Optimaal Aantal Aanbieders


English version
Over de Transactiekosten in de bouw
Over de  Variatiecoefficient in de bouw
Optimale aantal aanbieders, gebaseerd op de normale verdeling

De grafiek is gebaseerd op een normale verdeling van de aanbiedingen
De grafiek links is een inkoopgereedschap, waarmee je het optimale aantal aanbieders bij een aanbesteding of offerteuitvraag kunt bepalen. Het optimale aantal hangt slechts af van 2 variabelen (beide uitgedrukt in procenten):
  1. De Transactiekosten per aanbieding (X-as);
  2. De Variatiecoëfficiënt van de aanbiedingen (Y-as).
Je kunt de grafiek gebruiken voor:
  1. een evaluatie. Hoe dicht was het aantal aanbieders bij een aanbesteding bij het optimale aantal?
  2. een voorspelling om te bepalen hoeveel aanbieders moeten worden geselecteerd. Je moet dan natuurlijk wel, uit ervaring, een verwachting hebben van de Transactiekosten en de Variatiecoëfficiënt .
Het is een algemeen hulpmiddel bij het inkopen:
  1. tijdloos;
  2. onafhankelijk van de gebruikte valuta;
  3. onafhankelijk van het product, object of de dienst die wordt ingekocht.
Kijk hier wat het verschil is, in de bouwwereld, tussen voor en na Zembla, het verschil tussen wel en geen afstemming tussen aannemers in een vooroverleg.

Dit hulpmiddel zou onderdeel van de nieuwe Europese regelgeving m.b.t inkoop en aanbesteding moeten worden, vanwege de flexibilitiet, in plaats van de huidige starre regels met vastgelegde aantallen.

Dit inkoopgereedschap is ontwikkeld door ir. J.C. (Hans) Kuiper
Voormalig Kennismanager Bouwkosten en Bouwcontracten
MOVARES
Utrecht


E-mail uw reactie naar Hans Kuiper


Ik publiceerde over dit onderwerp in het tijdschrift "Cement" in 1997.
In 2003 gaf ik een presentatie over dit onderwerp op de 6e COB/JTA workshop in Delft.