≠≠Dit is de jaarranglijst JONGENS A over 2017 die wordt bijgehouden door de werkgroep statistiek van de Atletiekunie

 

De laatste officiele versie is van: 10 november 2017
Deze ranglijst is laatst geactualiseerd op:
10 november 2017

LET OP: We werken momenteel hard om een achterstand in te lopen, dus sommige uitslagen ontbreken nog in deze lijsten.

Alle op- en aanmerkingen, correcties en aanvullingen (inclusief datum en plaats) zijn welkom. E-mail naar: Wilmar Kortleever.

 

††††† 100 meter

1†††† 10.62†††††††††† 0.2†† Shaquille Haverkamp††††††††††††††††††† 10-01-99††† R' dam Atletiek†††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 03-06-17

2†††† 10.65†††††††††† 0.8†† Joris van Gool†††††††††††††††††††††††† 04-04-98††† Spiridon††††††††††††††† Oordegem (BEL)†† †††††††27-05-17

3†††† 10.71†††††††††† -1.3† Isayah Boers†††††††††††††††††††††††††† 19-06-99††† Phanos††††††††††††††††† Geneve (SUI)††††††††††† 10-06-17

4†††† 10.80†††††††††† 1.2†† Jim van Gorkum†††††††††††††††††††††††† 26-01-98††† Spado†††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

5†††† 10.81†††††††††† 1.2†† Calvin Hoogland††††††††††††††††††††††† 30-05-98††† AV Castricum††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

6†††† 10.82†††††††††† 0.0†† Dominique Zwiep††††††††††††††††††††††† 14-07-99††† R' dam Atletiek†††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

7†††† 10.84†††††††††† 0.8†† Levi Hazes††††††††††††††††††††† JB†††† 07-01-00††† AV '23††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

8†††† 10.87†††††††††† 1.6†† Onyema Adigida††††††††††††††††† JB†††† 07-01-00††† Phanos††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

9†††† 10.92†††††††††† 0.1†† Daan Lubberdink††††††††††††††††††††††† 31-08-99††† Ciko '66††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

10††† 10.95†††††††††† 1.3†† Jordan Knops††††††††††††††† ††††JB†††† 12-02-00††† Voorne Atletiek†††††††† Oud Beijerland††††††††† 21-05-17

11††† 10.98†††††††††† 1.4†† Sawa Bezelev†††††††††††††††††††††††††† 13-07-98††† Athlos††††††††††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

12††† 11.03†††††††††† 0.9†† Rafael Raap †††††††††††††††††††††††††††18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

13††† 11.07†††††††††† -0.4† Loic Wondel††††††††††††††††††††††††††† 14-08-98††† R' dam Atletiek†††††††† Rotterdam†††††††††††††† 06-07-17

14††† 11.08†††††††††† 1.3†† Isiah Emanuelson††††††††††††††† JC†††† 02-06-03††† PAC†††††††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 21-05-17

15††† 11.10†††††††††† -1.2† Pierre ten Holder†††††††††††††† JB†††† 09-11-00††† PEC 1910††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

16††† 11.10†††††††††† 0.6†† Sander Koops†††††††††††††††††††††††††† 05-02-99††† De Sperwers†††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 01-09-17

17††† 11.14†††††††††† 0.0†† Milo Zech Wallebroek†††††††††††††††††† 06-08-99††† Leiden Atletiek†††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

18††† 11.14†††††††††† 0.0†† Sven Jansons††††††††††††††††††† JB†††† 01-07-19††† Altis†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

19††† 11.16†††††††††† 0.0†† Christopher Williamson†††††††††††††††† 07-04-98††† Vitalis†††††††††††††††† Hoorn††† †††††††††††††††30-04-17

20††† 11.20†††††††††† 2.0†† Keitharo Oosterwolde††††††††††† JC†††† 02-02-17††† AV Almere '81†††††††††† Hagen (GER)†††††††††††† 16-06-17

21††† 11.21†††††††††† 1.5†† Koen Hoedjes††††††††††††††††††† JC†††† 02-06-27††† Hera†††††††††††† †††††††Hagen (GER)†††††††††††† 16-06-17

22††† 11.22†††††††††† -0.9† Niels Beks†††††††††††††††††††††††††††† 29-09-98††† Attila††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

23††† 11.22†††††††††† 1.7†† Maarten Emmaneel††††††††††††††† JB†††† 10-09-00††† Nova††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

24††† 11.23†††††††††† 1.5†† Jordy Kluft††††††††††††††††††††††††††† 04-02-98††† DEM†††††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

25††† 11.25†††††††††† 1.5†† Netanel Dorothea††††††††††††††† JB† †††22-11-00††† Sparta††††††††††††††††† Zoetermeer††††††††††††† 28-05-17

26††† 11.26†††††††††† -0.3† Sil Negenman††††††††††††††††††† JB†††† 28-05-00††† KAV Holland†††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

27††† 11.26†††††††††† 1.1†† Pelle Gelderblom††† †††††††††††††††††††27-07-98††† Vereniging Zeeland AtletVught†††††††††††††††††† 01-07-17

28††† 11.27†††††††††† 0.1†† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Epe†††††††††††††††††††† 23-04-17

29††† 11.27†††††††††† 1.4†† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

30††† 11.28†††††††††† 1.3†† Bryan Pronk††††††††††††††††††††††††††† 22-06-99††† PAC†††††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 21-04-17

31††† 11.28†††††††††† 1.6†† Jamaal Awad††††††††††††††††††††††††††† 01-01-98††† DEM†††††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

32††† 11.30†††††††††† 1.4†† Kieran Roelf†††††††††††††††††††††††††† 15-07-98††† Hollandia†††††††††††††† Drachten†††††††† †††††††28-05-17

33††† 11.30†††††††††† 1.4†† Kosheen Miran†††††††††††††††††† JC†††† 02-03-15††† Groningen Atletiek††††† Stadskanaal†††††††††††† 24-06-17

34††† 11.31†††††††††† 1.2†† Pim van Bakel†††††††††††††††††† JB†††† 01-11-21††† Prins Hendrik†††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

35††† 11.31†††††††††† 0.1†† Cedrych van der Graaff†††††††††††††††† 24-11-99††† Energie†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

36††† 11.31†††††††††† -0.3† Shuraimy Bito††††††††††††††††††††††††† 09-02-99††† R' dam Atletiek†††††††† Utrecht†††††††††††††††† 14-07-17

37††† 11.33†††††††††† 1.8†† Gino van Wijk†††††††††††††††††† JC†††† 02-02-20††† Lycurgus††††††††††††††† Hagen (GER)†††††††††††† 16-06-17

38††† 11.34†††††††††† 0.8†† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

39††† 11.34†††††††††† 0.0†† Tygo van der Weijer†††††††††††† JB†††† 18-07-00††† HAC†††††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 11-06-17

40††† 11.34†††††††††† 1.8†† Alberto Biswane†††††††††††† ††††JB†††† 01-11-00††† Olympus '70†††††††††††† Hilversum†††††††††††††† 18-06-17

41††† 11.34†††††††††† 1.7†† GabriŽl Cornelissen†††††††††††† JB†††† 01-04-03††† GAC-Hilversum†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

42††† 11.36†††††††††† 1.8†† Yaran Wienneke†††††††††††††††††††††††† 09-02-98††† GAC-Hilversum†††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

43††† 11.36†††††††††† 1.8†† Ezra Amokwandoh††††††††††††††††††††††† 17-11-98††† AV '23††††††††††††††††† Hilversum†††††††††††††† 18-06-17

44††† 11.36†††††††††† 0.2†† Nsikak Ekpo†††††††††††††††††††† JC†††† 03-04-14††† Haag Atletiek†††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 27-08-17

45††† 11.38†††††††††† 0.9†† Ruben de Vries†††††††††††††††††††††††† 07-02-98††† R' dam Atletiek†††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

46††† 11.40†††††††††† 0.4†† Martijn Hoogewerf††††††††††††††††††††† 12-05-98††† KAV Holland†††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

47††† 11.40†††††††††† 1.3†† Daan Hoomoedt†††††††††††††††††† JB†††† 09-04-00††† PAC†††††††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 21-05-17

48††† 11.40†††††††††† 0.0†† Remly Vry††††††††††††††††††††††††††††† 30-11-99††† Phanos††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

49††† 11.42†††††††††† 1.4†† Koen van Ruremonde†††††††††††††††††††† 18-11-98††† GVAC††††††††††††††††††† Eindhoven†††††††††††††† 30-04-17

50††† 11.42†††††††††† 1.5†† Sebastiaan Verhoeven††††††††††† JB†††† 24-12-00††† Sparta††††††††††††††††† Zoetermeer††††††††††††† 28-05-17

††††† geen windgegevens bekend:

††††† 11.14†††††††††††††††† Netanel Dorothea††††††††††††††† JB† †††22-11-00††† Sparta††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 09-06-17

††††† 11.31†††††††††††††††† Koen Koenders††††††††††††††††††††††††† 15-10-98††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

††††† met teveel rugwind:

††††† 10.53†††††† w†† 2.1†† Shaquille Haverkamp††††††††††††††††††† 10-01-99††† R' dam Atletiek†††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

††††† 11.16†††††† w†† 2.4†† Bryan Pronk††††††††††††††††††††††††††† 22-06-99††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

††††† 11.18†††††† w†† 2.7†† Cedrych van der Graaf††††††††††††††††† 24-11-99††† Energie†††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

††††† 11.20†††††† w†† 2.4†† Niels Beks†††††††††††††††††††††††††††† 29-09-98††† Attila††††††††††††††††† Drunen†††††††††††††††† †07-05-17

††††† 11.27†††††† w†† 3.8†† Kristian Mos†††††††††††††††††††††††††† 04-09-99††† AV Heerenveen†††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

††††† 11.28†††††† w†† 2.6†† GabriŽl Cornelissen†††††††††††† JB†††† 01-04-03††† GAC-Hilversum†††††††††† Leiden††††††††††††††††† 11-06-17

††††† 11.31†††††† w†† 3.7†† Mark Heiden†††††††††††††††††††† JC†††† 02-08-14††† PAC†††††††††††††††††††† Naaldwijk††††††† †††††††20-08-17

††††† 11.36†††††† w†† 2.9†† Niels Verheugd†††††††††††††††††††††††† 15-07-98††† Sprint††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 17-09-17

††††† 11.38†††††† w†† 3.7†† Damian Felter†††††††††††††††††† JC†††† 03-04-09††† PAC†††††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 20-08-17

††††† 11.39†††††† w†† 2.6†† Julian Jansen†††††††††††††††††† JB†††† 01-01-27††† AV NOP††††††††††††††††† Stadskanaal†††††††††††† 08-07-17

††††† 11.41†††††† w†† 2.3†† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66 †††††††††††††††Utrecht†††††††††††††††† 15-07-17

††††† 11.42†††††† w†† 2.6†† Marnix van der Burg†††††††††††† JC†††† 02-01-22††† Leiden Atletiek†††††††† Leiden††††††††††††††††† 11-06-17

††††† in onderlinge wedstrijd:

††††† 11.06†††††††††† 1.2†† Sven Jansons †††††††††††††††††††JB†††† 01-07-19††† Altis†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 07-10-17

††††† 11.38†††††††††††††††† Ezra Verboom††††††††††††††††††† JB†††† 01-11-21††† AV Haarlemmermeer†††††† Hoofddorp†††††††††††††† 08-10-17

††††† 11.42†††††††††† 1.2†† Henrik Kok††††††††††††††††††††† JB†††† 01-04-17††† Atverni†††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 07-10-17

††††† 10.80†††††††††††††††† Pelle Gelderblom†††††††††††††††††††††† 27-07-98††† Vereniging Zeeland AtletGoes††††††††††††††††††† 25-03-17

††††† 11.00†††††††††††††††† Robin Vliem††††††††††††††††††††††††††† 28-01-98††† Athlos††††††††††††††††† Harderwijk††††††††††††† 29-09-17

††††† 11.33†††††† w†† 3.7†† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Zoetermeer††††††††††††† 07-10-17

 

††††† 150 meter

1†††† 15.87†††††††††† 0.0†† Onyema Adigida††††††††††††††††† JB†††† 07-01-00††† Phanos††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

2†††† 16.18†††††††††† 1.1†† Shaquille Haverkamp††††††††††††††††††† 10-01-99††† R' dam Atletiek† †††††††Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

3†††† 16.22†††††††††† 0.4†† Daan Lubberdink††††††††††††††††††††††† 31-08-99††† Ciko '66††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

4†††† 16.52†††††††††† 0.0†† Calvin Hoogland††††††††††††††††††††††† 30-05-98††† AV Castricum††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

5†††† 16.70†††††††††† 0.1†† Isiah Emanuelson††††††††††††††† JC†††† 02-06-03††† PAC†††††††††††††††††††† Spijkenisse†††††††††††† 27-05-17

6†††† 16.91†††††††††† 0.8†† Sven Jansons††††††††††††††††††† JB† †††01-07-19††† Altis†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 17-04-17

7†††† 16.93†††††††††† -0.2† Pelle Gelderblom†††††††††††††††††††††† 27-07-98††† Vereniging Zeeland AtletGoes††††††††††††††††††† 28-04-17

8†††† 17.04†††††††††† 0.4†† Marnix van der Burg ††††††††††††JC†††† 02-01-22††† Leiden Atletiek†††††††† Leiden††††††††††††††††† 27-05-17

9†††† 17.08†††††††††† 0.0†† Jordy Kluft††††††††††††††††††††††††††† 04-02-98††† DEM†††††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

10††† 17.08†††††††††† -0.6† Koen Hoedjes††††††††††††††††††† JC†††† 02-06-27††† Hera††††††††††††††††††† Groningen†††††††††††††† 16-09-17

11††† 17.13†††††††††† 0.6†† Keitharo Oosterwolde††††††††††† JC†††† 02-02-17††† AV Almere '81†††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

††††† met teveel rugwind:

††††† 17.12†††††† w†† 2.2†† Gino van Wijk†††††††††††††††††† JC†††† 02-02-20††† Lycurgus††††††††††††††† Zaandam†††††††††††††††† 27-05-17

 

††††† 200 meter

1†††† 21.27†††††††††† -0.7† Isayah Boers†††††††††††††††††††††††††† 19-06-99††† Phanos††††††††††††††††† Geneve (SUI)††††††††††† 10-06-17

2†††† 21.55†††††††††† 0.9†† Onyema Adigida††††††††††††††††† JB†††† 07-01-00††† Phanos††††††††††††††††† Amsterdam††††††† †††††††25-05-17

3†††† 21.79†††††††††† -0.2† Daan Lubberdink††††††††††††††††††††††† 31-08-99††† Ciko '66††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

4†††† 21.82†††††††††† 1.5†† Sawa Bezelev†††††††††††††††††††††††††† 13-07-98††† Athlos††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

5†††† 21.90†††††††††† 1.1†† Mustafa Mahamuud†††††††††††††††††††††† 01-07-98††† Haag Atletiek†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

6†††† 21.94†††††††††† 1.3†† Jim van Gorkum†††††††††††††††††††††††† 26-01-98††† Spado††† †††††††††††††††Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

7†††† 21.96†††††††††† 0.5†† Dominique Zwiep††††††††††††††††††††††† 14-07-99††† R' dam Atletiek†††††††† Utrecht†††††††††††††††† 15-07-17

8†††† 22.02†††††††††† 0.2†† Shaquille Haverkamp††††††††††††††††††† 10-01-99††† R' dam Atletiek†††††††† Utrecht†††††††††††††††† 01-09-17

9†††† 22.24†††††††††† 1.4†† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

10††† 22.28†††††††††† 0.2†† Levi Hazes††††††††††††††††† ††††JB†††† 07-01-00††† AV '23††††††††††††††††† Brussel (BEL)†††††††††† 09-07-17

11††† 22.40†††††††††† 1.3†† Jordy Kluft††††††††††††††††††††††††††† 04-02-98††† DEM†††††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 15-07-17

12††† 22.43†††††††††† 0.5†† Pelle Gelderblom†††††††††††††††††††††† 27-07-98††† Vereniging Zeeland AtletVught†††††††††††††††††† 02-07-17

13††† 22.44†††††††††† -1.3† Jordan Knops††††††††††††††††††† JB†††† 12-02-00††† Voorne Atletiek†††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

14††† 22.50†††††††††† -0.2† Calvin Hoogland††††††††††††††††††††††† 30-05-98††† AV Castricum††††††††††† Uden††††††††††††††††††† 17-05-17

15††† 22.50†††††††††† -1.3† Maarten Emmaneel††††††††††††††† JB†††† 10-09-00††† Nova††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

16††† 22.53†††††††††† -0.1† Loic Wondel††††††††††††††††††††††††††† 14-08-98††† R' dam Atletiek†††††††† Breda†††††††††††††††††† 28-05-17

17††† 22.56†††††††††† 0.4†† Bryan Pronk††††††††††††††††††††††††††† 22-06-99††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

18††† 22.58†††††††††† 1.1†† Isiah Emanuelson††††††††††††††† JC†††† 02-06-03††† PAC†††††††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 21-05-17

19††† 22.60†††††††††† 1.4†† GabriŽl Cornelissen†††††††††††† JB†††† 01-04-03††† GAC-Hilversum†††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

20††† 22.60†††††††††† 1.3†† Niels Beks†††††††††††††††††††††††††††† 29-09-98††† Attila††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 15-07-17

21††† 22.66†††††††††† -0.1† Lars van Hoeven††††††††††††††††††††††† 06-06-99††† AV Heerenveen††† †††††††Drachten††††††††††††††† 28-05-17

22††† 22.67†††††††††† 1.8†† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

23††† 22.67†††††††††† 0.3†† Milo Zech Wallebroek†††††††††††††††††† 06-08-99††† Leiden Atletiek†††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

24††† 22.69†††††††††† 1.5†† Keitharo Oosterwolde††††††††††† JC†††† 02-02-17††† AV Almere '81†††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 25-05-17

25††† 22.72†††††††††† 0.3†† Ruben de Vries††††††††††††††††††††† †††07-02-98††† R' dam Atletiek†††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

26††† 22.74†††††††††† 0.6†† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 17-04-17

27††† 22.74†††††††††† 0.9†† Kosheen Miran†††††††††††††††††† JC†††† 02-03-15††† Groningen Atletiek††††† Amsterdam†††††††††††††† 25-05-17

28††† 22.74†††††††††† 0.9†† Tijn Vaessen††††††††††††††††††† JB†††† 22-05-00††† Swift†††††††††††††††††† Uden†††††††††††† †††††††28-05-17

29††† 22.76†††††††††† -1.3† Pim van Bakel†††††††††††††††††† JB†††† 01-11-21††† Prins Hendrik†††††††††† Someren†††††††††††††††† 21-05-17

30††† 22.77†††††††††† -4.0† Christopher Williamson†††††††††††††††† 07-04-98††† Vitalis†††††††††††††††† Hoorn†††††††††††††††††† 30-04-17

31††† 22.77†††††††††† -0.5† Shuraimy Bito††††††††††††††††††††††††† 09-02-99††† R' dam Atletiek†††††††† Gentbrugge (BEL)††††††† 21-07-17

32††† 22.78†††††††††† -0.1† Marnix van der Burg†††††††††††† JC†††† 02-01-22††† Leiden Atletiek†††††††† Utrecht†††††††††††††††† 21-05-17

33††† 22.81†††††††††† 1.5†† Timo Brandehof†††††††††††††††††††††††† 31-08-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

34††† 22.84†††††††††† -1.5† Koen van Ruremonde†††††††††††††††††††† 18-11-98††† GVAC††††††††††††††††††† Eindhoven†††††††††††††† 30-04-17

35††† 22.85†††††††††† 0.7†† Deon Plak†††††††††††††††††††††† JB†††† 03-05-00††† AV Almere '81†††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

36††† 22.88†††††††††† 0.5†† Sven Jansons††††††††††††††† ††††JB†††† 01-07-19††† Altis†††††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 15-09-17

37††† 22.90†††††††††† -0.1† Pierre ten Holder†††††††††††††† JB†††† 09-11-00††† PEC 1910††††††††††††††† Wijchen†††††††††††††††† 21-05-17

38††† 22.92†††††††††† 0.4†† Henrik Fischer (†† )†††††††††††††††††† 07-05-98††† Haag Atletiek†††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

39††† 22.92†††††††††† 0.8†† Stijn Tromp††††††††††††††††††††††††††† 21-05-98††† De Gemzen†††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

40††† 22.94†††††††††† -0.7† Jan Polman†††††††††††††††††††††††††††† 29-03-99††† Nijmegen Atletiek†††††† Nijmegen††††††††††††††† 18-06-17

41††† 22.95†††††††††† 0.6†† Tunji Abisoye†††††††††††††††††† JB†††† 30-01-00††† Ciko '66††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 03-06-17

42††† 22.98†††††††††† 1.4†† Stijn van Weegberg†††††††††††††††††††† 26-03-98††† Leiden Atletiek†††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

43††† 23.02†††††††††† 0.7†† Sil Negenman††††††††††††††††††† JB†††† 28-05-00††† KAV Holland†††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 21-05-17

44††† 23.02†††††††††† -0.9† Thom Clemens†††††††††††††††††††††††††† 24-03-99††† Hellas††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

45††† 23.02†††††††††† 0.5†† Henrik Kok††††††††††††††††††††† JB†††† 01-04-17††† Atverni†††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 15-09-17

46††† 23.03†††††††††† 0.4†† Gawie Louw (RSA)†††††††††††††††††††††† 18-02-99††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

47††† 23.04†††††††††† 1.2†† Ezra Amokwandoh††††††††††††††††††††††† 17-11-98††† AV '23†††††††††† †††††††Brussel (BEL)†††††††††† 09-07-17

48††† 23.05†††††††††† 0.3†† Cedrych van der Graaff†††††††††††††††† 24-11-99††† Energie†††††††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 28-05-17

49††† 23.08†††††††††† 0.3†† Kristian Mos†††††††††††††††††††††††††† 04-09-99††† AV Heerenveen†††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

50††† 23.08†††††††††† 0.8†† Bram van Hastenberg††††††††††††††††††† 19-02-98††† U-Track†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 23-06-17

††††† betere handtijden:

††††† 22.80†††††††††† 1.5†† Jamaal Awad††††††††††††††††††††††††††† 01-01-98††† DEM†††††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

††††† geen windgegevens bekend:

††††† 22.54†††††††††††††††† Isiah Emanuelson††††††††††††††† JC†††† 02-06-03††† PAC†††††††††††††††††††† Breda†††††††††††††††††† 12-05-17

††††† 22.95†††††††††††††††† Sven Roosen†††††††††††††††††††† JB†††† 01-07-27††† Eindhoven Atletiek††††† Veldhoven†††††††††††††† 07-04-17

††††† met teveel rugwind:

††††† 21.29†††††† w†† 3.0†† Onyema Adigida††††††††††††††††† JB†††† 07-01-00††† Phanos††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 25-05-17

††††† 21.79†††††† w†† 2.9†† Mustafa Mahamuud†††††††††††††††††††††† 01-07-98††† Haag Atletiek†††††††††† Nuneaton (GBR)†† †††††††14-05-17

††††† 22.45†††††† w†† 2.2†† Pim van Bakel†††††††††††††††††† JB†††† 01-11-21††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

††††† 22.47†††††† w†† 2.2†† Isiah Emanuelson††††††††††††††† JC†††† 02-06-03††† PAC†††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

††††† 22.65†††††† w†† 2.2†† Timo Brandehof†††††††††††††††††††††††† 31-08-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Heerhugowaard†††††††††† 28-05-17

††††† 23.00†††††† w†† 2.1†† Gijs van Beilen†††††††††††††††† JB†††† 09-05-00††† PEC 1910 †††††††††††††††Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

††††† 23.07†††††† w†† 2.2†† Robin Spoor†††††††††††††††††††† JB†††† 30-01-00††† Sparta††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

††††† betere handtijden:

††††† 22.20†††††† w†† 2.4†† Sil Negenman†††††† †††††††††††††JB†††† 28-05-00††† KAV Holland†††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

††††† 22.40†††††† w†† 2.4†† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

 

††††† 300 meter

1†††† 35.62†† ††††††††††††††Quinten van Ommen†††††††††††††† JC†††† 02-01-04††† Achilles-Top††††††††††† Aken (GER)††††††††††††† 20-05-17

2†††† 35.72†††††††††††††††† Isiah Emanuelson††††††††††††††† JC†††† 02-06-03††† PAC†††††††††††††††††††† Assen†††††††††††††††††† 02-09-17

3†††† 36.08†††††††††††††††† Calvin Hoogland††††††††††††††††††††††† 30-05-98††† AV Castricum††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

4†††† 36.28†††††††††††††††† Lars van Hoeven††††††††††††††††††††††† 06-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Steenwijk††††† †††††††††01-04-17

5†††† 36.45†††††††††††††††† Kosheen Miran†††††††††††††††††† JC†††† 02-03-15††† Groningen Atletiek††††† Assen†††††††††††††††††† 02-09-17

6†††† 36.58†††††††††††††††† Pelle Gelderblom†††††††††††††††††††††† 27-07-98††† Vereniging Zeeland AtletGoes††††††††††††††††††† 28-04-17

7†††† 36.71†††††††††††††††† Maurik de Groot††††††††††††††††††††††† 14-04-99††† Haag Atletiek†††††††††† Den Haag††††††††††††††† 02-04-17

8†††† 37.20†††††††††††††††† Niels Kok††††††††††††††††††††††††††††† 30-04-99††† Flevo Delta†††††††††††† Steenwijk†††††††††††††† 07-07-17

9†††† 37.34†††††††††††††††† Gijs van Beilen†††††††††††††††† JB†††† 09-05-00††† PEC 1910††††††††††††††† Dronten†††††††††††††††† 28-06-17

††††† in onderlinge wedstrijd:

1†††† 37.41†††††††††††††††† Martijn Hoogewerf††††††††††††††††††††† 12-05-98††† KAV Holland†††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 02-04-17

 

††††† 400 meter

1†††† 47.40†††††††††††††††† Ramsey Angela††††††††††††††††††††††††† 06-11-99††† PAC†††††††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

2†††† 48.72†††††††††††††††† Gawie Louw (RSA)†††††††††††††††††††††† 18-02-99††† PAC†††††††††††††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

3†††† 49.39†††††††††††††††† Lars van Hoeven††††††††††††††††††††††† 06-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Drachten†††††††††††††† †28-05-17

4†††† 49.51†††††††††††††††† Rafael Raap††††††††††††††††††††††††††† 18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Grosseto (ITA)††††††††† 22-07-17

5†††† 49.54†††††††††††††††† Thieme Schmidt†††††††††††††††††††††††† 16-04-98††† Leiden Atletiek†††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

6†††† 49.71†††††††††††††††† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Gemert†††††††††† †††††††03-06-17

7†††† 49.72†††††††††††††††† Tunji Abisoye†††††††††††††††††† JB†††† 30-01-00††† Ciko '66††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

8†††† 49.73†††††††††††††††† Bram van der Jagt††††††††††††††††††††† 28-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 20-05-17

9†††† 49.73†††††††††††††††† Pelle Gelderblom†††††††††††††††††††††† 27-07-98††† Vereniging Zeeland AtletTilburg†††††††††††††††† 05-06-17

10††† 49.78†††††††††††††††† Brian Versluis†††††††††††††††††††††††† 11-07-99††† Atverni† †††††††††††††††Wageningen††††††††††††† 07-07-17

11††† 49.92†††††††††††††††† Najib Hassan††††††††††††††††††† JB†††† 01-07-01††† PAC†††††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

12††† 49.94†††††††††††††††† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

13††† 49.98†††††††††††††††† Pierre ten Holder†††††††††††††† JB†††† 09-11-00††† PEC 1910††††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

14††† 50.29†††††††††††††††† Djoao Lobles††††††††††††††† ††††JB†††† 01-01-14††† Noordkop††††††††††††††† Heerhugowaard†††††††††† 28-05-17

15††† 50.40†††††††††††††††† Henrik Kok††††††††††††††††††††† JB†††† 01-04-17††† Atverni†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

16††† 50.42†††††††††††††††† Quinten van Ommen†††††††††††††† JC†††† 02-01-04††† Achilles-Top††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

17††† 50.43†††††††††††††††† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

18††† 50.43†††††††††††† ††††Timo Brandehof†††††††††††††††††††††††† 31-08-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Amsterdam†††††††††††††† 18-06-17

19††† 50.44†††††††††††††††† Maurik de Groot††††††††††††††††††††††† 14-04-99††† Haag Atletiek†††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

20††† 50.49†††††††††††††††† Samuel Chapple†††††††††††††††††††††††† 23-11-98††† Olympus '70†††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 28-05-17

21††† 50.54†††††††††††††††† Julian Freeke†††††††††††††††††† JB†††† 12-11-00††† AV Almere '81†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

22††† 50.58†††††††††††††††† Stijn van Weegberg†††††††††††††††††††† 26-03-98††† Leiden Atletiek†††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

23††† 50.85†††††††††††††††† Ludo van Nieuwenhuizen††††††††† JB†††† 01-02-01††† AAV '36†††††††††††††††† Den Haag †††††††††††††††24-09-17

24††† 50.86†††††††††††††††† Sil Negenman††††††††††††††††††† JB†††† 28-05-00††† KAV Holland†††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 08-07-17

25††† 50.91†††††††††††††††† Bram van Hastenberg††††††††††††††††††† 19-02-98††† U-Track††††††††† †††††††Utrecht†††††††††††††††† 14-07-17

26††† 50.92†††††††††††††††† Sem Verweij††††††††††††††††††††††††††† 27-08-99††† Hylas†††††††††††††††††† Hilversum†††††††††††††† 18-06-17

27††† 50.93†††††††††††††††† Twan Pormes††††††††††††††††††††††††††† 27-07-98††† AV Zaanland†††††††††††† Heerhugowaard†††††††††† 07-07-17

28††† 50.97†††††††††††††††† Joppe Stokvis††††††††††††††††††††††††† 01-01-99††† Altis†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 26-08-17

29††† 51.00†††††††††††††††† Sven Roosen†††††††††††††††††††† JB† †††01-07-27††† Eindhoven Atletiek††††† Den Haag††††††††††††††† 24-09-17

30††† 51.05†††††††††††††††† Jurriaan de Rijk†††††††††††††††††††††† 01-09-99††† Haag Atletiek†††††††††† Alphen a/d Rijn†††††††† 30-04-17

31††† 51.13†††††††††††††††† Stijn van Nierop††† †††††††††††††††††††05-01-99††† DAK†††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

32††† 51.14†††††††††††††††† Ezra Verboom††††††††††††††††††† JB†††† 01-11-21††† AV Haarlemmermeer†††††† Lisse†††††††††††††††††† 08-07-17

33††† 51.30†††††††††††††††† Toon IJzerman††††††††††††††††††††††††† 07-03-98††† Eindhoven Atletiek††††† Ninove (BEL)††††††††††† 15-07-17

34††† 51.38†††††††††††††††† Martin Oonincx†††††††††††††††††††††††† 26-05-99††† Spado†††††††††††††††††† Amersfoort†††††† †††††††10-09-17

35††† 51.44†††††††††††††††† Simon van der Horst††††††††††††††††††† 15-12-99††† Fit†††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

36††† 51.44†††††††††††††††† Mika Taag†††††††††††††††††††††† JB†††† 02-06-00††† KAV Holland†††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 08-07-17

37††† 51.45†††††††††††††††† Milan le Bruin††††††††††††††††† JB†††† 13-05-00††† PAC†††††††††††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 11-06-17

38††† 51.48†††††††††††††††† Thijs Heemskerk††††††††††††††††††††††† 23-01-98††† AKU††††† †††††††††††††††Utrecht†††††††††††††††† 14-07-17

39††† 51.52†††††††††††††††† Cain Rutgers†††††††††††††††††††††††††† 01-11-99††† AV Almere '81†††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

40††† 51.53†††††††††††††††† Hidde Leenders††††††††††††††††† JB†††† 18-05-00††† AV Oss '78††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

41††† 51.65†††††††††††††††† Jaap van Zevenbergen†††††††††††††††††† 13-04-99††† Fortuna†††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 26-08-17

42††† 51.74†††††††††††††††† DaniŽl Versteeg†††††††††††† ††††JB†††† 10-04-00††† Clytoneus†††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

43††† 51.77†††††††††††††††† Joost Koldijk††††††††††††††††††††††††† 13-01-99††† AV Haarlemmermeer†††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

44††† 51.79†††††††††††††††† Thomas van der Heijde††††††††††††††††† 13-05-98††† Tempo†††††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 18-06-17

45††† 51.83†††††††††††††††† Niels Kok††††††††††††††††††††††††††††† 30-04-99††† Flevo Delta†††††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

46††† 52.04†††††††††††† ††††Tom Benerink†††††††††††††††††††††††††† 17-02-98††† MPM†††††††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

47††† 52.04†††††††††††††††† Sjoerd Wezelenburg†††††††††††††††††††† 06-01-99††† Lycurgus††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

48††† 52.06†††††††††††††††† Gijs van Beilen†††††††††††††††† JB†††† 09-05-00††† PEC 1910††††††††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

49††† 52.12†††††††††††††††† Bodhi van Selow†††††††††††††††† JB†††† 18-02-00††† Eindhoven Atletiek††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

50††† 52.12†††††††††††††††† Reinder Prince†††††††††††††††††††††††† 16-11-99††† Triathlon†††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 07-07-17

 

††††† 800 meter

1†††† 1.50,32†††††††††††††† Robin van Riel††††††††††††††††† JB†††† 30-04-00††† Attila††††††††† ††††††††Huizingen (BEL)†††††††† 10-06-17

2†††† 1.50,72†††††††††††††† Djoao Lobles††††††††††††††††††† JB†††† 01-01-14††† Noordkop††††††††††††††† GyŲr (HUN)††††††††††††† 29-07-17

3†††† 1.50,97†††††††††††††† Najib Hassan††††††††††††††††††† JB†††† 01-07-01††† PAC†††††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 01-09-17

4†††† 1.51,53†††††††††††††† Samuel Chapple†††††††††††††††††††††††† 23-11-98††† Olympus '70†††††††††††† Huizingen (BEL)†††††††† 10-06-17

5†††† 1.51,78†††††††††††††† Bram Anderiessen†††††††††††††††††† ††††01-08-99††† AKU†††††††††††††††††††† Hilversum†††††††††††††† 09-07-17

6†††† 1.51,90†††††††††††††† Tom de Gelder††††††††††††††††††††††††† 07-10-98††† Olympus '70†††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

7†††† 1.52,23†††††††††††††† Samuel Chapple†††† ††††††††††††††††††††23-11-98††† Olympus í70†††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

8†††† 1.52,57†††††††††††††† Brian Versluis†††††††††††††††††††††††† 11-07-99††† Atverni†††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

9†††† 1.52,99†††††††††††††† Twan Pormes††††††††††††††††††††††††††† 27-07-98††† AV Zaanland†††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

10††† 1.53,62†††††††††††††† Lars van Hoeven††††††††††††††††††††††† 06-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

11††† 1.54,55†††††††††††††† Jelte van Atten††††††††††††††††††††††† 09-03-98††† Leiden Atletiek†††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

12††† 1.55,17†††††††††††††† Sam Kraaijeveld††††††††††††††††††††††† 27-03-99††† Passaat†††††††††††††††† Huizingen (BEL)† †††††††10-06-17

13††† 1.55,58†††††††††††††† Mudesir Awal Aman††††††††††††††††††††† 14-03-99††† AV Argo†††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 15-09-17

14††† 1.55,88†††††††††††††† Rick van Riel†††††††††††††††††† JC†††† 02-02-15††† Attila††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

15††† 1.56,08†††††††††††††† Thymon Houben††††††††††††††††††††††††† 07-01-98††† Unitas††††††††††††††††† Ninove (BEL)††††††††††† 15-07-17

16††† 1.56,47†††††††††††††† Guus Winkelmolen†††††††††††††††††††††† 11-05-98††† Swift††† †††††††††††††††Roermond††††††††††††††† 18-06-17

17††† 1.56,51†††††††††††††† Jens van Gelderen††††††††††††††††††††† 13-08-99††† Lycurgus††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

18††† 1.56,71†††††††††††††† Stan Schipperen†††††††††††††††† JB†††† 01-11-29††† Scorpio†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

19††† 1.56,72†††††††††††††† Tim Verbaandert†††††††††††††††† JB†††† 17-07-00††† Eindhoven Atletiek††††† Eindhoven†††††††††††††† 19-05-17

20††† 1.57,09†††††††††††††† Cain Rutgers††††††††††††††† †††††††††††01-11-99††† AV Almere '81†††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

21††† 1.57,19†††††††††††††† Stan van Helmond†††††††††††††††††††††† 12-02-98††† Eindhoven Atletiek††††† Eindhoven†††††††††††††† 19-05-17

22††† 1.57,28†††††††††††††† Victor van der Wel†††††††††††††††††††† 21-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

23††† 1.57,44†††††††††††††† Tom Benerink†††††††††††††††††††††††††† 17-02-98††† MPM†††††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 17-09-17

24††† 1.57,59†††††††††† ††††Noah Baltus†††††††††††††††††††† JC†††† 02-02-03††† SAV†††††††††††††††††††† Ninove (BEL)††††††††††† 15-07-17

25††† 1.57,63†††††††††††††† Kelvin Baartwijk††††††††††††††† JB†††† 18-08-00††† AV Almere '81†††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

26††† 1.57,65†††††††††††††† Timo Stegink††††††††††††††††††† JB†††† 24-05-00††† AV Castricum††††††††††† Ninove (BEL)††††††††††† 15-07-17

27††† 1.57,76†††††††††††††† Niels Visser†††††††††††††††††††††††††† 11-11-99††† Jahn II†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

28††† 1.57,78†††††††††††††† Hidde Leenders††††††††††††††††† JB†††† 18-05-00††† AV Oss '78††††††††††††† Kessel-Lo (BEL)†††††††† 19-08-17

29††† 1.57,79†††††††††††††† Jelle de Roon†††††††††††††††††† JB†††† 14-06-00††† Atledo††††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 27-05-17

30††† 1.57,82†††††††††††††† Reinder Prince†††††††††††††††††††††††† 16-11-99††† Triathlon†††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 15-09-17

31††† 1.57,97†††††††††††††† Hugo Roelofsen†††††††††††††††††††††††† 19-05-99††† AV Castricum†††† †††††††Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

32††† 1.57,99†††††††††††††† Thieme Schmidt†††††††††††††††††††††††† 16-04-98††† Leiden Atletiek†††††††† Utrecht†††††††††††††††† 01-09-17

33††† 1.58,10†††††††††††††† Aron Koning††††††††††††††††††††††††††† 09-11-99††† De Keien††††††††††††††† Roermond††††††††††††††† 18-06-17

34††† 1.58,12†††††††††††††† Wiel Wijnen††††††††††††††††††††††††††† 30-01-98††† Hellas††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 23-06-17

35††† 1.58,16†††††††††††††† Siraj Awal Aman†††††††††††††††† JB† †††01-02-05††† AV Argo†††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 15-09-17

36††† 1.58,30†††††††††††††† Maikel Peeman††††††††††††††††††††††††† 14-01-99††† AV Flakkee††††††††††††† Gouda†††††††††††††††††† 25-08-17

37††† 1.58,34†††††††††††††† Bouke van Belois††† †††††††††††††††††††17-03-98††† Ciko '66††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

38††† 1.58,37†††††††††††††† Bezuayehu Petersen††††††††††††† JB†††† 01-02-27††† AV '56††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

39††† 1.58,39†††††††††††††† Tim Verbeek††††††††††††††††††††††††††† 13-12-98††† Cifla†††††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 15-09-17

40††† 1.58,81†††††††††††††† Thom Reynders††††††††††††††††††††††††† 02-07-99††† Unitas††††††††††††††††† Wageningen†††††† †††††††16-06-17

41††† 1.58,82†††††††††††††† Ludo van Nieuwenhuizen††††††††† JB†††† 01-02-01††† AAV '36†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 21-05-17

42††† 1.58,86†††††††††††††† Thomas Kwint††††††††††††††††††† JB†††† 01-07-00††† Groningen Atletiek††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

43††† 1.59,12†††††††††††††† Rik Reijers††††††††††††††††††††††††††† 06-03-98††† Atletico '73††††††††††† Emmen†††††††††††††††††† 18-06-17

44††† 1.59,26†††††††††††††† Bob te Lindert†††††††††††††††††††††††† 12-10-98††† AV Argo† †††††††††††††††Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

45††† 1.59,34†††††††††††††† Fabian Pusceddu†††††††††††††††† JB†††† 01-01-07††† Lycurgus††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

46††† 1.59,40†††††††††††††† Ibrahim Abdi Ali††††††††††††††† JB†††† 01-01-01††† Hanzesport††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

47††† 1.59,44†††††††††††††† Abdiniini Hassan†††††††††††††††††††††† 01-01-99††† Cifla†††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

48††† 1.59,56†††††††††††††† Brik van Dusseldorp†††††††† ††††JC†††† 02-10-09††† Typhoon†††††††††††††††† Hagen (GER)†††††††††††† 16-06-17

49††† 2.00,03†††††††††††††† Tristan Slobben††††††††††††††††††††††† 26-05-98††† Trias†††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 02-06-17

50††† 2.00,03†††††††††††††† Kwint Thomas††††††††††††††††††† JB†††† 01-07-00††† Groningen Atletiek††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

 

††††† 1000 meter

1†††† 2.24,42†††††††††††††† Bram Anderiessen†††††††††††††††††††††† 01-08-99††† AKU†††††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

2†††† 2.29,12†††††††††††††† Djoao Lobles††††††††††††††††††† JB†††† 01-01-14††† Noordkop††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

3†††† 2.30,77†††††††††††††† Twan Pormes††††††††††††††††††††††††††† 27-07-98††† AV Zaanland†††††††††††† Lisse††††††††††††††††† †13-05-17

4†††† 2.30,81†††††††††††††† Guus Winkelmolen†††††††††††††††††††††† 11-05-98††† Swift†††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

5†††† 2.31,03†††††††††††††† Jelte van Atten††††††††††††††††††††††† 09-03-98††† Leiden Atletiek†††††††† Lisse† †††††††††††††††††13-05-17

6†††† 2.31,78†††††††††††††† Lars van Hoeven††††††††††††††††††††††† 06-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

7†††† 2.32,10†††††††††††††† Cain Rutgers†††††††††††††††††††††††††† 01-11-99††† AV Almere '81† †††††††††Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

8†††† 2.34,57†††††††††††††† Tim Verbaandert†††††††††††††††† JB†††† 17-07-00††† Eindhoven Atletiek††††† Veldhoven†††††††††††††† 07-04-17

9†††† 2.34,60†††††††††††††† Reinder Prince†††††††††††††††††††††††† 16-11-99†† †Triathlon†††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 01-09-17

10††† 2.34,60†††††††††††††† Ibrahim Abdi Ali††††††††††††††† JB†††† 01-01-01††† Hanzesport††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

11††† 2.35,01†††††††††††††† Thom Reynders†††††††††††††††††††† †††††02-07-99††† Unitas††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

12††† 2.35,45†††††††††††††† Thymon Houben††††††††††††††††††††††††† 07-01-98††† Unitas††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

13††† 2.36,64†††††††††††††† Aron Koning†††††† †††††††††††††††††††††09-11-99††† De Keien††††††††††††††† Veldhoven†††††††††††††† 07-04-17

14††† 2.37,11†††††††††††††† Tristan Slobben††††††††††††††††††††††† 26-05-98††† Trias†††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

15††† 2.38,27†††††††††††††† Jens van Gelderen††††††††††††††††††††† 13-08-99††† Lycurgus††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

16††† 2.38,31†††††††††††††† Jelle de Roon†††††††††††††††††† JB†††† 14-06-00††† Atledo††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

17††† 2.38,39†††††††††††††† Juul Knoester†††††††††††††††††† JB†††† 03-07-00††† GVAC††††††††††††††††††† Veldhoven†††††††††††††† 07-04-17

18††† 2.38,61†††††††††††††† Hans Harting††††††††††††††††††† JB†††† 04-02-00††† AV '47††††††††††††††††† Barendrecht††††† †††††††01-06-17

19††† 2.39,74†††††††††††††† Jan Bouwknegt†††††††††††††††††† JB†††† 23-09-00††† HAC '63†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 01-09-17

20††† 2.39,79†††††††††††††† Zeb Beelen††††††††††††††††††††† JB†††† 29-10-00††† De Spartaan†††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

21††† 2.39,97†††††††††††††† Koen van Duijnhoven††††††††††††††††††† 07-11-98††† THOR††††††††††††††††††† Arnhem††††††††††††††††† 01-06-17

 

††††† 1500 meter

1†††† 3.45,85†††††††††††††† Bram Anderiessen†††††††††††††††††††††† 01-08-99††† AKU†††††††††††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

2†††† 3.53,58†††††††††††††† Djoao Lobles††††††††††††††††††† JB†††† 01-01-14††† Noordkop††††††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

3†††† 3.53,80†††††††††††††† Najib Hassan††††††††††††† ††††††JB†††† 01-07-01††† PAC†††††††††††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

4†††† 3.54,89†††††††††††††† Bob te Lindert†††††††††††††††††††††††† 12-10-98††† AV Argo†††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 17-06-17

5†††† 3.56,34†††††††††††††† Tim Verbaandert†††††††††††††††† JB†††† 17-07-00††† Eindhoven Atletiek††††† Oordegem (BEL)††††††††† 03-06-17

6†††† 3.59,02†††††††††††††† Stan Schipperen†††††††††††††††† JB†††† 01-11-29††† Scorpio†††††††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

7†††† 3.59,30†††††††† ††††††Cain Rutgers†††††††††††††††††††††††††† 01-11-99††† AV Almere '81†††††††††† Wageningen††††††††††††† 19-05-17

8†††† 3.59,54†††††††††††††† Tom de Gelder††††††††††††††††††††††††† 07-10-98††† Olympus '70†††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 28-05-17

9†††† 4.00,50†††††††††††††† Max Polak†††††††††††††††††††††† JB†††† 18-02-00††† PAC†††††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 06-07-17

10††† 4.00,68†††††††††††††† Maikel Peeman††††††††††††††††††††††††† 14-01-99††† AV Flakkee††††††††††††† Utrecht††††††††††††††† †23-06-17

11††† 4.01,08†††††††††††††† Robin van Riel††††††††††††††††† JB†††† 30-04-00††† Attila††††††††††††††††† Breda†††††††††††††††††† 28-05-17

12††† 4.02,31†††††††††††††† Abdikhani Mohamed††††††††††††††††††††† 25-09-99††† Cifla†††††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 15-09-17

13††† 4.02,36†††††††††††††† Victor van der Wel†††††††††††††††††††† 21-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 06-07-17

14††† 4.03,14†††††††††††††† Mudesir Awal Aman††††††††††††††††††††† 14-03-99††† AV Argo††††††† †††††††††Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

15††† 4.03,17†††††††††††††† Jelte van Atten††††††††††††††††††††††† 09-03-98††† Leiden Atletiek†††††††† Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

16††† 4.03,77†††††††††††††† Ibrahim Abdi Ali††††††††††††††† JB†††† 01-01-01†† †Hanzesport††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 07-07-17

17††† 4.03,88†††††††††††††† Abdi Hassan††††††††††††††††††††††††††† 01-01-99††† Cifla†††††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 15-09-17

18††† 4.03,93†††††††††††††† Rick van Riel†††††††††††††††††† JC†††† 02-02-15††† Attila††††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 15-09-17

19††† 4.04,48†††††††††††††† Aimane Benchellal†††††††††††††† JB†††† 21-10-00††† Ilion†††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 06-07-17

20††† 4.05,53†††††††††††††† Siraj Awal Aman†† ††††††††††††††JB†††† 01-02-05††† AV Argo†††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 07-07-17

21††† 4.06,08†††††††††††††† Stan Helmond†††††††††††††††††††††††††† 12-02-98††† Eindhoven Atletiek††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

22††† 4.06,23†††††††††††††† Reinder Prince†††††††††††††††††††††††† 16-11-99††† Triathlon†††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 23-06-17

23††† 4.06,25†††††††††††††† Thom Reynders††††††††††††††††††††††††† 02-07-99††† Unitas††††††††††††††††† Ninove (BEL)†††† †††††††15-07-17

24††† 4.07,06†††††††††††††† Bezuayehu Petersen††††††††††††† JB†††† 01-02-27††† AV '56††††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 03-06-17

25††† 4.07,45†††††††††††††† Bereket Petersen††††††††††††††† JB†††† 01-02-27††† Vereniging Zeeland AtletOordegem (BEL)††††††††† 03-06-17

26††† 4.08,07†††††††††††††† Luuk Maas††††††††††††††††††††††††††††† 26-08-99††† Tilburg Road Runners††† Utrecht†††††††††††††††† 23-06-17

27††† 4.08,33†††††††††††††† Kelvin Baartwijk††††††††††††††† JB†††† 18-08-00††† AV Almere '81†††††††††† Wageningen††††††††††††† 19-05-17

28††† 4.08,40†††††††††††††† Tristan Slobben††††††††††††††††††††††† 26-05-98††† Trias†††††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

29††† 4.08,77†††††††††††††† Luc Velzeboer††††††††††††††††††††††††† 10-10-98††† AV Almere '81†††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

30††† 4.09,86†††††††††††††† Thijs Borcheld†††††††††††††††††††††††† 25-11-99††† Groningen Atletiek††††† Heiloo††††††††††††††††† 21-07-17

31††† 4.10,00†††††††††††††† Koen Grandiek†††††††††††††† ††††JB†††† 06-07-00††† AV Castricum††††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

32††† 4.10,08†††††††††††††† Brian Versluis†††††††††††††††††††††††† 11-07-99††† Atverni†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

33††† 4.10,72†††††††††††††† Abdirahman Mohamed††††††††††††† JB†††† 01-08-06††† Cifla†††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

34††† 4.10,81†††††††††††††† Jort Benz†††††††††††††††††††††† JB†††† 01-09-08††† Energie†††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 06-07-17

35††† 4.10,81†††††††††† ††††Peter-Jan de Jong††††††††††††††††††††† 19-08-98††† Horror††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

36††† 4.10,93†††††††††††††† Job IJtsma††††††††††††††††††††† JB†††† 16-06-00††† HAC '63†††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 15-09-17

37††† 4.11,40†††††††††††††† Thomas Kwint††††††††††††††††††† JB†††† 01-07-00††† Groningen Atletiek††††† Heiloo††††††††††††††††† 21-07-17

38††† 4.11,83†††††††††††††† Thijs Houbiers††††††††††††††††† JB†††† 08-06-00††† Leiden Atletiek†††††††† Wageningen††††††††††††† 07-07-17

39††† 4.11,97†††††††††††††† Tom Hoogeboom†††††††††††††††††† JB†††† 01-09-08††† Nova††††††††††††††††††† Heiloo††††††††††††††††† 21-07-17

40††† 4.12,02†††††††††††††† Troy de Juncker††††††††††††††††††††††† 01-04-99††† Attila††††††††††††††††† Utrecht† †††††††††††††††02-06-17

41††† 4.12,08†††††††††††††† Mojalefa Kloprogge††††††††††††† JB†††† 01-09-15††† U-Track†††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 06-07-17

42††† 4.12,09†††††††††††††† Koen van Duijnhoven††††††††††††††††††† 07-11-98††† THOR†††††††††††† †††††††Oordegem (BEL)††††††††† 03-06-17

43††† 4.12,13†††††††††††††† Menno Wilhelm††††††††††††††††††††††††† 14-08-98††† LG Visie††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 19-05-17

44††† 4.12,18†††††††††††††† Illian Martens††††††††††††††††† JB†††† 08-08-00††† Cifla†††††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 07-07-17

45††† 4.12,86†††††††††††††† Noah Baltus†††††††††††††††††††† JC†††† 02-02-03††† SAV†††††††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 15-09-17

46††† 4.12,96†††††††††††††† Jarreau Suijkerbuijk††††††††††† JB† †††01-08-19††† THOR††††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 11-06-17

47††† 4.13,73†††††††††††††† Sam Kraaijeveld††††††††††††††††††††††† 27-03-99††† Passaat†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

48††† 4.13,96†††††††††††††† Benjamin Schurink†† ††††††††††††JB†††† 29-04-00††† Cifla†††††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 15-09-17

49††† 4.14,13†††††††††††††† Jesse Fokkenrood††††††††††††††† JC†††† 02-03-28††† Atverni†††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 26-08-17

50††† 4.14,14†††††††††††††† Bouke van Belois†††††††††††††††††††††† 17-03-98††† Ciko '66††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

 

††††† 2000 meter

1†††† 5.48,74†††††††††††††† Cornť Timmer†††††††††††††††††††††††††† 11-02-98††† AV Aalsmeer†††††††††††† Edam††††††††††††††††††† 09-05-17

 

††††† 3000 meter

1†††† 8.24,35†††††††††††††† Najib Hassan††††††††††††††††††† JB†††† 01-07-01††† PAC††††††††††††††††††† †Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

2†††† 8.28,73†††††††††††††† Maikel Peeman††††††††††††††††††††††††† 14-01-99††† AV Flakkee††††††††††††† Goes††††††††††††††††††† 11-08-17

3†††† 8.30,47†††††††††††††† Tim Verbaandert†††††††††††††††† JB†††† 17-07-00††† Eindhoven Atletiek††††† Ertvelde (BEL)††††††††† 17-06-17

4†††† 8.30,68†††††††††††††† Luuk Maas††††††††††††††††††††††††††††† 26-08-99††† Tilburg Road Runners††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

5†††† 8.35,78†††††††††††††† Stan Schipperen†††††††††††††††† JB†††† 01-11-29††† Scorpio†††††††††††††††† Ertvelde (BEL)††††††††† 17-06-17

6†††† 8.37,43†††††††††††††† Bob te Lindert†††††††††††††††††††††††† 12-10-98††† AV Argo†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

7†††† 8.37,45†††††††††††††† Tom de Gelder†††††††††††† †††††††††††††07-10-98††† Olympus '70†††††††††††† Kessel-Lo (BEL)†††††††† 19-08-17

8†††† 8.41,37†††††††††††††† Illian Martens††††††††††††††††† JB†††† 08-08-00††† Cifla†††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

9†††† 8.41,60†††††††††††††† Max Polak ††††††††††††††††††††††JB†††† 18-02-00††† PAC†††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

10††† 8.43,01†††††††††††††† Thijs Borcheld†††††††††††††††††††††††† 25-11-99††† Groningen Atletiek††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

11††† 8.50,36†††††††† ††††††Jarreau Suijkerbuijk††††††††††† JB†††† 01-08-19††† THOR††††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 02-06-17

12††† 8.53,78†††††††††††††† Thom Reynders††††††††††††††††††††††††† 02-07-99††† Unitas††††††††††††††††† Kessel-Lo (BEL)†††††††† 19-08-17

13††† 8.56,34†††††††††††††† Bereket Petersen††††††††††††††† JB†††† 01-02-27††† Vereniging Zeeland AtletErtvelde (BEL)††††††††† 17-06-17

14††† 8.56,37†††††††††††††† Aimane Benchellal†††††††††††††† JB†††† 21-10-00††† Ilion†††††††††††††††††† Oud Beijerland†††††††† †20-04-17

15††† 8.56,40†††††††††††††† Tom Hoogeboom†††††††††††††††††† JB†††† 01-09-08††† Nova††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

16††† 8.59,33†††††††††††††† Menno Wilhelm††††††††††††††††††††††††† 14-08-98††† LG Visie††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

17††† 8.59,39†††††††††††††† Mark Naaijer†††††††††††††††††††††††††† 18-05-99††† Energie†††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 20-04-17

18††† 8.59,84†††††††††††††† Cornť Timmer†††††††††††††††††††††††††† 11-02-98††† AV Aalsmeer††† †††††††††Utrecht†††††††††††††††† 23-06-17

19††† 9.00,19†††††††††††††† Cain Rutgers†††††††††††††††††††††††††† 01-11-99††† AV Almere '81†††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 24-08-17

20††† 9.02,47†††††††††††††† Victor van der Wel†††††††††††††††††††† 21-07-99†† †PAC†††††††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 20-04-17

21††† 9.04,85†††††††††††††† Norbert Weijenberg††††††††††††† JB†††† 01-10-13††† Spado†††††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 20-04-17

22††† 9.05,24†††††††††††††† Jort Benz†††††††††††††††††††††† JB†††† 01-09-08††† Energie†††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 03-06-17

23††† 9.05,69†††††††††††††† Pepijn Smilda†††††††††††††††††† JB†††† 06-05-00††† Hera††††††††††††††††††† Heerhugowaard†††††††††† 07-07-17

24††† 9.06,64†††††††††††††† Lars van der Knaap†††††††††††††††††††† 08-08-99††† Ciko '66††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 23-06-17

25††† 9.09,43†††††††††††††† Arne van der Linde††††††††††††† JB†††† 01-01-30††† PAC†††††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 09-06-17

26††† 9.09,80†††††††††††††† Job IJtsma††††††††††††††††††††† JB†††† 16-06-00††† HAC '63†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

27††† 9.10,02†††††††††††††† Robin Honebecke††††††††††††††††††††††† 19-04-98††† ATC '75†††††††††††††††† Lisse††††††††††† †††††††13-05-17

28††† 9.11,34†††††††††††††† Bezuayehu Petersen††††††††††††† JB†††† 01-02-27††† AV '56††††††††††††††††† Ertvelde (BEL)††††††††† 17-06-17

29††† 9.11,38†††††††††††††† Robin Klamer†††††††††††††††††††††††††† 07-07-99††† LAAC Twente†††††††††††† Rijssen†††††††††††††††† 26-05-17

30††† 9.11,90†††††††††††††† Stef Dirks†††††††††††††††††††††††††††† 07-11-98††† Achilles-EL†††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 19-05-17

31††† 9.12,77†††††††††††††† Duncan Steenbakker††††††††††††† JB†††† 01-10-17††† Lycurgus †††††††††††††††Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

32††† 9.12,79†††††††††††††† Meseret Mebrahtom Tsegay†††††††††††††† 15-05-99††† Phanos††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

33††† 9.14,07†††††††††††††† Noah Baltus†††††††††††††††††††† JC†††† 02-02-03††† SAV†††††††††††††††††††† Hoorn†††††††††††††††††† 22-09-17

34††† 9.17,01†††††††††††††† Hielke Hilberts††††††††††††††††††††††† 16-10-99††† GAC-Hilversum†††††††††† Heiloo††††††††††††††††† 21-07-17

35††† 9.17,72†††††††††††††† Haico Boer††††††††††††††††† ††††JB†††† 01-05-03††† Energie†††††††††††††††† Ertvelde (BEL)††††††††† 17-06-17

36††† 9.19,63†††††††††††††† Zeb Beelen††††††††††††††††††††† JB†††† 29-10-00††† De Spartaan†††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 09-06-17

37††† 9.20,73†††††††††††††† Jens Dijkstra†††††††††††††††††† JB†††† 12-05-00††† AV NOP††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

38††† 9.21,68†††††††††††††† Wybe Sesink†††††††††††††††††††† JB†††† 01-06-07††† AV Wijchen††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

39††† 9.22,22†††††††††† ††††Luc Beuckens†††††††††††††††††††††††††† 29-06-99††† AV NOP††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 17-06-17

40††† 9.22,44†††††††††††††† JaÔr van Winkel†††††††††††††††† JB†††† 20-10-00††† Atledo††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

41††† 9.23,02†††††††††††††† Tim Mengerink†††††††††††††††††† JB†††† 01-02-01††† AVA '70†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

42††† 9.23,45†††††††††††††† Jan Bouwknegt†††††††††††††††††† JB†††† 23-09-00††† HAC '63†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

43††† 9.24,33†††††††††††††† Simon Vos††††††††††††††††††††††††††††† 03-07-98††† PEC 1910††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 23-06-17

44††† 9.25,50†††††††††††††† Ilias el khaltabi†††††††††††††† JB†††† 01-07-16††† R' dam Atletiek†††††††† Utrecht† †††††††††††††††11-08-17

45††† 9.25,73†††††††††††††† Marlon van Zijl†††††††††††††††† JB†††† 01-07-06††† Energie†††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 24-08-17

46††† 9.25,87†††††††††††††† Jan Oldhoff†††††††††††††††††††† JB†††† 14-10-00††† Lionitas†††††††† †††††††Heiloo††††††††††††††††† 21-07-17

47††† 9.28,05†††††††††††††† Allard van Belois†††††††††††††† JB†††† 27-05-00††† Ciko '66††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

48††† 9.26,09†††††††††††††† Ruben Talstra†††††††††††††††††† JB†††† 01-11-12††† Impala††††††††††††††††† Groningen†††††††††††††† 30-06-17††† adg

49††† 9.29,59†††††††††††††† Jens Peeters††††††††††††††††††† JB†††† 01-08-05††† Eindhoven Atletiek††††† Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

50††† 9.32,20†††††††††††††† Janco Rijpstra†††††††††††††† ††††††††††04-04-99††† Lionitas††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

††††† in onderlinge wedstrijd:

††††† 9.11,58†††††††††††††† Abdi Hassan††††††††††††††††††††††††††† 01-01-99††† Cifla†††††††††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 23-06-17

 

††††† 5000 meter

1†††† 14.33,66††††††††††††† Bram Anderiessen†††††††††††††††††††††† 01-08-99††† AKU†††††††††††††††††††† Merksem (BEL)†††††††††† 29-07-17

2†††† 14.45,53††††††††††††† Luuk Maas††††††††††††††††††††††††††††† 26-08-99††† Tilburg Road Runners††† Heusden (BEL)†††††††††† 22-07-17

3†††† 14.52,80††††††††††††† Maikel Peeman††††††††††††††††††††††††† 14-01-99††† AV Flakkee††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

4†††† 14.58,13††††††††††††† Bob Lindert††††††††††††††††††††††††††† 12-10-98††† AV Argo ††††††††††††††††Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

5†††† 14.59,75††††††††††††† Tom Hendrikse††††††††††††††††††††††††† 11-08-98††† AAC '61†††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

6†††† 15.00,02††††††††††††† Mudesir Awal Aman††††††††††††††††††††† 14-03-99††† AV Argo†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 01-09-17

7†††† 15.05,82††††††††††††† Max Polak†††††††††††††††††††††† JB†††† 18-02-00††† PAC†††††††††††††††††††† Ninove (BEL)††††††††††† 15-07-17

8†††† 15.17,22††††††††††††† Abdi Hassan††††††††††††††† ††††††††††††01-01-99††† Cifla†††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 01-09-17

9†††† 15.22,68††††††††††††† Thomas Cremers†††††††††††††††††††††††† 17-11-98††† Ciko '66††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 19-05-17

10††† 15.23,38††††††††††††† Cain Rutgers†††††††††††††††††††††††††† 01-11-99††† AV Almere '81†††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 01-09-17

11††† 15.24,47††††††††††††† Thom Reynders††††††††††††††††††††††††† 02-07-99††† Unitas††††††††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

12††† 15.30,36†††††††† †††††Illian Martens††††††††††††††††† JB†††† 08-08-00††† Cifla†††††††††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

13††† 15.34,39††††††††††††† Thijs Borcheld†††††††††††††††††††††††† 25-11-99††† Groningen Atletiek††††† Wageningen††††††††††††† 07-07-17

14††† 15.37,47††††††††††††† Cornť Timmer†††††††††††††††††††††††††† 11-02-98††† AV Aalsmeer†††††††††††† Wageningen††††††††††††† 19-05-17

15††† 15.38,44††††††††††††† Constant Huiszoon††††††††††††††††††††† 24-02-98††† Triathlon†††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

16††† 15.50,83††††††††††††† Robin van Riel††††††††††††††††† JB†††† 30-04-00††† Attila††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 17-09-17

17††† 15.51,35††††††††††††† Luc Velzeboer††††††††††††††††††††††††† 10-10-98††† AV Almere '81†††††††††† Vught†† ††††††††††††††††02-07-17

18††† 15.52,26††††††††††††† Robin Klamer†††††††††††††††††††††††††† 07-07-99††† LAAC Twente†††††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

19††† 15.52,83††††††††††††† Aimane Benchellal†††††††††††††† JB†††† 21-10-00††† Ilion†††††††††† ††††††††Ninove (BEL)††††††††††† 15-07-17

20††† 15.53,79††††††††††††† Job IJtsma††††††††††††††††††††† JB†††† 16-06-00††† HAC '63†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 01-09-17

21††† 15.55,13††††††††††††† Abdiniini Hassan†††††††††††††††††††††† 01-01-99††† Cifla†††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

22††† 15.59,03††††††††††††† Lars van der Knaap†††††††††††††††††††† 08-08-99††† Ciko '66††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 15-09-17

23††† 16.03,35††††††††††††† Ibrahim Ali†††††††††††††††††††† JB ††††01-01-01††† Hanzesport††††††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 02-06-17

24††† 16.04,46††††††††††††† Robin Honebecke††††††††††††††††††††††† 19-04-98††† ATC '75†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

25††† 16.04,94††††††††††††† Meseret Mebrahtom Tsegay†††††††††††††† 15-05-99††† Phanos††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 01-09-17

26††† 16.07,45††††††††††††† Tristan Valkenburg†††††††††††††††††††† 27-03-98††† Olympus '70†††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 17-09-17

27††† 16.08,50††††††††††††† Ephrem Been††††††††††††††††††††††††††† 06-06-99††† HAC '63†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

28††† 16.12,43††††††††††††† Bereket Petersen††††††††††††††† JB†††† 01-02-27††† Vereniging Zeeland AtletGorinchem†††††††††††††† 30-04-17

29††† 16.13,38††††††††††††† Robel Gebretnsae†††††††††††††††††††††† 01-06-99††† AV '34††††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

30††† 16.16,06††††††††††††† Rens Simons††††††††††††††††††††††††††† 27-11-98††† Venloop Running Team††† Wageningen†††††† †††††††15-09-17

31††† 16.20,70††††††††††††† Koen Wiggers†††††††††††††††††††††††††† 02-07-98††† MPM†††††††††††††††††††† Enschede††††††††††††††† 26-04-17

32††† 16.20,80††††††††††††† Tom Hoogeboom†††††††††††††††††† JB†††† 01-09-08††† Nova††††††††††††††††††† Santpoort†††††††††††††† 30-04-17

33††† 16.20,95††††††††††††† Floyd van Klink††††††††††††††††††††††† 21-10-99††† AAV '36†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

34††† 16.23,30††††††††††††† Sander Kloosterziel††††††††††††††††††† 10-07-98††† PEC 1910 †††††††††††††††Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

35††† 16.24,55††††††††††††† Simon Vos††††††††††††††††††††††††††††† 03-07-98††† PEC 1910††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

36††† 16.26,01††††††††††††† JaÔr van Winkel†††††††††††††††† JB†††† 20-10-00††† Atledo††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 01-09-17

37††† 16.26,80††††††††††††† Marlon van Zijl†††††††††††††††† JB†††† 01-07-06††† Energie†††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 15-09-17

38††† 16.27,89††††††††††††† Pim Bakker††††††††††††††††† ††††JB†††† 01-10-05††† AV Rijssen††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 15-09-17

39††† 16.28,62††††††††††††† Duncan Steenbakker††††††††††††† JB†††† 01-10-17††† Lycurgus††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 01-09-17

40††† 16.29,89††††††††††††† Jan Bouwknegt†††††††††††††††††† JB†††† 23-09-00††† HAC '63†††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 15-09-17

41††† 16.30,41††††††††††††† Jens Dijkstra†††††††††††††††††† JB†††† 12-05-00††† AV NOP††††††††††††††††† Emmen†††††††††††††††††† 18-06-17

42††† 16.30,81††††††††† ††††Wybe Sesink†††††††††††††††††††† JB†††† 01-06-07††† AV Wijchen††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 01-09-17

43††† 16.33,58††††††††††††† Jan Oldhoff†††††††††††††††††††† JB†††† 14-10-00††† Lionitas††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 15-09-17

44††† 16.34,06††††††††††††† Robin Kuiper†††††††††††††††††††††††††† 09-06-98††† Sparta††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 19-05-17

45††† 16.37,92††††††††††††† Youri Driessen†††††††††††††††††††††††† 01-11-99††† Venloop Running Team††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

46††† 16.38,12††††††††††††† Davy Heijsteeg†††††††††††††††††††††††† 05-02-99††† AV Aalsmeer†††††††††††† Soest†††††††††††††††††† 16-06-17

47††† 16.38,18††††††††††††† Rob Maas†††††††††††††††††††††††††††††† 16-01-99††† Ciko '66††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 15-09-17

48††† 16.38,96††††††††††††† Leon Huiszoon††††††††††††††††††††††††† 02-09-99††† Triathlon†††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 16-06-17

49††† 16.45,53††††††††††††† Ruben Garretsen††††††††††††††††††††††† 29-11-99††† AV Argo††††††††† †††††††Utrecht†††††††††††††††† 01-09-17

50††† 16.52,44††††††††††††† Yannick Smits††††††††††††††††††††††††† 11-04-98††† Typhoon†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 01-09-17

 

††††† 10.000 meter

1†††† 31.04,97††††††††††††† Tom Hendrikse†††††††††††††††††† †††††††11-08-98††† AAC '61†††††††††††††††† Londen (GBR)††††††††††† 20-05-17

2†††† 31.47,51††††††††††††† Cornť Timmer†††††††††††††††††††††††††† 11-02-98††† AV Aalsmeer†††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 14-07-17

 

††††† 3000 meter steeple chase 91,4 cm

1†† ††10.07,27††††††††††††† Achraf Boutkabout††††††††††††††††††††† 04-03-98††† PAC†††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

2†††† 10.15,78††††††††††††† Stef Dirks†††††††††††††††††††††††††††† 07-11-98††† Achilles-EL†††††††††††† Breda†††††††††††††††††† 28-05-17

3†††† 10.18,79††††††††††††† Max Meuleman†††††††††††††††††††††††††† 14-06-99††† Archeus†††††††††††††††† Vught††††††††††† †††††††30-06-17

4†††† 10.20,24††††††††††††† Luc Velzeboer††††††††††††††††††††††††† 10-10-98††† AV Almere '81†††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

5†††† 10.21,23††††††††††††† Tsega Kifle†††††††††††††††††††† JB†††† 17-11-00††† AV '23††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 17-09-17

6†††† 10.26,87††††††††††††† Mart-Ruben Nijhuis††††††††††††† JB†††† 20-08-00††† MPM†††††††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

7†††† 10.27,78††††††††††††† Rens Simons††††††††††††††††††††††††††† 27-11-98††† Venloop Running Team††† Amersfoort††††††††††††† 17-04-17

8†††† 10.32,46††††††††††††† Norbert Weijenberg††††††††††††† JB†††† 01-10-13††† Spado†††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

9†††† 10.48,23††††††††††††† Rowan Veenhuizen†††††††††††††††††††††† 17-10-98††† AAC '61†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

10††† 10.51,62††††††††††††† Ian Franssen†††††††††††††††††††††††††† 12-09-98††† LG Deurne†††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 01-09-17

11††† 10.55,41††††††††††††† Marvin Boschman†††††††††††† †††††††††††01-12-98††† Spado†††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 17-09-17

12††† 11.04,89††††††††††††† Jeroen van Dijk††††††††††††††††††††††† 09-12-98††† AV Haaksbergen††††††††† Enschede††††††††††††††† 26-04-17

13††† 11.08,97††††††††††††† Nart Pistorius†††††††††††††††††††††††† 01-04-99††† Nijmegen Atletiek†††††† Enschede††††††††††††††† 26-04-17

14††† 11.09,30††††††††††††† Jeroen van Dijk††††††††††††††††††††††† 09-12-98††† AV Heerenveen†††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

15††† 11.21,38††††††††† ††††Aris van Deelen†††††††††††††††† JB†††† 01-08-01††† Climax††††††††††††††††† Breda†††††††††††††††††† 28-05-17

16††† 11.38,06††††††††††††† Stan de Deugd†††††††††††††††††† JB†††† 01-03-15††† Spado†††††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

17††† 11.48,36††††††††††††† Kristian van Keulen†††††††††††† JB†††† 05-10-00††† VAV†††††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

18††† 11.50,23††††††††††††† Rens Nagtegaal†††††††††††††††††††††††† 10-02-99††† AAV '36†††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

19††† 11.58,67††††††††††††† Rob van Limpt†††††††††††††††††† JC†††† 02-09-16††† AV Haarlemmermeer†††††† Utrecht†††††††††††††††† 01-09-17

 

††††† 110 meter horden 99,1 cm (13,72m - 9,14 m)†††††††††††††††††††††††††††††† * hoogte is 106,7 cm

1†††† 13.64†††††††††† 1.1†† Liam van der Schaaf††††††††††††††††††† 08-10-98††† Phanos††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 27-05-17††† adg

2†††† 14.00†††††††††† 1.4†† Dave Wesselink†††††††††††††††††††††††† 01-10-99††† Trias†††††††††††††††††† Mannheim (GER)†††††† †††25-06-17

3†††† 14.21†††††††††† -0.3† Rafael Raap††††††††††††††††††††††††††† 18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Grosseto (ITA)††††††††† 23-07-17

4†††† 14.36†††††††††† 1.8†† Sander Koops†††††††††††††††††††††††††† 05-02-99††† De Sperwers†††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

5†††† 14.46†††††††††† 1.2†† Guus Nijkamp††††††††††††††††††† JB†††† 02-05-00††† Spado†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

6†††† 14.59†††††††††† 1.3†† Yslain Verwaal†††††††††††††††††††††††† 22-07-99††† PAC††††††††† †††††††††††Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

7†††† 14.63†††††††††† -0.1† Luuk Peters††††††††††††††††††††††††††† 01-02-99††† PEC 1910††††††††††††††† Groningen†††††††††††††† 03-06-17

8†††† 14.65†††††††††† 1.8†† Lťon Mak††††††††††††††††††††††† JB†††† 05-09-00 †††De Gemzen†††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

9†††† 14.67†††††††††† 1.8†† Jarno de Groot†††††††††††††††††††††††† 27-01-99††† Flevo Delta†††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

10††† 14.77†††††††††† 0.7†† Martijn Hoogewerf††††††††††††††††††††† 12-05-98††† KAV Holland†††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

11††† 14.79†††††††††† 1.3†† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Vught††††††††††† †††††††02-07-17

12††† 14.84†††††††††† -0.3† Robin Vliem††††††††††††††††††††††††††† 28-01-98††† Athlos††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

13††† 14.93†††††††††† 1.2†† Joppe Stokvis††††††††††††††††††††††††† 01-01-99††† Altis†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

14††† 14.94†††††††††† 0.7†† Jaap van Zevenbergen†††††††††††††††††† 13-04-99††† Fortuna†††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 03-06-17

15††† 15.01†††††††††† 1.9†† Joep van Es††††††††††††††††††††††††††† 18-04-98††† Prins Hendrik†††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

16††† 15.11†††††††††† 0.7†† Lars Woudenberg††††††††††††††††††††††† 28-06-99††† AV '34††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

17††† 15.12†††††††††† 1.4†† Jesper Peterse†††††††††††††††††††††††† 21-04-98††† Trias†††††††††††††††††† Mannheim (GER)††††††††† 25-06-17

18††† 15.17†††††††††† 1.3†† Noah Verboom†††††††††††††††††††††††††† 02-01-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

19††† 15.20†††††††††† 1.8†† Lauri Hulleman††††††††††††† †††††††††††18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

20††† 15.21†††††††††† 0.9†† Jelle de Jong††††††††††††††††††††††††† 15-02-99††† Lycurgus††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

21††† 15.28†††††††††† -0.3† Bram van der Jagt††††††††††††††††††††† 28-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

22††† 15.33†††††††††† 1.2†† Maurik de Groot††††††††††††††††††††††† 14-04-99††† Haag Atletiek†††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

23††† 15.59†††††††††† 0.7†† Tiago Smithuis†††††††††††††††††††††††† 12-11-98††† Ilion†††††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 03-06-17

24††† 15.60†††††††††† -0.3† Rick Hollestelle†††††††††††††††††††††† 10-09-99††† Altis†††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

25††† 15.65†††††††††† 0.0†† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

26††† 15.81†††††††††† 1.8†† Gerwin de Haan†††††††††††††††††††††††† 17-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Stadskanaal†††††††††††† 09-07-17

27††† 15.97†††††††††† -0.4† Arthur van Essen†††††††††††††††††††††† 17-02-99††† Altis†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 27-08-17

28††† 16.01†††††††††† 0.0†† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Gemert†† †††††††††††††††04-06-17

29††† 16.01†††††††††† -0.7† Daan Jansen††††††††††††††††††††††††††† 27-09-99††† Clytoneus†††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

30††† 16.04†††††††††† 1.3†† Arjen de Kock††††††††††††††††††††††††† 02-01-99††† Spado††††††††††† †††††††Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

31††† 16.04†††††††††† 1.3†† Glenn Kunst††††††††††††††††††††††††††† 25-10-99††† Haag Atletiek†††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

32††† 16.09†††††† *†† -0.6† Sem Verweij††††††††††††††††††††††††††† 27-08-99††† Hylas†††††††††††††††††† Hilversum†††††††††††††† 18-06-17

33††† 16.10†††††††††† -0.1† Wesley van der Holst†††††††††††††††††† 16-08-99††† PAC†††††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

34††† 16.19†††††††††† -0.1† Hugo van den Berg†††††††††††††††††† †††24-10-99††† AV NOP††††††††††††††††† Groningen†††††††††††††† 03-06-17

35††† 16.20†††††††††† 1.4†† Bram van Hastenberg††††††††††††††††††† 19-02-98††† U-Track†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 02-06-17

36††† 16.27†††††††††† 0.1†† Siem ter Braake†††† ††††††††††††JB†††† 30-10-00††† GAC-Hilversum†††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

37††† 16.33†††††††††† 0.9†† Nicolaas Romagnoli†††††††††††††††††††† 18-12-99††† GAC-Hilversum†††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

38††† 16.33†††††††††† 0.4†† Niels Verheugd†††††††††††††††††††††††† 15-07-98††† Sprint††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 01-09-17

39††† 16.36†††††† *†† -1.0† Jurgen van der Zwet††††††††††††††††††† 16-02-99††† De Spartaan†††††††††††† Hilversum†††††††††††††† 18-06-17

40††† 16.40†††††††††† -0.1† Vincent Staat††††††††††††††††††††††††† 01-10-98††† Attila††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

41††† 16.49†††††††††† 0.9†† Tijmen Ottenheim†††††††††††††††††††††† 07-10-99††† Leiden Atletiek†††††††† Lisse††††††††††† †††††††25-06-17

42††† 16.50†††††††††† 0.7†† Michiel de Kwaasteniet†††††††††††††††† 16-07-98††† Spirit-OB†††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 03-06-17

43††† 16.61†††††††††† 0.1†† Coen Huizer†††††††††††††††††††† JB†††† 01-06-22††† Leiden Atletiek†††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

44††† 16.62†††††††††† 0.4†† Stefan Pol††††††††††††††††††††† JB†††† 01-02-00††† U-Track†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 01-09-17

45††† 16.62†††††††††† 1.3†† Dre Pinas†††††††††††††††††††††† JB†††† 01-04-12††† DEM††††† †††††††††††††††Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

46††† 16.66†††††††††† 1.3†† Thomas van der Vooren††††††††††††††††† 16-04-98††† Altis†††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

47††† 16.67†††††††††† -0.7† Joep de Wit†††††††††††††††††††† JB†††† 01-03-00††† AV Almere '81†††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

48††† 16.71†††††††††† -0.7† Max Landheer†††††††††††††††††††††††††† 11-06-98††† AV Haarlem††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

49††† 16.74†††††††††† 0.9†† Jermo Harper††††††††††††††† ††††JB†††† 01-05-04††† Ilion†††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

50††† 16.78†††††††††† 0.5†† Jari Kouwen††††††††††††††††††††††††††† 21-07-98††† AC Ommen††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

††††† geen windgegevens bekend:

††††† 16.48†††††††††††††††† Kiowa Roukema††††††††††††††††††††††††† 02-12-99††† NEA-Volharding††††††††† Purmerend†††††††††††††† 02-04-17

††††† met teveel rugwind:

††††† 15.07†††††† w†† 2.8†† Bram van der Jagt††††††††††††††††††††† 28-10-98††† AV '23†††††††††††††††† †Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

††††† 15.67†††††† w†† 2.8†† Jurgen van der Zwet††††††††††††††††††† 16-02-99††† De Spartaan†††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

††††† 15.98†††††† w†† 2.2†† Floris Aarts†††††††††††††††††††††††††† 22-12-98††† AV '23 †††††††††††††††††Lisse†††††††††††††††††† 09-07-17

††††† 16.28†††††† w†† 2.5†† Luuk Verploegen††††††††††††††††††††††† 15-09-98††† AV Wijchen††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

††††† 16.67†††††† w†† 2.5†† Jelmer Kootstra††††††††††††††††††††††† 28-07-98††† Impala††††††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

††††† in onderlinge wedstrijd:

††††† 14.50†††††††††††††††† Robin Vliem††††††††††††††††††††††††††† 28-01-98††† Athlos††††††††††††††††† Harderwijk††††††††††††† 30-09-17

††††† 16.54†††††††††† 0.9†† Pelle van den Boom†††††††††††††††††††† 27-02-99††† ATV Venray††††††††††††† Venray††††††††††††††††† 08-10-17

 

††††† 200 meter horden 76,2 cm

1†††† 25.35†††††††††† 1.1†† Sander Koops†††††††††††††††††††††††††† 05-02-99††† De Sperwers†††††††††††† Utrecht ††††††††††††††††11-08-17

2†††† 25.50†††††††††† 1.0†† Julian Jansen†††††††††††††††††† JB†††† 01-01-27††† AV NOP††††††††††††††††† Assen†††††††††††††††††† 02-09-17

3†††† 25.89†††††††††† 1.0†† Robin Boersma†††††††††††††††††† JB†††† 01-09-13††† AV NOP††††††††† ††††††††Assen†††††††††††††††††† 02-09-17

4†††† 25.92†††††††††† 1.1†† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

5†††† 27.71†††††††††† 1.6†† Daan Hoogers††††††††††††††††††† JB†††† 02-10-00††† Sprint††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

6†††† 27.82†††††††††† 1.0†† Lars van Hoeven††††††††††††††††††††††† 06-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Assen††††††††††† †††††††02-09-17

 

††††† 400 meter horden 91,4 cm

1†††† 51.83†††††††††††††††† Ramsey Angela††††††††††††††††††††††††† 06-11-99††† PAC†††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

2†††† 54.62†††††††††††††††† Maurik de Groot††††††††††††††††††††††† 14-04-99††† Haag Atletiek†††††††††† Leiria (POR)††††††††††† 08-06-17

3†††† 54.76†††††††††††††††† Jurgen van der Zwet††††††††††††††††††† 16-02-99††† De Spartaan†††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

4†††† 55.92†††††††††††††††† Martin Oonincx††††††††††††† †††††††††††26-05-99††† Spado†††††††††††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

5†††† 56.11†††††††††††††††† Bram van der Jagt††††††††††††††††††††† 28-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

6†††† 56.27†††††††††††††††† Ezra Verboom††††††††††††††††††† JB†††† 01-11-21††† AV Haarlemmermeer†††††† Wageningen††††††††††††† 17-09-17

7†††† 56.41†††††††††††††††† Bram van Hastenberg††††††††††††††††††† 19-02-98††† U-Track†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

8†††† 56.92†††††††††††† ††††Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 17-06-17

9†††† 57.77†††††††††††††††† Lťon Mak††††††††††††††††††††††† JB†††† 05-09-00††† De Gemzen†††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 17-09-17

10††† 57.88†††††††††††††††† Jarno de Groot†††††††††††††††††††††††† 27-01-99††† Flevo Delta†††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

11††† 59.17†††††††††††††††† Bas Meester†††††††††††††††††††† JB†††† 01-06-29††† Hollandia†††††††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

12††† 59.27†††††††††††††††† Pelle Gelderblom†††††††††††††††††††††† 27-07-98††† Vereniging Zeeland AtletEtten-Leur††††††††††††† 28-05-17

13††† 59.37†††††††††††††††† Niels Kok††††††††††††††††††††††††††††† 30-04-99††† Flevo Delta†††††††††††† Epe††††† †††††††††††††††23-04-17

14††† 59.46†††††††††††††††† Mika Taag†††††††††††††††††††††† JB†††† 02-06-00††† KAV Holland†††††††††††† Wageningen††††††††††††† 17-09-17

15††† 59.60†††††††††††††††† Davis Hagedoorn††††††††††††††††††††††† 28-09-98††† DEM††††††††††††† †††††††Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

16††† 59.67†††††††††††††††† Hans Harting††††††††††††††††††† JB†††† 04-02-00††† AV '47††††††††††††††††† Wageningen††††††††††††† 17-09-17

17††† 60.29†††††††††††††††† Bouke van Belois†††††††††††††††††††††† 17-03-98††† Ciko '66††††††††††††††† Assen†††††††††††††††††† 28-05-17

18††† 60.40†††††††††††††††† Geert de Gouw††††††††††††††††††††††††† 06-11-98††† DAK†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

19††† 60.51†††††††††††††††† Wouter Nieuwhof†††††††††††††††††††† †††28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

20††† 60.56†††††††††††††††† Ferrie Hamer††††††††††††††††††† JB†††† 01-02-25††† Haag Atletiek†††††††††† Zoetermeer††††††††††††† 28-05-17

21††† 60.59†††††††††††††††† Richard Middelkoop† †††††††††††††††††††30-10-98††† Ilion†††††††††††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

22††† 60.79†††††††††††††††† Jasper de Hon††††††††††††††††††††††††† 08-11-99††† AAC†††††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

23††† 61.01†††††††††††††††† Martijn Geerts††††††††††††††††† JB†††† 28-12-00††† Sparta††††††††††††††††† Zoetermeer††††††††††††† 28-05-17

24††† 61.34†††††††††††††††† Thomas van der Vooren††††††††††††††††† 16-04-98††† Altis†††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

25††† 61.48†††† ††††††††††††Mats Tjepkema††††††††††††††††††††††††† 06-07-98††† Lycurgus††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

26††† 61.90†††††††††††††††† Julian van Meggelen†††††††††††† JB†††† 01-08-02††† De Spartaan†††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 28-05-17

27††† 61.98†††††††††††††††† Menno van den Broek†††††††††††† JB†††† 01-10-26††† DJA†††††††††††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 28-05-17

28††† 62.05†††††††††††††††† Koen Roskamp††††††††††††††††††† JB†††† 01-02-06††† BAV†††††††††††††††††††† Haarlem††††††††† †††††††07-05-17

29††† 62.08†††††††††††††††† Just van Hal†††††††††††††††††††††††††† 02-01-98††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

30††† 62.10†††††††††††††††† Pim Pauel††††††††††††††††††††††††††††† 09-07-98††† AV Haarlem††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 28-05-17

31††† 62.24†††††††††††††††† Daan Jansen††††††††††††††††††††††††††† 27-09-99††† Clytoneus†††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 28-05-17

32††† 62.34†††††††††††††††† Floris Meeuwse††††††††††††††††† JB†††† 03-12-00††† Attila†† †††††††††††††††Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

33††† 62.36†††††††††††††††† Nicolaas Romagnoli†††††††††††††††††††† 18-12-99††† GAC-Hilversum†††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

34††† 62.44†††††††††††††††† Nart Pistorius†††††††††††††††††††††††† 01-04-99††† Nijmegen Atletiek†††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

35††† 62.55†††††††††††††††† Arjen de Kock††††††††††††††††††††††††† 02-01-99††† Spado†††††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

36††† 62.73†††††††††††††††† Joep de Wit†††††††††††††††† ††††JB†††† 01-03-00††† AV Almere '81†††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

37††† 63.17†††††††††††††††† Robert Olgers††††††††††††††††††††††††† 09-02-99††† AV NOP††††††††††††††††† Assen†††††††††††††††††† 28-05-17

38††† 63.73†††††††††††††††† Mart-Ruben Nijhuis††††††††††††† JB†††† 20-08-00††† MPM†††††††††††††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

39††† 63.84†††††††††††††††† Luuk Verploegen††††††††††††††††††††††† 15-09-98††† AV Wijchen††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

40††† 64.63†††††††††††† ††††Jermo Harper††††††††††††††††††† JB†††† 01-05-04††† Ilion†††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

41††† 64.76†††††††††††††††† Ruben Fix††††††††††††††††††††††††††††† 23-06-98††† De Gemzen†††††††††††††† Assen†††††††††††††††††† 28-05-17

42††† 64.79†††††††††††††††† Jelmer Kootstra††††††††††††††††††††††† 28-07-98††† Impala††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

43††† 64.98†††††††††††††††† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

44††† 65.11†††††††††††††††† Jason Komen††††††††††††††††††††††††††† 04-04-98††† AV Haarlem††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

45††† 65.14†††††††††††††††† Arno Kapteijns†††††††††††††††††††††††† 06-04-98††† Prins Hendrik†††††††††† Breda††† †††††††††††††††28-05-17

46††† 65.40†††††††††††††††† Tom Willems†††††††††††††††††††† JB†††† 04-05-00††† AV ATH††††††††††††††††† Uden††††††††††††††††††† 28-05-17

47††† 65.89†††††††††††††††† Lars Huibers†††††††††††††††††††††††††† 05-02-99††† Climax†††††††††† †††††††Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

48††† 66.28†††††††††††††††† Sam ter Haar†††††††††††††††††††††††††† 22-02-98††† AVA '70†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

49††† 66.37†††††††††††††††† August van de Weijer†††††††††††††††††† 12-03-99††† Sprint††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

50††† 66.51†††††††††††††††† Coen Huizer†††††††††††††††††††† JB†††† 01-06-22††† Leiden Atletiek†††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

 

††††† hoogspringen

1†††† 2.16††††††††††††††††† Sven van Merode †††††††††††††††††††††††02-10-98††† Spado†††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 15-07-17

2†††† 2.04††††††††††††††††† Jaden Bernabela†††††††††††††††† JB†††† 03-01-00††† Haag Atletiek†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

3†††† 2.03††††††††††††††††† Rafael Raap††††††††††††††††††††††††††† 18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

4†††† 2.03††††††††††††††††† Stan Nijhuis††††††††††††††††††† JB†††† 01-04-19††† Trias†††††††††††††††††† Amsterdam††††††† †††††††18-06-17

5†††† 2.00††††††††††††††††† Dirk Aarts†††††††††††††††††††††††††††† 06-04-98††† AV ATH††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 27-08-17

6†††† 1.98††††††††††††††††† Antonny Ediagbonya††††††††††††† JB†††† 01-03-06††† Ciko '66††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

7†††† 1.98††††††††††††††††† Michiel de Kwaasteniet†††††††††††††††† 16-07-98††† Spirit-OB†††††††††††††† Roosendaal††††††††††††† 24-09-17

8†††† 1.96††††††††††††††††† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

9†††† 1.95††††††††††††††††† Julian Record††††††††††††††††††††††††† 10-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

10††† 1.95††††††††††††††††† Sander Smits†††††††††††††††††††††††††† 12-02-99††† Gen. MichaŽlis††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

11††† 1.95††††††††††††††††† Martijn Kroes††††††††††††††††††††††††† 04-01-99††† Nova††††††††††††††††††† Warmenhuizen††††††††††† 19-05-17

12††† 1.95††††††††††††††††† Robin Beks††††††††††††††††† ††††JB†††† 01-04-20††† Eindhoven Atletiek††††† Someren†††††††††††††††† 21-05-17

13††† 1.95††††††††††††††††† Lťon Mak††††††††††††††††††††††† JB†††† 05-09-00††† De Gemzen†††††††††††††† Emmen†††††††††††††††††† 18-06-17

14††† 1.95††††††††††††††††† Anton Ediagbonya††††††††††††††† JB†††† 01-03-06††† Ciko '66††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

15††† 1.95††††††††††††††††† Daan Hoogers††††††††††††††††††† JB†††† 02-10-00††† Sprint††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 17-09-17

16††† 1.94††††††††††††† ††††Rick van de Noort†††††††††††††† JB†††† 17-08-00††† AAV '36†††††††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 04-06-17

17††† 1.94††††††††††††††††† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 26-08-17

18††† 1.91††††††††††††††††† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

19††† 1.91††††††††††††††††† Niels de Groot††††††††††††††††† JB†††† 20-08-00††† AAV '36†††††††††††††††† Woerden†††††††††††††††† 26-08-17

20††† 1.90††††††††††††††††† Steyn Boersen††††††††††††††††††††††††† 03-03-99††† AV Almere '81†††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

21††† 1.90††††††††††††††††† Vincent Staat††††††††††††††††††††††††† 01-10-98††† Attila††††††††††††††††† Drunen†† †††††††††††††††07-05-17

22††† 1.90††††††††††††††††† Jeroen Poiesz†††††††††††††††††† JB†††† 05-04-00††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

23††† 1.90††††††††††††††††† Jasper Slingerland††††††††††††† JB†††† 13-09-00††† Eindhoven Atletiek††††† Someren†††††††††††††††† 21-05-17

24††† 1.90††††††††††††††††† Julian Sas†††††††††††††††††††††††††††† 13-10-99††† AV Almere '81†††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

25††† 1.90††††††††††††††††† Wim Vonk†††††††††††††††††††††††††††††† 19-03-98††† Altis†††††††††††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

26††† 1.90††††††††††††††††† Siem ter Braake†††††††††††††††† JB†††† 30-10-00††† GAC-Hilversum†††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

27††† 1.90††††††††††††††††† Lars Dirkzwager†††††††††††††††††††† †††23-03-98††† Vereniging Zeeland AtletSpijkenisse†††††††††††† 18-06-17

28††† 1.90††††††††††††††††† Joost Sinke†††††††††††††††††††† JB†††† 01-04-10††† Spado†††††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

29††† 1.90††††††††††††††††† Sven Jansons††††††† ††††††††††††JB†††† 01-07-19††† Altis†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

30††† 1.90††††††††††††††††† Guido Persoon††††††††††††††††††††††††† 13-03-99††† Olympus '70†††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 17-09-17

31††† 1.90††††††††††††††††† Marnix Kolkman††††††††††††††††† JC†††† 02-02-14††† AV Edam†††††††††††††††† Zoetermeer††††††††††††† 23-09-17

32††† 1.89††††††††††††††††† Finn Garritsen††††††††††††††††† JB†††† 22-05-00††† AV Argo†††††††††††††††† Stadskanaal†††††††††††† 08-07-17

33††† 1.89††††††††††††††††† Jelle Golbach†††††††††††††††††† JC†††† 02-01-07††† AV Haaksbergen††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 27-08-17

34††† 1.88††††††††††††††††† Joppe Stokvis††††††††††††††††††††††††† 01-01-99††† Altis†††††††††††††††††† Amersfoort†††††† †††††††26-08-17

35††† 1.87††††††††††††††††† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

36††† 1.86††††††††††††††††† Jelle de Jong††††††††††††††††††††††††† 15-02-99††† Lycurgus††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 25-05-17

37††† 1.86††††††††††††††††† Maarten Debeij††††††††††††††††† JC†††† 02-05-26††† Eindhoven Atletiek††††† Amsterdam†††††††††††††† 27-08-17

38††† 1.85††††††††††††††††† Jaro IJpelaar††††††††††††††††††††††††† 31-10-99††† Attila†† †††††††††††††††Ede†††††††††††††††††††† 30-04-17

39††† 1.85††††††††††††††††† Koen Stapel††††††††††††††††††††††††††† 09-03-98††† Ilion†††††††††††††††††† Alphen a/d Rijn†††††††† 30-04-17

40††† 1.85††††††††††††††††† Joram van de Bospoort†††††††††† JC†††† 02-04-24††† Climax††††††††††††††††† Genderingen†††††††††††† 06-05-17

41††† 1.85††††††††††††††††† Alexander Schrage†††††††††††††† JC†††† 02-04-25††† PAC†††††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 06-05-17

42††† 1.85††††††††††††††††† Tijmen Ottenheim††††††††††† †††††††††††07-10-99††† Leiden Atletiek†††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

43††† 1.85††††††††††††††††† Jordi van der Wal††††††††††††††††††††† 28-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

44††† 1.85††††††††††††††††† Jasper Debeij†††††††††††††††††† JB†††† 13-09-00††† Eindhoven Atletiek††††† Eindhoven†††††††††††††† 13-05-17

45††† 1.85††††††††††††††††† Tim Klein†††††††††††††††††††††† JD†††† 04-01-02††† DJA†††††††††††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 19-05-17

46††† 1.85††††††††††††† ††††Robin Boersma†††††††††††††††††† JB†††† 01-09-13††† AV NOP††††††††††††††††† Wijchen†††††††††††††††† 21-05-17

47††† 1.85††††††††††††††††† Laurens Handels†††††††††††††††† JB†††† 26-04-00††† Swift†††††††††††††††††† Someren†††††††††††††††† 21-05-17

48††† 1.85††††††††††††††††† Olaf van de Pavert††††††††††††† JB†††† 03-07-00††† GAC-Hilversum†††††††††† Leiden††††††††††††††††† 11-06-17

49††† 1.85††††††††††††††††† Sjoerd Visser†††††††††††††††††† JB†††† 02-03-00††† Spirit-OB†††††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 11-06-17

50††† 1.85††††††††††††††††† Daan Gielen††††††††††††††††††††††††††† 26-03-98††† Prins Hendrik†††††††††† Nijmegen††††††††††††††† 18-06-17

51††† 1.85††††††††††††††††† Davis Hagedoorn††††††††††††††††††††††† 28-09-98††† DEM†††††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 18-06-17

52††† 1.85††††††††††††††††† Jasper de Vries†††††††††††††††† JB†††† 27-09-00††† De Sperwers†††††††††††† Emmen†††††††††††††††††† 18-06-17

53††† 1.85††††††††††††††††† Jelmer van Diepen††††††††††††††††††††† 05-09-99††† Lycurgus†††††††† †††††††Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

54††† 1.85††††††††††††††††† Scott Boesten†††††††††††††††††† JB†††† 17-01-00††† Unitas††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

55††† 1.85††††††††††††††††† Tijmen van Hal††††††††††††††††† JB†††† 01-09-24††† Prins Hendrik†††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

††††† in onderlinge wedstrijd:

††††† 1.90††††††††††††††††† Bram van der Jagt††††††††††††††††††††† 28-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 02-04-17

††††† 1.85††††††††††††††††† Arjen de Kock††††††††††††††††††††††††† 02-01-99††† Spado†††††††††††††††††† Bergen op Zoom††††††††† 30-09-17

††††† 1.85††††††††††††††††† Tim de Wit†††††††††††††††††††††††††††† 12-11-99††† Spado†††††††††††††††††† Bergen op Zoom††††††††† 30-09-17

 

††††† polsstokhoogspringen

1†††† 4.90††††††††††††††††† Koen Stapel††††††††††††††††††††††††††† 09-03-98††† Ilion†††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

2†††† 4.90††††††††††††††††† Koen Koenders††††††††††††††††††††††††† 15-10-98††† Prins Hendrik ††††††††††Utrecht†††††††††††††††† 13-07-17

3†††† 4.81††††††††††††††††† Lťon Mak††††††††††††††††††††††† JB†††† 05-09-00††† De Gemzen†††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 10-06-17

4†††† 4.70††††††††††††††††† Rafael Raap††††††††††††††††††††††††††† 18-03-99† ††PAC†††††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

5†††† 4.65††††††††††††††††† Glenn Kunst††††††††††††††††††††††††††† 25-10-99††† Haag Atletiek†††††††††† Willemstad††††††††††††† 16-04-17

6†††† 4.60††††††††††††††††† Siem ter Braake†††††††††††††††† JB†††† 30-10-00††† GAC-Hilversum†††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

7†††† 4.60††††††††††††††††† Jakob PŁtz††††††††††††††††††††† JB†††† 02-02-00††† Prins Hendrik†††††††††† Den Haag††††††††††††††† 24-09-17

8†††† 4.50††††††††††††††††† Philip van de Beek††††††††††††† JB†††† 11-10-00††† Phanos††††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 20-05-17

9†††† 4.50††††††††††††††††† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

10††† 4.50††††††††††††††††† Marnix Kolkman††††††††††††††††† JC†††† 02-02-14††† AV Edam†††††††††††††††† Heiloo††††††††††††††††† 23-06-17

11††† 4.50††††††††††††††††† Rick Hollestelle†††††††††††††††††††††† 10-09-99††† Altis†††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

12††† 4.40†† †††††††††††††††Martijn Hoogewerf††††††††††††††††††††† 12-05-98††† KAV Holland†††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

13††† 4.40††††††††††††††††† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

14††† 4.40††††††††††††††††† Jakob PŁtz††††††††††††††††††††† JB†††† 02-02-00††† ATV Venray††††††††††††† Venray††††††††††††††††† 04-07-17

15††† 4.33††††††††††††††††† Jos Hoogewerf†††††††††††††††††† JB†††† 10-01-00††† KAV Holland†††††††††††† Lisse†††††††† ††††††††††09-07-17

16††† 4.30††††††††††††††††† Lars Hierck††††††††††††††††††††††††††† 11-11-98††† Hera††††††††††††††††††† Heerhugowaard†††††††††† 02-04-17

17††† 4.30††††††††††††††††† Mitchell van den Brink†††††††††††††††† 16-04-99††† AV '34††††††††††††††† ††Dronten†††††††††††††††† 05-07-17

18††† 4.30††††††††††††††††† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Dronten†††††††††††††††† 20-09-17

19††† 4.26††††††††††††††††† Maurits van der Ziel††††††††††† JB†††† 11-05-00††† VAV†† ††††††††††††††††††Utrecht†††††††††††††††† 13-07-17

20††† 4.25††††††††††††††††† Daan Spiljard†††††††††††††††††† JB†††† 19-07-00††† PAC†††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

21††† 4.20††††††††††††††††† Gerwin de Haan†††††††††††††††††††††††† 17-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

††††† 4.15††††††††††††††††† Bjorn Sloot†††††††††††††††††††† JB†††† 17-03-00††† Atletico '73††††††††††† Sonsbeck (DUI)††††††††† 10-06-17††† adg

††††† 4.13††††††††††††††††† Ezra Verboom††††† ††††††††††††††JB†††† 2021-11-01† AV Haarlemmermeer†††††† Lisse†††††††††††††††††† 28-05-17

††††† 4.11††††††††††††††††† Benjamin Coolen†††††††††††††††† JB†††† 2004-02-01† Haag Atletiek†††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 09-07-17

25††† 4.10††††††††††††††††† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

26††† 4.10††††††††††††††††† Niels Verheugd†††††††††††††††††††††††† 15-07-98††† Sprint††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

27††† 4.10††† ††††††††††††††Sjoerd Wezelenburg†††††††††††††††††††† 06-01-99††† Lycurgus††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

28††† 4.10††††††††††††††††† Arjen de Kock††††††††††††††††††††††††† 02-01-99††† Spado†††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 17-09-17

29††† 4.01††††††††††††††††† Jordi van der Wal††††††††††††††††††††† 28-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 10-06-17

30††† 4.00††††††††††††††††† Mattias Nab†††††††††††††††††††† JB†††† 07-06-00††† AAV '36†††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 11-06-17

31††† 4.00††††††††††††††††† Duane van Dijkhuizen††††††††††† JC†††† 2003-08-02† Fortius†††††††††††††††† Etten-Leur†††††† †††††††11-06-17

32††† 3.92††††††††††††††††† Niels de Groot††††††††††††††††† JB†††† 20-08-00††† AAV '36†††††††††††††††† Woerden†††††††††††††††† 27-08-17

33††† 3.90††††††††††††††††† Stein Wisse††††††††††††††††††††††††††† 08-03-98††† Leiden Atletiek†††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

34††† 3.83††††††††††††††††† Jesper Peterse†††††††††††††††††††††††† 21-04-98††† Trias†††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 09-07-17

35††† 3.83††††††††††††††††† Neal Ott††††††††††††††††††††††† JB†††† 2019-05-01† Phanos†† †††††††††††††††Lisse†††††††††††††††††† 09-07-17

36††† 3.81††††††††††††††††† Sam de Paauw††††††††††††††††††† JB†††† 2009-08-01† Haag Atletiek†††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 10-06-17

37††† 3.80††††††††††††††††† Bart Mulder†††††††††††††††††††† JB†††† 02-05-00††† AV Wijchen††††††††††††† Assen†††††††††††††††††† 11-06-17

38††† 3.78††††††††††††††††† Joppe Stokvis††††††††††††††††††††††††† 01-01-99††† Altis†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 27-08-17

39††† 3.70††††††††††††††††† Noah Verboom††††††††††††††† †††††††††††02-01-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

40††† 3.70††††††††††††††††† Lars Woudenberg††††††††††††††††††††††† 28-06-99††† AV '34††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

41††† 3.70††††††††††††††††† Aron Blom†† †††††††††††††††††††††††††††04-10-99††† Passaat†††††††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 28-05-17

42††† 3.70††††††††††††††††† Owen Beuckens†††††††††††††††††† JB†††† 2004-03-01† AV NOP††††††††††††††††† Donten††††††††††††††††† 07-06-17

43††† 3.70††††††††††††† ††††Sven Roosen†††††††††††††††††††† JB†††† 2027-07-01† Eindhoven Atletiek††††† Tilburg†††††††††††††††† 11-06-17

44††† 3.70††††††††††††††††† Youri Fransen†††††††††††††††††† JB†††† 2029-04-01† GAC-Hilversum†††††††††† Dronten†††††††††††††††† 20-09-17

45††† 3.63††††††††††††††††† Jelle de Jong††††††††††††††††††††††††† 15-02-99††† Lycurgus††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 09-07-17

46††† 3.61††††††††††††††††† Tom de Pater††††††††††††††††††† JB†††† 2026-07-01† VAV†††††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 10-06-17

47††† 3.60††††††††††††††††† Quinten de Brabander††††††††††† JB†††† 15-06-00††† Olympus '70†††††††††††† Gorinchem†††††††††††††† 25-05-17

48††† 3.60††††††††††††††††† Sjoerd Pastoor††††††††††††††††† JB†††† 2023-01-01† Sprint††††††††††††††††† Drunen†† †††††††††††††††22-06-17

49††† 3.60††††††††††††††††† Yoram Vriezen†††††††††††††††††† JC†††† 2016-07-03† GAC-Hilversum†††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 27-08-17

50††† 3.60††††††††††††††††† Julian Record††††††††††††††††††††††††† 10-10-98††† AV '23†††††††††† †††††††Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

††††† in onderlinge wedstrijd:

††††† 3.70††††††††††††††††† Hans Harting††††††††††††††††††† JB†††† 04-02-00††† AV '47††††††††††††††††† Boskoop†††††††††††††††† 30-09-17

††††† 3.70††††††††††††††††† Tobias van Ee††††††† †††††††††††JC†††† 2001-11-02† GAC-Hilversum†††††††††† Hilversum†††††††††††††† 08-10-17

††††† 3.70††††††††††††††††† Yoram Vriezen†††††††††††††††††† JC†††† 2016-07-03† GAC-Hilversum†††††††††† Hilversum†††††††††††††† 08-10-17

 

††††† verspringen

1†††† 7.39††† ††††††††1.4†† Rafael Raap††††††††††††††††††††††††††† 18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Grosseto (ITA)††††††††† 22-07-17

2†††† 7.28††††††††††† 0.0†† Alexander Soethout†††††††††††††††††††† 29-09-98††† DEM†††††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

3†††† 7.13††††††††††† 1.4†† Loic Wondel††††††††††††††††††††††††††† 14-08-98††† R' dam Atletiek†††††††† Vught††††††††††† †††††††01-07-17

4†††† 7.08††††††††††† 0.5†† Sven Jansons††††††††††††††††††† JB†††† 2019-07-01† Altis†††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

5†††† 7.06††††††††††† -0.8† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

6†††† 7.04††††††††††† 2.0†† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

7†††† 6.89††††††††††† 0.0†† Gijs Mourits†††††††††††††††††††††††††† 23-02-98††† VAV††††† †††††††††††††††Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

8†††† 6.88††††††††††† 0.5†† Jaden Bernabela†††††††††††††††† JB†††† 03-01-00††† Haag Atletiek†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

9†††† 6.87††††††††††† -0.7† Hugo van den Berg††††††††††††††††††††† 24-10-99††† AV NOP††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

10††† 6.80††††††††††† 0.3†† Julian Record††††††††††††††††††††††††† 10-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Oordegem (BEL)††††††††† 03-06-17

11††† 6.71††††††††††† 1.7†† Julian Sas††††††††††††††††† †††††††††††13-10-99††† AV Almere '81†††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

12††† 6.67††††††††††† 2.5†† Bram van der Jagt††††††††††††††††††††† 28-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

13††† 6.65††††††††††† 1.5†† Jelle de Jong††††††††††††††††††††††††† 15-02-99††† Lycurgus††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

14††† 6.62††††††††††† 0.6†† Damian Felter†††††††††††††††††† JC†††† 2009-04-03† PAC†††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

15††† 6.60††††††††††† 1.6†† Olav Donker††††††††††††††††††††††††††† 16-02-99††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

16††† 6.60††††††††††† -0.6† Antonny Ediagbonya††††††††††††† JB†††† 01-03-06††† Ciko '66††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

17††† 6.60††††††††††† 1.7†† Sergio van der Meide†††††††††††††††††† 09-09-99††† PAC†††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

18††† 6.57††††††††††† 1.1†† Martijn Hoogewerf††††††††††††††††††††† 12-05-98††† KAV Holland†††††††††††† Wageningen††††††††††††† 17-09-17

19††† 6.52††††††††††† 0.4†† Julian Jansen†††††††††††††††††† JB†††† 01-01-27††† AV NOP††††††††††††††††† Stadskanaal†††††††††††† 08-07-17

20††† 6.51††††††††††† 2.6†† Sven Roosen†††††††††††††††††††† JB†††† 01-07-27††† Eindhoven Atletiek††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

21††† 6.51††††††††††† -1.1† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 26-08-17

22††† 6.48††††††††††† 0.5†† Joppe Stokvis††††††††††††††††††††††††† 01-01-99††† Altis††††††††††† †††††††Amersfoort††††††††††††† 17-04-17

23††† 6.48††††††††††† 0.4†† Fabian Biondina†††††††††††††††† JB†††† 01-05-03††† Spado†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

24††† 6.47††††††††††† 0.9†† Lars Woudenberg††††††††††††††††††††††† 28-06-99††† AV '34††††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

25††† 6.44††††††††††† -0.4† Sander Smits†††††††††††††††††††††††††† 12-02-99††† Gen. MichaŽlis††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

26††† 6.38††††††††††† 2.7†† Sil Negenman††††††††††††††††††† JB† †††28-05-00††† KAV Holland†††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

27††† 6.38††††††††††† -0.5† Joshua Wegman†††††††††††††††††† JB†††† 19-02-00††† Leiden Atletiek†††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

28††† 6.35††††††††††† 1.9†† Robin Vliem†††††††† †††††††††††††††††††28-01-98††† Athlos††††††††††††††††† Drachten††††††††††††††† 28-05-17

29††† 6.34††††††††††† 0.5†† Lars Adriaanse††††††††††††††††† JB†††† 01-05-07††† Haag Atletiek†††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 25-05-17

30††† 6.33††††††††††† 0.0†† Melle van der Stoel†††††††††††† JB†††† 16-07-00††† AV '34††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 26-08-17

31††† 6.32††††††††††† 0.9†† Jesper Peterse†††††††††††††††††††††††† 21-04-98††† Trias†††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 08-07-17

32††† 6.31††††††††††† 1.0†† Floris Nolet††††††††††††††††††† JC†††† 02-07-02††† Prins Hendrik†††††††††† Groningen†††††††††††††† 16-09-17

33††† 6.29††††††††††† 0.0†† Henrik Fischer (†† )†††††††††††††††††† 07-05-98††† Haag Atletiek†††††††††† Zoetermeer†††††† †††††††28-05-17

34††† 6.29††††††††††† 0.9†† Maxim Scholma†††††††††††††††††† JB†††† 26-08-00††† AAV '36†††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 24-09-17

35††† 6.28††††††††††† 0.8†† Skip Renders†††††††††††††††††††††††††† 03-11-99††† GAC-Hilversum†††††††††† Hilversum†††††††††††††† 09-07-17

36††† 6.27††††††††††† 0.4†† Robin Boersma†††††††††††††††††† JB†††† 2013-09-01† AV NOP††††††††††††††††† Stadskanaal†††††††††††† 08-07-17

37††† 6.27††††††††††† 1.2†† Stephan Huis in 't Veld††††††††††††††† 23-07-98††† Spado††† †††††††††††††††Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

38††† 6.26††††††††††† 0.7†† Jorrit Hildebrand†††††††††††††† JB†††† 01-08-00††† Spirit-Lelystad†††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

39††† 6.26††††††††††† -0.9† Jaap van Zevenbergen†††††††††††††††††† 13-04-99††† Fortuna†††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 26-08-17

40††† 6.25††††††††††† 0.2†† Indy Wekker†††††††††††††††††††† JB†††† 01-02-10††† U-Track†††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 25-05-17

41††† 6.22††††††††††† 0.6†† Kosheen Miran†††††††††††††† ††††JC†††† 02-03-15††† Groningen Atletiek††††† Amsterdam†††††††††††††† 27-08-17

42††† 6.20††††††††††† 1.6†† Mees Kappert††††††††††††††††††† JC†††† 02-01-16††† AV Salland††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

43††† 6.20††††††††††† 0.0†† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Emmen†††††††††††††††††† 18-06-17

44††† 6.20††††††††††† 1.2†† Teun Peeters†††††††††††††††††††††††††† 09-07-99††† Prins Hendrik†††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

45††† 6.17††††††††††† -2.1† Julian Erkelens†††††††††††††††† JB†††† 01-11-29††† Passaat†††††††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 11-06-17

46††† 6.17††††††††††† -0.5† Jasper de Hon††††††††††††††††††††††††† 08-11-99††† AAC†††††††††††††††††††† Veenendaal††††††††††††† 18-06-17

47††† 6.17††††††††††† -0.6† Quincy Stjeward††††††††††††††††††††††† 06-08-98††† Phanos††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

48††† 6.15††††††††††† 0.0†† Daan Hoomoedt†††††††††††††††††† JB†††† 09-04-00††† PAC†††††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

49††† 6.14††††††††††† 1.5†† Shemar Martina††††††††††††††††† JB†††† 01-03-23††† Spirit-Lelystad†††††††† Leiden††††††††††††††††† 11-06-17

50††† 6.14††††††††††† 0.0†† Martin Oonincx†††††††††††††††††††††††† 26-05-99††† Spado†††††††††††††††††† Bergen op Zoom††††††††† 08-07-17

††††† geen windgegevens bekend:

††††† 6.40††††††††††††††††† Hent van Schoten†††††††††††††††††††††† 14-05-98††† AV Oss '78††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 01-04-17

††††† 6.37††††††††††††††††† Lars Adriaanse††††††††††††††††† JB† †††01-05-07††† Haag Atletiek†††††††††† Den Haag††††††††††††††† 02-04-17

††††† met teveel rugwind:

††††† 7.48††††††† w†† 2.4†† Alexander Soethout†††††††††††††††††††† 29-09-98††† DEM†††††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

††††† 7.37††††††† w†† 3.1†† Sven Jansons††††††††††††††††††† JB†††† 01-07-19††† Altis†††††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 24-09-17

††††† 7.13††††††† w†† 2.1†† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Hoorn†††††††††††††††††† 30-04-17

††††† 6.64††††††† w†† 3.7†† Olav Donker††††††††††††††††††††††††††† 16-02-99††† Prins Hendrik†††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

††††† 6.62††††††† w†† 3.8†† Yaran Wienneke†††††††††††††††††††††††† 09-02-98††† GAC-Hilversum†††††††††† Lisse††††††††††††††††† †25-06-17

††††† 6.54††††††† w†† 2.9†† Sil Negenman††††††††††††††††††† JB†††† 28-05-00††† KAV Holland†††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

††††† 6.45††††††† w†† 5.0†† Jaap van Zevenbergen†††††††††††††††††† 13-04-99††† Fortuna†††††††††††††††† Woerden†††††††††††††††† 30-04-17

††††† 6.45††††††† w†† 2.3†† Quincy Stjeward††††††††††††††††††††††† 06-08-98††† Phanos††††††††††††††††† Den Haag†††††††† †††††††20-05-17

††††† 6.44††††††† w†† 2.3†† Daan Hoomoedt†††††††††††††††††† JB†††† 09-04-00††† PAC†††††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

††††† 6.43††††††† w†† 3.1†† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 15-07-17

††††† 6.20††††††† w†† 2.6†† Jasper de Hon††††††††††††††††††††††††† 08-11-99††† AAC†††††††††††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 04-06-17

††††† 6.18††††††† w†† 2.3†† Julian Erkelens†††††††††††††††† JB†††† 01-11-29††† Passaat† †††††††††††††††Etten-Leur††††††††††††† 28-05-17

††††† in onderlinge wedstrijd:

††††† 6.65††††††††††††††††† Onyema Adigida††††††††††††††††† JB†††† 07-01-00††† Phanos††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 01-10-17

††††† 6.53††††††††††††††††† Fabian Biondina†††††††††††††††† JB†††† 01-05-03††† Spado†††††††††††††††††† Bergen op Zoom††††††††† 30-09-17

††††† 6.49††††††††††††††††† Noah Verboom†††††††††††††††††††††††††† 02-01-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Hoofddorp†††††††††††††† 08-10-17

††††† 6.46†††††††††††††† †††Timo Brandehof†††††††††††††††††††††††† 31-08-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Hoofddorp†††††††††††††† 08-10-17

††††† 6.42††††††††††††††††† Ezra Amokwandoh††††††††††††††††††††††† 17-11-98††† AV '23††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 01-10-17

††††† 6.36††††††††††††††††† Stephan Huis in 't Veld††††††††††††††† 23-07-98††† Spado†††††††††††††††††† Bergen op Zoom††††††††† 30-09-17

††††† 6.32††††††††††††††††† Floris Nolet††††††††††††††††††† JC†††† 02-07-02††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-09-17

††††† 6.25††††††††††††††††† D'Sean Holaman††††††††††††††††† JC†††† 02-03-19††† De Sperwers†††††††††††† Emmen†††††††††††††††††† 01-10-17

††††† 6.25††††††††††††††††† Rick Hollestelle†††††††††††††††††††††† 10-09-99††† Altis†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 07-10-17

††††† 6.25††††††††††††††††† Ezra Verboom††††††††††††††††††† JB†††† 01-11-21††† AV Haarlemmermeer†††††† Hoofddorp†††††††††††††† 08-10-17

††††† 6.19††††††††††††††††† Sander Koops†††††††††††††††††††††††††† 05-02-99††† De Sperwers†††††† ††††††Emmen†††††††††††††††††† 01-10-17

††††† 6.14††††††††††††††††† Danny Ediagbonya†††††††††††††††††††††† 11-04-99††† Ciko '66††††††††††††††† Arnhem††††††††††††††††† 07-10-17

 

††††† hink-stap-sprong

1†††† 14.50†††††††††† 0.6†† Scott Boon†††††††††††††††††† ††††††††††26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

2†††† 13.91†††††††††† -1.1† Loic Wondel††††††††††††††††††††††††††† 14-08-98††† R' dam Atletiek†††††††† Nijmegen††††††††††††††† 18-06-17

3†††† 13.89†††††††††† 2.0†† Alexander Soethout†††††††††††††††††††† 29-09-98††† DEM†††††††††††††††††††† Santpoort†††††††††††††† 30-04-17

4†††† 13.80†††††††††† 0.6†† Roy van Zijl†††††††††††††††††††††††††† 08-03-98††† Kronos††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

5†††† 13.79†††††††††† 1.0†† Jamil Hassan†††††††††††††††††††††††††† 25-06-99††† Haag Atletiek†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

6†††† 13.76†††††††††† -0.7† Sander Koops†††††††††††††††††††††††††† 05-02-99††† De Sperwers†††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

7†††† 13.76†††††††††† -0.7† Hent van Schoten†††††††††††††††††††††† 14-05-98††† AV Oss '78††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

8†††† 13.74†††††††††† -1.0† Daan Hoomoedt†††††††††††††††††† JB†††† 09-04-00††† PAC†††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

9†††† 13.69†††††††††† -0.5† Fabian Biondina†††††††††††††††† JB†††† 01-05-03††† Spado†††††††††††††††††† Vught††††††††††† †††††††01-07-17

10††† 13.53†††††††††† -1.0† Joshua Wegman†††††††††††††††††† JB†††† 19-02-00††† Leiden Atletiek†††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

11††† 13.35†††††††††† 1.2†† Yaran Wienneke†††††††††††††††††††††††† 09-02-98††† GAC-Hilversum†††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

12††† 13.28†††††††††† -0.9† Gijs Mourits†††††††††††††††††††††††††† 23-02-98††† VAV†††††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

13††† 13.27†††††††††† 1.5†† Bram van der Jagt††††††††††††††††††††† 28-10-98††† AV '23†† †††††††††††††††Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

14††† 13.20†††††††††† -1.5† YarŠn Wienneke†††††††††††††††††††††††† 09-02-98††† GAC-Hilversum†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

15††† 13.02†††††††††† 0.8†† Jordi van der Wal††††††††††††††††††††† 28-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

16††† 12.97†††††††††† -0.6† Martijn Geerts††††††††††††††††† JB†††† 28-12-00††† Sparta††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

17††† 12.79†††††††††† 1.3†† Hugo van den Berg†††††††††† †††††††††††24-10-99††† AV NOP††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 17-06-17

18††† 12.76†††††††††† 0.8†† Guido Persoon††††††††††††††††††††††††† 13-03-99††† Olympus '70†††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

19††† 12.74†††††††††† 0.0†† Floris Nolet††††††††††††††††††† JC†††† 02-07-02††† Prins Hendrik†††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 26-08-17

20††† 12.72†††††††††† 0.9†† Koen Prud'homme van Reine†††††† JB†††† 12-06-00††† Leiden Atletiek†††††††† Utrecht†††††††††††††††† 21-05-17

21††† 12.66†††††††††† 1.5†† Brett Duff††††††††††††††††††††† JB†††† 17-07-00††† Sparta††††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 21-05-17

22††† 12.62†††††††††† -1.0† Bob Abotar†††††††††††††††††††††††††††† 12-09-98††† Haag Atletiek†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

23††† 12.60†††††††††† 0.9†† Mattias Nab†††††††††††††††††††† JB†††† 07-06-00††† AAV '36†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

24††† 12.56†††††††††† 0.0†† Antonny Ediagbonya††††††††††††† JB†††† 01-03-06††† Ciko '66††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

25††† 12.53†††††††††† 0.0†† Daan Schuurman††††††††††††††††† JB†††† 30-12-00††† AV '47††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 21-05-17

26††† 12.51†††††††††† -1.0† Matthew Klaver††††††††††††††††† JB†††† 01-05-29††† Phanos††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 21-05-17

27††† 12.48†††††††††† 0.0†† Julian Sas†††††††††††††††††††††††††††† 13-10-99††† AV Almere '81†††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

28††† 12.47†††††††††† 1.7†† Ferrie Hamer††††††††††††††††††† JB†††† 01-02-25††† Haag Atletiek††† †††††††Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

29††† 12.36†††††††††† 1.7†† Ton van Mameren†††††††††††††††† JC†††† 02-08-11††† Triathlon†††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 26-08-17

30††† 12.31†††††††††† 0.8†† Jarin van der Kooi††††††††††††† JB†††† 19-03-00††† Impala††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

31††† 12.22†††††††††† 0.1†† Thomas Petsch††††††††††††††††††††††††† 01-06-99††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

32††† 12.14†††††††††† 0.4†† Robin Boersma†††††††††††††††††† JB† †††01-09-13††† AV NOP††††††††††††††††† Wijchen†††††††††††††††† 21-05-17

33††† 12.13†††††††††† 0.0†† Finn de Graaf†††††††††††††††††† JC†††† 03-04-20††† Attila††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 26-08-17

34††† 12.12†††††††††† 0.0†† Marvens Bruinsma††† ††††††††††††JB†††† 01-08-11††† AV Heerenveen†††††††††† Harderwijk††††††††††††† 18-06-17

35††† 12.09†††††††††† 0.0†† Jasper de Vries†††††††††††††††† JB†††† 27-09-00††† De Sperwers†††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

36††† 12.08†††††††††† -0.4† Stephan Huis in 't Veld††††††††††††††† 23-07-98††† Spado†††††††††††††††††† Alphen aan den Rijn†††† 28-05-17

37††† 12.07†††††††††† 2.0†† Joppe Stokvis††††††††††††††††††††††††† 01-01-99††† Altis†††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

38††† 12.01†††††††††† 0.0†† Tom Driessen††††††††††††††††††† JB†††† 14-01-00††† AAV '36†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 21-05-17

39††† 11.95†††††††††† 2.0†† Vyron Saridin††††††††††††††††††††††††† 28-11-99††† DEM†††††††††††††††††††† Haarlem††††††††† †††††††07-05-17

40††† 11.93†††††††††† -2.0† GabriŽl Cornelissen†††††††††††† JB†††† 01-04-03††† GAC-Hilversum†††††††††† Hilversum†††††††††††††† 22-04-17

41††† 11.92†††††††††† 0.9†† Jaro IJpelaar††††††††††††††††††††††††† 31-10-99††† Attila††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

42††† 11.88†††††††††† -0.2† Owen Beuckens†††††††††††††††††† JB†††† 01-03-04††† AV NOP††††††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 19-04-17

43††† 11.88†††††††††† 1.9†† Vincent Staat††††††††††††††††††††††††† 01-10-98††† Attila†† †††††††††††††††Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

44††† 11.82†††††††††† -0.4† Joris van Dreumel†††††††††††††† JB†††† 01-10-25††† Nijmegen Atletiek†††††† Wijchen†††††††††††††††† 21-05-17

45††† 11.81†††††††††† -5.3† Skip Renders†††††††††††††††††††††††††† 03-11-99††† GAC-Hilversum†††††††††† Hilversum†††††††††††††† 22-04-17

46††† 11.80†††††††††† 1.3†† Frank Seppenwoolde††††††††††††† JC†††† 02-06-01††† Atletics††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 26-08-17

47††† 11.79†††††††††† -0.3† David Cairo†††††††††††††††† ††††JB†††† 01-06-26††† Phanos††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 21-05-17

48††† 11.72†††††††††† 0.0†† Aleksander Sarnatskiy†††††††††† JB†††† 01-10-11††† Groningen Atletiek††††† Rijssen†††††††††††††††† 30-06-17

49††† 11.70†††††††††† -1.3† Bram van der Laan†††††††††††††† JB†††† 01-02-15††† GAC-Hilversum†††††††††† Hilversum†††††††††††††† 22-04-17

50††† 11.69†††††††††† 1.0†† Jim Vaughan††††††††††††††††††††††††††† 06-04-98††† Swift†††††††††††††††††† Eindhoven†††††††††††††† 30-04-17

51††† 11.69†††††††††† 0.4†† Cas Weijers†††††††††††††††††††† JB†††† 01-10-05††† DAK†††††††††††††††††††† Someren†††††††††††††††† 21-05-17

††††† geen windgegevens bekend:

††††† 13.19†††††††††††††††† Roy van Zijl†††††††††††††††††††††††††† 08-03-98††† AV Salland††††††††††††† Heerde†† †††††††††††††††08-04-17

††††† 13.09†††††††††††††††† Jordi van der Wal††††††††††††††††††††† 28-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

††††† 13.00†††††††††††††††† Nils Oude Lenferink†††††††††††† JB†††† 05-05-00††† MPM††††††††††††† †††††††Hengelo†††††††††††††††† 22-06-17

††††† 12.87†††††††††††††††† Guido Persoon††††††††††††††††††††††††† 13-03-99††† Olympus '70†††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 09-06-17

††††† 12.68†††††††††††††††† Geert Elferink†††††††††††††††††††††††† 31-08-98††† DAK†††††††††††††††††††† Gorinchem†††††††††††††† 30-04-17

††††† 12.32†††††††††††††††† Sergio van der Meide†††††††††††††††††† 09-09-99††† PAC†††††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

††††† 12.09†††††††††††††††† Stephan Huis in 't Veld†††††††††††† †††23-07-98††† Spado†††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 30-04-17

††††† 11.96†††††††††††††††† Scott Boesten†††††††††††††††††† JB†††† 17-01-00††† Unitas††††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 20-05-17

††††† 11.94†††††††††††††††† Yanick Geluk††††††† ††††††††††††JB†††† 01-02-12††† R' dam Atletiek†††††††† Gorinchem†††††††††††††† 30-04-17

††††† 11.85†††††††††††††††† Skip Renders†††††††††††††††††††††††††† 03-11-99††† GAC-Hilversum†††††††††† Amersfoort††††††††††††† 01-07-17

††††† met teveel rugwind:

††††† 14.38†††††† w†† 4.8†† Alexander Soethout†††††††††††††††††††† 29-09-98††† DEM†††††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

††††† 13.51†††††† w†† 4.0†† Geert Elferink†††††††††††††††††††††††† 31-08-98††† DAK†††††††††††††††††††† Drunen†††††††††††††††† †07-05-17

††††† 12.74†††††† w†† 2.5†† Mattias Nab†††††††††††††††††††† JB†††† 07-06-00††† AAV '36†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 21-05-17

††††† 12.55†††††† w†† 2.1†† Julian Sas†††††††††††††††††††††††††††† 13-10-99††† AV Almere '81†††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

††††† 12.05†††††† w†† 3.2†† Igor Uiterwijk††††††††††††††††† JB†††† 02-10-00††† KAV Holland†††††††††††† Haarlem††††††††† †††††††07-05-17

††††† 11.72†††††† w†† 2.8†† Jermo Harper††††††††††††††††††† JB†††† 01-05-04††† Ilion†††††††††††††††††† Alphen a/d Rijn†††††††† 30-04-17

††††† in onderlinge wedstrijd:

††††† 12.25†††††††††††††††† Skip Renders†††††††††††††††††††††††††† 03-11-99††† GAC-Hilversum†††††††††† Hilversum†††††††††††††† 08-10-17

††††† 12.24†††††††††††††††† Bram van der Laan†††††††††††††† JB†††† 01-02-15††† GAC-Hilversum†††††††††† Hilversum†††††††††††††† 08-10-17

††††† 12.10†††††††††††††††† Kristof van Kamperdijk†††††† ††††††††††17-06-99††† GAC-Hilversum†††††††††† Hilversum†††††††††††††† 08-10-17

 

††††† kogelstoten 6 kg†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† *† gewicht is 7,26 kg

1†††† 16.65†††††††††††††††† Timo in 't Hout††††††††††††††††††††††† 12-06-98††† PAC†††††††††††††††††††† Hilversum†††††††††††††† 22-07-17

2†††† 15.55†††††††††††††††† Mattijs Mols††††††††††††††††††† JB†††† 22-04-00††† Attila††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

3†††† 15.40†††††††††††††††† Shaquille Emanuelson†††††††††† †JB†††† 08-01-00††† PAC†††††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

4†††† 14.41†††††††††††††††† Rafael Raap††††††††††††††††††††††††††† 18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

5†††† 14.08†††††††††††††††† Floris Aarts†† ††††††††††††††††††††††††22-12-98††† AV '23††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

6†††† 14.02†††††††††††††††† Rein van Houwelingen†††††††††††††††††† 22-01-99††† Typhoon†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

7†††† 13.99††††††††††††††† †Jelle de Jong††††††††††††††††††††††††† 15-02-99††† Lycurgus††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

8†††† 13.97†††††††††††††††† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 17-04-17

9†††† 13.75†††††††††††††††† Glenn Pols†††††††††††††††††††††††††††† 19-06-98††† Atledo††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

10††† 13.41†††††††††††††††† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

11††† 13.05†††††††††††††††† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

12††† 13.01†††††††††††††††† Martijn Hoogewerf††††††††††††††††††††† 12-05-98††† KAV Holland†††††††††††† Emmeloord†† ††††††††††††13-05-17

13††† 12.94†††††††††††††††† Roy van Zijl†††††††††††††††††††††††††† 08-03-98††† Kronos††††††††††††††††† Deventer††††††††††††††† 02-06-17

14††† 12.80†††††††††††††††† Ruben Smink††††††††††††††††††††††††††† 09-08-99††† AC TION†††††††††††† ††††Enschede††††††††††††††† 26-04-17

15††† 12.71†††††††††††††††† Gerwin de Haan†††††††††††††††††††††††† 17-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

16††† 12.70†††††† *†††††††† Nout van den Bos†††††††††††††††††††††† 09-02-98††† Vereniging Zeeland AtletGorinchem†††††††††††††† 30-04-17

17††† 12.63†††††††††††††††† Noah Verboom†††††††††††††††††††††††††† 02-01-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

18††† 12.63†††††††††††††††† Stephan Huis in 't Veld††††††††††††††† 23-07-98††† Spado†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

19††† 12.60†††††††††††††††† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 13-05-17

20††† 12.52†††††††††††††††† Scott Pols†††††††††††††††††††††††††††† 10-08-99††† Atledo††††††††††††††††† Dongen††††††††††††††††† 08-04-17

21††† 12.50†††††††††††††††† Joep van Es††††††††††††††††††††††††††† 18-04-98††† Prins Hendrik†††††††††† Eindhoven††††††† †††††††19-05-17

22††† 12.44†††††††††††††††† Wilbert Dennekamp††††††††††††††††††††† 12-01-99††† AV Rijssen††††††††††††† Almelo††††††††††††††††† 24-06-17

23††† 12.42†††††††††††††††† Jeroen Poelert†††††††††††††††††††††††† 21-12-98††† Athlos††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

24††† 12.38†††††††††††††††† Kiowa Roukema††††††††††††††††††††††††† 02-12-99††† NEA-Volharding††††††††† Purmerend†††††††††††††† 02-04-17

25††† 12.34†††††††††††††††† Lars Woudenberg††††††††††††††††††††††† 28-06-99††† AV '34†† †††††††††††††††Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

26††† 12.32†††††††††††††††† JerŰme Kemper†††††††††††††††††† JB†††† 11-04-00††† Ilion†††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

27††† 12.25†††††††††††††††† Nick Godschalk†††††††††††††††††††††††† 05-09-99††† Unitas††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

28††† 12.23†††††††††††††††† Martijn Beekhuis††††††††††††††† JB†††† 14-04-00††† KAV Holland†††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

29††† 12.22†††††††††††††††† Wim Vonk††††††††††††††††††† †††††††††††19-03-98††† Altis†††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

30††† 12.21†††††††††††††††† Nicholas Mitchell††††††††††††††††††††† 03-02-98††† Atletico '73††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

31††† 12.19†††††††††††††††† Jarin van der Kooi††††††††††††† JB†††† 19-03-00††† Impala††††††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

32††† 12.08†††††††††††††††† Steyn Boersen††††††††††††††††††††††††† 03-03-99††† AV Almere '81†††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

33††† 12.06†††††††††††† ††††Jeremy Pronk†††††††††††††††††††††††††† 13-02-98††† R' dam Atletiek†††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

34††† 11.97†††††††††††††††† Niels Verheugd†††††††††††††††††††††††† 15-07-98††† Sprint††††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

35††† 11.96†††††††††††††††† Jorg Kroon†††††††††††††††††††††††††††† 28-09-99††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

36††† 11.96†††††††††††††††† Alexander Soethout†††††††††††††††††††† 29-09-98††† DEM†††††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

37††† 11.95†††††††††††††††† Youko van der Blom††††††††††††† JB†††† 01-05-07††† Leiden Atletiek†††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

38††† 11.92†††††††††††††††† Wolf Nederpel††††††††††††††††††††††††† 09-10-99††† De Spartaan†††††††††††† Haarlem† †††††††††††††††07-05-17

39††† 11.86†††††††††††††††† Kay Geerlings††††††††††††††††††††††††† 01-01-98††† Spirit-OB†††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

40††† 11.83†††††††††††††††† Maarten Kerckhoffs†††††††††††††††††††† 14-08-98††† AV Wijchen†††††† †††††††Gemert††††††††††††††††† 03-06-17

41††† 11.77†††††††††††††††† Daan Pauw††††††††††††††††††††††††††††† 16-03-99††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

42††† 11.71†††††††††††††††† Kevin Boes†††††††††††††††††††††††††††† 04-03-99††† Start '78†††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

43††† 11.65†††††††††††††††† Jori Verroen††††††††††††††††††† JB†††† 01-02-19††† Haag Atletiek†††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

44††† 11.63†††††††††††††††† Glenn Kunst†††††††††††††††††††††††† †††25-10-99††† Haag Atletiek†††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

††††† in onderlinge wedstrijd:

††††† 12.29†††††††††††††††† Wim Vonk†††††††††††††††††††††††††††††† 19-03-98††† Altis†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 07-10-17

††††† 12.19††††† †††††††††††Bryan van Ingen††††††††††††††††††††††† 27-07-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Hoofddorp†††††††††††††† 08-10-17

††††† 11.78†††††††††††††††† Bram van der Jagt††††††††††††††††††††† 28-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 02-04-17

 

††††† discuswerpen 1,75 kg†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† * gewicht is 2 kg

1†††† 49.42†††††††††††††††† Shaquille Emanuelson††††††††††† JB†††† 08-01-00††† PAC†††††††††††††††††††† Vierpolders†††††††††††† 15-06-17

2†††† 48.07††††††††††† †††††Timo in 't Hout††††††††††††††††††††††† 12-06-98††† PAC†††††††††††††††††††† Papendrecht†††††††††††† 26-08-17

3†††† 46.16†††††††††††††††† Nick Godschalk†††††††††††††††††††††††† 05-09-99††† Unitas††††††††††††††††† Tienen (BEL)††††††††††† 25-05-17

4†††† 45.72†††††††††††††††† Mattijs Mols††††††††††††††††††† JB†††† 22-04-00††† Attila††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

5†††† 43.52†††††††††††††††† Martijn Hoogewerf††††††††††††††††††††† 12-05-98††† KAV Holland†††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

6†††† 43.35†††††††††††††††† Rafael Raap††††††††††††††††††††††††††† 18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

7†††† 42.98†††††††††††††††† Rein van Houwelingen†††††††††††††††††† 22-01-99††† Typhoon†††††††††††††††† Vught†† ††††††††††††††††01-07-17

8†††† 42.22†††††††††††††††† Glenn Kunst††††††††††††††††††††††††††† 25-10-99††† Haag Atletiek†††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 09-07-17

9†††† 42.18†††††††††††††††† Jeroen Poelert†††††††††††††††††††††††† 21-12-98††† Athlos††††††††† ††††††††Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

10††† 41.69†††††††††††††††† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

11††† 41.13†††††††††††††††† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

12††† 40.85†††††††††††††††† Rik Goessens†††††††††††††††††††††††††† 30-09-98††† Unitas††††††††††††††††† Eindhoven†††††††††††††† 19-05-17

13††† 40.22†††††††††††††††† Gerwin de Haan†††††††††††††††††††† ††††17-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Heerenveen††††††††††††† 20-05-17

14††† 40.02†††††††††††††††† Lťon Mak††††††††††††††††††††††† JB†††† 05-09-00††† De Gemzen†††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

15††† 39.93†††††††††††††††† Lauri Hulleman†††† ††††††††††††††††††††18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Woerden†††††††††††††††† 27-08-17

16††† 39.85†††††††††††††††† Wolf Nederpel††††††††††††††††††††††††† 09-10-99††† De Spartaan†††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 19-05-17

17††† 39.54†††††††††††††††† Glenn Pols†††††††††††††††††††††††††††† 19-06-98††† Atledo††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

18††† 38.88†††††††††††††††† Floris Aarts†††††††††††††††††††††††††† 22-12-98††† AV '23††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

19††† 38.74††† †††††††††††††Lars Woudenberg††††††††††††††††††††††† 28-06-99††† AV '34††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

20††† 38.00†††††††††††††††† Wessel Wiersema†††††††††††††††† JB†††† 18-05-00††† Leiden Atletiek†††††††† Leiden††††††††††††††††† 23-09-17

21††† 37.77†††††††††††††††† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Zoetermeer††††††††††††† 01-04-17

22††† 37.75†††††††††††††††† Noah Verboom†††††††††††††††††††††††††† 02-01-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Vught†††††††††† ††††††††01-07-17

23††† 37.59†††††††††††††††† Scott Pols†††††††††††††††††††††††††††† 10-08-99††† Atledo††††††††††††††††† Dongen††††††††††††††††† 08-04-17

24††† 37.43†††††††††††††††† Jorg Kroon†††††††††††††††††††††††††††† 28-09-99††† Prins Hendrik†††††††††† Uden††††††††††††††††††† 17-05-17

25††† 37.32†††††††††††††††† Marnick Los††††††††††††††††††††††††††† 09-12-98††† Vereniging Zeeland AtletGoes††††††††††††††††††† 11-08-17

26††† 36.81†††††††††††††††† FabiŽl Wijnhoven††††††††††††††† JB†††† 01-10-24††† Achilles-Top††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

27††† 36.73†††††††††††††††† Stephan Huis in 't Veld††††††††††††††† 23-07-98††† Spado†††††††††††††††††† Bergen op Zoom††††††††† 08-07-17

28††† 36.70†††††††††††††††† Ruben Smink††††††††††††††††††††††††††† 09-08-99††† AC TION†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

29††† 36.51†††††††††††††††† Arjen de Kock††††††††††††††††††††††††† 02-01-99††† Spado†††††††††††††††††† Gemert†††††††††† †††††††04-06-17

30††† 36.30†††††††††††††††† Rick Hollestelle†††††††††††††††††††††† 10-09-99††† Altis†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 17-04-17

31††† 36.21†††††††††††††††† Wilbert Dennekamp††††††††††††††††††††† 12-01-99††† AV Rijssen††††††††††††† Almelo††††††††††††††††† 24-06-17

32††† 36.18†††††††††††††††† Yaran Wienneke†††††††††††††††††††††††† 09-02-98††† GAC-Hilversum†††††††††† Hilversum†††††††††††††† 09-04-17

33††† 36.18†††††††††††††††† Daan Pauw††††††††††††††††††††††††††††† 16-03-99††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 01-07-17

34††† 35.43†††††††††††††††† Maarten Kerckhoffs†††††††††††††††††††† 14-08-98††† AV Wijchen††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

35††† 35.36†††††††††††††††† Roy van Zijl†††††††††††††††††††††††††† 08-03-98††† Kronos††††††††††††††††† Deventer††††††††††††††† 02-06-17

36††† 35.34†††††††††††††††† Sam van der Pol††††††††††††††††††††††† 02-09-99††† Atledo††††††††††††††††† Dongen††††††††††††††††† 08-04-17

37††† 35.27†††††† *†††††††† Kay Geerlings†††††††††††††† †††††††††††01-01-98††† Spirit-OB†††††††††††††† Gorinchem†††††††††††††† 30-04-17

38††† 34.45†††††††††††††††† Olav van Vessem††††††††††††††††††††††† 20-01-98††† Scopias†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 17-04-17

39††† 34.42†††††††††††††††† Julian Record††††††††††††††††††††††††† 10-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

40††† 34.33†††††††††††††††† Bryan van Ingen††††††††††††††††††††††† 27-07-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Lisse†††††††††††††††††† 09-07-17

41††† 33.68†††††† *†††† ††††Tim de Greef††††††††††††††††††† JB†††† 01-05-07††† Altis†††††††††††††††††† Naaldwijk†††††††††††††† 17-09-17

42††† 33.47†††††††††††††††† Steyn Boersen††††††††††††††††††††††††† 03-03-99††† AV Almere '81†††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

43††† 33.34†††††††††††††††† Michiel de Kwaasteniet†††††††††††††††† 16-07-98††† Spirit-OB†††††††††††††† Woerden†††††††††††††††† 27-08-17

44††† 33.30†††††††††††††††† Jeroen Rops††††††††††††††††††††††††††† 20-05-99††† Scorpio†††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

45††† 33.01†††††††††††††††† Daan van Gasteren††††††††††††††††††††† 08-04-98††† AV Gouda††††††††††††††† Gouda†††††††††††††††††† 02-04-17

††††† in onderlinge wedstrijd:

††††† 38.06†††††††††††††††† Julian Record††††††††††††††††††††††††† 10-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 01-10-17

††††† 36.75†††††††††††††††† Timo Brandehof†††††††††††††††††††††††† 31-08-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Hoofddorp†††††††††††††† 08-10-17

††††† 35.28†††††††††††††††† Bryan van Ingen††††††††††††††††††††† ††27-07-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Hoofddorp†††††††††††††† 08-10-17

††††† 35.10†††††††††††††††† Bram van der Jagt††††††††††††††††††††† 28-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 01-10-17

††††† 34.25†††††††††††††††† Ezra Verboom†††††††† †††††††††††JB†††† 01-11-21††† AV Haarlemmermeer†††††† Hoofddorp†††††††††††††† 08-10-17

 

††††† speerwerpen 800 gram

1†††† 63.77†††††††††††††††† Tom Egbers†††††††††††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ciko '66††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 11-08-17

2††† †57.83†††††††††††††††† Floris Aarts†††††††††††††††††††††††††† 22-12-98††† AV '23††††††††††††††††† Woerden†††††††††††††††† 24-09-17

3†††† 57.52†††††††††††††††† Julian de Leeuw††††††††††††††††††††††† 06-09-99††† Sprint††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††† ††30-06-17

4†††† 56.89†††††††††††††††† Martijn Hoogewerf††††††††††††††††††††† 12-05-98††† KAV Holland†††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

5†††† 54.09†††††††††††††††† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

6†††† 53.54†††††††††††††††† Elmar Koster†††††††††††††††††††††††††† 16-04-98††† PAC†††††††††††††††††††† Amersfoort†††††† †††††††10-09-17

7†††† 52.43†††††††††††††††† Rafael Raap††††††††††††††††††††††††††† 18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Grosseto (ITA)††††††††† 23-07-17

8†††† 52.20†††††††††††††††† Thomas van Haarlem†††††††††††††††††††† 16-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Brno (CZE)††††††††††††† 16-09-17

9†††† 52.05†††††††††††††††† Helge Giezeman†††††††††††††††††††††††† 16-01-98††† U-Track†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

10††† 52.02†††††††††††††††† Anton Ediagbonya††††††††††††††† JB†††† 01-03-06††† Ciko '66 †††††††††††††††Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

11††† 51.82†††††††††††††††† Jeroen van Harmelen††††††††††††††††††† 13-10-99††† Avantri†††††††††††††††† Woerden†††††††††††††††† 24-09-17

12††† 51.52†††††††††††††††† Gerwin de Haan†††††††††††††††††††††††† 17-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

13††† 51.18†††††††††††††††† Sven Markesteijn†††††††††††††††††††††† 28-07-99††† Spirit-OB†††††††††††††† Gorinchem†††††††††††††† 25-05-17

14††† 50.51†††††††††††††††† Scott Boon††††††††††††††††† †††††††††††26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Dronten†††††††††††††††† 17-04-17

15††† 50.38†††††††††††††††† Jori Verroen††††††††††††††††††† JB†††† 01-02-19††† Haag Atletiek†††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

16††† 50.21†††††††††††††††† Jelle de Jong††††††††††††††††††††††††† 15-02-99††† Lycurgus††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

17††† 50.14†††††††††††††††† Bram van der Laan†††††††††††††† JB†††† 01-02-15††† GAC-Hilversum†††††††††† Hilversum†††††††††††††† 09-07-17

18††† 49.98†††††††††††† ††††Brian Klinkenberg††††††††††††††††††††† 06-01-99††† Flevo Delta†††††††††††† Dronten†††††††††††††††† 17-04-17

19††† 49.87†††††††††††††††† Koen Prud'homme van Reine†††††† JB†††† 12-06-00††† Leiden Atletiek†††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

20††† 49.51†††††††††††††††† Youri Sheppard††††††††††††††††† JB†††† 02-10-00††† Spado†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

21††† 49.31†††††††††††††††† Rick Hollestelle†††††††††††††††††††††† 10-09-99††† Altis†††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

22††† 49.19†††††††††††††††† Robbie Louw (RSA)†††††††††††††† JB†††† 01-05-22††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

23††† 48.99†††††††††††††††† Finnian van der Steenhoven††††† JB†††† 01-05-00††† PAC†††††††††††††††††††† Drunen†† †††††††††††††††07-05-17

24††† 48.90†††††††††††††††† Martijn Beekhuis††††††††††††††† JB†††† 14-04-00††† KAV Holland†††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

25††† 48.21†††††††††††††††† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion††††††††††† †††††††Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

26††† 48.01†††††††††††††††† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

27††† 47.57†††††††††††††††† Wilbert Dennekamp††††††††††††††††††††† 12-01-99††† AV Rijssen††††††††††††† Nijverdal†††††††††††††† 02-09-17

28††† 47.48†††††††††††††††† Noah Verboom†††††††††††††††††††††††††† 02-01-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Heerhugowaard†††††††††† 28-05-17

29††† 47.38†††††††††††††††† Sjoerd Pastoor††††††††††††††††† JB† †††01-01-23††† Sprint††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

30††† 47.11†††††††††††††††† Bas van Vliet††††††††††††††††††††††††† 11-05-98††† AV '40††††††††††††††††† Zoetermeer††††††††††††† 28-05-17

31††† 47.04†††††††††††††††† Sjoerd Wezelenburg† †††††††††††††††††††06-01-99††† Lycurgus††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 20-05-17

32††† 46.93†††††††††††††††† Tijmen van Straten†††††††††††††††††††† 29-03-98††† Passaat†††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 30-06-17

33††† 46.49†††††††††††††††† Jelmer Kootstra††††††††††††††††††††††† 28-07-98††† Impala††††††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

34††† 46.25†††††††††††††††† Wim Vonk†††††††††††††††††††††††††††††† 19-03-98††† Altis†††††††††††††††††† Amersfoort†††††† †††††††10-09-17

35††† 46.10†††††††††††††††† Maarten Kerckhoffs†††††††††††††††††††† 14-08-98††† AV Wijchen††††††††††††† Best††††††††††††††††††† 02-07-17

36††† 45.94†††††††††††††††† Jesper Peterse†††††††††††††††††††††††† 21-04-98††† Trias†††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

37††† 45.29†††††††††††††††† Tristan Voogd††††††††††††††††††††††††† 12-07-99††† AV Almere '81†††††††††† Steenwijk†††††††††††††† 15-10-17

38††† 44.93†††††††††††††††† Arno Kapteijns†††††††††††††††††††††††† 06-04-98††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 25-05-17

39††† 44.70†††††††††††††††† Jos Hoogewerf†††††††††††††††††† JB†††† 10-01-00††† KAV Holland†††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

40††† 44.60†††††††††††††††† Jurgen van der Zwet††††††††††††††††††† 16-02-99††† De Spartaan†††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

41††† 44.54†††††††††††††††† Davy Verlinden†††††††††††††††††††††††† 25-02-98††† Spado†††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 01-04-17

42††† 44.54†††††††††††††††† Antonny Ediagbonya††††††††† ††††JB†††† 01-03-06††† Ciko '66††††††††††††††† Assen†††††††††††††††††† 28-05-17

43††† 44.50†††††††††††††††† Kristof van Kamperdijk†††††††††††††††† 17-06-99††† GAC-Hilversum†††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

44††† 44.49†††††††††††††††† Glenn Pols† †††††††††††††††††††††††††††19-06-98††† Atledo††††††††††††††††† Dongen††††††††††††††††† 08-04-17

45††† 44.39†††††††††††††††† Olle Bosma††††††††††††††††††††† JB†††† 23-06-00††† Lycurgus††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

46††† 44.38†††††††††††† ††††Kiowa Roukema††††††††††††††††††††††††† 02-12-99††† NEA-Volharding††††††††† Purmerend†††††††††††††† 02-04-17

47††† 44.19†††††††††††††††† Joep van Es††††††††††††††††††††††††††† 18-04-98††† Prins Hendrik†††††††††† Breda†††††††††††††††††† 28-05-17

48††† 44.11†††††††††††††††† Lťon Mak††††††††††††††††††††††† JB†††† 05-09-00††† De Gemzen†††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

49††† 43.40†††††††††††††††† Arjen de Kock††††††††††††††††††††††††† 02-01-99††† Spado†††††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

50††† 43.33†††††††††††††††† Lars Woudenberg††††††††††††††††††††††† 28-06-99††† AV '34††††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

††††† in onderlinge wedstrijd:

††††† 54.36†††††††††††††††† Elmar Koster†††††††††††††††††††††††††† 16-04-98††† PAC†††††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 30-09-17

††††† 46.33†††††††††††††††† Wim Vonk†††††††††††††††††††††††††††††† 19-03-98††† Altis†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 07-10-17

††††† 44.88†††††††††††††††† Julian Record††††††††††††††††††††††† ††10-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 02-04-17

††††† 44.69†††††††††††††††† Danny Ediagbonya†††††††††††††††††††††† 11-04-99††† Ciko '66††††††††††††††† Arnhem††††††††††††††††† 07-10-17

††††† 43.88†††††††††††††††† Michiel Bibbe††††††† ††††††††††††††††††29-01-98††† AV Argo†††††††††††††††† Doetinchem††††††††††††† 25-03-17

 

††††† kogelslingeren 6 kg††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† *† gewicht is 7,26 kg

1†††† 56.40†††††††††††††††† Ruben Smink††††††††††††††††††††††††††† 09-08-99††† AC TION†††††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 05-03-17

2†††† 55.75†††††††††††††††† Joris Pals††††††††††††††††††††† JB†††† 07-07-00††† Feniks††††††††††††††††† Fršnkisch-Crumbach (GER)03-06-17

3†††† 54.81†††††††††††††††† Stephan Huis in 't Veld††††††††††††††† 23-07-98††† Spado†††††††††††††††††† Bergen op Zoom††††††††† 08-07-17

4†††† 53.85†††††††††††††††† Bryan van Ingen††††††††††††††††††††††† 27-07-98††† AV Haarlemmermeer†††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

5†††† 46.60†††††††††††††††† Daan Schade†††††††††††††††††††† JB†††† 01-04-06††† Flevo Delta†††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

6†††† 45.09†††††††††††††††† Thieme Schmidt†††††††††††††††††††††††† 16-04-98††† Leiden Atletiek†††††††† Amersfoort†††††† †††††††10-09-17

7†††† 44.99†††††††††††††††† Rik Goessens†††††††††††††††††††††††††† 30-09-98††† Unitas††††††††††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

8†††† 40.97†††††††††††††††† Tim de Greef††††††††††††††††††† JB†††† 01-05-07††† Altis†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

9†††† 40.12†††††††††††††††† Remon van Duijnen††††††††††††††††††††† 09-01-98††† AV '47††††††††††††††††† Boskoop†††††††††††††††† 07-10-17

10††† 38.72†††††††††††††††† Quinten van der Veer†††††††††††††††††† 22-07-99††† PAC††††† †††††††††††††††Rotterdam†††††††††††††† 15-07-17

11††† 36.75†††††††††††††††† Daan Pauw††††††††††††††††††††††††††††† 16-03-99††† Prins Hendrik†††††††††† Vught†††††††††††††††††† 02-07-17

12††† 36.50†††††††††††††††† Justin Hoefmans††††††††††††††††††††††† 31-12-98††† Sprint††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 12-05-17

13††† 35.28†††††††††††††††† Mattijs Mols††††††††††††††††††† JB†††† 22-04-00††† Attila††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

14††† 35.21†††††††††††††††† Stef Tapking††††††††††††††† †††††††††††30-06-99††† GAC-Hilversum†††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

15††† 35.06†††††††††††††††† Steyn Boersen††††††††††††††††††††††††† 03-03-99††† AV Almere '81†††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

16††† 32.73†††††† *†††††††† Laurens CorbiŤre†††††††††††††††††††††† 20-04-98††† Clytoneus†††††††††††††† Woerden†††††††††††††††† 30-04-17

17††† 32.47†††††††††††††††† Martijn Hoogewerf††††††††††††††††††††† 12-05-98††† KAV Holland†††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

18††† 31.96†††††††††††† ††††Bram van der Laan†††††††††††††† JB†††† 01-02-15††† GAC-Hilversum†††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

19††† 31.69†††††† *†††††††† Max Kuin††††††††††††††††††††††† JB†††† 13-04-00††† SAV†††††††††††††††††††† Hoorn†††††††††††††††††† 30-04-17

20††† 29.91†††††††††††††††† Marten Voorberg†††††††††††††††† JB†††† 27-08-00††† Lycurgus††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

21††† 29.87†††††††††††††††† Jan Eleveld††††††††††††††††††††††††††† 19-07-99††† Feniks††††††††††††††††† Grootebroek†††††††††††† 26-03-17

22††† 29.07†††††††††††††††† Julian Record††††††††††††††††††††††††† 10-10-98††† AV '23††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

23††† 27.95†††††††††††††††† Mats Beentjes†††††††††††††††††† JB†††† 01-11-10††† DEM†††††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

24††† 26.04†††††††††††††††† Jeroen Rops††††††††††††††††††††††††††† 20-05-99††† Scorpio†††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

25††† 24.31†††††† *†††††††† Dylan Langeveld†††††††††††††††† JB†††† 01-06-22††† DEM††††††††††††† †††††††Amsterdam†††††††††††††† 18-06-17

26††† 23.63†††††††††††††††† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

27††† 23.43†††††††††††††††† Kay Geerlings††††††††††††††††††††††††† 01-01-98††† Spirit-OB†††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

28††† 23.26†††††††††††††††† Jeroen van Harmelen††††††††††††††††††† 13-10-99††† Avantri†††††††††††††††† Woerden†††††††††††††††† 09-07-17

29††† 22.79†††††††††††††††† Ivar van de Wege††††††††††††††††††† †††05-02-99††† Scheldesport††††††††††† Zierikzee†††††††††††††† 08-07-17

30††† 22.65†††††††††††††††† David Bos††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† PAC†††††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

31††† 22.56†††††††††††††††† Sven Smeman†††††††† †††††††††††††††††††05-04-99††† Impala††††††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

32††† 22.33†††††††††††††††† Twan van Tol††††††††††††††††††† JB†††† 27-08-00††† De Spartaan†††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

33††† 21.92†††††††††††††††† Ferrie Hamer††††††††††††††††††† JB†††† 01-02-25††† Haag Atletiek†††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

34††† 21.88†††††††††††††††† Jelle Dijkshoorn††††††††††††††† JB†††† 17-08-00††† Fortuna†††††††††††††††† Rotterdam††††††† †††††††25-06-17

35††† 21.45†††††††††††††††† Jeremy Pronk†††††††††††††††††††††††††† 13-02-98††† R' dam Atletiek†††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

36††† 21.18†††††† *†††††††† Helge Giezeman†††††††††††††††††††††††† 16-01-98††† U-Track†††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 18-06-17

37††† 21.11†††††† *†††††††† Arno Kapteijns†††††††††††††††††††††††† 06-04-98††† Prins Hendrik†††††††††† Ede†††††††††††††††††††† 30-04-17

38††† 21.03†††††††††††††††† Bram van Hastenberg††††††††††††††††††† 19-02-98††† U-Track† †††††††††††††††Turnhout (BEL)††††††††† 26-08-17

39††† 21.02†††††††††††††††† Tom Janssen Bouwmeester††††††††††††††† 23-02-99††† AV Wijchen††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

40††† 20.73†††††††††††††††† Thijs Roskamp††††††††††††††††††††††††† 01-12-98††† BAV†††††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

41††† 20.70†††††† *†††††††† Oscar Heijdra††††††††††††††††††††††††† 13-02-98††† Tempo†††††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 18-06-17

42††† 20.17†††††††††††††††† Ruben Keizer††††††††††††††† †††††††††††11-05-98††† Energie†††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

43††† 20.16†††††††††††††††† Steven Hanekamp†††††††††††††††† JB†††† 01-03-17††† De Gemzen†††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

 

††††† gewichtwerpen 11,34 kg

1†††† 17.10†††††††††††††††† Ruben Smink††††††††††††††††††††††††††† 09-08-99††† AC TION†††††††††††††††† Eindhoven†††††††††††††† 04-02-17

2†††† 13.34†††††††††††††††† Quinten van der Veer†††††††††††††††††† 22-07-99††† PAC†††††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 21-10-17

3†††† 13.25†††††††††††††††† Justin Hoefmans††††††††††††††††††††††† 31-12-98††† Sprint††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 09-07-17

 

††††† 10-kamp†††††††††††††† 100m† * ver†† * kogel * hoog * 400m *110mH*discus* polsh*speer* 1500m * windgegevens

1†††† 7893.00†††††††††††††† Rafael Raap††††††††††††††††††††††††††† 18-03-99††† PAC†††††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,08 * 7,25 * 14,41 * 2,03 * 49,85 * 14,30 * 42,83 * 4,70 * 50,56 * 4.37,45 * 0,4 * 2,3 * 0,7

2†††† 7169.00†††††††††††††† Scott Boon†††††††††††††††††††††††††††† 26-10-99††† Flevo Delta†††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,40 * 6,95 * 13,05 * 1,96 * 50,88 * 15,65 * 41,13 * 4,30 * 44,63 * 4.35,48 * 0,0 * 1,6 * 0,0

3†††† 7084.00†††††††††††††† Lauri Hulleman†††††††††††††††††††††††† 18-02-99††† Daventria†††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,39 * 6,90 * 12,60 * 1,91 * 49,94 * 15,44 * 34,60 * 4,00 * 51,07 * 4.27,44 * 0,4 * 1,5 * 0,7

4†††† 6915.00†††††††††††††† Lucas van Klaveren†††††††††††††††††††† 11-11-99††† Ilion†††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,53 * 6,50 * 13,06 * 1,88 * 51,45 * 15,06 * 36,10 * 4,40 * 48,21 * 4.47,24 * 0,4 * 0,6 * 0,7

5†††† 6868.00†††††††††††††† Martijn Hoogewerf††††††††††††††††††††† 12-05-98††† KAV Holland†††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,40 * 6,42 * 13,01 * 1,76 * 53,78 * 14,77 * 42,37 * 4,40 * 50,48 * 4.55,31 * 0,4 * 1,4 * 0,7

6†††† 6470.00†††††††††††††† Gerwin de Haan†††††††††††††††††††††††† 17-06-99††† AV Heerenveen†††††††††† Stadskanaal†††††††††††† 09-07-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,75 * 6,04 * 12,51 * 1,82 * 52,88 * 15,81 * 39,20 * 4,20 * 49,17 * 5.00,90 * 1,0 * 1,6 * 1,8

7†††† 6378.00†††††††††††††† Joppe Stokvis††††††††††††††††††††††††† 01-01-99††† Altis†††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 27-08-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,58 * 6,38 * 10,80 * 1,88 * 50,97 * 15,22 * 31,22 * 3,78 * 37,41 * 4.37,07 * -0,7 * 0,2 * -0,4

8†††† 6300.00†††††††††††††† Wouter Nieuwhof††††††††††††††††††††††† 28-12-98††† Ciko '66††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,62 * 6,11 * 12,81 * 1,87 * 54,51 * 16,01 * 36,38 * 4,10 * 41,09 * 4.57,60 * 0,0 * -1,1 * 0,0

9†††† 6228.00†††††††††††††† Jesper Peterse†††††††††††††††††††††††† 21-04-98††† Trias†††††††††††††††††† Lisse††††††††††††††† †††09-07-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,52 * 6,32 * 10,73 * 1,80 * 53,14 * 15,29 * 32,55 * 3,83 * 43,12 * 4.52,6 * 2,6 * 0,9 * 2,2

10††† 6020.00†††††††††††††† Glenn Kunst††††††††††††††††††††††††††† 25-10-99††† Haag Atletiek†††††††††† Gemert†††††††††††† †††††04-06-17

††††††††††††††††††††††††††† 12,05 * 5,62 * 11,09 * 1,72 * 53,87 * 16,14 * 40,52 * 4,10 * 41,52 * 4.50,37 * 0,0 * 0,7 * 0,9

11††† 6009.00†††††††††††††† Jelle de Jong††††††††††††††††††††††††† 15-02-99††† Lycurgus††††††††††††††† Lisse†††††††††† ††††††††09-07-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,62 * 6,44 * 12,37 * 1,83 * 53,62 * 15,40 * 31,31 * 3,63 * 47,55 * 5.51,73 * 1,9 * 0,8 * 2,2

12††† 5749.00†††††††††††††† Arjen de Kock††††††††††††††††††††††††† 02-01-99††† Spado†††††††††††††††††† Gemert†††††† †††††††††††04-06-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,99 * 5,89 * 11,15 * 1,78 * 56,54 * 16,27 * 36,51 * 3,90 * 43,40 * 5.19,75 * 0,0 * -0,3 * 0,9

13††† 5698.00†††††††††††††† Floris Aarts†††††††††††††††††††††††††† 22-12-98††† AV '23††††††††††††††††† Lisse††† †††††††††††††††09-07-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,47 * 5,93 * 13,36 * 1,68 * 54,94 * 15,98 * 37,39 * 2,73 * 55,00 * 6.04,28 * 2,6 * 0,8 * 2,2

14††† 5559.00†††††††††††††† Lars Woudenberg††††††††††††††††††††††† 28-06-99††† AV '34††††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,73 * 6,15 * 12,34 * 1,78 * 53,18 * 15,88 *††† NM * 3,50 * 43,33 * 4.52,36 * 0,0 * -1,7 * 0,0

15††† 5557.00†††††††††††††† Wim Vonk†††††††††††††††††††††††††††††† 19-03-98††† Altis†††††††††††††††††† Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,82 * 5,93 * 11,74 * 1,79 * 55,04 * 17,71 * 31,71 * 3,20 * 41,97 * 4.59,07 * 0,4 * -0,1 * 0,5

16††† 5422.00†††††††††††††† Arthur van Essen†††††††††††††††††††††† 17-02-99††† Altis†††††††††††††††† ††Amersfoort††††††††††††† 27-08-17

††††††††††††††††††††††††††† 12,13 * 5,97 * 10,00 * 1,63 * 54,25 * 15,97 * 29,46 * 3,28 * 41,41 * 5.04,54 * -0,2 * 0,5 * -0,4

17††† 5307.00†††††††††††††† Jari Kouwen††††††††††††††††††††††††††† 21-07-98††† AC Ommen†††††††† †††††††Emmeloord†††††††††††††† 14-05-17

††††††††††††††††††††††††††† 12,22 * 5,70 * 10,50 * 1,79 * 55,53 * 16,78 * 32,68 * 3,50 * 35,43 * 5.21,84 * 0,4 * 0,4 * 0,5

18††† 5270.00†††††††††††††† Jaap van Zevenbergen†††††††††††††††††† 13-04-99††† Fortuna†††††† ††††††††††Amersfoort††††††††††††† 27-08-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,56 * 6,26 * 10,92 * 1,82 * 51,65 * 15,32 * 28,04 * 2,88 * 36,79 * 8.58,02 * -0,4 * -0,9 * -0,4

19††† 5236.00†††††††††††††† Maarten Kerckhoffs†††††††††††††††††††† 14-08-98††† AV Wijchen††††††††††††† Best††††††††††††††††††† 02-07-17

††††††††††††††††††††††††††† 12,26 * 5,74 * 11,64 * 1,68 * 56,74 * 18,52 * 32,15 * 3,36 * 46,1 * 5.10,44 * 0 * 0,4 * 0,4

20††† 5229.00†††††††††††††† Just van Hal†††††††††††††††††††††††††† 02-01-98††† Prins Hendrik†††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

††††††††††††††††††††††††††† 12,22 * 5,86 * 10,20 * 1,66 * 57,14 * 17,06 * 30,01 * 3,50 * 39,66 * 5.04,04 * 0,0 * -1,0 * 0,9

21††† 5190.00†††††††††††††† Hugo van den Berg††††††††††††††††††††† 24-10-99††† AV NOP††††††††††††††††† Stadskanaal†††††††††††† 09-07-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,73 * 6,64 * 10,88 * 1,79 * 57,10 * 16,47 * 31,94 * 2,50 * 34,50 * 5.53,29 * 1,0 * 1,2 * 1,8

22††† 5137.00†††††††††††††† Jasper de Hon††††††††††††††††††††††††† 08-11-99††† AAC†††††††††††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 05-06-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,94 * 6,20 * 09,40 * 1,74 * 53,92 * 17,19 * 25,07 * 3,35 * 32,04 * 5.23,99 * 1,8 * 2,6 * 0,9

23††† 5095.00†††††††††††††† Bouke van Belois†††††††††††††††††††††† 17-03-98††† Ciko '66††††††††††††††† Gemert††††††††††††††††† 04-06-17

††††††††††††††††††††††††††† 12,62 * 5,21 * 09,07 * 1,60 * 53,87 * 17,50 * 30,75 * 3,30 * 34,21 * 4.28,07 * 0,0 * 0,4 * 0,9

††††† in onderlinge wedstrijd:

††††† 5867.00†††††††††††††† Benjamin Coolen†††††††††††††††† JB†††† 01-02-04††† Haag Atletiek†††††††††† Den Haag††††††††††††††† 01-10-17

††††††††††††††††††††††††††† 12,00 * 5,80 * 11,22 * 1,70 * 54,89 * 16,08 * 34,08 * 4,10 * 44,25 * 5.02,04 *† *† *

††††† 5573.00†††††††††††††† Maurik de Groot††††††††††††††††††††††† 14-04-99††† Haag Atletiek†††††††††† Den Haag††††††††††††††† 01-10-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,70 * 5,81 * 09,98 * 1,70 * 51,81 * 15,62 * 21,97 * 3,10 * 37,74 * 4.40,02 *† *† *

††††† 5261.00†††††††††††††† Robin Vliem††††††††††††††††††††††††††† 28-01-98††† Athlos††††††††††††††††† Harderwijk††††††††††††† 30-09-17

††††††††††††††††††††††††††† 11,0= * 6,06 * 09,10 * 1,65 * 53,4= * 14,5= * 24,85 * 2,40 * 26,91 * 5.04,0= *† *† *

 

††††† 20-kamp†††††††††††††† 100m *†† ver† *200mH * kogel * 5000m† * 800m† * hoog * 400m *† kgsl† * 3000mst * windgegevens

††††††††††††††††††††††††††† 110mH *discus * 200m * polsh * 3000m * 400mH * speer * 1500m * hss† * 10.000m * windgegevens

1†††† 8648.00†††††††††††††† Bram van Hastenberg††††††††††††††††††† 19-02-98††† U-Track†††††††††††††††† Turnhout (BEL)††††††††† 27-08-17

††††††††††††††††††††††††††† 12,04 * 5,43 * 28,91 * 08,85 * 21.34,53 * 2.26,26 * 1,56 * 53,60 * 21,03 * 13.07,63 *† *† *

††††††††††††††††††††††††††† 18,31 * 18,67 * 24,34 * 2,60 * 11.52,82 * 62,00 * 30,61 * 5.10,22 * 10,51 * 47.29,75 *† *† *

 

††††† 4 x 100 meter clubteams

1†††† 42.14†††††††††††††††† Amsterdam††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Phanos††††††††††† ††††††Amstelveen††††††††††††† 23-09-17

2†††† 43.01†††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† PAC†††††††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††† 24-09-17

3†††† 44.08†††††††††††††††† Leiden†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Leiden Atletiek†††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

4†††† 44.11†††††††††††††††† Tilburg††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Attila††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 05-06-17

5†††† 44.25†††††††††††††††† Hoofddorp††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††AV Haarlemmermeer†††††† Amstelveen††††††††††††† 23-09-17

6†††† 44.28†††††††††††††††† Almere††††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† AV Almere '81†††††††††† Amstelveen††††††††††††† 23-09-17

7†††† 44.61†††††††††††††††† Haarlem††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††AV Haarlem††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

8†††† 44.62†††††††††††††††† Arnhem†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ciko '66††††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

9†††† 44.73†††††††††††††††† Den Haag††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Sparta††††††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 21-05-17

10††† 44.74†††††††††††††††† Eindhoven†††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Eindhoven Atletiek††††† Someren††††††††† †††††††21-05-17

11††† 44.83†††††††††††††††† Bergen op Zoom†††††††††††††††††††††††††††††††††††† Spado†††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

12††† 44.86†††††††††††††††† Den Haag†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Haag Atletiek†††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

13††† 44.99†††††††††††††††† Vught††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Prins Hendrik†††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

14††† 45.00†††††††††††††††† Amersfoort†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Altis††† †††††††††††††††Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

15††† 45.12†††††††††††††††† Boskoop†††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† AV '47††††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 11-06-17

16††† 45.21†††††††††††††††† Dronten†††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††Flevo Delta†††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 23-09-17

17††† 45.26†††††††††††††††† Beverwijk††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DEM†††††††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††† 10-09-17

18††† 45.27†††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††††††† ††††JB†††††††††††††††† KAV Holland†††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 21-05-17

19††† 45.28†††††††††††††††† Brielle†††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Voorne Atletiek†††††††† Amstelveen††††††††††††† 23-09-17

20††† 45.31†††††††††††††††† Nijmegen††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††Nijmegen Atletiek†††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

21††† 45.36†††††††††††††††† Alphen aan de Rijn††††††††††††† JB†††††††††††††††† AAV '36†††††††††††††††† Leiden††††††††††††††††† 11-06-17

22††† 45.39†††††††††††† ††††Woerden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Clytoneus†††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

23††† 45.41†††††††††††††††† Heerhugowaard†††††††††††††††††† JC†††††††††††††††† Hera††††††††††††††††††† Groningen†††††††††††††† 16-09-17

24††† 45.46†††††††††††††††† Hilversum††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GAC-Hilversum†††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

25††† 45.56†††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† De Spartaan†††††††††††† Amsterdam†††††††††††††† 21-05-17

26††† 45.62†††††††††††††††† Breda††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Sprint††††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

27††† 45.68†††††††††††††††† Amsterdam††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AV '23††††††††††††††††† Lisse††† †††††††††††††††25-06-17

28††† 46.00†††††††††††††††† Helmond†††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† HAC†††††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 11-06-17

29††† 46.00†††††††††††††††† Rotterdam††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† R' dam Atletiek† †††††††Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

30††† 46.02†††††††††††††††† Zoetermeer†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ilion†††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 25-06-17

31††† 46.06†††††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† PEC 1910††††††††††††††† Assen†††††††††††††††††† 11-06-17

32††† 46.37†††††††††††††††† Oud-Beijerland††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Spirit-OB†††††††††††††† Oud Beijerland††††††††† 21-05-17

33††† 46.41†††††††††††††††† Krommenie†††††††††††††††††††††† JB† †††††††††††††††Lycurgus††††††††††††††† Heerhugowaard†††††††††† 11-06-17

34††† 46.45†††††††††††††††† Dordrecht†††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Fortius†††††††††††††††† Etten-Leur††††††††††††† 11-06-17

35††† 46.56†††††††††††††††† Apeldoorn†††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††AV '34††††††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

36††† 46.63†††††††††††††††† Gouda†††††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† AV Gouda††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 21-05-17

37††† 46.70†††††††††††††††† Roermond††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Swift†††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 11-06-17

38††† 46.88†††††††††††††††† Amersfoort††††††††††††††††††††† JC†††††††††††††††† Triathlon†††††††††††††† Groningen†††††††††††††† 16-09-17

39††† 46.90†††††††††††††††† Barendrecht††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Energie†††††††††††††††† Rotterdam†††††††††††††† 25-06-17

40††† 46.97†††††††††††††††† Heerde†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† De Gemzen†††††††††††††† Zwolle†††††††††† †††††††25-06-17

41††† 47.09†††††††††††††††† Krommenie†††††††††††††††††††††† JC†††††††††††††††† Lycurgus††††††††††††††† Hagen (GER)†††††††††††† 16-06-17

42††† 47.16†††††††††††††††† Groningen†††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Groningen Atletiek††††† Assen†††††††††††††††††† 11-06-17

43††† 47.23†††††††††††††††† Amsterdam†††††††††††††††††††††† JC†††††††††††††††† Feniks††††††††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 24-09-17

44††† 47.44†††††††††††††††† Purmerend†††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† NEA-Volharding††††††††† Heerhugowaard†††††††††† 11-06-17

45††† 47.49†††††††††††††††† Huizen††††††††††††††††††††††††† JC†††††††††††††††† Zuidwal†††††††††††††††† Bussum††††††††††††††††† 10-06-17

46††† 47.60†††††††††††††††† Roosendaal††††††††††††††††††††† JB††††††††† †††††††THOR††††††††††††††††††† Tilburg†††††††††††††††† 11-06-17

47††† 47.66†††††††††††††††† Wijchen†††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† AV Wijchen††††††††††††† Wijchen†††††††††††††††† 21-05-17

48††† 47.67†††††††††††††††† Heiloo††††††††††††††††††††† ††††JC†††††††††††††††† Trias†††††††††††††††††† Hoorn†††††††††††††††††† 10-06-17

49††† 47.77†††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Hellas††††††††††††††††† Utrecht†††††††††††††††† 21-05-17

50††† 47.86†††††††††††††††† Ede†††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††Climax††††††††††††††††† Zwolle††††††††††††††††† 25-06-17

 

††††† 4 x 100 meter

1†††† 41.33†††††††††††††††† NL Junioren Rood Mannen††††††††††††††††††††††††††† Nat. Ploeg††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

2† †††44.28†††††††††††††††† ATR Rood†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††† 13-05-17

3†††† 44.53†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† JC†††††††††††††††† Nat. Ploeg††††††††††††† Assen†††††††††††††† ††††02-09-17

4†††† 46.51†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† JC†††††††††††††††† ZHM†††††††††††††††††††† Bergen op Zoom††††††††† 24-06-17

5†††† 47.09†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† JC†††††††††††††††† Rijnmond††††††††††††††† Bergen op Zoom††††††††† 24-06-17

 

††††† 4 x 200 meter clubteams

1†††† 1.36,62†††††††††††††† Den Haag††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Sparta††††††††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 24-09-17

2†††† 1.37,10†††††††††††††† Gouda†††††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† AV Gouda††††††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 24-09-17

 

††††† 4 x 400 meter clubteams

1†††† 3.25,41†††††††††††††† Amsterdam††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Phanos††††††††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 23-09-17

2†††† 3.29,33†††††††††††††† Hoofddorp††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AV Haarlemmermeer†††††† Amstelveen††††††††††††† 23-09-17

3†††† 3.31,41†††††††††††††† Castricum††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AV Castricum††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 23-09-17

4†††† 3.31,80†††††††††††††† Haarlem††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† KAV Holland†††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

5†††† 3.33,07†††††††††††††† Haarlem††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AV Haarlem††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

6†††† 3.33,10†††††††††††††† Rotterdam††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† PAC†††††††††††††††††††† Brno (CZE)†††††† †††††††16-09-17

7†††† 3.34,28†††††††††††††† Amsterdam††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AV '23††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

8†††† 3.34,94†††††††††††††† Den Haag†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Haag Atletiek†††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

9†††† 3.36,06†††††††††††††† Zoetermeer†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ilion†††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

10††† 3.36,07†††††††††††††† Leiden††††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Leiden Atletiek†††††††† Amstelveen††††††††††††† 23-09-17

11††† 3.36,11†††††††††††††† Naaldwijk††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Olympus '70†††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

12††† 3.36,81†††††††††††††† Hilversum†††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††GAC-Hilversum†††††††††† Amstelveen††††††††††††† 23-09-17

13††† 3.38,19†††††††††††††† Drunen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DAK†††††††††††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 23-09-17

14††† 3.38,81†††††††††††††† Almere††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††AV Almere '81†††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

15††† 3.39,88†††††††††††††† Gouda†††††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† AV Gouda††††††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 23-09-17

16††† 3.40,82†††††††††††††† Beverwijk†† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††DEM†††††††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

17††† 3.42,96†††††††††††††† Bergen op Zoom†††††††††††††††††††††††††††††††††††† Spado†††††††††††††††††† Drunen††††††††††††††††† 07-05-17

18††† 3.43,04†††††††††† ††††Nijmegen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nijmegen Atletiek†††††† Vught†††††††††††††††††† 07-05-17

19††† 3.45,03†††††††††††††† Lisse††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† De Spartaan†††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

20††† 3.46,12†††††††††††††† Krommenie††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lycurgus††††††††††††††† Haarlem†††††††††††††††† 07-05-17

 

††††† 4 x 400 meter

1†††† 3.35,94†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† Combi†††††††††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 23-09-17

 

††††† 4 x 800 meter clubteams

1†††† 8.00,60††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Cifla†††††††††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 24-09-17

2†††† 8.11,20†††††††††††††† Leiden††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††Leiden Atletiek†††††††† Amstelveen††††††††††††† 24-09-17

3†††† 8.12,74†††††††††††††† Castricum††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AV Castricum††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 24-09-17

4†††† 8.34,80†††††††††††††† Eindhoven†††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††Eindhoven Atletiek††††† Amstelveen††††††††††††† 24-09-17

5†††† 8.38,23†††††††††††††† Ede††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Climax††††††††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 24-09-17

6†††† 8.39,50†††††††††††††† Beverwijk††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DEM†††††††††††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 24-09-17

7†††† 8.45,36†††††††††††††† Deurne†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† LG Deurne†††††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 24-09-17

8†††† 8.47,38†††††††††††††† Nieuwegein††††††††††††††††††††† JC†††††††††††††††† Atverni†††††††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 24-09-17

 

††††† 4 x 800 meter

1†††† 8.25,71††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Combi†††††††††††††† ††††Amstelveen††††††††††††† 24-09-17

 

††††† zweedse estafette clubteams

1†††† 1.57,09†††††††††††††† Amsterdam††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Phanos††††††††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 24-09-17

2†††† 1.59,99†††††††††††††† Leiden††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††Leiden Atletiek†††††††† Amstelveen††††††††††††† 24-09-17

3†††† 2.01,36†††††††††††††† Hoofddorp††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AV Haarlemmermeer†††††† Amstelveen††††††††††††† 24-09-17

4†††† 2.04,74†††††††††††††† Dronten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Flevo Delta†††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 24-09-17

5†††† 2.05,24†††††††††††††† Hilversum††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GAC-Hilversum†††††††††† Amstelveen††††††††††††† 24-09-17

6†††† 2.05,96†† ††††††††††††Oss††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AV Oss '78††††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 24-09-17

7†††† 2.06,45†††††††††††††† Almere††††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† AV Almere '81†††††††††† Amstelveen††††††††††††† 24-09-17

8†††† 2.09,59†††††††††††††† Heerhugowaard†††††††††††††††††† JC†††††††††††††††† Hera††††††††††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 24-09-17

9†††† 2.10,97†††††††††††††† Ede††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Climax††††††††††††††††† Amstelveen†††††† †††††††24-09-17

10††† 2.10,97†††††††††††††† Lisse†††††††††††††††††††††††††† JB†††††††††††††††† De Spartaan†††††††††††† Amstelveen††††††††††††† 24-09-17