Een sterke daling in het roken door Nederlandse jongeren

                                                                     Jan van Reek

 

Met een vraag naar het dagelijkse roken wordt roken door kinderen valide gemeten. Het dagelijkse roken door schoolkinderen, in de leeftijd van 10-19 jaar, bleef constant op 19% van 1992 tot 2002. Daarna daalde het tot 9% in 2013 (zie tabel 1).

 

Tabel 1. Veranderingen in het roken door schoolkinderen van 10-19 jaar

1992-2002    0%

2003-2004   -4%

2005-2008    0%

2009-2013   -6%

(betrouwbaarheidsinterval = 1%)

 

De eerste afname valt samen met het tabaksreclameverbod in 2003 en de tabaksaccijnsverhoging in 2004. Later valt de verandering samen met de accijnsverhogingen in 2008, 2011 en 2013. Geen verandering geschiedt als er geen beleidsmaatregelen worden genomen. Beleidsmaatregelen en roken door kinderen hangen perfect samen.

Cruciale anti-rook maatregelen worden in Nederland genomen sinds 2003. Een reclameverbod en accijnsverhogingen verlagen het roken door jongeren. De effecten zijn verrassend sterk.

 

De informatie over het volwassen roken kan worden beschouwd als data over dagelijks roken. Daarom is het volwassen roken vergelijkbaar met het dagelijks roken door adolescenten (tabel 2).

 

Tabel 2. Percentages dagelijkse rokers naar leeftijd van 1992 tot 2011

     10-12 13-15 16-19 20-34 35-49 50-64 65+

1992   0    14    36    38    40    34   23

2002   0    14    35    35    37    28   16

2011   0    10    25    29    27    26   13

(surveys: TNS NIPO)

 

Een aanzienlijke afname van het roken in 1992-2002 wordt alleen gevonden voor personen van vijftig jaar en ouder (door het stoppen). Tegenwoordig neemt het roken ook af voor lagere leeftijden. Een toename van de daling bij volwassenen ligt voor de hand.

Als de huidige trend voortgaat door het treffen van krachtige maatregelen, verdwijnt het roken door jongeren in 2025!

 

Naar homepage