ZELFHULP BIJ DEPRESSIE, BURNOUT en OVERSPANNENHEID

De website is samengesteld door Willem van de Sanden, gezondheidszorgpsycholoog NP


 niet hulpeloos


somber en inzichzelf gekeerd

DE LAST VAN DEPRESSIEF-ZIJN

Depressief-zijn is zwaar en kan een erg hopeloos en hulpeloos gevoel geven. Gelukkig is het zo dat depressies meestal overgaan. Bovendien kun je zelfstandig of met hulp veel doen om de zin in het leven terug te vinden. Want het is mogelijk om bepaalde persoonlijke kenmerken, gedragingen en omstandigheden die mede een depressie op gang brengen te veranderen. Dat vermindert bovendien het risico op terugval en herhaling.

Het gaat erom een negatieve spiraal om te zetten in een positieve. Om je daarbij behulpzaam te zijn bevat deze website voorlichting over depressie of stemmingsstoornis en over zelfhulp en hulpverlening bij milde, matige en ernstige depressie en bij depressie symptomen die gepaard gaan met: overspannenheid, Burnout, Chronisch Vermoeidheids Syndroom ( ME ) en ziekten.


VOOR WIE IS DEZE WEBSITE BEDOELD?

VOOR WIE? De informatie op deze website is voor mensen met een milde of matige depressie en mensen met burnout of overspannenheid. Ook mensen met een lichamelijke aandoening die daarbij depressieklachten hebben kunnen er baat bij hebben.

BELANGRIJK: Heb je depressieve klachten ga dan ook naar de huisarts want er kan een medische oorzaak zijn.

ZELFHULP BOEK

De website geeft ook informatie over het aanpakken van depressie met behulp van het boek DEPRESSIE actief OVERWINNEN (Willem van de Sanden 2008, Uitgeverij Pearson, Amsterdam ) en over ondersteuning daarbij.
 Klik hier links op ZELFHULPBOEK voor inhoud en bestel informatie. Voor een recensie door de Stichting Pandora klik hier.


Link naar de websitevan PSYCHOLOGIE MAGAZINE waar ik vragen beantwoord over de relatie tussen actief zijn en depressie.


NAVIGATIE

GA NAAR ANDERE PAGINA'S VAN DE WEBSITE VIA KLIKKEN OP HET MENU AAN DE LINKERKANT.

Op de pagina NUTTIGE INFORMATIE & TIPS  staat bijvoorbeeld informatie over voeding, bewegen en alternatieve medicijnen en beter slapen.

vernieuwd op 20 oktober 2017

OVER MIJZELF

Ik ben ruim 35 jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Ik heb onder meer een psychotherapie-opleiding gedaan bij de Vereniging voor Clientgerichte Psychotherapie. Ik was 12 jaar wetenschappelijk medewerker/ universitair docent bij de Gemeente Universiteit van Amsterdam, waar ik onder meer een in tijd beperkte behandeling van depressie door niet-psychotherapeuten ontwikkelde.
Ik was betrokken bij het maken van een programma 'stemmingsstoornissen' en ben auteur van het zelfwerkboek:
DEPRESSIE actief OVERWINNEN. uitgeverij Pearson 2008


CONTACT EN BEGELEIDING
                                              
Voor vragen, opmerkingen en voor meer informatie kun je een email sturen naar:  wajsan@gmail.com
 

Iik zoek iemand die goedkoop deze website wil moderniseren!

ga naar de volgende pagina

Geestelijke Gezondheidszorg WebRing
Deze site maakt deel uit van de 'Geestelijke Gezondheidszorg' WebRing
[ Vorige 5 Sites | Vorige | Volgende | Volgende 5 Sites | Willekeurige Site | Alle Sites | Site toevoegen ]


googlesitemapwizard.com Sitemap Generator