Vanwaar "De Vrijstate"?


Kalenberg dankt zijn ontstaan aan mensen,op zoek naar vrijheid.
Men vestigde zich hier, los van politiek,geloof en knechting, in een woest en bijster land.Waar de rivieren en de Zuiderzee ooit een grotere dreiging vormden dan de medemens.

Die eerstelingen noemden hun werkgebied "Vrijstate" en wisten zich er te handhaven.

Kleinschalige landbouw,vervening en visvangst bepaalden hun leven.
En een grote vrijheid, want tolgaarder en veroveraar zagen er geen winst liggen.

Tot op zekere hoogte is Kalenberg "Vrijstate" gebleven.
De mensen zijn er tolerant, maar zelfbewust.De natuur gaat er haar gang, in samenspel met haar beschermers.Een plaats, waar de 'vreemdeling' echt welkom is.