Variatiecoëfficiënt in de Bouw


Optimale aantal aanbieders, gebaseerd op de normale verdeling

De grafiek is gebaseerd op een normale verdeling van de aanbiedingen
De grafiek links is een inkoopgereedschap, waarmee je het optimale aantal aanbieders bij een aanbesteding kunt bepalen. Het optimale aantal hangt slechts af van 2 variabelen (beide uitgedrukt in procenten):
  1. De Transactiekosten per aanbieding (X-as);
  2. De Variatiecoëfficiënt van de aanbiedingen (Y-as).
De Variatiecoëfficiënt is de standaardafwijking van alle offertes uitgedrukt in procenten van het gemiddelde van alle offertes.
Voor de Zembla-uitzending over de bouwfraude was de Variatiecoëfficiënt kunstmatig laag, d.w.z. ongeveer 5% of zelfs nog lager. Na Zembla is de Variatiecoëfficiënt globaal zo'n 10%, bij een traditioneel bestek.
Rijkswaterstaat deed in 1990 een interessant experiment met de 2e Heinenoordtunnel onder de Oude Maas. Rijkswaterstaat was gewend betonnen tunnels te ontwerpen volgens de afzinkmethode. De aannemerij vond destijds dat er onvoldoende aandacht werd besteed aan innovatieve bouwmethoden. Rijkswaterstaat gaf 4 aannemers de opdracht een aanbieding te doen met een (opgelegde) innovatieve bouwmethode. Daarnaast mocht elke aannemer een eigen alternatief aanbieden. De Variatiecoëfficiënt van de offertes met de innovatieve bouwmethoden was ca. 20%. De alternatieve aanbiedingen waren allemaal van het type betonnen zinktunnel. De Variatiecoëfficiënt hiervan bedroeg ca. 10%.
De afgezonken betonnen tunnels bleken ook goedkoper te zijn dan de innovatieve tunnels.

Ik beschouw 20% als een reële waarde voor de Variatiecoëfficiënt , in het geval van D&C met ontwerpvrijheid. En 10% is een reële waarde voor de Variatiecoëfficiënt voor een Traditioneel Bestek of een D&C-contract zonder voldoende ontwerpvrijheid.

terug

ir. J.C. (Hans) Kuiper
Voormalig Kennismanager Bouwkosten en Bouwcontracten
MOVARES
Utrecht


E-mail uw reactie naar Hans Kuiper


Ik publiceerde over dit onderwerp in het tijdschrift "Cement" in 1997.
In 2003 gaf ik een presentatie over dit onderwerp op de 6e COB/JTA workshop in Delft.