††††††† Breda†††††††††††††††††† 28-05-17

22.56†††††††††† 0.4†† Bryan Pronk††††††††††††††††††††††††††† 22-06-99††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen†††††††††† †††††††07-05-17

22.58†††††††††† 1.1†† Isiah Emanuelson††††††††††††††† JC†††† 03-06-02††† PAC†††††††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 21-05-17

22.60†††††††††† 1.4†† GabriŽl Cornelissen†††††††††††† JB†††† 03-04-01††† GAC-Hilversum†††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

22.66†††††††††† -0.1† Lars van Hoeven††††††††††††††††††††††† 06-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

22.67†††††††††† 1.8†† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

22.69†††††††††† 1.5†† Keitharo Oosterwolde††††††††††† JC†††† 17-02-02††† AV Almere '81†††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 25-05-17

22.70†††††††††† 0.4†† Niels Beks†††††††††††††††††††††††††††† 29-09-98††† Attila††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

22.74†††††††††† 0.6†† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 17-04-17

22.74†††††††††† 0.9†† Kosheen Miran†††††††††††††††††† JC†††† 15-03-02††† Groningen Atletiek††††† Amsterdam†††††††††††††† 25-05-17

22.74†††††††††† 0.9†† Tijn Vaessen††††††††††††††††††† JB†††† 22-05-00††† Swift†††††††††††††††††† Uden††††††††††††††††††† 28-05-17

22.75†††††††††† -0.4† Maarten Emmaneel††††††††††††††† JB†††† 10-09-00††† Nova†††††††††††††††† †††Amsterdam†††††††††††††† 18-06-17

22.76†††††††††† -1.3† Pim van Bakel†††††††††††††††††† JB†††† 21-11-01††† Prins Hendrik†††††††††† Someren†††††††††††††††† 21-05-17

22.76†††††††††† -1.6† Milo Zech Wallebroek†††††††††††††††††† 06-08-99††† Leiden Atletiek† †††††††Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

22.77†††††††††† 1.5†† Pelle Gelderblom†††††††††††††††††††††† 27-07-98††† Vereniging Zeeland AtletGorinchem†††††††††††††† 30-04-17

22.77†††††††††† -4.0† Christopher Williamson†††††††††††††††† 07-04-98††† Vitalis††††† †††††††††††Hoorn†††††††††††††††††† 30-04-17

22.78†††††††††† -0.1† Marnix van der Burg†††††††††††† JC†††† 22-01-02††† Leiden Atletiek†††††††† Utrecht†††††††††††††††† 21-05-17

22.78†††††††††† -0.4† Jordy Kluft††††††††††††††††††††††††††† 04-02-98††† DEM††††† †††††††††††††††Amsterdam†††††††††††††† 18-06-17

22.84†††††††††† -1.5† Koen van Ruremonde†††††††††††††††††††† 18-11-98††† GVAC††††††††††††††††††† Eindhoven†††††††††††††† 30-04-17

22.85†††††††††† 0.7†† Deon Plak†††††††††††††††††††††† JB†††† 03-05-00††† AV Almere '81†††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

22.87†††††††††† 0.6†† Ruben de Vries†††††††††††††††††††††††† 07-02-98††† R' dam Atletiek†††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

22.90†††††††††† -0.1† Pierre ten Holder†††††††††††††† JB†††† 09-11-00††† PEC 1910††††††††††††††† Wijchen†††††††††††††††† 21-05-17

22.90†††††††††† -0.1† Sven Jansons††††††††††††††††††† JB†††† 19-07-01††† Altis†††††††††††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

22.92†††††††††† 0.4†† Henrik Fischer (†† )†††††††††††††††††† 07-05-98††† Haag Atletiek†††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

22.92†††††††††† 0.8†† Stijn Tromp††††††††††††††††††††††††††† 21-05-98††† De Gemzen†††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

22.94†††††††††† -0.7† Jan Polman†††††††††††††††††††††††††††† 29-03-99††† Nijmegen Atletiek†††††† Nijmegen††††††††††††††† 18-06-17

22.95†††††††††† 0.6†† Tunji Abisoye††††††††††††††††††††††††† 30-01-00††† Ciko '66††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 06-03-17

22.98†††††††††† 1.4†† Stijn van Weegberg†††††††††††††††††††† 26-03-98††† Leiden Atletiek†††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

23.02†††††††††† 0.7†† Sil Negenman††††††††††††††††††† JB†††† 28-05-00††† KAV Holland†††††††††††† Amsterdam††††††††††† †††21-05-17

23.03†††††††††† 0.4†† Gawie Louw (RSA)†††††††††††††††††††††† 18-02-99††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

23.05†††††††††† 0.3†† Cedrych van der Graaff††††††††† JB†††† 24-11-99††† Energie†††††††††††††††† Etten-Leur†††††† †††††††28-05-17

23.08†††††††††† 0.3†† Kristian Mos†††††††††††††††††††††††††† 04-09-99††† AV Heerenveen†††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

23.08†††††††††† 1.0†† Thom Clemens†††††††††††††††††††††††††† 24-03-99††† Hellas††††††††††††††††† Emmeloord††† †††††††††††17-06-17

23.10†††††††††† -0.4† Brian Versluis†††††††††††††††††††††††† 11-07-99††† Atverni†††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 08-04-17

23.11†††††††††† 0.3†† Gijs van Beilen†††††††††††††††† JB†††† 09-05-00††† PEC 1910††††††††††††††† Drachten †††††††††††††††28-05-17

23.15†††††††††† 0.9†† Tygo van de Weijer††††††††††††† JB†††† 18-07-00††† HAC†††††††††††††††††††† Uden††††††††††††††††††† 28-05-17

23.19†††††††††† -0.5† Sander Koops†††††††††††††††††††††††††† 05-02-99††† De Sperwers†††††††††††† Emmen†††††††††††††††††† 18-06-17

23.20†††††††††† 0.2†† Henrik Kok††††††††††††††††††††† JB†††† 17-04-01††† Atverni†††††††††††††††† Soest†††††††††††††††††† 16-06-17

23.22†††††††††† 0.4†† Timo Brandehof†††††††††††††††††††††††† 31-08-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Santpoort†††††††††††††† 30-04-17

23.23†††††††††† 0.0†† Quinten van Ommen†††††††††††††† JC†††† 04-01-02††† Achilles-Top††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 06-03-17

23.25†††††††††† -0.4† Brent van de Blaak†††††††††††††††††††† 03-02-99††† Climax†††††††††††††† †††Nijmegen††††††††††††††† 18-06-17

23.28†††††††††† -0.3† Alberto Biswane†††††††††††††††† JB†††† 01-11-00††† Olympus '70†††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 28-05-17

23.28†††††††††† -2.2† Bram van Hastenberg††††††††††††††††††† 19-02-98††† U-Track††††††††† †††††††Den Haag††††††††††††††† 18-06-17

23.28†††††††††† -0.4† Ezra Verboom††††††††††††††††††† JB†††† 21-11-01††† AV Haarlemmermeer†††††† Amsterdam†††††††††††††† 18-06-17

betere handtijden:

22.8††††††††††† 1.5†† Jamaal Awad††††††††††††††††††††††††††† 01-01-98††† DEM†††††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

geen windgegevens bekend:

22.54†††††††††††††††† Isiah Emanuelson††††††††††††††† JC†††† 03-06-02††† PAC†††††††††††††††††††† Breda†††††††††††††††††† 12-05-17

22.95†††††††††††††††† Sven Roosen††† †††††††††††††††††JB†††† 27-07-01††† Eindhoven Atletiek††††† Veldhoven†††††††††††††† 07-04-17

met teveel rugwind:

21.29†††††† w†† 3.0†† Onyema Adigida††††††††††††††††† JB†††† 07-01-00††† Phanos††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 25-05-17

22.65†††††† w†† 2.2†† Timo Brandehof†††††††††††††††††††††††† 31-08-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Heerhugowaard†††††††††† 28-05-17

23.00†††††† w†† 2.1†† Gijs van Beilen†††††††††††††††† JB†††† 09-05-00††† PEC 1910††††††††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

23.11†††††† w†† 2.9†† Jay Beelen††††††††††††††††††††† JB†††† 29-08-00††† Trias†††††††††††††††††† Heerhugowaard†††††††††† 28-05-17

23.21†††††† w†† 5.3†† Mitchell Emmers††††††††††††††††††††††† 22-04-98††† Attila††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 09-06-17

23.22†††††† w†† 2.1†† Brent van de Blaak†††††††††††††††††††† 03-02-99††† Climax††††††††††††††††† Arnhem††††††††††††††††† 01-06-17

betere handtijden:

21.1††††††† w†† 2.4†† Isayah Boers†††††††††††††††††††††††††† 19-06-99††† Phanos††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

22.2††††††† w†† 2.4†† Sil Negenman††††††††††††††††††† JB†††† 28-05-00††† KAV Holland†††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

22.4††††††† w†† 2.4†† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

 

300 meter

35.62†††††††††††††††† Quinten van Ommen†††††††††††††† JC†††† 04-01-02††† Achilles-Top††††††††††† Aken (GER)††††††††††††† ?

36.08†††††††††††††††† Calvin Hoogland††††††††††††††††††††††† 30-05-98††† AV Castricum††††† ††††††Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

36.28†††††††††††††††† Lars Van Hoeven††††††††††††††††††††††† 06-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Steenwijk†††††††††††††† 01-04-17

36.71†††††††††††††††† Maurik de Groot††††††††††††††††††††††† 14-04-99††† Haag Atletiek ††††††††††Den Haag††††††††††††††† 02-04-17

 

400 meter

47.40†††††††††††††††† Ramsey Angela††††††††††††††††††††††††† 06-11-99††† PAC†††††††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

48.72†††††††††††††††† Gawie Louw (RSA)†††††††††††††††††††††† 18-02-99†† †PAC†††††††††††††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

49.39†††††††††††††††† Lars van Hoeven††††††††††††††††††††††† 06-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

49.54†††††††††††††††† Thieme Schmidt†††††††††††††††††††††††† 16-04-98††† Leiden Atletiek†††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

49.71†††††††††††††††† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

49.73†††††††††††††††† Bram van der Jagt††††††††††††††††††††† 28-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 20-05-17

49.73†††††††††††††††† Pelle Gelderblom†††††††††††††††††††††† 27-07-98††† Vereniging Zeeland AtletTilburg†††††††††††††††† 05-06-17

49.83†††††††††††††††† Brian Versluis††††††††††††††††††††††† †11-07-99††† Atverni†††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 08-04-17

49.85†††††††††††††††† Rafael Raap††††††††††††††††††††††††††† 18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

49.94†††††††††††††††† Lucas van Klaveren††††††††††††††† †††††11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

50.06†††††††††††††††† Tunji Abisoye†††††††††††††††††† JB†††† 30-01-00††† Ciko '66††††††††††††††† Emmen†††††††††††††††††† 18-06-17

50.09†††††††††††††††† Pierre ten Holder†††††††††††† ††JB†††† 09-11-00††† PEC 1910††††††††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

50.29†††††††††††††††† Djoao Lobles††††††††††††††††††† JB†††† 14-01-01††† Noordkop††††††††††††††† Heerhugowaard†††††††††† 28-05-17

50.40†††††††††††††††† Henrik Kok††††††††††††††††††††† JB†††† 17-04-01††† Atverni†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

50.42†††††††††††††††† Quinten van Ommen†††††††††††††† JC†††† 04-01-02††† Achilles-Top††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

50.43†††††††††††††††† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

50.43†††††††††††††††† Timo Brandehof†††††††††††††††††††††††† 31-08-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Amsterdam†††††††††††††† 18-06-17

50.49†††††††††††††††† Samuel Chapple†††††††††††††††††††††††† 23-11-98††† Olympus '70†††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 28-05-17

50.58†††††††††††††††† Stijn van Weegberg†††††††††††††††††††† 26-03-98††† Leiden Atletiek†††††††† Veenendaal†††††††††† †††18-06-17

50.92†††††††††††††††† Sem Verweij††††††††††††††††††††††††††† 27-08-99††† Hylas†††††††††††††††††† Hilversum†††††††††††††† 18-06-17

51.05†††††††††††††††† Jurriaan de Rijk†††††††††††††††††††††† 01-09-99††† Haag Atletiek†††††††††† Alphen a/d Rijn† †††††††30-04-17

51.12†††††††††††††††† Julian Freeke†††††††††††††††††† JB†††† 12-11-00††† AV Almere '81†††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

51.17†††††††††††††††† Sil Negenman††††††††††††††††††† JB†††† 28-05-00††† KAV Holland†††††††††††† Emmeloord††† †††††††††††13-05-17

51.44†††††††††††††††† Bram van Hastenberg††††††††††††††††††† 19-02-98††† U-Track†††††††††††††††† Alphen a/d Rijn†††††††† 30-04-17

51.45†††††††††††††††† Milan le Bruin††††††††††††††††† JB†††† 13-05-00††† PAC†††††††††††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 11-06-17

51.49†††††††††††††††† Sven Roosen†††††††††††††††††††† JB†††† 27-07-01††† Eindhoven Atletiek††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

51.52†††††††††††††††† Cain Rutgers†††††††††††††††††††††††††† 01-11-99††† AV Almere '81†††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

51.67†††††††††††††††† Najib Hassan††††††††††††††††††† JB†††† 01-07-01††† PAC†††††††††††††††††††† Gorinchem†††††††††††††† 30-04-17

51.73†††††††††††††††† Ludo van Nieuwenhuizen††††††††† JB†††† 01-02-01††† AAV '36†††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 11-06-17

51.79†††††††††††††††† Toon IJzerman††††††††††††††††††††††††† 07-03-98††† Eindhoven Atletiek††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

51.79†††††††††††††††† Thomas van der Heijde††††††††††††††††† 13-05-98††† Tempo††††††††††††††† †††Den Haag††††††††††††††† 18-06-17

51.80†††††††††††††††† Ezra Verboom††††††††††††††††††† JB†††† 21-11-01††† AV Haarlemmermeer†††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

51.83†††††††††††††††† Niels Kok††††††††††††††††††††††††††††† 30-04-99††† Flevo Delta††††† †††††††Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

51.84†††††††††††††††† Thijs Heemskerk††††††††††††††††††††††† 23-01-98††† AKU†††††††††††††††††††† Santpoort†††††††††††††† 30-04-17

51.93†††††††††††††††† Stijn van Nierop†††††††††††††††††††††† 05-01-99††† DAK††††††††† †††††††††††Etten-Leur††††††††††††† 28-05-17

52.04†††††††††††††††† Mika Taag†††††††††††††††††††††† JB†††† 02-06-00††† KAV Holland†††††††††††† Heerhugowaard†††††††††† 11-06-17

52.04†††††††††††††††† Tom Benerink†††††††††††††††††††††††††† 17-02-98††† MPM††††† †††††††††††††††Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

52.06†††††††††††††††† Martin Oonincx†††††††††††††††††††††††† 26-05-99††† Spado†††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

52.16†††††††††††††††† Hans Harting††††††††††††††††††† JB†††† 04-02-00††† AV '47††††††††††††††††† Alphen a/d Rijn†††††††† 30-04-17

52.17†††††††††††††††† Jurgen van der Zwet††††††††††††††††††† 16-02-99††† De Spartaan†††††††††††† Hilversum†††††††††††††† 18-06-17

52.19†††††††††††††††† Luuk Wiebenga†††††††††††††††††† JB†††† 01-11-00††† AV Heerenveen†††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

52.22†††††††††††††††† Timo Stegink††††††††††††††††††† JB†††† 24-05-00††† AV Castricum††††††††††† Warmenhuizen††††††††††† 19-05-17

52.23†††††††††††††††† Dominique Zwiep††††††††††††††††††††††† 14-07-99††† R' dam Atletiek†††††††† Breda†††††††††††††††††† 28-05-17

52.23†††††††††††††††† Thom Clemens†††††††††††††††††††††††††† 24-03-99††† Hellas††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

52.24†††††††††††††††† Stephan van der Jagt††††††††††† JB†††† 14-07-01††† AV '47††††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 18-06-17

52.26†††††††††††††††† Lťon Mak††††††††††††††††††††††† JB†††† 05-09-00††† De Gemzen†††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

52.31†††††††††††††††† Sem Verwey†††††††††††††††††††††††††††† 27-08-99††† Hylas†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 17-04-17

52.34†††††††††††††††† Twan Pormes††††††††††††††††††††††††††† 27-07-98††† AV Zaanland†††††††††††† Castricum††††††††††† †††07-06-17

52.35†††††††††††††††† Simon van der Horst††††††††††††††††††† 15-12-99††† Fit†††††††††††††††††††† Alphen a/d Rijn†††††††† 30-04-17

52.46†††††††††††††††† Lars Adriaanse††††††††††††††††† JB†††† 07-05-01††† Haag Atletiek†††††††††† Emmeloord††††††† †††††††13-05-17

 

800 meter

1.50,32†††††††††††††† Robin van Riel††††††††††††††††† JB†††† 30-04-00††† Attila††††††††††††††††† Huizingen (BEL)†††††††† 10-06-17

1.51,53†††††††††††††† Samuel Chapple†††††††††††††††††††††††† 23-11-98††† Olympus '70†††††††††††† Huizingen (BEL)†††††††† 10-06-17

1.51,90†††††††††††††† Tom de Gelder††††††††††††††††††††††††† 07-10-98††† Olympus '70†††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

1.52,23†††††††††††††† Samuel Chapple†††††††††††††††††††††††† 23-11-98††† Olympus í70†††††††††† ††Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

1.52,57†††††††††††††† Brian Versluis†††††††††††††††††††††††† 11-07-99††† Atverni†††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

1.52,64†††††††††††††† Najib Hassan††††††††††††††††††† JB†††† 01-07-01††† PAC†††††††††††††† ††††††Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

1.52,67†††††††††††††† Djoao Lobles††††††††††††††††††† JB†††† 14-01-01††† Noordkop††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

1.52,99†††††††††††††† Twan Pormes††††††††††††††††††††††††††† 27-07-98††† AV Zaanland†† ††††††††††Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

1.53,62†††††††††††††† Lars van Hoeven††††††††††††††††††††††† 06-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

1.54,55†††††††††††††† Jelte van Atten††††††††††††††††††††††† 09-03-98††† Leiden Atletiek†††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

1.55,17†††††††††††††† Sam Kraaijeveld††††††††††††††††††††††† 27-03-99††† Passaat†††††††††††††††† Huizingen (BEL)†††††††† 10-06-17

1.55,88†††††††††††††† Rick van Riel†††††††††††††††††† JC†††† 15-02-02††† Attila††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

1.56,47†††††††††††††† Guus Winkelmolen†††††††††††††††††††††† 11-05-98††† Swift†††††††††††††††††† Roermond††††††††††††††† 18-06-17

1.56,51†††††††††††††† Jens van Gelderen††††††††††††††††††††† 13-08-99††† Lycurgus††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

1.56,71†††††††††††††† Stan Schipperen†††††††††††††††† JB†††† 29-11-01††† Scorpio†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

1.56,72†††††††††††††† Tim Verbaandert†††††††††††††††† JB†††† 17-07-00† ††Eindhoven Atletiek††††† Eindhoven†††††††††††††† 19-05-17

1.57,09†††††††††††††† Cain Rutgers†††††††††††††††††††††††††† 01-11-99††† AV Almere '81†††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

1.57,19†††††††††††††† Stan van Helmond†††††††††††††††††††††† 12-02-98††† Eindhoven Atletiek††††† Eindhoven†††††††††††††† 19-05-17

1.57,63†††††††††††††† Kelvin Baartwijk††††††††††††††† JB†††† 18-08-00††† AV Almere '81†††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

1.57,77†††††††††††††† Timo Stegink††††††††††††††††††† JB†††† 24-05-00††† AV Castricum††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

1.57,79†††††††††††††† Jelle de Roon†††††††††††††††††† JB†††† 14-06-00††† Atledo††††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

1.57,97†††††††††††††† Hugo Roelofsen†††††††††††††††††††††††† 19-05-99††† AV Castricum††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

1.58,02†††††††††††††† Reinder Prince†††††††††††††††††††††††† 16-11-99††† Triathlon†††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 02-06-17

1.58,10†††††††††††††† Aron Koning††††††††††††††††††††††††††† 09-11-99††† De Keien††††††††††††††† Roermond††††††††††††††† 18-06-17

1.58,29†††††††††††††† Tom Benerink†††††††††††††††††††††††††† 17-02-98††† MPM†††††††††††††††††††† Wageningen†††††††††† †††16-06-17

1.58,34†††††††††††††† Bouke van Belois†††††††††††††††††††††† 17-03-98††† Ciko '66††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

1.58,37†††††††††††††† Bezuayehu Petersen††††††††††††† JB†††† 27-02-01††† AV '56††††††††††††††††† Vught††††††††††† †††††††25-05-17

1.58,55†††††††††††††† Tim Verbeek††††††††††††††††††††††††††† 13-12-98††† Cifla†††††††††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

1.58,69†††††††††††††† Victor van der Wel†††††††††††††††††††† 21-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Vught††††††† †††††††††††25-05-17

1.58,81†††††††††††††† Thom Reynders††††††††††††††††††††††††† 02-07-99††† Unitas††††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

1.58,82†††††††††††††† Ludo van Nieuwenhuizen††††††††† JB†††† 01-02-01††† AAV '36†††††††††††††††† Utrecht† †††††††††††††††21-05-17

1.58,82†††††††††††††† Wiel Wijnen††††††††††††††††††††††††††† 30-01-98††† Hellas††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 02-06-17

1.58,86†††††††††††††† Thomas Kwint††††††††††††††††††† JB†††† 01-07-00††† Groningen Atletiek††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

1.59,12†††††††††††††† Rik Reijers††††††††††††††††††††††††††† 06-03-98††† Atletico '73††††††††††† Emmen†††††††††††††††††† 18-06-17

1.59,26†††††††††††††† Bob te Lindert†††††††††††††††††††††††† 12-10-98††† AV Argo†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

1.59,40†††††††††††††† Ibrahim† Abdi Ali†††††††††††††† JB†††† 01-01-01††† Hanzesport††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

1.59,49†††††††††††††† Noah Baltus†††††††††††††††††††† JC†††† 03-02-02††† SAV††††††††††††††††† †††Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

1.59,56†††††††††††††† Niels Visser†††††††††††††††††††††††††† 11-11-99††† Jahn II†††††††††††††††† Emmen†††††††††††††††††† 18-06-17

1.59,56†††††††††††††† Brik van Dusseldorp†††††††††††† JC†††† 09-10-02††† Typhoon††††††††† †††††††Hagen (GER)†††††††††††† 16-06-17

1.59,69†††††††††††††† Fabian Pusceddu†††††††††††††††† JB†††† 07-01-01††† Lycurgus††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

2.00,03†††††††††††††† Tristan Slobben††††††††††††††††††††††† 26-05-98††† Trias††††††† †††††††††††Utrecht†††††††††††††††† 02-06-17

2.00,03†††††††††††††† Kwint Thomas††††††††††††††††††† JB†††† 01-07-00††† Groningen Atletiek††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

2.00,21†††††††††††††† Siemer Eerik††††††††††††††††††† JB††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

2.00,21†††††††††††††† Abdikhani Mohamed††††††††††††††††††††† 25-09-99††† Cifla†††††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 19-05-17

2.00,30†††††††††††††† Jens Peeters††††††††††††††††††† JB†††† 05-08-01††† Eindhoven Atletiek††††† Eindhoven†††††††††††††† 02-05-17

2.00,38†††††††††††††† Jurriaan Odekerken†††††††††††††††††††† 16-07-99††† Trias†††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 18-06-17

2.00,49†††††††††††††† Rens Simons††††††††††††††††††††††††††† 27-11-98††† Venloop Running Team††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

2.00,51†††††††††††††† Justin Lam†††††††††††††††††††††††††††† 13-06-99††† AV Almere '81†††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 02-06-17

2.00,54†††††††††††††† Hidde Leenders††††††††††††††††† JB†††† 18-05-00††† AV Oss '78††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

2.00,61†††††††††††††† Tristan Valkenburg†††††††††††††††††††† 27-03-98††† Olympus '70†††††††††††† Hilversum†††††††††††††† 18-06-17

2.01,00†††††††††††††† Milan Scheepers†††††††††††††††† JB†††† 19-01-01††† Unitas††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

in onderlinge wedstrijd:

1.59,0††††††††††††††† Mudesir Awal Aman††††††††††††††††††††† 14-03-99††† AV Argo†††††††††††††††† Doetinchem††††††††††††† 25-03-17

 

1000 meter

2.24,42†††††††††††††† Bram Anderiessen†††††††††††††††††††††† 01-08-99††† AKU†††††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

2.29,12†††††††††††††† Djoao Lobles††††††††††††††††††† JB†††† 14-01-01††† Noordkop††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

2.30,77†††††††††††††† Twan Pormes††††††††††††††††††††††††††† 27-07-98††† AV Zaanland†††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

2.30,81†††††††††††††† Guus Winkelmolen†††††††††††††††††††††† 11-05-98††† Swift†††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

2.31,03†††††††††††††† Jelte van Atten††††††††††††††††††††††† 09-03-98††† Leiden Atletiek†††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

2.31,78†††††††††††††† Lars van Hoeven††††††††††††††††††††††† 06-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

2.32,10†††††††††††††† Cain Rutgers†††††††††††††††††††††††††† 01-11-99††† AV Almere '81†††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

2.34,57†††††††††††††† Tim Verbaandert†††††††††††††††† JB†††† 17-07-00††† Eindhoven Atletiek††††† Veldhoven†††††††††††††† 07-04-17

2.34,60†††††††††††††† Ibrahim Abdi Ali††††††††††††††† JB†††† 01-01-01††† Hanzesport††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

2.35,01†††††††††††††† Thom Reynders††††††††††††††††††††††††† 02-07-99††† Unitas††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

2.35,45†††††††††††††† Thymon Houben††††††††††††††††††††††††† 07-01-98††† Unitas††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

2.36,64†††††††††††††† Aron Koning††††††††††††††††††††††††††† 09-11-99††† De Keien††††††††††††††† Veldhoven†††††††††††††† 07-04-17

2.37,11†††††††††††††† Tristan Slobben††††††††††††††††††††††† 26-05-98††† Trias†††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

2.38,27†††††††††††††† Jens van Gelderen††††††††††††††††† ††††13-08-99††† Lycurgus††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

2.38,31†††††††††††††† Jelle de Roon†††††††††††††††††† JB†††† 14-06-00††† Atledo††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

2.38,39†††††††††††††† Juul Knoester††††††††††††††††† †JB†††† 03-07-00††† GVAC††††††††††††††††††† Veldhoven†††††††††††††† 07-04-17

2.38,61†††††††††††††† Hans Harting††††††††††††††††††† JB†††† 04-02-00††† AV '47††††††††††††††††† Barendrecht†††††††††††† 01-06-17

2.39,79†††††††††††††† Zeb Beelen†††††††††††††††† †††††JB†††† 29-10-00††† De Spartaan†††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

2.39,97†††††††††††††† Koen van Duijnhoven††††††††††††††††††† 07-11-98††† THOR††††††††††††††††††† Arnhem††††††††††††††††† 01-06-17

 

1500 meter

3.45,85†††††††††††††† Bram Anderiessen†††††††††††††††††††††† 01-08-99††† AKU†††††††††††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

3.53,58†††††††††††††† Djoao Lobles††††††††††††††††††† JB†††† 14-01-01††† Noordkop††††††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

3.53,80†††††††††††††† Najib Hassan††††††††††††††††††† JB†††† 01-07-01††† PAC†††††††††††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

3.54,89†††††††††††††† Bob te Lindert†††††††††††††††††††††††† 12-10-98††† AV Argo†††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

3.59,02†††††††††††††† Stan Schipperen†††††††††††††††† JB†††† 29-11-01††† Scorpio†††††††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

3.59,30†††††††††††††† Cain Rutgers†††††††††††††††††††††††††† 01-11-99††† AV Almere '81†††††††††† Wageningen††††††††††††† 19-05-17

3.59,54†††††††††††††† Tom de Gelder††††††††††††††††††††††††† 07-10-98††† Olympus '70†††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 28-05-17

4.01,08†††††††††††††† Robin van Riel††††††††††††††††† JB†††† 30-04-00††† Attila††††††††††††††††† Breda††††††††††††††† †††28-05-17

3.56,34†††††††††††††† Tim Verbaandert†††††††††††††††† JB†††† 17-07-00††† Eindhoven Atletiek††††† Oordegem (BEL)††††††††† 06-03-17

4.03,22†††††††††††††† Abdikhani Mohamed††††††††††††††††††††† 25-09-99††† Cifla†††††††††††††††††† Nijmegen†††††††† †††††††02-06-17

4.06,08†††††††††††††† Stan Helmond†††††††††††††††††††††††††† 12-02-98††† Eindhoven Atletiek††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

4.07,22†††††††††††††† Victor Wel†††††††††††††††††††††††††††† 21-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Nijmegen†††† †††††††††††02-06-17

4.07,67†††††††††††††† Jelte van Atten††††††††††††††††††††††† 09-03-98††† Leiden Atletiek†††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

4.07,95†††††††††††††† Rick van Riel†††††††††††††††††† JC†††† 15-02-02††† Attila††††††††††††††††† Tilburg† †††††††††††††††11-06-17

4.08,33†††††††††††††† Kelvin Baartwijk††††††††††††††† JB†††† 18-08-00††† AV Almere '81†††††††††† Wageningen††††††††††††† 19-05-17

4.08,40†††††††††††††† Tristan Slobben††††††††††††††††††††††† 26-05-98††† Trias†††††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

4.08,77†††††††††††††† Luc Velzeboer††††††††††††††††††††††††† 10-10-98††† AV Almere '81†††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

4.09,76†††††††††††††† Abdi Hassan††††††††††††††††††††††††††† 01-01-99††† Cifla†††††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

4.10,00†††††††††††††† Koen Grandiek†††††††††††††††††† JB†††† 06-07-00††† AV Castricum††††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

4.10,20†††††††††††††† Max Polak†††††††††††††††††††††† JB†††† 18-02-00††† PAC††††††††††††††††† †††Etten-Leur††††††††††††† 11-06-17

4.10,75†††††††††††††† Reinder Prince†††††††††††††††††††††††† 16-11-99††† Triathlon†††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

4.12,02†††††††††††††† Troy de Juncker††††††††††††††††††††††† 01-04-99††† Attila†††††††††† †††††††Utrecht†††††††††††††††† 02-06-17

4.12,13†††††††††††††† Menno Wilhelm††††††††††††††††††††††††† 14-08-98††† LG Visie††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 19-05-17

4.12,41†††††††††††††† Tom Hoogeboom†††††††††††††††††† JB†††† 08-09-01††† Nova†††††††† †††††††††††Heerhugowaard†††††††††† 11-06-17

4.12,83†††††††††††††† Mojalefa Kloprogge††††††††††††† JB†††† 15-09-01††† U-Track†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 02-06-17

4.12,96†††††††††††††† Jarreau Suijkerbuijk††††††††††† JB†††† 19-08-01††† THOR†††† †††††††††††††††Tilburg†††††††††††††††† 11-06-17

4.13,47†††††††††††††† Mudesir Awal Aman††††††††††††††††††††† 14-03-99††† AV Argo†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

4.13,98†††††††††††††† Thomas Kwint††††††††††††††††††† JB†††† 01-07-00††† Groningen Atletiek††††† Assen†††††††††††††††††† 11-06-17

4.14,00†††††††††††††† Bereket Petersen††††††††††††††† JB†††† 27-02-01††† Vereniging Zeeland AtletEtten-Leur††††††††††††† 28-05-17

4.14,20†††††††††††††† Jens Peeters††††††††††††††††††† JB†††† 05-08-01††† Eindhoven Atletiek††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

4.14,51†††††††††††††† Norbert Weijenberg††††††††††††† JB†††† 13-10-01††† Spado†††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

4.14,60†††††††††††††† Koen van Duijnhoven††††††††††††††††††† 07-11-98††† THOR††††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

4.14,77†††††††††††††† Jesse Fokkenrood††††††††††††††† JC†††† 28-03-02††† Atverni†††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 19-05-17

4.14,78†††††††††††††† Jort Benz†††††††††††††††††††††† JB†††† 08-09-01††† Spirit-OB†††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

4.14,98†††††††††††††† Constant Huiszoon††††††††††††††††††††† 24-02-98††† Triathlon†††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

4.14,98†††††††††††††† Peter-Jan de Jong††††††††††††††††††††† 19-08-98††† Horror††††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

4.15,11†††††††††††††† Benjamin Schurink†††††††††††††† JB†††† 29-04-00††† Cifla†††††††††††††††††† Utrecht††††††††††††† †††12-05-17

4.15,59†††††††††††††† Jan Oldhoff†††††††††††††††††††† JB†††† 14-10-00††† Lionitas††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

4.15,96†††††††††††††† Stef Alkema††††††††††††††††††††††††††† 10-08-98††† PEC 1910††††††††††††††† Wageningen†††††† †††††††19-05-17

4.16,07†††††††††††††† Jan Bouwknegt†††††††††††††††††† JB†††† 23-09-00††† HAC '63†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

4.16,74†††††††††††††† Joost de Kleuver†††††††††††††††††††††† 30-09-98††† Climax††††††††††††††††† Breda††††††† †††††††††††28-05-17

4.16,79†††††††††††††† Jesper Vervoort†††††††††††††††† JB†††† 04-02-01††† Scopias†††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 19-05-17

4.16,80†††††††††††††† Wybe Sesink†††††††††††††††††††† JB†††† 07-06-01††† AV Wijchen††††††††††††† Assen††† †††††††††††††††11-06-17

4.17,01†††††††††††††† Pepijn Smilda†††††††††††††††††† JB†††† 06-05-00††† Hera††††††††††††††††††† Heerhugowaard†††††††††† 28-05-17

4.17,67†††††††††††††† Viggo Parol†††††††††††††††††††† JC†††† 30-05-02††† Atverni†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

4.17,67†††††††††††††† Duncan Steenbakker††††††††††††† JB†††† 17-10-01††† Lycurgus††††††††††††††† Heerhugowaard†††††††††† 11-06-17

4.18,11†††††††††††††† Luuk Nusselder†††††††††††††††††††††††† 17-03-99††† AV Argo†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 02-06-17

4.18,35†††††††††††††† Thijs Houbiers††††††††††††††††† JB†††† 08-06-00††† Leiden Atletiek†††††††† Leiden††††††††††††††††† 11-06-17

4.18,58†††††††††††††† Allard van Belois†††††††††††††† JB†††† 27-05-00††† Ciko '66†††††††††††† †††Wageningen††††††††††††† 16-06-17

4.19,20†††††††††††††† Mark Naaijer†††††††††††††††††††††††††† 18-05-99††† Energie†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

 

2000 meter

5.48,74†††††††††††††† Cornť Timmer†††††††††††††††††††††††††† 11-02-98††† AV Aalsmeer†††††††††††† Edam††††††††††††††††††† 09-05-17

 

3000 meter

8.30,47†††††††††††††† Tim Verbaandert†††††††††††††††† JB†††† 17-07-00††† Eindhoven Atletiek††††††††††††††††††††††††††††† 17-06-17

8.30,68†††††††††††††† Luuk Maas††††††††††††††††††††††††††††† 26-08-99††† Tilburg Road Runners††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

8.33,37†††††††††††††† Maikel Peeman††††††††††††††††††††††††† 14-01-99††† AV Flakkee††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

8.35,78†††††††††††††† Stan Schipperen†††††††††††††††† JB† †††29-11-01††† Scorpio†††††††††††††††† Ertvelde (BEL)††††††††† 17-06-17

8.37,43†††††††††††††† Bob te Lindert†††††††††††††††††††††††† 12-10-98††† AV Argo†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

8.41,37†††††††††††††† Illian Martens††††††††††††††††† JB†††† 08-08-00††† Cifla†††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

8.43,01†††††††††††††† Thijs Borcheld†††††††††††††††††††††††† 25-11-99††† Groningen Atletiek††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

8.43,50†††††††††††††† Najib Hassan††††††††††††††††††† JB†††† 01-07-01††† PAC†††††††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 20-04-17

8.50,36†††††††††††††† Jarreau Suijkerbuijk††††††††††† JB†††† 19-08-01††† THOR††††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 02-06-17

8.56,37†††††††††††††† Aimane Benchellal†††††††††††††† JB†††† 21-10-00††† Ilion†††††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 20-04-17

8.59,33†††††††††††††† Menno Wilhelm††††††††††††††††††††††††† 14-08-98††† LG Visie††††††††††††††† Utrecht††††††††††††† †††12-05-17

8.59,39†††††††††††††† Mark Naaijer†††††††††††††††††††††††††† 18-05-99††† Energie†††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 20-04-17

9.01,72†††††††††††††† Max Polak†††††††††††††††††††††† JB†††† 18-02-00††† PAC†††††††††††††††††††† Oud Beijerland†† †††††††20-04-17

9.02,47†††††††††††††† Victor van der Wel†††††††††††††††††††† 21-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 20-04-17

9.04,64†††††††††††††† Bereket Petersen††††††††††††††† JB†††† 27-02-01††† AV '56††††††††††††††††† Utrecht††††† †††††††††††12-05-17

9.04,85†††††††††††††† Norbert Weijenberg††††††††††††† JB†††† 13-10-01††† Spado†††††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 20-04-17

9.05,24†††††††††††††† Jort Benz†††††††††††††††††††††† JB†††† 08-09-01††† Spirit-OB†††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 06-03-17

9.09,43†††††††††††††† Arne van der Linde††††††††††††† JB†††† 30-01-01††† PAC†††††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 09-06-17

9.10,02†††††††††††††† Robin Honebecke††††††††††††††††††††††† 19-04-98††† ATC '75†††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

9.11,38†††††††††††††† Robin Klamer†††††††††††††††††††††††††† 07-07-99††† LAAC Twente†††††††††††† Rijssen†††††††††††††††† 26-05-17

9.11,90†††††††††††††† Stef Dirks†††††††††††††††††††††††††††† 07-11-98††† Achilles-EL†††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 19-05-17

9.12,79†††††††††††††† Meseret† Mebrahtom Tsegay††††††††††††† 15-05-99††† Phanos††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

9.19,63†††††††††††††† Zeb Beelen††††††††††††††††††††† JB†††† 29-10-00††† De Spartaan††††††††† †††Naaldwijk†††††††††††††† 09-06-17

9.21,68†††††††††††††† Wybe Sesink†††††††††††††††††††† JB†††† 07-06-01††† AV Wijchen††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

9.22,04†††††††††††††† Tom Hoogeboom†††††††††††††††††† JB†††† 08-09-01††† Nova†††††††††††† †††††††Alkmaar†††††††††††††††† 14-04-17

9.22,14†††††††††††††† Pepijn Smilda†††††††††††††††††† JB†††† 06-05-00††† Hera††††††††††††††††††† Castricum†††††††††††††† 07-06-17

9.22,22†††††††††††††† Luc Beuckens†††††††††††††††††††††††††† 29-06-99††† AV NOP†††††† †††††††††††Emmeloord†††††††††††††† 17-06-17

9.25,98†††††††††††††† Tim Mengerink†††††††††††††††††† JB†††† 01-02-01††† AVA '70†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

9.29,80†††††††††††††† Duncan Steenbakker††††††††††††† JB†††† 17-10-01††† Lycurgus †††††††††††††††Warmenhuizen††††††††††† 19-05-17

 

5000 meter

14.58,13††††††††††††† Bob Lindert††††††††††††††††††††††††††† 12-10-98††† AV Argo†††††††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

14.59,75††††††††††††† Tom Hendrikse††††††††††††††††††††††††† 11-08-98††† AAC '61†††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

15.01,57††††††††††††† Luuk Maas††††††††††††††††††††††††††††† 26-08-99††† Tilburg Road Runners††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

15.06,22††††††††††††† Max Polak†††††††††††††††††††††† JB†††† 18-02-00††† PAC†††††††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

15.22,68††††††††††††† Thomas Cremers†††††††††††††††††††††††† 17-11-98††† Ciko '66††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 19-05-17

15.22,78††††††††††††† Maikel Peeman††††††††††††††††††††††††† 14-01-99††† AV Flakkee††††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

15.24,47††††††††††††† Thom Reynders††††††††††††††††††††††††† 02-07-99††† Unitas††††††††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

15.30,36††††††††††††† Illian Martens††††††††††††††††† JB†††† 08-08-00††† Cifla†††††††††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

15.34,72††††††††††††† Thijs Borcheld†††††††††††††††††††††††† 25-11-99††† Groningen Atletiek††††† Wageningen†††††††††† †††16-06-17

15.37,47††††††††††††† Cornť Timmer†††††††††††††††††††††††††† 11-02-98††† AV Aalsmeer†††††††††††† Wageningen††††††††††††† 19-05-17

15.52,26††††††††††††† Robin Klamer†††††††††††††††††††††††††† 07-07-99††† LAAC Twente†††††††††††† Wageningen†††††† †††††††16-06-17

16.02,42††††††††††††† Luc Velzeboer††††††††††††††††††††††††† 10-10-98††† AV Almere '81†††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

16.03,35††††††††††††† Ibrahim Ali†††††††††††††††††††† JB†††† 01-01-01††† Hanzesport††††††††††††† Nijmegen†††† †††††††††††02-06-17

16.12,43††††††††††††† Bereket Petersen††††††††††††††† JB†††† 27-02-01††† Vereniging Zeeland AtletGorinchem†††††††††††††† 30-04-17

16.13,38††††††††††††† Robel Gebretnsae†††††††††††††††††††††††††††††††††† AV '34††††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

16.20,70††††††††††††† Koen Wiggers†††††††††††††††††††††††††† 02-07-98††† MPM†††††††††††††††††††† Enschede††††††††††††††† 26-04-17

16.20,80††††††††††††† Tom Hoogeboom†††††††††††††††††† JB†††† 08-09-01††† Nova††††††††††††††††††† Santpoort†††††††††††††† 30-04-17

16.23,54††††††††††††† Ephrem Been††††††††††††††††††††††††††† 06-06-99††† HAC '63†††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 19-05-17

16.30,41††††††††††††† Jens Dijkstra†††††††††††††††††† JB†††† 12-05-00††† AV NOP††††††††††††††††† Emmen†††††††††††††††††† 18-06-17

16.31,40††††††††††††† Sander Kloosterziel††††††††††††††††††† 10-07-98††† PEC 1910††††††††††††††† Hoorn†††††††††††††††††† 30-04-17

16.34,06††††††††††††† Robin Kuiper†††††††††††††††††††††††††† 09-06-98††† Sparta†††††††††††††† †††Naaldwijk†††††††††††††† 19-05-17

16.38,12††††††††††††† Davy Heijsteeg†††††††††††††††††††††††† 05-02-99††† AV Aalsmeer†††††††††††† Soest†††††††††††††††††† 16-06-17

16.38,96††††††††††††† Leon Huiszoon††††††††††††††††††††††††† 02-09-99††† Triathlon††††††† †††††††Wageningen††††††††††††† 16-06-17

16.47,65††††††††††††† Youri Driessen†††††††††††††††††††††††† 01-11-99††† Venloop Running Team††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

 

3000 meter steeple chase 91,4 cm

10.15,78††††††††††††† Stef Dirks††††††††††††††††††† †††††††††07-11-98††† Achilles-EL†††††††††††† Breda†††††††††††††††††† 28-05-17

10.19,05††††††††††††† Achraf Boutkabout††††††††††††††††††††† 04-03-98††† PAC†††††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

10.20,24††††††††††††† Luc Velzeboer†††††††††††† †††††††††††††10-10-98††† AV Almere '81†††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

10.26,87††††††††††††† Mart-Ruben Nijhuis††††††††††††† JB†††† 20-08-00††† MPM†††††††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

10.27,78††††††††††††† Rens Simons†††††††††† †††††††††††††††††27-11-98††† Venloop Running Team††† Amersfoort††††††††††††† 17-04-17

10.32,46††††††††††††† Norbert Weijenberg††††††††††††† JB†††† 13-10-01††† Spado†††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

10.46,29††††††††††††† Tsega Kifle†††††††††††††††††††† JB†††† 17-11-00††† AV '23††††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 20-05-17

11.04,89††††††††††††† Jeroen van Dijk††††††††††††††††††††††† 09-12-98††† AV Haaksbergen††††††††† Enschede††††††††††††††† 26-04-17

11.08,97††††††††††††† Nart Pistorius†††††††††††††††††††††††† 01-04-99††† Nijmegen Atletiek†††††† Enschede††††††††††††††† 26-04-17

11.09,30††††††††††††† Jeroen van Dijk††††††††††††††††††††††† 09-12-98††† AV Heerenveen†††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

11.21,38††††††††††††† Aris van Deelen†††††††††††††††† JB†††† 01-08-01††† Climax††††††††††††††††† Breda†††††††††††††††††† 28-05-17

11.38,06††††††††††††† Stan de Deugd†††††††††††††††††† JB†††† 15-03-01††† Spado†††††††††††††††††† Veenendaal†††††††††† †††18-06-17

11.48,36††††††††††††† Kristian van Keulen†††††††††††† JB†††† 05-10-00††† VAV†††††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

11.50,23††††††††††††† Rens Nagtegaal†††††††††††††††††††††††† 10-02-99††† AAV '36†††††††††††††††† Veenendaal†††††† †††††††18-06-17

 

110 meter horden 99,1 cm (13,72m - 9,14 m)

13.70†††††††††† -0.4† Liam van der Schaaf††††††††††††††††††† 08-10-98††† Phanos††††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

14.30†††††††††† 0.7†† Rafael Raap††††††††††††††††††††††††††† 18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

14.41†††††††††† -1.3† Dave Wesselink†††††††††††††††††††††††† 01-10-99††† Trias†††††††††††††††††† Huizingen (BEL)†††††††† 10-06-17

14.63†††††††††† -0.1† Luuk Peters††††††††††††††††††††††††††† 01-02-99††† PEC 1910††††††††††††††† Groningen†††††††††††††† 03-06-17

14.69†††††††††† 0.7†† Yslain Verwaal†††††††††††††††††††††††† 22-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Epe†††††††††††††††††††† 23-04-17

14.77†††††††††† 0.7†† Martijn Hoogewerf†††††††††††††††††† †††12-05-98††† KAV Holland†††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

14.94†††††††††† 0.7†† Jaap van Zevenbergen†††††††††††††††††† 13-04-99††† Fortuna†††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 03-06-17

14.96†††††††††† 1.9†† Jarno de Groot††††††††††††††††† †††††††27-01-99††† Flevo Delta†††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

15.00†††††††††† 0.0†† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

15.01†††††††††† 1.9†† Joep van Es†††††††††††††††† †††††††††††18-04-98††† Prins Hendrik†††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

15.11†††††††††† 0.7†† Lars Woudenberg††††††††††††††††††††††† 28-06-99††† AV '34††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

15.11†††††††††† 0.4†† Robin Vliem†††††††††††† †††††††††††††††28-01-98††† Athlos††††††††††††††††† Kampen††††††††††††††††† 17-05-17

15.15†††††††††† 0.5†† Jesper Peterse†††††††††††††††††††††††† 21-04-98††† Trias†††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

15.19†††††††††† 0.7†† Noah Verboom††††††† †††††††††††††††††††02-01-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

15.32†††††††††† 0.0†† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

15.59†††††††††† 0.7†† Tiago Smithuis† †††††††††††††††††††††††12-11-98††† Ilion†††††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 03-06-17

15.65†††††††††† 0.0†† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

16.00†††††††††† -1.4† Gerwin de Haan†††††††††††††††††††††††† 17-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Heerenveen††††††††††††† 08-04-17

16.01†††††††††† 0.0†† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

16.14†††††††††† 0.9†† Glenn Kunst††††††††††††††††††††††††††† 25-10-99††† Haag Atletiek†††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

16.19†††††††††† -0.1† Hugo van den Berg††††††††††††††††††††† 24-10-99††† AV NOP††††††††††††††††† Groningen†††††††††††††† 03-06-17

16.20†††††††††† 1.4†† Bram van Hastenberg††††††††††††††††††† 19-02-98††† U-Track†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 02-06-17

16.27†††††††††† 0.9†† Arjen de Kock††††††††††††††††††††††††† 02-01-99††† Spado†††††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

16.50†††††††††† 0.7†† Michiel de Kwaasteniet†††††††††††††††† 16-07-98††† Spirit-OB†††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 03-06-17

16.78†††††††††† 0.5†† Jari Kouwen††††††††††††††††††††††††††† 21-07-98††† AC Ommen††††††††††††††† Emmeloord††††††††††† †††14-05-17

16.81†††††††††† 0.5†† Arthur van Essen†††††††††††††††††††††† 17-02-99††† Altis†††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

16.81†††††††††† 1.4†† Thomas van der Vooren††††††††††††††††† 16-04-98††† Altis†††††††††††††††††† Utrecht††††††††† †††††††02-06-17

geen windgegevens bekend:

16.16†††††††††††††††† Rick Hollestelle†††††††††††††††††††††† 10-09-99††† Altis†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 17-04-17

16.48†††††††††††††††† Kiowa Roukema††††††††††††††††††††††††† 02-12-99††† NEA-Volharding††††††††† Purmerend†††††††††††††† 02-04-17

 

110 meter horden 106,7 cm (13,72m - 9,14m)

14.98†††††††††† -0.3† Sander Koops†††††††††††††††††††††††††† 05-02-99††† De Sperwers†††††††††††† Emmen†††††††††††††††††† 18-06-17

15.29†††††††††† 0.0†† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

15.31†††††††††† 0.3†† Robin Vliem††††††††††††††††††††††††††† 28-01-98††† Athlos††††††††††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

15.62†††††††††† -1.4† Bram van der Jagt††††††††††††††††††††† 28-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Woerden†††††††††††††††† 30-04-17

15.63†††††††††† -0.3† Lťon Mak††††††††††††††††††††††† JB†††† 05-09-00††† De Gemzen†††††††††††††† Emmen†††††††††††††††††† 18-06-17

15.72†††††††††† -2.0† Jaap van Zevenbergen†††††††††††††††††† 13-04-99††† Fortuna†††††††††††††††† Woerden†††††††††††††††† 30-04-17

16.06†††††††††† -1.4† Jelle de Jong††††††††††††††††††††††††† 15-02-99††† Lycurgus††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 20-05-17

16.09†††††††††† -0.6† Sem Verweij††††††††††††††††††††††††††† 27-08-99††† Hylas†††††††††††††††††† Hilversum†††††††††††††† 18-06-17

16.22†††††††††† 0.2†† Noah Verboom†††††††††††††††††††††††††† 02-01-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Santpoort†††††††††††††† 30-04-17

16.36†††††††††† -1.0† Jurgen van der Zwet††††††††††††††††††† 16-02-99††† De Spartaan†††††††††††† Hilversum†††††††††††††† 18-06-17

16.39†††††††††† -0.5† Tiago Smithuis†††††††††††††††††††††††† 12-11-98††† Ilion†††††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 18-06-17

16.41†††††††††† 0.6†† Jesper Peterse†††††††††††††††††††††††† 21-04-98††† Trias†††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 18-06-17

16.60†††††††††† 1.1†† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Emmen†††††††††††††††††† 18-06-17

16.75†††††† ††††-0.1† Daan Jansen††††††††††††††††††††††††††† 27-09-99††† Clytoneus†††††††††††††† Hilversum†††††††††††††† 18-06-17

16.79†††††††††† 0.3†† Rick Hollestelle†††††††††††††††††††††† 10-09-99††† Altis†††††††††††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

16.86†††††††††† -0.5† Hans Harting††††††††††††††††††† JB†††† 04-02-00††† AV '47††††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 18-06-17

16.92†††††††††† -1.4† Glenn Kunst††††††††††††††††††††††††††† 25-10-99††† Haag Atletiek†††††††††† Den Haag††††††††††††††† 20-05-17

16.98†††††††††† -1.6† Sander Smits†††††††††††††††††††††††††† 12-02-99††† Gen. MichaŽlis††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 01-04-17

geen windgegevens bekend:

15.67†††††††††††††††† Yslain Verwaal†††††††††††††††††††††††† 22-07-99††† PAC††††††††††††††††††† †Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

16.17†††††††††††††††† Jesper Peterse†††††††††††††††††††††††† 21-04-98††† Trias†††††††††††††††††† Santpoort†††††††††††††† 30-04-17

16.75†††††††††††††††† Arjen de Kock††††††††††††††††††††††††† 02-01-99††† Spado††††††††††††† †††††Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

16.97†††††††††††††††† Sander Smits†††††††††††††††††††††††††† 12-02-99††† Gen. MichaŽlis††††††††† Veldhoven†††††††††††††† 07-04-17

met teveel rugwind:

16.82†††††† w†† 2.5†† Sander Smits†††††††††††††††††††††††††† 12-02-99††† Gen. MichaŽlis††††††††† Eindhoven†††††††††††††† 30-04-17

 

400 meter horden 91,4 cm

51.83†††††††††††††††† Ramsey Angela††††††††††††††††††††††††† 06-11-99††† PAC†††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

54.62†††††††††††††††† Maurik de Groot †††††††††††††††††††††††14-04-99††† Haag Atletiek†††††††††† Leiria (POR)††††††††††† 08-06-17

54.76†††††††††††††††† Jurgen van der Zwet††††††††††††††††††† 16-02-99††† De Spartaan†††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

55.92†††††††††††††††† Martin Oonincx†††††††††††††††††††††††† 26-05-99††† Spado†††††††††††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

56.11†††††††††††††††† Bram van der Jagt††††††††††††††††††††† 28-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

56.41†††††††††††††††† Bram van Hastenberg††††††††††††††††††† 19-02-98††† U-Track†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

56.92†††††††††††††††† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 17-06-17

57.88†††††††††††††††† Jarno de Groot†††††††††††††††††††††††† 27-01-99††† Flevo Delta†††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

59.17†††††††††††††††† Bas Meester†††††††††††††††††††† JB†††† 29-06-01††† Hollandia†††††††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

59.27†††††††††††††††† Pelle Gelderblom†††††††††††††††††††††† 27-07-98††† Vereniging Zeeland AtletEtten-Leur††††††††††††† 28-05-17

59.37†††††††††††††††† Niels Kok††††††††††††††††††††††††††††† 30-04-99††† Flevo Delta†††††††††††† Epe†††††††††††††††††††† 23-04-17

59.60†††††††††††† ††††Davis Hagedoorn††††††††††††††††††††††† 28-09-98††† DEM†††††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

60.23†††††††††††††††† Ezra Verboom††††††††††††††††††† JB†††† 21-11-01††† AV Haarlemmermeer†††††† Heerhugowaard†††††††††† 28-05-17

60.29†††††††† ††††††††Bouke van Belois†††††††††††††††††††††† 17-03-98††† Ciko '66††††††††††††††† Assen†††††††††††††††††† 28-05-17

60.40†††††††††††††††† Geert de Gouw††††††††††††††††††††††††† 06-11-98††† DAK†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

60.51†††† ††††††††††††Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

60.56†††††††††††††††† Ferrie Hamer††††††††††††††††††† JB†††† 25-02-01††† Haag Atletiek†††††††††† Zoetermeer††††††††††††† 28-05-17

60.59†††††††††††††††† Richard Middelkoop†††††††††††††††††††† 30-10-98††† Ilion†††††††††††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

60.79†††††††††††††††† Jasper de Hon††††††††††††††††††††††††† 08-11-99††† AAC†††††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

61.01†††††††††††††††† Martijn Geerts††††††††††††††††† JB†††† 28-12-00††† Sparta††††††††††††††††† Zoetermeer††††††††††††† 28-05-17

61.34†††††††††††††††† Thomas van der Vooren††††††††††††††††† 16-04-98††† Altis†††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

61.48†††††††††††††††† Mats Tjepkema††††††††††††††††††††††††† 06-07-98††† Lycurgus††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

61.90†††††††††††††††† Julian van Meggelen†††††††††††† JB†††† 02-08-01††† De Spartaan†††††††††††† Naaldwijk††††††††††† †††28-05-17

61.98†††††††††††††††† Menno van den Broek†††††††††††† JB†††† 26-10-01††† DJA†††††††††††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 28-05-17

62.05†††††††††††††††† Koen Roskamp††††††††††††††††††† JB†††† 06-02-01††† BAV†††††††††††††††††††† Haarlem††††††††† †††††††07-05-17

62.08†††††††††††††††† Just van Hal†††††††††††††††††††††††††† 02-01-98††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

62.10†††††††††††††††† Pim Pauel††††††††††††††††††††††††††††† 09-07-98††† AV Haarlem††††††††††††† Naaldwijk††† †††††††††††28-05-17

62.24†††††††††††††††† Daan Jansen††††††††††††††††††††††††††† 27-09-99††† Clytoneus†††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 28-05-17

62.34†††††††††††††††† Floris Meeuwse††††††††††††††††† JB†††† 03-12-00††† Attila††††††††††††††††† Drunen†† †††††††††††††††07-05-17

62.36†††††††††††††††† Nicolaas Romagnoli†††††††††††††††††††† 18-12-99††† GAC-Hilversum†††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

62.44†††††††††††††††† Nart Pistorius†††††††††††††††††††††††† 01-04-99††† Nijmegen Atletiek†††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

62.55†††††††††††††††† Arjen de Kock††††††††††††††††††††††††† 02-01-99††† Spado†††††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

62.70†††††††††††††††† Mika Taag†††††††††††††††††††††† JB†††† 02-06-00††† KAV Holland†††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

62.73†††††††††††††††† Joep de Wit†††††††††††††††††††† JB†††† 01-03-00††† AV Almere '81†††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

63.17†††††††††††††††† Robert Olgers††††††††††††††††††††††††† 09-02-99††† AV NOP†††††††††††††† †††Assen†††††††††††††††††† 28-05-17

63.73†††††††††††††††† Mart-Ruben Nijhuis††††††††††††† JB†††† 20-08-00††† MPM†††††††††††††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

63.84†††††††††††††††† Luuk Verploegen††††††††††††††††††††††† 15-09-98††† AV Wijchen†††††† †††††††Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

64.63†††††††††††††††† Jermo Harper††††††††††††††††††† JB†††† 04-05-01††† Ilion†††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

64.76†††††††††††††††† Ruben Fix††††††††††††††††††††††††††††† 23-06-98††† De Gemzen††† †††††††††††Assen†††††††††††††††††† 28-05-17

64.79†††††††††††††††† Jelmer Kootstra††††††††††††††††††††††† 28-07-98††† Impala††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

64.98†††††††††††††††† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion††† †††††††††††††††Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

 

hoogspringen

2.13††††††††††††††††† Sven van Merode††††††††††††††††††††††† 02-10-98††† Spado†††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

2.03††††††††††††††††† Jaden Bernabela†††††††††††††††† JB†††† 01-01-00††††††††††††††††††††††††††† Willemstad††††††††††††† 16-04-17

2.03††††††††††††††††† Rafael Raap††††††††††††††††††††††††††† 18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

2.03††††††††††††††††† Stan Nijhuis††††††††††††††††††† JB†††† 19-04-01††† Trias†††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 18-06-17

1.98††††††††††††††††† Antonny Ediagbonya††††††††††††† JB†††† 06-03-01††† Ciko '66††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

1.96††††††††††††††††† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

1.95††††††††††††††††† Julian Record††††††††††††††††††††††††† 10-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

1.95††††††††††††††††† Sander Smits†††††††††††††††††††††††††† 12-02-99††† Gen. MichaŽlis††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

1.95††††††††††††††††† Martijn Kroes††††††††††††††††††††††††† 04-01-99††† Nova††††††††††††††††††† Warmenhuizen†††††††† †††19-05-17

1.95††††††††††††††††† Robin Beks††††††††††††††††††††† JB†††† 20-04-01††† Eindhoven Atletiek††††† Someren†††††††††††††††† 21-05-17

1.95††††††††††††††††† Michiel de Kwaasteniet†††††††††††††††† 16-07-98††† Spirit-OB†††††††††††††† Spijkenisse††††† †††††††18-06-17

1.95††††††††††††††††† Lťon Mak††††††††††††††††††††††† JB†††† 05-09-00††† De Gemzen†††††††††††††† Emmen†††††††††††††††††† 18-06-17

1.94††††††††††††††††† Rick van de Noort†††††††††††††† JB†††† 17-08-00††† AAV '36†††††††††††††††† Amstelveen†† †††††††††††04-06-17

1.91††††††††††††††††† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

1.90††††††††††††††††† Dirk Aarts†††††††††††††††††††††††††††† 06-04-98††† AV ATH††††††††††††††††† Helmond† †††††††††††††††17-04-17

1.90††††††††††††††††† Steyn Boersen††††††††††††††††††††††††† 03-03-99††† AV Almere '81†††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

1.90††††††††††††††††† Vincent Staat††††††††††††††††††††††††† 01-10-98††† Attila††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

1.90††††††††††††††††† Jeroen Poiesz†††††††††††††††††† JB†††† 05-04-00††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

1.90††††††††††††††††† Jasper Slingerland††††††††††††† JB†††† 13-09-00††† Eindhoven Atletiek††††† Someren†††††††††††††††† 21-05-17

1.90††††††††††††††††† Julian Sas†††††††††††††††††††††††††††† 13-10-99††† AV Almere '81†††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

1.90††††††††††††††††† Wim Vonk†††††††††††††††††††††††††††††† 19-03-98††† Altis††††††††††††††† †††Drachten††††††††††††††† 28-05-17

1.90††††††††††††††††† Siem ter Braake†††††††††††††††† JB†††† 30-10-00††† GAC-Hilversum†††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

1.90††††††††††††††††† Daan Hoogers††††††††††††††††††† JB†††† 02-10-00††† Sprint†††††††††† †††††††Tilburg†††††††††††††††† 11-06-17

1.90††††††††††††††††† Lars Dirkzwager††††††††††††††††††††††† 23-03-98††† Vereniging Zeeland AtletSpijkenisse†††††††††††† 18-06-17

1.90††††††††††††††††† Joost Sinke†††††††††††††††††††† JB†††† 10-04-01††† Spado††††††† †††††††††††Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

1.88††††††††††††††††† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

1.87††††††††††††††††† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66 †††††††††††††††Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

1.86††††††††††††††††† Jelle de Jong†††††††††††††††††† JB†††† 15-02-99††† Lycurgus††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 25-05-17

1.85††††††††††††††††† Jaro IJpelaar††††††††††††††††††††††††† 31-10-99††† Attila††††††††††††††††† Ede†††††††††††††††††††† 30-04-17

1.85††††††††††††††††† Koen Stapel††††††††††††††††††††††††††† 09-03-98††† Ilion†††††††††††††††††† Alphen a/d Rijn†††††††† 30-04-17

1.85††††††††††††††††† Joram van de Bospoort†††††††††† JC†††† 24-04-02††† Climax††††††††††††††††† Genderingen†††††††††††† 06-05-17

1.85††††††††††††††††† Alexander Schrage†††††††††††††† JC†††† 25-04-02††† PAC†††††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 06-05-17

1.85††††††††††††††††† Jelle de Jong††††††††††††††††††††††††† 15-02-99††† Lycurgus††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

1.85††††††††††††††††† Tijmen Ottenheim†††††††††††††††††††††† 07-10-99††† Leiden Atletiek†††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

1.85††††††††††††††††† Jordi van der Wal††††††††††††††††††††† 28-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

1.85††††††††††††††††† Finn Garritsen††††††††††††††††† JB†††† 22-05-00††† AV Argo†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

1.85††††††††††††††††† Jasper debeij†††††††††††††††††† JB†††† 13-09-00††† Eindhoven Atletiek††††† Eindhoven†††††††††††††† 13-05-17

1.85††††††††††††††††† Robin Boersma†††††††††††††††††† JB†††† 13-09-01††† AV NOP††††††††††††††††† Wijchen††††††††††††† †††21-05-17

1.85††††††††††††††††† Laurens Handels†††††††††††††††† JB†††† 26-04-00††† Swift†††††††††††††††††† Someren†††††††††††††††† 21-05-17

1.85††††††††††††††††† Jelle Golbach†††††††††††††††††† JC†††† 07-01-02††† AV Haaksbergen††††††††† Wijchen††††††††† †††††††21-05-17

1.85††††††††††††††††† Guido Persoon††††††††††††††††††††††††† 13-03-99††† Olympus '70†††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 28-05-17

1.85††††††††††††††††† Maarten Debeij††††††††††††††††† JC†††† 26-05-02††† Eindhoven Atletiek††††† Gemert†††††† †††††††††††03-06-17

1.85††††††††††††††††† Olaf van de Pavert††††††††††††† JB†††† 03-07-00††† GAC-Hilversum†††††††††† Leiden††††††††††††††††† 11-06-17

1.85††††††††††††††††† Sjoerd Visser†††††††††††††††††† JB†††† 02-03-00††† Spirit-OB†††††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 11-06-17

1.85††††††††††††††††† Daan Gielen††††††††††††††††††††††††††† 26-03-98††† Prins Hendrik†††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 18-06-17

1.85††††††††††††††††† Davis Hagedoorn††††††††††††††††††††††† 28-09-98††† DEM†††††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 18-06-17

1.85††††††††††††††††† Jasper de Vries†††††††††††††††† JB†††† 27-09-00††† De Sperwers†††††††††††† Emmen†††††††††††††††††† 18-06-17

1.84††††††††††††††††† Marnix Kolkman††††††††††††††††† JC†††† 14-02-02††† AV Edam†††††††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 04-06-17

1.83††††††††††††††††† Sven Jansons††††††††††††††††††† JB†††† 19-07-01††† Altis†††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

1.82††††††††††††††††† Jesper Peterse†††††††††††††††††††††††† 21-04-98††† Trias††††††††††††††† †††Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

in onderlinge wedstrijd:

1.90††††††††††††††††† Bram van der Jagt††††††††††††††††††††† 28-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 02-04-17

 

polsstokhoogspringen

4.90††††††††††††††††† Koen Stapel††††††††† ††††††††††††††††††09-03-98††† Ilion†††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

4.86††††††††††††††††† Koen Koenders††††††††††††††††††††††††† 15-10-98††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

4.81††††††††††††††††† Lťon Mak†††††††† †††††††††††††††JB†††† 05-09-00††† De Gemzen†††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 10-06-17

4.70††††††††††††††††† Rafael Raap††††††††††††††††††††††††††† 18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

4.60††††††††††††††††† Glenn Kunst† ††††††††††††††††††††††††††25-10-99††† Haag Atletiek†††††††††† Willemstad††††††††††††† 16-04-17

4.60††††††††††††††††† Siem ter Braake†††††††††††††††† JB†††† 30-10-00††† GAC-Hilversum†††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

4.50††††††††††††††††† Philip van de Beek††††††††††††† JB†††† 11-10-00††† Phanos††††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 20-05-17

4.50††††††††††††††††† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

4.41††††††††††††††††† Marnix Kolkman††††††††††††††††† JC†††† 14-02-02††† AV Edam†††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 10-06-17

4.40††††††††††††††††† Martijn Hoogewerf††††††††††††††††††††† 12-05-98††† KAV Holland†††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

4.40††††††††††††††††† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

4.30††††††††††††††††† Jakob PŁtz††††††††††††††††††††† JB†††† 02-02-00††† ATV Venray††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 17-04-17

4.20††††††††††††††††† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

4.20††††††††††††††††† Jos Hoogewerf†††††††††††††††††† JB†††† 10-01-00††† KAV Holland†††††††††††† Heerhugowaard††††††† †††11-06-17

4.11††††††††††††††††† Benjamin Coolen†††††††††††††††† JB†††† 04-02-01††† Haag Atletiek†††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 10-06-17

4.10††††††††††††††††† Bjorn Sloot†††††††††††††††††††† JB†††† 17-03-00††† Atletico '73††††††††††† Assen††††††††††† †††††††28-05-17

4.10††††††††††††††††† Daan Spiljard†††††††††††††††††† JB†††† 19-07-00††† PAC†††††††††††††††††††† Schoonhoven†††††††††††† 02-06-17

4.10††††††††††††††††† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Gemert†††††† †††††††††††04-06-17

4.10††††††††††††††††† Gerwin de Haan†††††††††††††††††††††††† 17-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

4.05††††††††††††††††† Maurits van der Ziel††††††††††† JB†††† 11-05-00††† VAV†††††††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

4.01††††††††††††††††† Jordi van der Wal††††††††††††††††††††† 28-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 10-06-17

4.00††††††††††††††††† Rick Hollestelle†††††††††††††††††††††† 10-09-99††† Altis†††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 02-06-17

4.00††††††††††††††††† Mattias Nab†††††††††††††††††††† JB†††† 07-06-00††† AAV '36†††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 11-06-17

4.00††††††††††††††††† Duane van Dijkhuizen††††††††††† JC†††† 03-08-02††† Fortius†††††††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 11-06-17

3.91††††††††††††††††† Sjoerd Wezelenburg†††††††††††††††††††† 06-01-99††† Lycurgus††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 10-06-17

3.90††††††††††††††††† Arjen de Kock††††††††††††††††††††††††† 02-01-99††† Spado††††††††††††††† †††Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

3.90††††††††††††††††† Ezra Verboom††††††††††††††††††† JB†††† 21-11-01††† AV Haarlemmermeer†††††† Heerhugowaard†††††††††† 28-05-17

3.81††††††††††††††††† Sam de Paauw††††††††††††††††††† JB†††† 09-08-01††† Haag Atletiek††† †††††††Rotterdam†††††††††††††† 10-06-17

3.80††††††††††††††††† Mitchell van den Brink†††††††††††††††† 16-04-99††† AV '34††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

3.80††††††††††††††††† Jesper Peterse†††††††††††††††††††††††† 21-04-98††† Trias††††††† †††††††††††Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

3.80††††††††††††††††† Bart Mulder†††††††††††††††††††† JB†††† 02-05-00††† AV Wijchen††††††††††††† Assen†††††††††††††††††† 11-06-17

3.70††††††††††††††††† Noah Verboom†††††††††††††††††††††††††† 02-01-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

3.70††††††††††††††††† Lars Woudenberg††††††††††††††††††††††† 28-06-99††† AV '34††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

3.70††††††††††††††††† Aron Blom††††††††††††††††††††††††††††† 04-10-99††† Passaat†††††††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 28-05-17

3.70††††††††††††††††† Owen Beuckens†††††††††††††††††† JB†††† 04-03-01††† AV NOP††††††††††††††††† Donten††††††††††††††††† 07-06-17

3.70††††††††††††††††† Sven Roosen†††††††††††††††††††† JB†††† 27-07-01††† Eindhoven Atletiek††††† Tilburg†††††††††††††††† 11-06-17

3.61††††††††††††††††† Jelle de Jong††††††††††††††††††††††††† 15-02-99††† Lycurgus††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 10-06-17

3.61††††††††††††††††† Tom de Pater††††††††††††††††††† JB†††† 26-07-01††† VAV†††††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 10-06-17

3.60††††††††††††††††† Quinten de Brabander††††††††††† JB†††† 15-06-00††† Olympus '70†††††††††††† Gorinchem†††††††††††††† 25-05-17

3.56††††††††††††††††† Tijn Mallens†††††††††††††††††††††††††† 11-01-99††† Sprint††††††††††††††††† Breda†††††††††††††††††† 20-04-17

3.55††††††††††††††††† Sil Negenman††††††††††††††††††† JB†††† 28-05-00††† KAV Holland†††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 05-06-17

3.55††††††††††††††††† Rick van de Noort†††††††††††††† JB†††† 17-08-00††† AAV '36†††††††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 05-06-17

3.51††††††††††††††††† Yslain Verwaal†††††††††††††††††††††††† 22-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Rotterdam††††††††††† †††10-06-17

3.50††††††††††††††††† Neal Ott††††††††††††††††††††††† JB†††† 19-05-01††† Phanos††††††††††††††††† Woerden†††††††††††††††† 30-04-17

3.50††††††††††††††††† Jari Kouwen††††††††††††††††††††††††††† 21-07-98††† AC Ommen††††††††††††††† Emmeloord††††††† †††††††14-05-17

3.50††††††††††††††††† Igor Uiterwijk††††††††††††††††† JB†††† 02-10-00††† KAV Holland†††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

3.50††††††††††††††††† Youri Fransen†††††††††††††††††† JB†††† 29-04-01††† GAC-Hilversum†††††††††† Amsterdam††† †††††††††††25-05-17

3.50††††††††††††††††† Jeroen Poiesz†††††††††††††††††† JB†††† 05-04-00††† PAC†††††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 02-06-17

3.50††††††††††††††††† Just van Hal†††††††††††††††††††††††††† 02-01-98††† Prins Hendrik†††††††††† Gemert†† †††††††††††††††04-06-17

3.50††††††††††††††††† Antonny Ediagbonya††††††††††††† JB†††† 06-03-01††† Ciko '66††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

3.50††††††††††††††††† Joost van Zutphen††††††††††††††††††††† 20-03-98††† AV Gouda††††††††††††††† Hilversum†††††††††††††† 18-06-17

 

verspringen

7.25††††††††††† 2.3†† Rafael Raap††††††††††††††††††††††††††† 18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

7.10††††††††††† 1.6†† Alexander Soethout†††††††††††††††††††† 29-09-98††† DEM†††††††† ††††††††††††Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

7.04††††††††††† 2.0†† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

6.98††††††††††† 0.4†† Alexander Soethout††††††††††††† JB†††† 29-09-98††† DEM†††† ††††††††††††††††Amsterdam†††††††††††††† 25-05-17

6.97††††††††††† 1.5†† Loic Wondel††††††††††††††††††††††††††† 14-08-98††† R' dam Atletiek†††††††† Gouda†††††††††††††††††† 25-05-17

6.96††††††††††† 2.0†† Sven Jansons††††††††††††††††††† JB†††† 19-07-01††† Altis†††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 11-06-17

6.95††††††††††† 1.6†† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

6.89††††††††††† 0.0†† Gijs Mourits†††††††††††††††††††††††††† 23-02-98††† VAV†††††††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

6.80††††††††††† 0.3†† Julian Record††††††††††††††††††††††††† 10-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 06-03-17

6.67††††††††††† 2.5†† Bram van der Jagt††††††††††††††††††††† 28-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

6.60††††††††††† 1.6†† Olav Donker††††††††††††††††††††††††††† 16-02-99††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

6.51††††††††††† 2.6†† Sven Roosen†††††††††††††††††††† JB†††† 27-07-01††† Eindhoven Atletiek††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

6.50††††††††††† 0.6†† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

6.50††††††††††† -1.1† Hugo van den Berg††††††††††††††††††††† 24-10-99††† AV NOP††††††††††††††††† Emmen†††††††††††††††††† 18-06-17

6.48††††††††††† 0.5†† Joppe Stokvis††††††††††††††††††††††††† 01-01-99††† Altis†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 17-04-17

6.47††††††††††† 0.5†† Antonny Ediagbonya††††††††††††† JB†††† 06-03-01††† Ciko '66††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

6.47††††††††††† 0.9†† Lars Woudenberg††††††††††††††††††††††† 28-06-99††† AV '34††††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

6.44††††††††††† 1.7†† Martijn Hoogewerf††††††††††††††††††††† 12-05-98††† KAV Holland†††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

6.42††††††††††† 2.4†† Julian Jansen†††††††††††††††††† JB†††† 27-01-01††† AV NOP††††††††††††††††† Emmeloord††††††††††† †††13-05-17

6.41††††††††††† -0.8† Damian Felter†††††††††††††††††† JC†††† 09-04-03††† PAC†††††††††††††††††††† Gorinchem†††††††††††††† 25-05-17

6.38††††††††††† 2.7†† Sil Negenman††††††††††††††††††† JB†††† 28-05-00††† KAV Holland†††††††††††† Emmeloord††††††† †††††††13-05-17

6.35††††††††††† 1.0†† Julian Sas†††††††††††††††††††††††††††† 13-10-99††† AV Almere '81†††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

6.35††††††††††† 1.9†† Robin Vliem††††††††††††††††††††††††††† 28-01-98††† Athlos††††††††††††††††† Drachten†††† †††††††††††28-05-17

6.35††††††††††† -0.6† Sergio van der Meide†††††††††††††††††† 09-09-99††† PAC†††††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 02-06-17

6.34††††††††††† 0.5†† Lars Adriaanse††††††††††††††††† JB†††† 07-05-01††† Haag Atletiek†††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 25-05-17

6.31††††††††††† 0.7†† Sander Smits†††††††††††††††††††††††††† 12-02-99††† Gen. MichaŽlis††††††††† Roermond††††††††††††††† 18-06-17††† adg

6.29††††††††††† 1.9†† Jelle de Jong†††††††††††††††††† JB†††† 15-02-99††† Lycurgus††††††††††††† ††Amsterdam†††††††††††††† 25-05-17

6.29††††††††††† 0.0†† Henrik Fischer (†† )†††††††††††††††††† 07-05-98††† Haag Atletiek†††††††††† Zoetermeer††††††††††††† 28-05-17

6.27††††††††††† 0.2†† Joshua Wegman†††††††††††††††††† JB†††† 19-02-00††† Leiden Atletiek†† ††††††Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

6.25††††††††††† 0.2†† Indy Wekker†††††††††††††††††††† JB†††† 10-02-01††† U-Track†††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 25-05-17

6.20††††††††††† 1.6†† Mees Kappert††††††††††††††††††† JC†††† 16-01-02††† AV Salland††† ††††††††††Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

6.20††††††††††† 0.0†† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Emmen†††††††††††††††††† 18-06-17

6.19††††††††††† 0.7†† Jesper Peterse†††††††††††††††††††††††† 21-04-98††† Trias†††† ††††††††††††††Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

6.19††††††††††† 1.4†† Stephan† Huis in 't Veld†††††††††††††† 23-07-98††† Spado†††††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

6.18††††††††††† 0.4†† Teun Peeters†††††††††††††††††††††††††† 09-07-99††† Prins Hendrik†††††††††† Breda†††††††††††††††††† 28-05-17

6.17††††††††††† -2.1† Julian Erkelens†††††††††††††††† JB†††† 29-11-01††† Passaat†††††††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 11-06-17

6.17††††††††††† -0.5† Jasper de Hon††††††††††††††††††††††††† 08-11-99††† AAC†††††††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

6.14††††††††††† 1.5†† Shemar Martina††††††††††††††††† JB†††† 23-03-01††† Spirit-Lelystad†††††††† Leiden††††††††††††††††† 11-06-17

6.10††††††††††† 0.4†† Niels Verheugd†††††††††††††††††††††††† 15-07-98† ††Sprint††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 17-04-17

6.10††††††††††† -0.4† Delano de Oliveira Marreiros††† JB†††† 27-01-00††† KAV Holland†††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 25-05-17

6.10††††††††††† 1.4†† Skip Renders†††††††††††††††††††††††††† 03-11-99††† GAC-Hilversum†††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

geen windgegevens bekend:

6.62††††††††††††††††† Hugo van den Berg††††††††††††††††††††† 24-10-99††† AV NOP††††††††††††††††† Groningen†††††††††††††† 03-06-17

6.40††††††††††††††††† Hent van Schoten†††††††††††††††††††††† 14-05-98††† AV Oss '78††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 01-04-17

6.37††††††††††††††††† Lars Adriaanse††††††††††††††††† JB†††† 07-05-01††† Haag Atletiek†††††††††† Den Haag††††††††††††††† 02-04-17

6.36††††††††††††††††† Jelle de Jong††††††††††††††††††††††††† 15-02-99††† Lycurgus††††††††††††††† Castricum†††††††††††††† 07-06-17

6.13††††††††††††††††† Mark van der Linden†††††††††††† JC†††† 30-01-03††† Haag Atletiek†††††††††† Den Haag††††††††††††††† 14-04-17

6.10††††††††††††††††† Ferrie Hamer††††††††††††††††††† JB†††† 25-02-01††† Haag Atletiek†††††††††† Den Haag††††††††††††††† 02-04-17

met teveel rugwind:

7.13††††††† w†† 2.1†† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Hoorn†††††††††††††††††† 30-04-17

6.64††††††† w†† 3.7†† Olav Donker††††††††††††††††††††††††††† 16-02-99††† Prins Hendrik†††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

6.54††††††† w†† 2.9†† Antonny Ediagbonya††††††††††††† JB†††† 06-03-01††† Ciko '66†††††††††††† †††Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

6.48††††††† w†† 3.2†† Damian Felter†††††††††††††††††† JC†††† 09-04-03††† PAC†††††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 06-05-17

6.47††††††† w†† 2.6†† Julian Sas†††††††††††††††††††††††††††† 13-10-99††† AV Almere '81††† †††††††Hoorn†††††††††††††††††† 30-04-17

6.45††††††† w†† 5.0†† Jaap van Zevenbergen†††††††††††††††††† 13-04-99††† Fortuna†††††††††††††††† Woerden†††††††††††††††† 30-04-17

6.45††††††† w†† 2.3†† Quincy Stjeward††††††††††††††††††††††† 06-08-98††† Phanos†††††† †††††††††††Den Haag††††††††††††††† 20-05-17

6.20††††††† w†† 2.6†† Jasper de Hon††††††††††††††††††††††††† 08-11-99††† AAC†††††††††††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 04-06-17

6.18††††††† w†† 2.6†† Julian Record††††††††††††††††††††††††† 10-10-98††† AV '23†† †††††††††††††††Woerden†††††††††††††††† 30-04-17

6.18††††††† w†† 2.3†† Julian Erkelens†††††††††††††††† JB†††† 29-11-01††† Passaat†††††††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 28-05-17

6.10††††††† w†† 2.9†† Kosheen Miran†††††††††††††††††† JC†††† 15-03-02††† Groningen Atletiek††††† Amstelveen††††††††††††† 04-06-17

in onderlinge wedstrijd:

6.44††††††††††† -0.3† Sil Negenman††††††††††††††††††† JB†††† 28-05-00††† KAV Holland†††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 02-04-17

 

hink-stap-sprong

13.91†††††††††† -1.1† Loic Wondel††††††††††††††††††††††††††† 14-08-98††† R' dam Atletiek†††††††† Nijmegen††††††††††††††† 18-06-17

13.89†††††††††† 2.0†† Alexander Soethout†††††††††††††††††††† 29-09-98††† DEM†††††††††††††††††††† Santpoort†††††††††††††† 30-04-17

13.79†††††††††† 0.0†† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

13.54†††††††††† 1.9†† Roy van Zijl†††††††††††††††††††††††††† 08-03-98††† Kronos††††††††††††††††† Arnhem††††††††††††††††† 30-04-17

13.35†††††††††† 1.2†† Yaran Wienneke†††††††††††††††††††††††† 09-02-98††† GAC-Hilversum†††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

13.27†††††††††† 1.5†† Bram van der Jagt††††††††††††††††††††† 28-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

13.08†††††††††† 1.1†† Joshua Wegman†††††††††††††††††† JB†††† 19-02-00††† Leiden Atletiek†††††††† Utrecht†††††††††††††††† 21-05-17

13.02†††††††††† 0.8†† Jordi van der Wal††††††††††††††††††††† 28-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

12.79†††††††††† 1.3†† Hugo van den Berg††††††††††††††††††††† 24-10-99††† AV NOP††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 17-06-17

12.76†††††††††† -0.9† Gijs Mourits†††††††††††††††††††††††††† 23-02-98††† VAV†††††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

12.75†††††††††† 0.4†† Fabian Biondina†††††††††††††††† JB†††† 03-05-01††† Spado†††††††††††††††††† Someren†††††††††††††††† 21-05-17

12.72†††††††††† 0.9†† Koen Prud'homme van Reine†††††† JB†††† 12-06-00††† Leiden Atletiek†††††††† Utrecht††††††††††††† †††21-05-17

12.66†††††††††† 1.5†† Brett Duff††††††††††††††††††††† JB†††† 17-07-00††† Sparta††††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 21-05-17

12.56†††††††††† 0.0†† Antonny Ediagbonya††††††††††††† JB†††† 06-03-01††† Ciko '66††††††††††††††† Vught††††††††††† †††††††07-05-17

12.55†††††††††† 1.7†† Bob Abotar†††††††††††††††††††††††††††† 12-09-98††† Haag Atletiek†††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

12.53†††††††††† 0.0†† Daan Schuurman††††††††††††††††† JB†††† 30-12-00††† AV '47††††††††††††††††† Utrecht††††† †††††††††††21-05-17

12.51†††††††††† -1.0† Matthew Klaver††††††††††††††††† JB†††† 29-05-01††† Phanos††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 21-05-17

12.48†††††††††† 0.0†† Julian Sas†††††††††††††††††††††††††††† 13-10-99††† AV Almere '81†††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

12.47†††††††††† 1.7†† Ferrie Hamer††††††††††††††††††† JB†††† 25-02-01††† Haag Atletiek†††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

12.34†††††††††† 1.9†† Guido Persoon††††††††††††††††††††††††† 13-03-99††† Olympus '70†††††††††††† Hilversum†††††††††††††† 18-06-17

12.31†††††††††† 0.8†† Jarin van der Kooi††††††††††††† JB†††† 19-03-00††† Impala††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

12.22†††††††††† 0.1†† Thomas Petsch††††††††††††††††††††††††† 01-06-99††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

12.14†††††††††† 0.4†† Robin Boersma†††††††††††††††††† JB†††† 13-09-01††† AV NOP††††††††††††††††† Wijchen†††††††††††††††† 21-05-17

12.12†††††††††† 0.0†† Marvens Bruinsma††††††††††††††† JB†††† 11-08-01††† AV Heerenveen††††††† †††Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

12.11†††††††††† 0.7†† Finn de Graaf†††††††††††††††††† JC†††† 20-04-03††† Attila††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

12.09†††††††††† 0.0†† Jasper de Vries†††††††††††††††† JB†††† 27-09-00††† De Sperwers††††† †††††††Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

12.08†††††††††† -0.4† Stephan† Huis in 't Veld†††††††††††††† 23-07-98††† Spado†††††††††††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

12.07†††††††††† 2.0†† Joppe Stokvis††††††††††††††††††††††††† 01-01-99††† Altis††††††† †††††††††††Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

12.01†††††††††† 0.0†† Tom Driessen††††††††††††††††††† JB†††† 14-01-00††† AAV '36†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 21-05-17

11.95†††††††††† 2.0†† Vyron Saridin††††††††††††††††††††††††† 28-11-99††† DEM††††† †††††††††††††††Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

11.93†††††††††† -2.0† GabriŽl Cornelissen†††††††††††† JB†††† 03-04-01††† GAC-Hilversum†††††††††† Hilversum†††††††††††††† 22-04-17

11.92†††††††††† 0.9†† Jaro IJpelaar††††††††††††††††††††††††† 31-10-99††† Attila††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

11.88†††††††††† -0.2† Owen Beuckens†††††††††††††††††† JB†††† 04-03-01††† AV NOP††††††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 19-04-17

11.88†††††††††† 1.9†† Vincent Staat††††††††††††††††††††††††† 01-10-98††† Attila††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

geen windgegevens bekend:

13.19†††††††††††††††† Roy van Zijl†††††††††††††††††††††††††† 08-03-98††† AV Salland††††††††††††† Heerde††††††††††††††††† 08-04-17

13.09†††††††††††††††† Jordi van der Wal††††††††††††††††††††† 28-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

12.87†††††††††††††††† Guido Persoon††††††††††††††††††††††††† 13-03-99††† Olympus '70†††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 09-06-17

12.68†††††††††††††††† Geert Elferink†††††††††††††††††††††††† 31-08-98††† DAK†††††††††††††††††††† Gorinchem†††††††††††††† 30-04-17

12.32†††††††††††††††† Sergio van der Meide†††††††††††††††††† 09-09-99††† PAC†††††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

12.09†††††††††††††††† Stephan Huis in 't Veld††††††††††††††† 23-07-98††† Spado†††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

11.96†††††††††††††††† Scott Boesten†††††††††††††††††† JB†††† 17-01-00††† Unitas††††††††††††††††† Den Haag†††††††††††† †††20-05-17

11.94†††††††††††††††† Yanick Geluk††††††††††††††††††† JB†††† 12-02-01††† R' dam Atletiek†††††††† Gorinchem†††††††††††††† 30-04-17

met teveel rugwind:

14.38†††††† w†† 4.8†† Alexander Soethout†††††††††††††††††††† 29-09-98††† DEM††††††††††††††††† †††Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

13.51†††††† w†† 4.0†† Geert Elferink†††††††††††††††††††††††† 31-08-98††† DAK†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

12.74†††††† w†† 2.5†† Mattias Nab†††††††††††††††††††† JB†††† 07-06-00††† AAV '36††††††††† †††††††Utrecht†††††††††††††††† 21-05-17

12.57†††††† w†† 3.8†† Nils Oude Lenferink†††††††††††† JB†††† 05-05-00††† MPM†††††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

12.55†††††† w†† 2.1†† Julian Sas†††††††††††††††††††††††††††† 13-10-99††† AV Almere '81†††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

12.30†††††† w†† 2.4†† Martijn Geerts††††††††††††††††† JB†††† 28-12-00††† Sparta††††††††††††††††† Alphen a/d Rijn†††††††† 30-04-17

12.05†††††† w†† 3.2†† Igor Uiterwijk††††††††††††††††† JB†††† 02-10-00††† KAV Holland†††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

 

kogelstoten 6 kg

16.04†††††††††††††††† Timo in 't Hout††††††††††††††††††††††† 12-06-98††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

15.55†††††††††††††††† Mattijs Mols††††††††††††††††††† JB††† †22-04-00††† Attila††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

14.45†††††††††††††††† Shaquille Emanuelson††††††††††† JB†††† 08-01-00††† PAC†††††††††††††††††††† Vierpolders†††††††††††† 15-06-17

14.41†††††††††††††††† Rafael Raap†††††††††††††††††††††† †††††18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

13.97†††††††††††††††† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 17-04-17

13.39†††††††††††††††† Rein van Houwelingen††††††††† †††††††††22-01-99††† Typhoon†††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

13.20†††††††††††††††† Glenn Pols†††††††††††††††††††††††††††† 19-06-98††† Atledo††††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

13.05†††††††††††††††† Scott Boon††††††††††††††† †††††††††††††26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

13.01†††††††††††††††† Martijn Hoogewerf††††††††††††††††††††† 12-05-98††† KAV Holland†††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

12.94†††††††††††††††† Roy van Zijl††††††††† †††††††††††††††††08-03-98††† Kronos††††††††††††††††† Deventer††††††††††††††† 02-06-17

12.83†††††††††††††††† Jelle de Jong††††††††††††††††††††††††† 15-02-99††† Lycurgus††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

12.81†††††††††††††††† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

12.80†††††††††††††††† Ruben Smink††††††††††††††††††††††††††† 09-08-99††† AC TION†††††††††††††††† Enschede††††††††††††††† 26-04-17

12.71†††††††††††††††† Gerwin de Haan†††††††††††††††††††††††† 17-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

12.60†††††††††††††††† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

12.57†††††††††††††††† Noah Verboom†††††††††††††††††††††††††† 02-01-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Amersfoort††††††††††††† 17-04-17

12.52†††††††††††††††† Scott Pols†††††††††††††††††††††††††††† 10-08-99††† Atledo††††††††††††††††† Dongen†††††††††††††† †††08-04-17

12.50†††††††††††††††† Joep van Es††††††††††††††††††††††††††† 18-04-98††† Prins Hendrik†††††††††† Eindhoven†††††††††††††† 19-05-17

12.38†††††††††††††††† Kiowa Roukema††††††††††††††††††††††††† 02-12-99††† NEA-Volharding††††††††† Purmerend††††††† †††††††02-04-17

12.37†††††††††††††††† Wilbert Dennekamp††††††††††††††††††††† 12-01-99††† AV Rijssen††††††††††††† Deventer††††††††††††††† 02-06-17

12.35†††††††††††††††† Floris Aarts†††††††††††††††††††††††††† 22-12-98††† AV '23††††††††††††††††† Haarlem††††† †††††††††††07-05-17

12.34†††††††††††††††† Lars Woudenberg††††††††††††††††††††††† 28-06-99††† AV '34††††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

12.02†††††††††††††††† Martijn Beekhuis††††††††††††††† JB†††† 14-04-00††† KAV Holland†††††††††††† Haarlem† †††††††††††††††07-05-17

11.97†††††††††††††††† Niels Verheugd†††††††††††††††††††††††† 15-07-98††† Sprint††††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

11.96†††††††††††††††† Jorg Kroon†††††††††††††††††††††††††††† 28-09-99††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

11.96†††††††††††††††† Alexander Soethout†††††††††††††††††††† 29-09-98††† DEM†††††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

11.95†††††††††††††††† Youko van der Blom††††††††††††† JB†††† 07-05-01††† Leiden Atletiek†††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

11.92†††††††††††††††† Wolf Nederpel††††††††††††††††††††††††† 09-10-99††† De Spartaan†††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

11.86†††††††††††††††† Kay Geerlings††††††††††††††††††††††††† 01-01-98††† Spirit-OB††††††††††† †††Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

11.84†††††††††††††††† Jeroen Poelert†††††††††††††††††††††††† 21-12-98††† Athlos††††††††††††††††† Zutphen†††††††††††††††† 19-05-17

11.83†††††††††††††††† Wim Vonk†††††††††††††††††††††††††††††† 19-03-98††† Altis††††††††††† †††††††Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

11.83†††††††††††††††† Maarten Kerckhoffs†††††††††††††††††††† 14-08-98††† AV Wijchen††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

11.77†††††††††††††††† Daan Pauw††††††††††††††††††††††††††††† 16-03-99††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

11.71†††††††††††††††† Kevin Boes†††††††††††††††††††††††††††† 04-03-99††† Start '78†††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

11.70†††††††††††††††† Steyn Boersen††††††††††††††††††††††††† 03-03-99††† AV Almere '81†††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

in onderlinge wedstrijd:

11.78†††††††††††††††† Bram van der Jagt††††††††††††††††††††† 28-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 02-04-17

 

kogelstoten 7,26 kg

12.70†††††††††††††††† Nout van den Bos†††††††††††††††††††††† 09-02-98††† Vereniging Zeeland AtletGorinchem†††††††††††††† 30-04-17

11.88†††††††††††††††† Noah Verboom†††††††††††††††††††††††††† 02-01-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Amsterdam†††††††††††††† 18-06-17

11.79†††††††††††††††† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Assen†††††††††††††††††† 28-05-17

11.71†††††††††††††††† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

 

discuswerpen 1,75 kg

49.42†††††††††††††††† Shaquille Emanuelson††††††††††† JB†††† 08-01-00††† PAC†††††††††††††††††††† Vierpolders†††††††††††† 15-06-17

47.93†††††††††††††††† Timo in 't Hout††††††††††††††††††††††† 12-06-98††† PAC†††††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 21-04-17

46.16†††††††††††††††† Nick Godschalk†††††††††††††††††††††††† 05-09-99††† Unitas††††††††††††††††† Tienen (BEL)††††††††††† 25-05-17

45.72†††††††††††††††† Mattijs Mols††††††††††††††††††† JB†††† 22-04-00††† Attila†††††††††††††††† †Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

43.52†††††††††††††††† Martijn Hoogewerf††††††††††††††††††††† 12-05-98††† KAV Holland†††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

43.35†††††††††††††††† Rafael Raap††††††††††††††††††††††††††† 18-03-99††† PAC††††††††††††††† †††††Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

41.69†††††††††††††††† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

41.13†††††††††††††††† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta††† †††††††††Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

40.85†††††††††††††††† Rik Goessens†††††††††††††††††††††††††† 30-09-98††† Unitas††††††††††††††††† Eindhoven†††††††††††††† 19-05-17

40.52†††††††††††††††† Glenn Kunst††††††††††††††††††††††††††† 25-10-99††† Haag Atletiek†††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

40.28†††††††††††††††† Rein van Houwelingen†††††††††††††††††† 22-01-99††† Typhoon†††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

40.22†††††††††††††††† Gerwin de Haan†††††††††††††††††††††††† 17-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Heerenveen††††††††††††† 20-05-17

40.02†††††††††††††††† Lťon Mak††††††††††††††††††††††† JB†††† 05-09-00††† De Gemzen†††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

39.85†††††††††††††††† Wolf Nederpel††††††††††††††††††††††††† 09-10-99††† De Spartaan†††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 19-05-17

39.33†††††††††††††††† Jeroen Poelert†††††††††††††††††††††††† 21-12-98††† Athlos††††††††††††††††† Heerde††††††††††††††††† 08-04-17

38.88†††††††††††††††† Floris Aarts†††††††††††††††††††††††††† 22-12-98†† †AV '23††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

38.74†††††††††††††††† Lars Woudenberg††††††††††††††††††††††† 28-06-99††† AV '34††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

37.77†††††††††††††††† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Zoetermeer††††††††††††† 01-04-17

37.59†††††††††††††††† Scott Pols†††††††††††††††††††††††††††† 10-08-99††† Atledo††††††††††††††††† Dongen††††††††††††††††† 08-04-17

37.43†††††††††††††††† Noah Verboom†††††††††††††††††††††††††† 02-01-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

37.15†††††††††††††††† Glenn Pols†††††††††††††††††††††††††††† 19-06-98††† Atledo††††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

36.81†††††††††††††††† FabiŽl Wijnhoven††††††††††††††† JB††† †24-10-01††† Achilles-Top††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

36.70†††††††††††††††† Ruben Smink††††††††††††††††††††††††††† 09-08-99††† AC TION†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

36.51†††††††††††††††† Arjen de Kock†††††††††††††††††††† †††††02-01-99††† Spado†††††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

36.30†††††††††††††††† Rick Hollestelle†††††††††††††††††††††† 10-09-99††† Altis†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 17-04-17

36.18†††††††††††††††† Yaran Wienneke†††††††††††††††††††††††† 09-02-98††† GAC-Hilversum†††††††††† Hilversum†††††††††††††† 09-04-17

35.98†††††††††††††††† Stephan† Huis in 't Veld†††††††††††††† 23-07-98††† Spado†††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

37.43†††††††††††††††† Jorg Kroon†††††††††††††††††††††††††††† 28-09-99††† Prins Hendrik†††††††††† Uden††††††††††††††††††† 17-05-17

35.77†††††††††††††††† Wilbert Dennekamp††††††††††††††††††††† 12-01-99††† AV Rijssen††††††††††††† Gendringen††††††††††††† 12-05-17

35.54†††††††††††††††† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Zutphen†††††††††††††††† 19-05-17

35.43†††††††††††††††† Maarten Kerckhoffs†††††††††††††††††††† 14-08-98††† AV Wijchen††††††††††††† Vught††††††††††††††† †††07-05-17

35.36†††††††††††††††† Roy van Zijl†††††††††††††††††††††††††† 08-03-98††† Kronos††††††††††††††††† Deventer††††††††††††††† 02-06-17

35.34†††††††††††††††† Sam van der Pol††††††††††††††††††††††† 02-09-99††† Atledo††††††††††††††††† Dongen†††††††††† †††††††08-04-17

35.04†††††††††††††††† Daan Pauw††††††††††††††††††††††††††††† 16-03-99††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

34.45†††††††††††††††† Olav van Vessem††††††††††††††††††††††† 20-01-98††† Scopias†††††††††††††††† Vught††††††† †††††††††††17-04-17

34.42†††††††††††††††† Julian Record††††††††††††††††††††††††† 10-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

 

discuswerpen 2 kg

39.72†††††††††††††††† Glenn Kunst††††††††††††††††††††††††††† 25-10-99††† Haag Atletiek ††††††††††Alphen a/d Rijn†††††††† 30-04-17

37.72†††††††††††††††† Lťon Mak††††††††††††††††††††††† JB†††† 05-09-00††† De Gemzen†††††††††††††† Arnhem††††††††††††††††† 30-04-17

36.06†††††††††††††††† Jeroen Poelert†††††††††††††††††††††††† 21-12-98††† Athlos††† ††††††††††††††Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

35.58†††††††††††††††† Rein van Houwelingen†††††††††††††††††† 22-01-99††† Typhoon†††††††††††††††† Gorinchem†††††††††††††† 30-04-17

35.27†††††††††††††††† Kay Geerlings††††††††††††††††††††††††† 01-01-98††† Spirit-OB†††††††††††††† Gorinchem†††††††††††††† 30-04-17

34.60†††††††††††††††† Roy van Zijl†††††††††††††††††††††††††† 08-03-98††† Kronos††††††††††††††††† Arnhem††††††††††††††††† 30-04-17

 

kogelslingeren 6 kg

56.40†††††††††††††††† Ruben Smink†††††††††††††††††††† †††††††09-08-99††† AC TION†††††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 05-03-17

55.75†††††††††††††††† Joris Pals††††††††††††††††††††† JB†††† 07-07-00††† Feniks††††††††††††††††† Fršnkisch-Crumbach (GER)03-06-17

53.85†††††††††††††††† Stephan† Huis in 't Veld††† †††††††††††23-07-98††† Spado†††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

42.69†††††††††††††††† Rik Goessens†††††††††††††††††††††††††† 30-09-98††† Unitas††††††††††††††††† Eindhoven†††††††††††††† 04-02-17

38.16†††††††††††††††† Quinten van der Veer††† †††††††††††††††22-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Steenbergen†††††††††††† 06-06-17

36.50†††††††††††††††† Justin Hoefmans††††††††††††††††††††††† 31-12-98††† Sprint††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

33.44†††††††††††††††† Stef Tapking††††††† †††††††††††††††††††30-06-99††† GAC-Hilversum†††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 18-05-17

29.87†††††††††††††††† Jan Eleveld††††††††††††††††††††††††††† 19-07-99††† Feniks††††††††††††††††† Grootebroek†††††††††††† 26-03-17

 

kogelslingeren 7,26 kg

47.73†††††††††††††††† Ruben Smink††††††††††††††††††††††††††† 09-08-99††† AC TION†††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

45.67†††††††††††††††† Stephan Huis in 't Veld††††††††††††††† 23-07-98††† Spado†††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

43.14†††††††††††††††† Bryan van Ingen††††††††††††††††††††††† 27-07-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Amsterdam†††††††††††††† 18-06-17

32.73†††††††††††††††† Laurens CorbiŤre†††††††††††††††††††††† 20-04-98††† Clytoneus†††††††††††††† Woerden†††††††††††††††† 30-04-17

31.69†††††††††††††††† Max Kuin††††††††††††††††††††††† JB†††† 13-04-00††† SAV†††††††††††††††††††† Hoorn†††††††††††††††††† 30-04-17

28.64†††††††††††††††† Justin Hoefmans††††††††††††††††††††††† 31-12-98††† Sprint††††††††††††††††† Roermond†††††††††††† †††25-03-17

25.97†††††††††††††††† Stef Tapking†††††††††††††††††††††††††† 30-06-99††† GAC-Hilversum†††††††††† Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

 

speerwerpen 800 gram

56.96†††††††††††††††† Julian de Leeuw††††††††††††††††††††††† 06-09-99††† Sprint†††††††††††† †††††Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

55.79†††††††††††††††† Floris Aarts†††††††††††††††††††††††††† 22-12-98††† AV '23††††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 20-05-17

54.09†††††††††††††††† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria††††† †††††††††Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

52.13†††††††††††††††† Martijn Hoogewerf††††††††††††††††††††† 12-05-98††† KAV Holland†††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 17-04-17

51.72†††††††††††††††† Elmar Koster†††††††††††††††††††††††††† 16-04-98††† PAC††††††† †††††††††††††Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

51.46†††††††††††††††† Helge Giezeman†††††††††††††††††††††††† 16-01-98††† U-Track†††††††††††††††† Zoetermeer††††††††††††† 28-05-17

51.18†††††††††††††††† Sven Markesteijn†††††††††††††††††††††† 28-07-99††† Spirit-OB†††††††††††††† Gorinchem†††††††††††††† 25-05-17

50.88†††††††††††††††† Rafael Raap††††††††††††††††††††††††††† 18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Heerenveen††††††††††††† 08-04-17

50.56†††††††††††††††† Thomas van Haarlem†††††††††††††††††††† 16-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

50.51†††††††††††††††† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Dronten†††††††††††††††† 17-04-17

50.50†††††††††††††††† Jeroen van Harmelen††††††††††††††††††† 13-10-99†† †Avantri†††††††††††††††† Gouda†††††††††††††††††† 25-05-17

50.38†††††††††††††††† Jori Verroen††††††††††††††††††† JB†††† 19-02-01††† Haag Atletiek†††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

50.21†††††††††††††††† Gerwin de Haan†††††††††††††††††††††††† 17-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

49.98†††††††††††††††† Brian Klinkenberg††††††††††††††††††††† 06-01-99††† Flevo Delta†††††††††††† Dronten†††††††††††††††† 17-04-17

49.19†††††††††††††††† Robbie Louw (RSA)††††††††††††††††††††† 22-05-01††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

48.99†††††††††††††††† Finnian van der Steenhoven††††† JB†††† 01-05-00††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

48.21†††††††††††††††† Lucas van Klaveren††††††††††††††††††† †11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

48.01†††††††††††††††† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

47.91†††††††††††††††† Bram van der Laan†††††††††††††† JB†††† 15-02-01††† GAC-Hilversum†††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

47.48†††††††††††††††† Noah Verboom†††††††††††††††††††††††††† 02-01-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Heerhugowaard†††††††††† 28-05-17

47.11†††††††††††††††† Bas van Vliet††††††††††††††††††††††††† 11-05-98††† AV '40††††††††††††††††† Zoetermeer††††††††††††† 28-05-17

47.04†††††††††††††††† Sjoerd Wezelenburg†††††††††††††††††††† 06-01-99††† Lycurgus††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 20-05-17

46.63†††††††††††††††† Youri Sheppard††††††††††††††††† JB†††† 02-10-00††† Spado†††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

45.98†††††††††††††††† Rick Hollestelle†††††††††††††††††††††† 10-09-99††† Altis†††††††††††††††††† Haarlem††††††††††††† †††07-05-17

45.94†††††††††††††††† Jesper Peterse†††††††††††††††††††††††† 21-04-98††† Trias†††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

45.62†††††††††††††††† Maarten Kerckhoffs†††††††††††††††††††† 14-08-98††† AV Wijchen††††††††††††† Breda††††††††††† †††††††28-05-17

45.52†††††††††††††††† Wilbert Dennekamp††††††††††††††††††††† 12-01-99††† AV Rijssen††††††††††††† Deventer††††††††††††††† 02-06-17

45.09†††††††††††††††† Sjoerd Pastoor††††††††††††††††† JB†††† 23-01-01††† Sprint††††††††††††††††† Drunen†††††† †††††††††††07-05-17

44.93†††††††††††††††† Arno Kapteijns†††††††††††††††††††††††† 06-04-98††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

44.77†††††††††††††††† Tijmen van Straten†††††††††††††††††††† 29-03-98††† Passaat†††††††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 28-05-17

44.70†††††††††††††††† Jos Hoogewerf†††††††††††††††††† JB†††† 10-01-00††† KAV Holland†††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

44.54†††††††††††††††† Davy Verlinden†††††††††††††††††††††††† 25-02-98††† Spado†††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 01-04-17

44.54†††††††††††††††† Antonny Ediagbonya††††††††††††† JB†††† 06-03-01††† Ciko '66††††††††††††††† Assen†††††††††††††††††† 28-05-17

44.49†††††††††††††††† Glenn Pols†††††††††††††††††††††††††††† 19-06-98††† Atledo††††††††††††††††† Dongen††††††††††††††††† 08-04-17

44.43†††††††††††††††† Koen Prud'homme van Reine†††††† JB†††† 12-06-00††† Leiden Atletiek†††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

44.38†††††††††††††††† Kiowa Roukema††††††††††††††††††††††††† 02-12-99††† NEA-Volharding†††††† †††Purmerend†††††††††††††† 02-04-17

44.24†††††††††††††††† Jelmer Kootstra††††††††††††††††††††††† 28-07-98††† Impala††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

44.19†††††††††††††††† Joep van Es††††††††††††††††††††††††††† 18-04-98††† Prins Hendrik††† †††††††Breda†††††††††††††††††† 28-05-17

44.11†††††††††††††††† Lťon Mak††††††††††††††††††††††† JB†††† 05-09-00††† De Gemzen†††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

44.10†††††††††††††††† Wim Vonk†††††††††††††††††††††††††††††† 19-03-98††† Altis††††††† †††††††††††Amersfoort††††††††††††† 17-04-17

in onderlinge wedstrijd:

44.88†††††††††††††††† Julian Record††††††††††††††††††††††††† 10-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 02-04-17

 

gewichtwerpen 11,34 kg

17.10†††††††††††††††† Ruben Smink††††††††††††††††††††††††††† 09-08-99††† AC TION†††††††††††††††† Eindhoven†††††††††††††† 04-02-17

10.29†††††††††††††††† Justin Hoefmans††††††††††††††††††††††† 31-12-98††† Sprint††††††††††††††††† Roermond††††††††††††††† 25-03-17

 

10-kamp

††††††††††††††††††††† 100m† * ver†† * kogel * hoog * 400m *110mH*discus* polsh*speer* 1500m * windgegevens

7893††††††††††††††††† Rafael Raap††††††††††††††††††††††††††† 18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

†††††††††††††††††† †††11,08 * 7,25 * 14,41 * 2,03 * 49,85 * 14,30 * 42,83 * 4,70 * 50,56 * 4.37,45 * 0,4 * 2,3 * 0,7

7169††††††††††††††††† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

††††††††††††††††††††† 11,40 * 6,95 * 13,05 * 1,96 * 50,88 * 15,65 * 41,13 * 4,30 * 44,63 * 4.35,48 * 0,0 * 1,6 * 0,0

7084††††††††††††††††† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

††††††††††††††††††††† 11,39 * 6,90 * 12,60 * 1,91 * 49,94 * 15,44 * 34,60 * 4,00 * 51,07 * 4.27,44 * 0,4 * 1,5 * 0,7

6915††††††††††††††††† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

††††††††††††††††††††† 11,53 * 6,50 * 13,06 * 1,88 * 51,45 * 15,06 * 36,10 * 4,40 * 48,21 * 4.47,24 * 0,4 * 0,6 * 0,7

6868††††††††††††††††† Martijn Hoogewerf††††††††††††††††††††† 12-05-98††† KAV Holland†††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

††††††††††††††††††††† 11,40 * 6,42 * 13,01 * 1,76 * 53,78 * 14,77 * 42,37 * 4,40 * 50,48 * 4.55,31 * 0,4 * 1,4 * 0,7

6300††††††††††††††††† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

††††††††††††††††††††† 11,62 * 6,11 * 12,81 * 1,87 * 54,51 * 16,01 * 36,38 * 4,10 * 41,09 * 4.57,60 * 0,0 * -1,1 * 0,0

6238††††††††††††††††† Gerwin de Haan†††††††††††††††††††††††† 17-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

††††††††††††††††††††† 11,88 * 6,04 * 12,71 * 1,79 * 54,14 * 16,47 * 38,74 * 3,90 * 50,21 * 4.59,35 * 0,4 * 0,4 * 0,5

6221††††††††††††††††† Jesper Peterse†††††††††††††††††††††††† 21-04-98††† Trias†††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

††††††††††††††††††††† 11,55 * 6,19 * 11,23 * 1,82 * 54,03 * 15,15 * 30,08 * 3,80 * 45,94 * 4.49,53 * 0,4 * 0,7 * 0,5

6020††††††††††††††††† Glenn Kunst††††††††††††††††††††††††††† 25-10-99††† Haag Atletiek†††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

††††††††††††††††††††† 12,05 * 5,62 * 11,09 * 1,72 * 53,87 * 16,14 * 40,52 * 4,10 * 41,52 * 4.50,37 * 0,0 * 0,7 * 0,9

5749††††††††††††††††† Arjen de Kock††††††††††††††††††††††††† 02-01-99††† Spado†††††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

††††††††††††††††††††† 11,99 * 5,89 * 11,15 * 1,78 * 56,54 * 16,27 * 36,51 * 3,90 * 43,40 * 5.19,75 * 0,0 * -0,3 * 0,9

5559††††††††††††††††† Lars Woudenberg††††††††††††††††††††††† 28-06-99††† AV '34††††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

††††††††††††††††††††† 11,73 * 6,15 * 12,34 * 1,78 * 53,18 * 15,88 *††† NM * 3,50 * 43,33 * 4.52,36 * 0,0 * -1,7 * 0,0

5557††††††††††††††††† Wim Vonk†††††††††††††††††††††††††††††† 19-03-98††† Altis†††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

††††††††††††††††††††† 11,82 * 5,93 * 11,74 * 1,79 * 55,04 * 17,71 * 31,71 * 3,20 * 41,97 * 4.59,07 * 0,4 * -0,1 * 0,5

5307††††††††††††††††† Jari Kouwen††††††††††††††††††††††††††† 21-07-98††† AC Ommen††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

††††††††††††††††††††† 12,22 * 5,70 * 10,50 * 1,79 * 55,53 * 16,78 * 32,68 * 3,50 * 35,43 * 5.21,84 * 0,4 * 0,4 * 0,5

5229††††††††††††††††† Just van Hal†††††††††††††††††††††††††† 02-01-98††† Prins Hendrik†††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

††††††††††††††††††††† 12,22 * 5,86 * 10,20 * 1,66 * 57,14 * 17,06 * 30,01 * 3,50 * 39,66 * 5.04,04 * 0,0 * -1,0 * 0,9

5137††† ††††††††††††††Jasper de Hon††††††††††††††††††††††††† 08-11-99††† AAC†††††††††††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 05-06-17

††††††††††††††††††††† 11,94 * 6,20 * 09,40 * 1,74 * 53,92 * 17,19 * 25,07 * 3,35 * 32,04 * 5.23,99 * 1,8 * 2,6 * 0,9

5095†††††††††††† †††††Bouke van Belois†††††††††††††††††††††† 17-03-98††† Ciko '66††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

††††††††††††††††††††† 12,62 * 5,21 * 09,07 * 1,60 * 53,87 * 17,50 * 30,75 * 3,30 * 34,21 * 4.28,07 * 0,0 * 0,4 * 0,9

 

4 x 100 meter clubteams

43.31†††††††††††††††† Rotterdam††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† PAC†††††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

44.11†††††††††††††††† Tilburg††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Attila††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

44.73†††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Sparta††††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 21-05-17

44.74†††††††††††††††† Eindhoven†††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Eindhoven Atletiek††††† Someren†††††††††††††††† 21-05-17

44.97†††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Haag Atletiek†††††††††† Oud Beijerland††††††††† 21-05-17

45.12†††††††††††††††† Boskoop†††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† AV '47††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††† ††11-06-17

45.27†††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† KAV Holland†††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 21-05-17

45.36†††††††††††††††† Alphen aan de Rijn††††††††††††† JB†††††††††††††††† AAV '36†††††††††††††††† Leiden††††††††††† ††††††11-06-17

45.56†††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† De Spartaan†††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 21-05-17

45.74†††††††††††††††† Heerhugowaard†††††††††††††††††† JC†††††††††††††††† Hera††††††††††††††††††† Alkmaar†††††† ††††††††††27-05-17

46.00†††††††††††††††† Helmond†††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† HAC†††††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 11-06-17

46.06†††††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† PEC 1910††††††††††††††† Assen†††† ††††††††††††††11-06-17

46.15†††††††††††††††† Hilversum†††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† GAC-Hilversum†††††††††† Leiden††††††††††††††††† 11-06-17

46.27†††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Leiden Atletiek†††††††† Utrecht†††††††††††††††† 21-05-17

46.37†††††††††††††††† Oud-Beijerland††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Spirit-OB†††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 21-05-17

46.41†††††††††††††††† Krommenie†††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Lycurgus††††††††††††††† Heerhugowaard†††††††††† 11-06-17

46.45†††††††††††††††† Dordrecht†††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Fortius†††††††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 11-06-17

46.46†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Prins Hendrik†††††††† ††Someren†††††††††††††††† 21-05-17

46.63†††††††††††††††† Gouda†††††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† AV Gouda††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 21-05-17

46.70†††††††††††††††† Roermond††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Swift†††††††††††† ††††††Tilburg†††††††††††††††† 11-06-17

46.73†††††††††††††††† Brielle†††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Voorne Atletiek†††††††† Etten-Leur††††††††††††† 11-06-17

46.77†††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Altis†††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 21-05-17

46.90†††††††††††††††† Bergen op Zoom††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Spado†††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 11-06-17

46.98†††††††††††††††† Barendrecht†††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Energie†††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 21-05-17

47.00†††††††††††††††† Nijmegen††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Nijmegen Atletiek†††††† Assen†††††††††††††††††† 11-06-17

47.16†††††††††††††††† Zoetermeer††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Ilion†††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 21-05-17

47.16†††††††††††††††† Groningen†††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Groningen Atletiek††††† Assen††††††††††††††† †††11-06-17

47.18†††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Phanos††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 21-05-17

47.20†††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††††††††††††††† JC†††††††††††††††† AV '34††††††††††††††††† Haaksbergen††††† †††††††27-05-17

47.39†††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††††††††††† JC†††††††††††††††† Feniks††††††††††††††††† Bussum††††††††††††††††† 10-06-17

47.44†††††††††††††††† Purmerend†††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† NEA-Volharding††††††††† Heerhugowaard†††††††††† 11-06-17

47.49†††††††††††††††† Huizen††††††††††††††††††††††††† JC†††††††††††††††† Zuidwal†††††††††††††††† Bussum††††††††††††††††† 10-06-17

47.60†††††††††††††††† Roosendaal††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† THOR††††††††††††††††††† Tilburg† †††††††††††††††11-06-17

47.66†††††††††††††††† Wijchen†††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† AV Wijchen††††††††††††† Wijchen†††††††††††††††† 21-05-17

47.67†††††††††††††††† Heiloo††††††††††††††††††††††††† JC†††††††††††††††† Trias†††††††††††††††††† Hoorn†††††††††††††††††† 10-06-17

47.77†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Hellas††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 21-05-17

47.91†††††††††††††††† Breda†††††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Sprint††††††††††††††††† Someren†††††††††††††††† 21-05-17

47.93†††††††††††††††† Gorinchem†††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Typhoon†††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 21-05-17

 

4 x 100 meter

41.33††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nat. Ploeg††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

††††††††††††††††††††† Shaquille Haverkamp - Isayah Broers - Daan Lubberdink - Levi Hazes

 

4 x 400 meter clubteams

3.31,80†††††††††††††† Haarlem††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† KAV Holland†††††† ††††††Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

3.33,07†††††††††††††† Haarlem††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AV Haarlem††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

3.34,28†††††††††††††† Amsterdam††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AV '23††††††† ††††††††††Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

3.34,94†††††††††††††† Den Haag†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Haag Atletiek†††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

3.36,06†††††††††††††† Zoetermeer†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ilion†††† ††††††††††††††Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

3.36,11†††††††††††††† Naaldwijk††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Olympus '70†††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

3.37,73†††††††††††††† Hilversum††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GAC-Hilversum†††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

3.38,45†††††††††††††† Leiden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leiden Atletiek†††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

3.38,81†††††††††††††† Almere†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AV Almere '81†††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

3.38,89†††††††††††††† Drunen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DAK†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

3.40,82†††††††††††††† Beverwijk††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DEM†††††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

3.42,96†††††††††††††† Bergen op Zoom†††††††††††††††††††††††††††††††††††† Spado†††††††††††††††††† Drunen†††††††††††††† †††07-05-17

3.43,04†††††††††††††† Nijmegen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nijmegen Atletiek†††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

3.45,03†††††††††††††† Lisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† De Spartaan†††††††††††† Haarlem††††††††† †††††††07-05-17