Informatie over depressies

Typen depressies

De hierna beschreven indeling is gebaseerd op de DSM-IV, een internationaal gebruikte categorisering van psychische stoornissen.

Er bestaan verschillende soorten depressies. We kunnen globaal onderscheid maken in unipolaire depressies en bipolaire depressies.

Een unipolaire depressie bestaat uit een periode waarin iemand neerslachtig of lusteloos is. Bij een bipolaire depressie kunnen periodes van somberheid of lusteloosheid voorkomen die afgewisseld worden door periodes van te grote opgewektheid en energie.

Het internationaal gebruikte classificatiesysteem van 'psychische stoornissen', de DSM-IV onderscheid verschillende typen unipolaire en bipolaire depressies.

Unipolaire depressies

Depressieve stoornis: de aanwezigheid van een eenmalige depressieve periode.
 
Zich herhalende
depressieve stoornis:
de aanwezigheid van twee of meer depressieve perioden.
 
Dysthyme stoornis: Een langer dan twee jaar durende periode waarin men bijna steeds depressief is.
 
Depressieve stoornis NAO
(Niet Anders Omschreven):   
depressies die anders zijn dan de bovengenoemde, bijvoorbeeld depressie die optreedt bij premenstruele klachten (PMS) of die misschien veroorzaakt wordt door een ziekte of door gebruik van medicijnen of andere middelen zoals alcohol of drugs.

De term 'stoornis' betekent niet dat iemand met die klachten gestoord is! Het is een wat onduidelijke uitdrukking die wil zeggen dat het gaat om klachten en problemen waar iemand last van heeft en die zijn of haar dagelijks leven verstoren.

Andere veelgebruikte indelingen

Depressies kunnen, afhankelijk van het aantal symptomen, worden onderscheiden in: Milde depressie, Lichte depressie, Matige depressie en Ernstige depressie.

Hoofdsymptomen van unipolaire depressie

Iemand die depressief is heeft in ieder geval een van de volgende klachten:
- Een depressieve stemming (somber, neerslachtig, droevig, leeg gevoel).
en/of
- Vermindering van interesse en plezier in activiteiten waar men gewoonlijk van kan genieten (lusteloosheid, nergens toe kunnen komen, geen zin meer in iets hebben).

Overige symptomen kunnen onder meer zijn:
- concentratieproblemen
- vergeetachtigheid
- traagheid
- nergens toe kunnen komen
- vermoeidheid
- piekeren, dwz gedachten die alsmaar door het hoofd malen zonder dat je ze kan stoppen
- weinig of geen gevoelsmatig contact met mensen of zaken
- schuldgevoelens
- zich waardeloos voelen
- moeite met het verdragen van gezelschap, zich sociaal terugtrekken
- moeite met het onder woorden brengen van gedachten
- slaapproblemen, meestal vroeg wakker worden en niet meer kunnen inslapen
- prikkelbaar zijn of onrustig

Bij een ernstige depressie:
- gedachten over en/of neiging tot zelfdoding
- verminderde eetlust, afvallen
- moeite met ontlasting
- huilbuien
- pijn (vaak in nek en schouders, en/of maagpijn of hoofdpijn, voortdurende pijn ergens zonder dat er een medische verklaring voor is kan ook op een depressie wijzen).
- angstig of bezorgd zijn
- minder of geen behoefte aan sex

Hoofdsymptomen van bipolaire depressie (manische depressie)

Depressieve fase: zie unipolaire depressie
Manische fase: onder andere:
- euforie: te opgewekt zijn
- grootheidgedachten, zelfoverschatting
- verminderde behoefte aanslaap
- toegenomen spraakzaamheid
- "jagende" gedachten
- snel afleidbaar zijn
- veel willen doen
- lichamelijk onrustig
- zich ongeremd gedragen
- weinig oog hebben voor de behoeften, noden of rechten van anderen

Deze website gaat uitsluitend over unipolaire depressie. Voor meer informatie over manische depressie zie: Wikipedia: Bipolaire stoornis.

Ruim 16% van de europese bevolking lijdt aan een of andere vorm van depressie. Een op de drie mensen krijgt een keer in zijn/haar leven een depressie. Zo abnormaal is het dus niet!

naar boven
 

volgende pagina

googlesitemapwizard.com Sitemap Generator