Waar kan ik hulp vinden?
  blader verder:  |  waar vind ik hulp  |  soorten hulp en therapie  |   

logo

1. U kunt mogelijk uzelf helpen, bijvoorbeeld met behulp van een zelfhulpboek. Klik op "zelfhulpboek' links van deze tekst. Vraag steun van huisgenoten. Doe dat alleen wanneer u een lichte vorm van depressie heeft. Vraag er anders begeleiding bij. Het is verstandig om langs uw huisarts te gaan voor een diagnose.

2. Via uw huisarts. Heeft u een lichte depressie dan kan uw huisarts u vaak helpen. Is de depressie ernstiger of langdurig of u heeft nog andere klachten of problemen, dan kan de huisarts u doorverwijzen naar een eerste lijns psycholoog of een gezondheidszorgpsycholoog (naar een gz-psycholoog kunt u ook zonder verwijzing ), het centrum voor maatschappelijk werk ( zie telefoongids) of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg 
( voorheen de "RIAGG" ).  

De kosten worden geheel of grotendeels vergoed door uw ziektekostenverzekering. Zie de  polisvoorwaarden.

3. Eerste lijns-psycholoog, zie: www.inter.nl.net/users/Job.Bugel/ of een gezondheidszorgpsycholoog: www.allepsychologen.nl     en: www.gz-psychologennet.nl.

4. U kunt ook naar een vrijgevestigd psychotherapeut. Zie de website van Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten: www.nvvp.nl.


Belangrijke adressen

Haptotherapeut: adressen via 020-4887116

Lotgenotenlijn (mensen met depressie): 020-6120909

Lichttherapie: via uw huisarts.

ME-stichting: 035-6211290 WEBSITE ME-NET: www.dds.nl/~me-net

Schildklierstichting Nederland: Postbus 138, 1620 AC Hoorn v Stichting voor Manisch- Depressieven: 0900-2025377 (09:00 - 21:00 u.)

Vereniging van Winterdepressiepatienten: 0595-442881

Vrouwenhulpverlening: Stichting Selene: 030-2331777

Whiplash Stichting Nederland: 030-6565000

Winti geneeskundig adviesbureau Pakosie: 030-943402

Zelfhulpwerkgroep werknemers met een psychiatrisch verleden: 010-4362111

Heeft u suggesties voor deze adressenlijst, stuur svp een email met gegevens!

naar boven
 

ga naar de volgende pagina

googlesitemapwizard.com Sitemap Generator